Mažos vertės pirkimai neskelbiamos apklausos būdu

02.26.2020

2017-ųjų metų liepos 1 dienos Viešųjų pirkimų redakcija įgalioja, kad visi pirkimai, kurie yra didesnės vertės nei 10 tūkst. eurų - būtų skelbiami viešai (nuoroda). Jeigu pirkimo vertė yra mažesnė nei 10 tūkst. eurų – jie gali būti skelbiami apklausos būdu, neskelbiami viešai.

Kas yra mažos vertės pirkimai?

Mažos vertės pirkimai yra tie, kurių maksimali vertė yra ne didesnė nei 58 tūkst. eurų be PVM. Statybų sektoriuje vertė didesnė. Ji siekia 145 tūkst. eurų be PVM.

Mažos vertės pirkimai gali būti vykdomi:

 • Skelbiant apklausą;
 • Neskelbiant apklausos;
 • Taip pat galimas pirkimo būdas yra apibrėžtas Viešųjų pirkimų įstatyme. Tuomet reikia vadovautis VPĮ nuostatomis.


 • Informacijos skelbimas vykdant mažos vertės pirkimus

  Jeigu Jūsų organizacija skelbia tik mažos vertės pirkimus – tokiu atveju jie neturi būti skelbiami viešai. Visgi, tai nereiškia, kad nereikalingas tam tikros informacijos pateikimas visuomenei.

  Savo internetinėje svetainėje organizacija turi skelbti organizuojamo konkurso pagrindimus tokiu atveju, kai siūlomos prekės, paslaugos, darbai yra perkami ne per CPO, tačiau savarankiškai ir kurių vertė yra nuo 10 tūkst. eurų be PVM.

  Taip pat savo internetiniame puslapyje organizacija privalo nurodyti mažos vertės pirkimų taisykles, kad su jomis galėtų susipažinti visi norintieji.

  Mažos vertės pirkimai neskelbiamos apklausos būdu

  Mažos vertės pirkimai neskelbiamos apklausos būdu gali būti skelbiami tik tokiu atveju, kai jie atitinka nustatyto aprašo kriterijus (ieškoti įsakymo „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-97). Kitais atvejais tokio tipo pirkimai nėra galimi.

  Pasikartosime, kad tokie pirkimai gali būti tik tada, kai vertė yra mažesnė nei 10 tūkst. eurų be PVM (pabrėžiame, kad tokio tipo pirkimai galimi tik tokiu atveju, kai suma yra mažesnė nei 10 tūkst. be PVM. Tai reiškia, kad sumai siekiant lygiai 10 tūkst. – pirkimas nebeatitinka reikalavimų. Suma turi siekti iki 9999, 999 be PVM).

  Daugeliu atveju galima išvengti pirkimo dokumentų pildymo. Atvejai, kai juos pildyti yra būtina aprašomi to paties dokumento 21.2.2 ir 21.2.4 punktuose.

  Neskelbiamos apklausos būdu atliekamas konsultavimas su tiekėjais galimas raštu arba žodžiu.

  Per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo organizacija privalo informuoti dalyvius yra rezultatus.

  Mažos vertės pirkimai ir kainodara

  Jeigu organizacija vykdo tik mažos vertės pirkimus – tokiu atveju pagal pirkimams reikalingą Kainodaros taisyklių metodiką – ji gali būti neskelbiama viešai. Visgi, jeigu sutartys yra sudaroma raštu – tokiu atveju kainodara turi būti įvardijama.

  Terminai atliekant mažos vertės pirkimus

  Organizacijos, kurios skelbia tik mažos vertės pirkimus arba vienus iš jų – turi įsiminti kelias datas.

 • Iki sausio 30 dienos teikiamos Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitos.
 • Iki kovo 15 dienos teikiamos planuojamų pirkimų suvestinės. Teikti CVP sistemoje.
 • Pasirinkus paslaugos arba prekių tiekėją – per 15 dienų su preliminarios sutarties sudarymo būtina paskelbti informaciją CVP IS. Kai kuriais atvejais ši info gali būti neviešinama. Kokiais – skaitykite VPĮ 86 str. 9 d.


 • Mažos vertės pirkimai suvestinėje

  Nuo 2023-ųjų metų sausio 1 dienos – perkančioji organizacija privalės skelbti informaciją apie planuojamus mažos vertės pirkimus. Iki šiol ir šiuo metu (2020-ais) – tai dar nėra būtina.

  Tiekėjų skaičius neskelbiamos apklausos būdu

  Atliekant mažos vertės pirkimus neskelbiamos apklausos būdu organizacija gali kreiptis į tiek tiekėjų, kiek jai atrodo tinkama (1, 4, 6 ir t.t.). Suprantama, kad norint racionaliai paskirstyti lėšas ir tuo pačiu gauti geriausią pasiūlymą – rekomenduojama kreiptis bent jau į kelis tiekėjus, kadangi konkurencija paskatins verslininkus pasiūlyti geriausią variantą.

  Primename, kad skelbiant pirkimus apklausos būdu – į tiekėja gali kreiptis tiek verslininkų, kiek nori, pirkime dalyvauja visi pageidaujantys.

  Mažos vertės pirkimai ir tiekėjo kvalifikacija

  Gana dažnai domimasi, ar atliekant mažos vertės pirkimus (nesvarbu apklausos būdu ar ne) – reikalingas kvalifikacijos įrodymas. Tikrai ne visais atvejais yra reikalingas kvalifikacijos įrodymas. Visgi, jeigu organizacija nuspręs, kai jai jis yra aktualus – kartu ji neprivalo tikrinti ir pašalinimo pagrindų.

  Mažos vertės pirkimai neskelbiamos apklausos būdu padeda organizacijoms rasti tinkamą, būtent jų asmeninius poreikius labiausiai tenkinantį variantą ir tuo pačiu sumažina konkurenciją tarp verslininkų, kurie tarpusavyje kandidatuoja, kadangi yra pasirinkti kaip atitinkantys išsikeltus organizacijos lūkesčius.