Kasutajatingimused

Üldine informatsioon

Kasutajad peavad tähelepanelikult läbi lugema kasutajatingimused ja privaatsuspoliitika enne Mercell Estonia OÜ teenuste kasutamist. Registreerimine tähendab automaatselt kasutajatingimuste ja privaatsuspoliitikaga nõustumist. Iga kord kui klient kasutab Mercell Estonia OÜ teenuseid, kinnitab ta et on läbi lugenud ja aru saanud nii kasutajateingimustest kui privaatsuspoliitikast.

Kasutaja registreerimine

Kasutaja ligipääs

Klient peab registreerima endale kasutaja, selleks et kasutada Mercelli teenuseid. Klient peab tagama enda kasutajakonto nime ja salasõna diskreetsuse välistamaks kolmanda osapoole ligipääsu enda kontole. Kasutajakontot ei tohi üle anda või müüa kellelegi teisele ilma Mercell Estonia OÜ nõusolekuta.

Registreerides Mercell Estonia OÜ kliendiks, tuleb registreerimisvorm täita korrektsete andmetega firma nime, firma esindaja nime, firma aadressi, e-maili ja telefoni kohta. Kasutajad, mis on registreeritud valeandmetega võib sulgeda ilma ette teatamiseta. Kõik andmed mida klient Mercell Estonia OÜle annab kasutatakse ainult Mercell Estonia OÜ teenuste pakkumiseks. Andmeid ei müüda ega jagata kolmandatele osapooltele. Mercell Estonia OÜ jätab endale õiguse vajadusel anda informatsiooni avaliku võimu esindajatele, sealhulgas politseile, kui see peaks olema vajalik

Kasutaja kustutamine

Kliendisuhte lõppedes võib klient paluda enda isikliku andmete kustutamist. Vaatamata sellele, ei saa kliendisuhte lõpetanud klient nõuda varasemalt avaldadatud dokumentide kustutamist.

Ligipääsetava informatsiooni kasutamine

Mercell Estonia OÜ teenuseid kasutades ei ole kliendil õigust kasutada infot, mida ta on saanud teiste klientide kohta muud moodi, kui ainult keskkonna kaudu ostude ja müükide läbiviimiseks

Kohustused ja vastutus

Mercell ei vastuta kaubaveo ning kaupade ja teenuste eest tasumise eest. Selles lepivad otse kokku ostja ja tarnija. Mercell hõlbustab ainult ostja ja tarnija vahelisi kontakte ega osale tehingus ning ei vastuta seetõttu konfliktide eest, mis võivad ostja ja tarnija vahel tekkida seoses hindade, toodete või muude tehingut mõjutavate tegurite lahkarvamustega. Kui esemetel avastatakse rikkeid või puudusi, peab ostja edasiste toimingute kokku leppimiseks võtma otse ühendust tarnijaga.

Reeglite muutmine

Mercell Estonia OÜ jätab endale õiguse ülaltoodud reegleid muuta ilma eelneva teatamiseta. Kui tingimustes ilmnevad olulised muudatused, teavitatakse neid sisselogimisel ja kasutaja peab need aktsepteerima. Jätame endale õiguse otsustada, millised oleksid olulised muudatused. Meie veebisaidil on igal ajal link praegustele tingimustele.