Võru Vesi AS - riigihanked

Võru Vesi AS - 10004973 Võru Vesi AS

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 24 hanget. Kokku hankeid - 24. Kõikide hangete nägemiseks
6 päeva tagasi Antsla linna reoveepuhasti ja peapumpla vahelise survetorustiku ja reoveepumpla rekonstrueerimine

08.11.2021

19 päeva tagasi Valgjärve küla ÜVK projekteerimis- ja ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus

29.10.2021

20 päeva tagasi Elektrienergia ostmine AS Võru Vesi objektidele

26.10.2021

21 päeva tagasi Valgjärve küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu projekteerimis- ning ehitustööd

29.10.2021

61 päeva tagasi Prangli küla puurkaevu ja veetöötlushoone rekonstrueerimine

08.09.2021

153 päeva tagasi Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede ehitustööde Inseneri ja omanikujärelevalve t...

15.06.2021

175 päeva tagasi Võru linnas vee-, kanalisatsioonirajatiste ja teede ehitustööd

21.06.2021

201 päeva tagasi Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööde Inseneri ja omanikuj...

23.04.2021

202 päeva tagasi AS Võru Vesi geoinfosüsteemi arendamise ja haldamise terviklahenduse teenus

20.04.2021

251 päeva tagasi Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustöödele FIDIC Inseneri ja ...

12.03.2021

280 päeva tagasi AS Võru Vesi haljasalade niitmine aastatel 2021-2022

08.02.2021

318 päeva tagasi Võru linna reoveepuhasti laiendamise ehitustööd

11.01.2021

318 päeva tagasi Navi küla puurkaev-pumpla laiendamise ehitustööde omanikujärelevalve teenus

21.12.2020

319 päeva tagasi Navi küla puurkaev-pumpla laiendamise ehitustööd

29.12.2020

354 päeva tagasi Ruusmäe küla reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd

23.11.2020

390 päeva tagasi Ringtee 10 ja 10b päikseenergiapargi ehitamine

01.10.2020

445 päeva tagasi Navi küla puurkaev-pumpla laiendamise projekteerimistööd

24.08.2020

509 päeva tagasi Vilja tänava rekonstrueerimise II etapp

20.07.2020

510 päeva tagasi Vilja tänava rekonstrueerimise II etapi omanikujärelevalve teenus

03.07.2020

595 päeva tagasi Haljasalade niitmine aastatel 2020 - 2021

30.03.2020

626 päeva tagasi Võru reoveepuhasti laiendamise projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenu...

26.02.2020

630 päeva tagasi Võru linna reoveepuhasti laiendamise projekteerimistööd

19.02.2020

691 päeva tagasi Garaaži soojustamine uste vahetamisega

13.12.2019

707 päeva tagasi Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja...

11.12.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 22 lepingut. Kokku lepinguid - 22. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
175 päeva tagasi Võru linnas vee-, kanalisatsioonirajatiste ja teede ehitustööd Asfaldigrupp OÜ

218 964 €

175 päeva tagasi Võru linnas vee-, kanalisatsioonirajatiste ja teede ehitustööd Asfaldigrupp OÜ

N/A

175 päeva tagasi Võru linnas vee-, kanalisatsioonirajatiste ja teede ehitustööd Powtec OÜ

218 964 €

201 päeva tagasi Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööde Inseneri ja omanikuj... Lacados OÜ

57 960 €

201 päeva tagasi Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööde Inseneri ja omanikuj... Korbovek OÜ

57 960 €

270 päeva tagasi Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Aigren OÜ

N/A

270 päeva tagasi Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Aigren OÜ

N/A

270 päeva tagasi Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd WESICO PROJECT OÜ

N/A

270 päeva tagasi Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Magma AS

N/A

270 päeva tagasi Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Magma AS

N/A

270 päeva tagasi Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Taristu Grupp OÜ

N/A

270 päeva tagasi Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Taristu Grupp OÜ

N/A

318 päeva tagasi Võru linna reoveepuhasti laiendamise ehitustööd Rvt Ehitus OÜ

3296 583 €

319 päeva tagasi Navi küla puurkaev-pumpla laiendamise ehitustööd Miridon OÜ

100 475 €

626 päeva tagasi Võru reoveepuhasti laiendamise projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenu... Keskkonnaprojekt OÜ

45 637 €

630 päeva tagasi Võru linna reoveepuhasti laiendamise projekteerimistööd Aqua Consult Baltic OÜ

126 000 €

647 päeva tagasi Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis-ehitustööd Merko Ehitus Eesti AS

2848 965 €

672 päeva tagasi Kriisiolukorra seadmete soetamine Võru reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidele G-Power OÜ

162 105 €

703 päeva tagasi Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt: Võru vallas vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimi... WESICO PROJECT OÜ

2295 195 €

707 päeva tagasi Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja... Infragate Eesti AS

27 142 €

714 päeva tagasi Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt: Võru valla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis... Keskkonnaprojekt OÜ

39 690 €

794 päeva tagasi Antsla linna veetöötlusjaama rekonstrueerimine Schöttli Keskkonnatehnika AS

N/A