Võru Vesi AS

Võru Vesi AS - 10004973 Võru Vesi AS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 30. Kõikide hangete nägemiseks

14.12.2021 Kaubiku soetamine

21.12.2021

26.10.2021 Antsla reoveepuhasti ja peapumpla vahelise survetorustiku rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärel...

15.11.2021

26.10.2021 Sõmerpalu Hooldekodu kanalisatsiooni ühendamine Järvere elamute reoveepuhastiga projekteerimis- ja e...

15.11.2021

26.10.2021 Kääpa küla reoveepuhasti rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus

15.11.2021

26.10.2021 Kääpa küla reoveepuhasti rekonstrueerimine

16.11.2021

25.10.2021 Sõmerpalu Hooldekodu kanalisatsiooni ühendamine Järvere elamute reoveepuhastiga

11.11.2021

19.10.2021 Antsla linna reoveepuhasti ja peapumpla vahelise survetorustiku ja reoveepumpla rekonstrueerimine

08.11.2021

06.10.2021 Valgjärve küla ÜVK projekteerimis- ja ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus

29.10.2021

05.10.2021 Elektrienergia ostmine AS Võru Vesi objektidele

26.10.2021

04.10.2021 Valgjärve küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu projekteerimis- ning ehitustööd

29.10.2021

25.08.2021 Prangli küla puurkaevu ja veetöötlushoone rekonstrueerimine

08.09.2021

25.05.2021 Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede ehitustööde Inseneri ja omanikujärelevalve t...

15.06.2021

03.05.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsioonirajatiste ja teede ehitustööd

21.06.2021

07.04.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööde Inseneri ja omanikuj...

23.04.2021

06.04.2021 AS Võru Vesi geoinfosüsteemi arendamise ja haldamise terviklahenduse teenus

20.04.2021

16.02.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustöödele FIDIC Inseneri ja ...

12.03.2021

18.01.2021 AS Võru Vesi haljasalade niitmine aastatel 2021-2022

08.02.2021

11.12.2020 Võru linna reoveepuhasti laiendamise ehitustööd

11.01.2021

11.12.2020 Navi küla puurkaev-pumpla laiendamise ehitustööde omanikujärelevalve teenus

21.12.2020

10.12.2020 Navi küla puurkaev-pumpla laiendamise ehitustööd

29.12.2020

05.11.2020 Ruusmäe küla reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd

23.11.2020

30.09.2020 Ringtee 10 ja 10b päikseenergiapargi ehitamine

01.10.2020

06.08.2020 Navi küla puurkaev-pumpla laiendamise projekteerimistööd

24.08.2020

03.06.2020 Vilja tänava rekonstrueerimise II etapp

20.07.2020

02.06.2020 Vilja tänava rekonstrueerimise II etapi omanikujärelevalve teenus

03.07.2020

09.03.2020 Haljasalade niitmine aastatel 2020 - 2021

30.03.2020

07.02.2020 Võru reoveepuhasti laiendamise projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenu...

26.02.2020

03.02.2020 Võru linna reoveepuhasti laiendamise projekteerimistööd

19.02.2020

04.12.2019 Garaaži soojustamine uste vahetamisega

13.12.2019

18.11.2019 Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja...

11.12.2019

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 30. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

26.10.2021 Kääpa küla reoveepuhasti rekonstrueerimine WESICO PROJECT OÜ

N/A

25.10.2021 Sõmerpalu Hooldekodu kanalisatsiooni ühendamine Järvere elamute reoveepuhastiga Taristu Grupp OÜ

82 103 €

19.10.2021 Antsla linna reoveepuhasti ja peapumpla vahelise survetorustiku ja reoveepumpla rekonstrueerimine WESICO PROJECT OÜ

102 039 €

06.10.2021 Valgjärve küla ÜVK projekteerimis- ja ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus Korbovek OÜ

17 300 €

04.10.2021 Valgjärve küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu projekteerimis- ning ehitustööd WESICO PROJECT OÜ

911 367 €

03.05.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsioonirajatiste ja teede ehitustööd Asfaldigrupp OÜ

218 964 €

03.05.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsioonirajatiste ja teede ehitustööd Asfaldigrupp OÜ

N/A

03.05.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsioonirajatiste ja teede ehitustööd Powtec OÜ

218 964 €

07.04.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööde Inseneri ja omanikuj... Lacados OÜ

57 960 €

07.04.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööde Inseneri ja omanikuj... Korbovek OÜ

57 960 €

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Aigren OÜ

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Aigren OÜ

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd WESICO PROJECT OÜ

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd WESICO PROJECT OÜ

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Magma AS

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Magma AS

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Magma AS

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Taristu Grupp OÜ

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Taristu Grupp OÜ

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Taristu Grupp OÜ

N/A

11.12.2020 Võru linna reoveepuhasti laiendamise ehitustööd Rvt Ehitus OÜ

3296 583 €

10.12.2020 Navi küla puurkaev-pumpla laiendamise ehitustööd Miridon OÜ

100 475 €

07.02.2020 Võru reoveepuhasti laiendamise projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenu... Keskkonnaprojekt OÜ

45 637 €

03.02.2020 Võru linna reoveepuhasti laiendamise projekteerimistööd Aqua Consult Baltic OÜ

126 000 €

17.01.2020 Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis-ehitustööd Merko Ehitus Eesti AS

2848 965 €

23.12.2019 Kriisiolukorra seadmete soetamine Võru reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidele G-Power OÜ

162 105 €

22.11.2019 Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt: Võru vallas vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimi... WESICO PROJECT OÜ

2295 195 €

18.11.2019 Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja... Infragate Eesti AS

27 142 €

11.11.2019 Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt: Võru valla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis... Keskkonnaprojekt OÜ

39 690 €

23.08.2019 Antsla linna veetöötlusjaama rekonstrueerimine Schöttli Keskkonnatehnika AS

N/A