Võru Vesi AS

Võru Vesi AS - 10004973 Võru Vesi AS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 40. Kõikide hangete nägemiseks

05.12.2022 Elektrienergia ostmine AS Võru Vesi objektidele

12.12.2022

30.09.2022 AS Võru Vesi projekteerimis-ehitustöödele omanikujärelevalve teenused

18.10.2022

12.09.2022 Taara piirkonna ÜVK ehitamise I etapp

27.09.2022

07.09.2022 Kuldre küla veetöötlusjaama ja reoveepuhasti rekonstrueerimine

04.10.2022

01.09.2022 Haanja küla kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimine

23.09.2022

01.09.2022 Elektrienergia ostmine AS Võru Vesi objektidele aastatel 2023-2025

30.09.2022

31.08.2022 Pargi ja Lapi tee vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine

22.09.2022

08.08.2022 Andsujärve tee veetorustiku rajamise omanikujärelevalve teenus

17.08.2022

08.08.2022 Andsujärve tee veetorustiku rajamine

18.08.2022

19.07.2022 Prangli küla puurkaevu ja veetöötlushoone rekonstrueerimine

21.07.2022

14.12.2021 Kaubiku soetamine

21.12.2021

26.10.2021 Antsla reoveepuhasti ja peapumpla vahelise survetorustiku rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärel...

15.11.2021

26.10.2021 Sõmerpalu Hooldekodu kanalisatsiooni ühendamine Järvere elamute reoveepuhastiga projekteerimis- ja e...

15.11.2021

26.10.2021 Kääpa küla reoveepuhasti rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus

15.11.2021

26.10.2021 Kääpa küla reoveepuhasti rekonstrueerimine

16.11.2021

25.10.2021 Sõmerpalu Hooldekodu kanalisatsiooni ühendamine Järvere elamute reoveepuhastiga

11.11.2021

19.10.2021 Antsla linna reoveepuhasti ja peapumpla vahelise survetorustiku ja reoveepumpla rekonstrueerimine

08.11.2021

06.10.2021 Valgjärve küla ÜVK projekteerimis- ja ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus

29.10.2021

05.10.2021 Elektrienergia ostmine AS Võru Vesi objektidele

26.10.2021

04.10.2021 Valgjärve küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu projekteerimis- ning ehitustööd

29.10.2021

25.08.2021 Prangli küla puurkaevu ja veetöötlushoone rekonstrueerimine

08.09.2021

25.05.2021 Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede ehitustööde Inseneri ja omanikujärelevalve t...

15.06.2021

03.05.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsioonirajatiste ja teede ehitustööd

21.06.2021

07.04.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööde Inseneri ja omanikuj...

23.04.2021

06.04.2021 AS Võru Vesi geoinfosüsteemi arendamise ja haldamise terviklahenduse teenus

20.04.2021

16.02.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustöödele FIDIC Inseneri ja ...

12.03.2021

18.01.2021 AS Võru Vesi haljasalade niitmine aastatel 2021-2022

08.02.2021

11.12.2020 Võru linna reoveepuhasti laiendamise ehitustööd

11.01.2021

11.12.2020 Navi küla puurkaev-pumpla laiendamise ehitustööde omanikujärelevalve teenus

21.12.2020

10.12.2020 Navi küla puurkaev-pumpla laiendamise ehitustööd

29.12.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 32. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

30.09.2022 AS Võru Vesi projekteerimis-ehitustöödele omanikujärelevalve teenused Lacados OÜ

N/A

30.09.2022 AS Võru Vesi projekteerimis-ehitustöödele omanikujärelevalve teenused Korbovek OÜ

N/A

26.10.2021 Kääpa küla reoveepuhasti rekonstrueerimine WESICO PROJECT OÜ

N/A

25.10.2021 Sõmerpalu Hooldekodu kanalisatsiooni ühendamine Järvere elamute reoveepuhastiga Taristu Grupp OÜ

82 103 €

19.10.2021 Antsla linna reoveepuhasti ja peapumpla vahelise survetorustiku ja reoveepumpla rekonstrueerimine WESICO PROJECT OÜ

102 039 €

06.10.2021 Valgjärve küla ÜVK projekteerimis- ja ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus Korbovek OÜ

17 300 €

04.10.2021 Valgjärve küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu projekteerimis- ning ehitustööd WESICO PROJECT OÜ

911 367 €

03.05.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsioonirajatiste ja teede ehitustööd Asfaldigrupp OÜ

218 964 €

03.05.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsioonirajatiste ja teede ehitustööd Asfaldigrupp OÜ

N/A

03.05.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsioonirajatiste ja teede ehitustööd Powtec OÜ

218 964 €

07.04.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööde Inseneri ja omanikuj... Lacados OÜ

57 960 €

07.04.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööde Inseneri ja omanikuj... Korbovek OÜ

57 960 €

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Aigren OÜ

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Aigren OÜ

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd WESICO PROJECT OÜ

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd WESICO PROJECT OÜ

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Magma AS

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Magma AS

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Magma AS

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Taristu Grupp OÜ

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Taristu Grupp OÜ

N/A

28.01.2021 Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd Taristu Grupp OÜ

N/A

11.12.2020 Võru linna reoveepuhasti laiendamise ehitustööd Rvt Ehitus OÜ

3296 583 €

10.12.2020 Navi küla puurkaev-pumpla laiendamise ehitustööd Miridon OÜ

100 475 €

07.02.2020 Võru reoveepuhasti laiendamise projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenu... Keskkonnaprojekt OÜ

45 637 €

03.02.2020 Võru linna reoveepuhasti laiendamise projekteerimistööd Aqua Consult Baltic OÜ

126 000 €

17.01.2020 Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis-ehitustööd Merko Ehitus Eesti AS

2848 965 €

23.12.2019 Kriisiolukorra seadmete soetamine Võru reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidele G-Power OÜ

162 105 €

22.11.2019 Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt: Võru vallas vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimi... WESICO PROJECT OÜ

2295 195 €

18.11.2019 Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja... Infragate Eesti AS

27 142 €