VORMSI VALLAVALITSUS

VORMSI VALLAVALITSUS - 75022427 VORMSI VALLAVALITSUS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 18 hanget. Kokku hankeid - 18. Kõikide hangete nägemiseks

24.01.2023 Vormsi valla teedele mustkatete projekteerimine

30.01.2023

02.01.2023 Pakkumiskutse: senise postkontori ruumi (Hullo kaupluse hoone) kasutusse võtmine

10.01.2023

18.11.2022 Vormsi vallavalitsus otsib talveperioodiks lumelükkajat

29.11.2022

17.11.2022 Vormsi valla teedele mustkatete ehitamine koos projekteerimisega

13.12.2022

17.11.2022 Vormsi vallas Hullo külas Kooli kinnistul spordihoone projekteerimine (eelprojekt)

30.11.2022

17.08.2022 Rälby sadama rekonstrueerimise I etapp.

31.08.2022

13.10.2021 Vormsi valla hanketeade pakkuja leidmiseks lume- ja libedusetõrjeks

25.10.2021

29.04.2021 Teetööd

10.05.2021

15.03.2021 VORMSI KOOLITUSKESKUSE-LASTEAIAHOONE ENERGIATÕHUSAKS PROJEKTEERIMISE JA EHITUSTÖÖD

05.04.2021

25.01.2021 VORMSI KOOLITUSKESKUSE-LASTEAIAHOONE ENERGIATÕHUSAKS PROJEKTEERIMISE JA EHITUSTÖÖD

10.02.2021

16.10.2020 Hullo külas asuvate Vormsi vallavalitsuse hoonete olmasoleva küttesüsteemi soojusallika asendamise p...

02.11.2020

16.10.2020 Vormsi valla jäätmemajanduse korraldamine

10.11.2020

15.10.2020 Hullo kooli staadioni rekonstrueerimise ehitustööd

10.11.2020

22.09.2020 Küttepuud

12.10.2020

10.09.2020 Hullo kooli staadioni rekonstrueerimise ehitustööd

12.10.2020

01.09.2020 Hosby ja Kärre teeservade korrastustööd

17.09.2020

31.08.2020 Rumpo karjääris maaainese laadimise teenus

14.09.2020

22.11.2019 Vormsi Sireli talu rekonstrueerimine korterelamuks

13.11.2019

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 27 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 27. Kõikide hangete nägemiseks

13.02.2023 Külakeskuste mustkatte alla viimine: projekteerimine
13.02.2023 Üldplaneeringu ja KSH (sh rohevõrgustik) konsultatsoonihange
13.02.2023 Borrby karjääri haldamine 2023-2025
13.02.2023 Hullo keskuse haljasalade korrashoid: niitmine, trimmerdamine 2023
13.02.2023 Valla maade korrastamine/ niitmine/trimmerdamine 2023-2024
13.02.2023 Mobiilsidetaristu arendamine
13.02.2023 Külakeskuste mustkatte alla viimine: ehitus
13.02.2023 Hullo kergliiklustee projekteerimine
13.02.2023 Lume- ja libedusetõrje valla teedel 2023-2026
04.05.2022 Rälby sadama rekonstrueerimise I etapp
04.05.2022 Tuletõrje veevõtukoha väljaehitamine Hullos
04.05.2022 Hullo kergliiklustee projekteerimine
04.05.2022 Vormsi teede renoveerimine vastavalt valla teehoiukava investeeringute plaanile
04.05.2022 Üldplaneeringu ja KSH koostamine
04.02.2021 Pakkumine valla maade korrastamiseks/ niitmiseks/trimmerdamiseks
04.02.2021 Lasteaia hoone energiatõhusaks rekonstrueerimine
04.02.2021 Bussipeatuste remont
04.02.2021 Kalffi fassaadi renoveerimine
04.02.2021 Kaupluse hoone fassaadi remont
04.02.2021 Hosby tee remont
04.02.2021 Rälby sadama rekonstrueerimine
04.02.2021 Rälby sadama rekonstrueerimine
24.03.2020 Soojamajanduse arengukava koostamine
24.03.2020 Rälby Sadama rekonstrueerimise projekteerimine (ehitus)
24.03.2020 Lasteaia välisvoodri vahetus
24.03.2020 Kooli staadioni ehituse I etapp
24.03.2020 Küttepuude ostmine

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 4 lepingut. Kokku lepinguid - 4. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

24.01.2023 Vormsi valla teedele mustkatete projekteerimine Eastconsult OÜ

6 770 €

17.08.2022 Rälby sadama rekonstrueerimise I etapp. Bauest OÜ

89 948 €

15.03.2021 VORMSI KOOLITUSKESKUSE-LASTEAIAHOONE ENERGIATÕHUSAKS PROJEKTEERIMISE JA EHITUSTÖÖD Ecp OÜ

140 551 €

15.03.2021 VORMSI KOOLITUSKESKUSE-LASTEAIAHOONE ENERGIATÕHUSAKS PROJEKTEERIMISE JA EHITUSTÖÖD Vormsi Arendus OÜ

140 551 €