Vinni Vallavalitsus

Vinni Vallavalitsus - 75008746 Vinni Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 65. Kõikide hangete nägemiseks

15.02.2022 Jäätmete liigiti kogumiseks kompostrite ja konteinerite ost

02.03.2022

24.01.2022 Sõiduauto M1 rent

02.02.2022

05.01.2022 Laekvere tööõpetuse klassi ehituse omanikujärelevalve

17.01.2022

30.11.2021 Laekvere kooli tööõpetuse klassi ehitustööd

29.12.2021

19.11.2021 Piira-Vetiku-Mõdriku jalg-ja jalgrattatee projekteerimine

03.12.2021

01.11.2021 Tööõpetusklassi ehitustööd

22.11.2021

27.10.2021 Sotsiaaltranspordi teenuse ost

22.11.2021

04.10.2021 San.sõlmede remont Roela koolis

20.10.2021

04.10.2021 Kaasava hariduse rakendamine Vinni valla koolides

18.10.2021

09.09.2021 Vinni valla teedel lumelükkamine 2021-2022

27.09.2021

18.08.2021 Laekvere Salutaguse tee 6 hoonele päikeseelektrijaama projekteerimis-ehitustööd

10.09.2021

18.08.2021 Roela koolimaja katusetööd

30.08.2021

29.07.2021 Õpilastranspordi teenuse osutamine Vinni vallas 2021/2022 õppeaastal

09.08.2021

15.06.2021 Vinni valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise 2.etappi omanikujärelevalve

28.06.2021

03.06.2021 Pajusti lasteaia remonditööd

21.06.2021

12.05.2021 Laekvere Kesk tn 8 ehitise lammutamine

24.05.2021

06.05.2021 Pindamistööd Vinni valla teedel 2021

21.05.2021

06.05.2021 Ulvi kodu rekonstrueerimise OJV ja ehitusprojekti ekspertiis

24.05.2021

04.05.2021 Kruusavedu ja laotamine Vinni valla teedele

11.05.2021

26.04.2021 Vinni valla tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd (II etapp)

24.05.2021

13.04.2021 Purustatud kruusa ostmine

21.04.2021

08.04.2021 Tolmutõrje teostamine Vinni valla kruusateedel 2021

19.04.2021

05.04.2021 Aukude ja pragude remont Vinni valla mustkattega teedel 2021

13.04.2021

19.03.2021 Muuga Valeliku tee 4 ehitise lammutamine

30.03.2021

17.03.2021 Vinni aleviku multifunktsionaalse hoone projekteerimine

29.03.2021

19.02.2021 Väikebussi rent

04.03.2021

05.02.2021 Ulvi kodu rekonstrueerimine

04.03.2021

26.01.2021 Laekvere Rahkla tee 9 ehitise lammutamine

12.02.2021

14.01.2021 Vinni vallale kuuluva vara kindlustamine

26.01.2021

04.12.2020 Sotsiaaltransporditeenuse ostmine

16.12.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 40. Kõikide hangete nägemiseks

25.02.2022 Vinni Aleviku multifunktsionaalne hoone
25.02.2022 Vinni-Pajusti avaliku ruumi arendamine (Kirjandustammik, VPG ala)
25.02.2022 Vinni-Pajusti Gümnaasiumi energiatõhustustööd
25.02.2022 Vinni valla õpilastransport 2022/2023
25.02.2022 Vinni valla teede talihooldus 2022-2023
25.02.2022 Teede pindamine 2022
25.02.2022 Sotsiaaltransport 2023
25.02.2022 Vallamaja tehnosüsteemide rekonstrueerimine
25.02.2022 Laekvere kergtee rajamine
25.02.2022 Mõdriku-Rakvere kergtee
25.02.2022 Roela lasteaed-põhikool, energiatõhusustööd
25.02.2022 Laekvere Rahvamaja energiatõhusustööd
25.02.2022 Pajusti Lasteaia ruumide rekonstrueerimine
10.02.2021 Vinni-Pajusti avaliku ruumi arendamine (Kirjandustammik, vaateplatvorm, VPG ala)
10.02.2021 Laekvere kooli poiste tööõpetuse klassi väljaehitamine ja staadioni kaasajastamine
10.02.2021 Vinni valla õpilastransport 2021/2022
10.02.2021 Vinni valla teede talihooldus 2021-2025
10.02.2021 Teede pindamine 2021
10.02.2021 Vallamaja tehnosüsteemide rekonstrueerimine
10.02.2021 Jäätmejaama rajamine
10.02.2021 Pajusti Lasteaia rühmaruumide remont
10.02.2021 Roela lasteaed-põhikool, energiatõhusustööd
10.02.2021 Ulvi Kodu, energiatõhusustööd (küttesüsteem, ventilatsioon, avatäited, soojustamine)
10.02.2021 Muuga allee välisvalgustus
10.02.2021 Invatransport 2022
16.04.2020 Vinni-Pajusti avaliku ruumi arendamine (Kirjandustammik, vaateplatvorm, VPG ala)
16.04.2020 Laekvere kergliiklustee
16.04.2020 Pajusti klubi katus
16.04.2020 Pajusti Lasteaia rühmaruumide remont
16.04.2020 Roela kool-küttesüsteem ja fassaad

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 68. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

15.02.2022 Jäätmete liigiti kogumiseks kompostrite ja konteinerite ost Keskkonnaosakond OÜ

28 402 €

05.01.2022 Laekvere tööõpetuse klassi ehituse omanikujärelevalve Infragate Eesti AS

5 140 €

30.11.2021 Laekvere kooli tööõpetuse klassi ehitustööd Restaure OÜ

167 349 €

19.11.2021 Piira-Vetiku-Mõdriku jalg-ja jalgrattatee projekteerimine Reaalprojekt OÜ

38 220 €

04.10.2021 Kaasava hariduse rakendamine Vinni valla koolides Pt Mikro OÜ

N/A

04.10.2021 San.sõlmede remont Roela koolis Restaure OÜ

8 924 €

18.08.2021 Laekvere Salutaguse tee 6 hoonele päikeseelektrijaama projekteerimis-ehitustööd Eesti Energia AS

34 567 €

18.08.2021 Roela koolimaja katusetööd Mhe OÜ

33 000 €

15.06.2021 Vinni valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise 2.etappi omanikujärelevalve Policert OÜ

4 500 €

12.05.2021 Laekvere Kesk tn 8 ehitise lammutamine DEMOLIT OÜ

9 460 €

06.05.2021 Ulvi kodu rekonstrueerimise OJV ja ehitusprojekti ekspertiis Tarindiprof OÜ

7 460 €

04.05.2021 Kruusavedu ja laotamine Vinni valla teedele Moreen OÜ

N/A

04.05.2021 Kruusavedu ja laotamine Vinni valla teedele Lehtmaa Trans OÜ

N/A

13.04.2021 Purustatud kruusa ostmine Moreen OÜ

N/A

13.04.2021 Purustatud kruusa ostmine Midam OÜ

N/A

13.04.2021 Purustatud kruusa ostmine Ronk OÜ

N/A

13.04.2021 Purustatud kruusa ostmine Heino Veod OÜ

N/A

08.04.2021 Tolmutõrje teostamine Vinni valla kruusateedel 2021 Eesti Teed AS

N/A

05.04.2021 Aukude ja pragude remont Vinni valla mustkattega teedel 2021 Üle OÜ

1 210 €

19.03.2021 Muuga Valeliku tee 4 ehitise lammutamine Eldostar OÜ

11 700 €

17.03.2021 Vinni aleviku multifunktsionaalse hoone projekteerimine Kirde Projekt OÜ

42 500 €

19.02.2021 Väikebussi rent Wiru Auto OÜ

25 775 €

05.02.2021 Ulvi kodu rekonstrueerimine Restaure OÜ

667 642 €

26.01.2021 Laekvere Rahkla tee 9 ehitise lammutamine Eldostar OÜ

7 300 €

14.01.2021 Vinni vallale kuuluva vara kindlustamine Salva Kindlustuse AS

4 884 €

09.10.2020 Vinni aleviku kergeliiklustee ehitamine T.A.K.Ehitus OÜ

116 137 €

01.09.2020 Soojustehnilsed tööd VPG-s TJ Hooldus OÜ

N/A

31.08.2020 Pajusti klubi katusekattetööd Oto Ehitus OÜ

18 891 €

27.08.2020 Ehitustööd Pajusti lasteaias Skat-Keskus OÜ

21 406 €

24.08.2020 Tudu kooli üleviimine pelletiküttele Kyte.Ee OÜ

24 959 €