Viimsi Vallavalitsus

Viimsi Vallavalitsus - 75021250 Viimsi Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 133. Kõikide hangete nägemiseks

08.11.2022 Väliliuvälja rajamine ja liuväljateenuse osutamine

16.11.2022

11.10.2022 (Eri)hoolekandeteenuste hoone renoveerimisprojekti koostamine

28.10.2022

10.10.2022 Viimsi vallavalitsuse ja allasutuste esitlustehnika kapitalirent 2022 – 2026

07.11.2022

07.10.2022 Moodulmaja rentimine Haabneeme koolile

24.10.2022

04.10.2022 Tammneeme tee jalgratta- ja jalgtee ehitus lõigus Sambla tee kuni Mereääre tee

31.10.2022

14.09.2022 HEV õpilastele õppevahendite ostmine III

03.10.2022

14.09.2022 Viimsi Raamatukogu ja Noortekeskuse koristusteenuse ostmine

30.09.2022

13.09.2022 Rummu tee sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimine

10.10.2022

18.08.2022 Sülearvutite kapitalirent

05.09.2022

27.07.2022 Viimsi jalgpallihalli ja olmehoone põhiprojekti koostamine

15.08.2022

15.07.2022 Laste mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine

04.08.2022

11.07.2022 Rummu tee sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimine

08.08.2022

14.06.2022 Viimsi valla tänavavalguse ehitustööd 2022

06.07.2022

03.06.2022 Viimsi Teataja väljaandja ja levitaja leidmine

04.07.2022

13.05.2022 Bussipeatuste aluste ehitamine

30.05.2022

12.05.2022 Sõiduautode kasutusrent

30.05.2022

11.05.2022 Viimsi valla avalike teede asfaltbetoonkatete remont 2022

06.06.2022

11.05.2022 Viimsi valla avalike teede pindamine 2022

27.05.2022

09.05.2022 Viimsi Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete ja inventari kindlustamine

17.05.2022

09.05.2022 Energiaauditi teostamine

20.05.2022

28.04.2022 Viimsi vallavalitsuse ja allasutuste lauaarvutite ja sülearvutite kapitalirent raamlepinguga

16.05.2022

14.04.2022 Püünsi staadioni eesvoolu korrastamine

10.05.2022

13.04.2022 Sise ja välisgraafika tootmine ja paigaldus

22.04.2022

04.04.2022 Viimsi kooli garderoobimööbli ost ja paigaldus

21.04.2022

01.04.2022 Randvere tee ja Riiasöödi tee ristmiku rekonstrueerimine

27.04.2022

31.03.2022 Vmware virtuaalserverite taristu arenduse laiendus

18.04.2022

31.03.2022 Haabneeme alevikus CleanStormWater projekti pilootala puhastussüsteemi ehitamine

26.04.2022

30.03.2022 Heakorratööde teostamiseks kahe kaubiku kasutusrent

18.04.2022

21.03.2022 Koristus- ja puhastusteenuse osutamine 2022-2024

06.04.2022

16.03.2022 Viimsi Valla arengustrateegia 2023-2045 koostamine

04.04.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 217. Kõikide hangete nägemiseks

17.02.2022 Viimsi teeilmajaamade hooldus 2023-2027
17.02.2022 Püünsi staadioni eesvoolu korrastamine
17.02.2022 Viimsi valla survepesu- ja kaamerauuringu teenus 2023- 2026
17.02.2022 Juhuvedude teostamine Naissaare ja Tallinna vahel 2022 - 2024
17.02.2022 Sotsiaalkampaania (registreeri vallaelanikuks)
17.02.2022 Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamine
17.02.2022 Projektis osalemine 'Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes“
17.02.2022 Prangli kabeli altari renoveerimine
17.02.2022 Viimsi valla liikuvusuuring
17.02.2022 Viimsi Artiumi viidad, olmetehnika, laboritehnika ja kunstitarvete ost
16.02.2022 Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu keskkonna strateegilise mõju hindamine
16.02.2022 Ranna-alade teemaplaneeringu keskkonna strateegilise mõju hindamine
16.02.2022 Viimsi Teataja väljaandmine
16.02.2022 Tammneeme tee jalgratta-ja jalgtee ehitus
16.02.2022 Sülearvutite rent
16.02.2022 Dell Wyze AIO (Artium)
16.02.2022 Pähklimänni haljaku II etapi projekteerimine ja ehitamine
16.02.2022 Karulaugu terviseraja järgmine etapp
16.02.2022 Leppneeme maja õueala ronilate uuendus
16.02.2022 Töötervishoiuteenuste (tervisekontrolli läbiviimine) osutamise lepingupartneri leidmine
16.02.2022 Viimsi valla jõulukaunistuste soetamine
16.02.2022 Viimsi valla traktoriteenus 2023- 2026
16.02.2022 Rummu tee sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimine
16.02.2022 Omanikujärelevalve teenus 2023- 2024
16.02.2022 Vallavalitsuse koristusteenus 2022-2024
16.02.2022 Viimsi valla teede liiklusuuring 2022
16.02.2022 Viimsi valla patrull ja valveteenus 2023-2026
16.02.2022 Liiklusohtlike bussipeatuste ümberehitus
16.02.2022 Viimsi valla jäätmekava
16.02.2022 Viimsi mõisa pargi haljastusplaan

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 120. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

14.09.2022 Viimsi Raamatukogu ja Noortekeskuse koristusteenuse ostmine Sol Baltics OÜ

103 541 €

18.08.2022 Sülearvutite kapitalirent Max 123 AS

99 999 €

27.07.2022 Viimsi jalgpallihalli ja olmehoone põhiprojekti koostamine Arhitektuuribüroo Tava OÜ

207 700 €

15.07.2022 Laste mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine Tiptiptap OÜ

60 859 €

03.06.2022 Viimsi Teataja väljaandja ja levitaja leidmine Express Post AS

N/A

03.06.2022 Viimsi Teataja väljaandja ja levitaja leidmine Meedium OÜ

N/A

12.05.2022 Sõiduautode kasutusrent Ideal OÜ

19 536 €

28.04.2022 Viimsi vallavalitsuse ja allasutuste lauaarvutite ja sülearvutite kapitalirent raamlepinguga Max 123 AS

N/A

14.04.2022 Püünsi staadioni eesvoolu korrastamine Montreco OÜ

32 000 €

31.03.2022 Vmware virtuaalserverite taristu arenduse laiendus Santa Monica Networks AS

74 841 €

30.03.2022 Heakorratööde teostamiseks kahe kaubiku kasutusrent Rentest AS

81 786 €

07.03.2022 Wifi- ja võrguseadmete ost Max 123 AS

132 589 €

04.03.2022 Koolimööbli ostmine SV Trading OÜ

30 413 €

03.03.2022 HEV õpilastele õppevahendite ostmine Kitman Thulema AS

30 723 €

01.03.2022 Prangli laululava laiendamise ehitustööd Enska ehitus OÜ

199 536 €

15.12.2021 Haabneeme ranna liiva sõelumine ja adru koristamine 2022-2024 Redo OÜ

50 000 €

25.11.2021 Viimsi vallavalitsusele ja vallavalitsuse hallatavatele asutustele bürootarvete ostmine Infotark AS

16 762 €

20.10.2021 Viimsi valla Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium lavatehnika ostmine Is Music Trading OÜ

26 335 €

19.10.2021 Prangli saarel kaupluse pidamise teenuse ostmine kontsessiooni korras Prangli Reisid OÜ

72 000 €

12.10.2021 Sademevee juhtimise mooduli integreerimine Viimsi valla geoinfosüsteemi põhisesse register-menetlusk... Industry62 OÜ

49 995 €

27.09.2021 Viimsi valla teevalgustuse käidukorraldus ja remont 2022-2028 Kh Energia - Konsult AS

250 000 €

22.09.2021 Viimsi valla mänguväljakute hooldus- ja remont 2022-2024 Atix OÜ

47 802 €

03.09.2021 SARS CoV-2 antigeenide kiiretestide ostmine Medivar OÜ

2 550 €

01.09.2021 Tammneeme tee kergliiklustee ehitusprojekti koostamine Infragate Eesti AS

27 700 €

16.08.2021 Lageda tee jalgratta- ja jalgtee projekteerimine ja ehitus WWR SYSTEMS OÜ

167 271 €

21.07.2021 HEV õpilastele õppevahendite ostmine DELTA OÜ

77 575 €

09.06.2021 Viimsi valla jõulukaunistuste soetamine 2021 Adam Bd AS

6 613 €

22.04.2021 Viimsi Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete ja inventari kindlustamine Aas Bta Baltic Insurance Company Eesti Filiaal

7 415 €

21.04.2021 Viimsi valla jäätmejaama teenuse tellimine Ragn-Sells AS

203 136 €

01.04.2021 Viimsi Vallavalitsuse autopargi pesuteenus 2021-2023 UPSTEAM EESTI OÜ

20 000 €