Valga Vallavalitsus

Valga Vallavalitsus - 77000507 Valga Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 188. Kõikide hangete nägemiseks

02.08.2022 Viadukti tee nr 8540160 säilituspindamine

10.08.2022

22.07.2022 Töötute aktiviseerimiskeskuse tuleohutustööd

29.07.2022

20.07.2022 Valgas, E. Enno 15 staadionihoone ehitamine - omanikujärelevalveteenus

26.07.2022

30.06.2022 Hooldustehnika soetamine Jaanikese moto- ja vabaajakeskusele.

14.07.2022

29.06.2022 Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemi, võistlejate parkla ja par...

18.07.2022

28.06.2022 Valga ujula rekonstrueerimine

26.07.2022

17.06.2022 Valga valla teede talvine hooldus 2022-2025

22.07.2022

15.06.2022 Tänavapuude pügamine Valga linnas

22.06.2022

01.06.2022 Eakatele ja puuetega inimestele lõunatoidu ostmine

08.06.2022

26.05.2022 Valga valla ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine 2022

01.06.2022

17.05.2022 Tambre tee säilituspindamine

20.05.2022

12.05.2022 Tolmutõrje Valga valla kruusakattega teedel

19.05.2022

05.05.2022 Energiaauditi koostamine neljale Valga vallale kuuluvale hoonele

12.05.2022

28.04.2022 Valga 'Buratino' ja 'Kasekese' lasteaedade ruumide ümberehitamine

16.05.2022

08.04.2022 Kruusa vedu ja teede remontimine Valga vallas 2022. aastal

18.04.2022

25.03.2022 Lüllemäe Kooli lasteaia mänguväljaku projekteerimis- ja ehitustööd

01.04.2022

24.03.2022 Valga valla kruusateede greiderdamine 2022. aastal

31.03.2022

10.03.2022 Valga linna tänavate hooldus- ja korrashoiutööd 2022-2027

25.04.2022

10.03.2022 Suurjäätmete kogumisringi korraldamine Valga valla maapiirkondades

28.03.2022

11.02.2022 VIKP muuseumihoone (Pikk tn 16a) juurdeehituse ehitusprojekti koostamine

21.02.2022

07.02.2022 Pedeli Veskijärve ja Jõekääru järvede setetest ning liigest taimestikust puhastamine

18.03.2022

21.01.2022 Hargla külaplatsi mänguväljaku projekteerimis- ja ehitustööd

31.01.2022

07.01.2022 Jaanikese motokompleksile teisaldatava piirdeaia hankimine

17.01.2022

07.01.2022 Jaanikese motokompleksi PVC halli projekteerimis- ja ehitustööd

17.01.2022

07.01.2022 Karula Hooldemaja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitamine

17.01.2022

23.12.2021 Jaanikese motoradade kastmissüsteemi väljaehitamine - omanikujärelevalveteenus

03.01.2022

07.12.2021 Lüllemäe Kooli II korruse ventilatsiooni projekteerimine ja ehitamine

17.12.2021

30.11.2021 Valga linnas Pedeli paisjärvele purskkaevu paigaldamine

14.12.2021

22.11.2021 Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemi, võistlejate parkla ja par...

29.11.2021

19.11.2021 Valga linnas Vahtra tn 11 kinnistul asuva lagunenud korterelamu ja kuuri lammutamine ning maa-ala he...

02.12.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 53. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

08.04.2022 Kruusa vedu ja teede remontimine Valga vallas 2022. aastal Bergermaster OÜ

N/A

08.04.2022 Kruusa vedu ja teede remontimine Valga vallas 2022. aastal Bergermaster OÜ

N/A

10.11.2020 Valga Vallavalitsuse kortermaja (J. Kuperjanovi tn 12) kardinapuud koos paigaldusega. Status Pluss Ehitus OÜ

4 885 €

03.11.2020 Sõpruse tn 5 kinnistule (katastritunnus 85401:003:0380) piirdeaia ning tiibvärava paigaldamine Trev-2 Grupp AS

2 293 €

16.10.2020 Kontorimasinate hooldus Abcom Kaubanduse OÜ

N/A

17.09.2020 Tööturul osalemist soodustavate hoolekandemeetmete osutamine Valgas perioodil 01.10.2020 kuni 15.11.... Mtü Valga Abikeskus

N/A

06.08.2020 Konnaoja oja kallaste kindlustamine kookosmatiga Trev-2 Grupp AS

2 348 €

27.07.2020 Lüllemäe Põhikooli invajuurdepääsu ja -tualettruumi ehitamine, WC-ümberehitus koos ventilatsiooni ni... Kamo Ehitus OÜ

37 105 €

15.07.2020 Saviaugu 3 kinnistul asuvate aia- ja haljastusjäätmete sõelumine Karimek OÜ

2 480 €

09.07.2020 Hargla Kooli kolme õpperuumi renoveerimine ja kohandamine Artepuu OÜ

29 898 €

10.06.2020 Valga linna tänavate markeerimistööd Roadwolf OÜ

5 639 €

28.05.2020 J.Kuperjanovi tn 14 kinnistul asuva J. Kuperjanovi tn 12 korterelamu tuleohutuskujasse jääva puukuur... Erleks Ehitus OÜ

4 100 €

25.05.2020 Elektripaigaldiste käidujuhtimine Valga Vallavalitsuse omandis olevatel objektidel perioodil 2020-20... Elektroman OÜ

N/A

05.05.2020 Suurjäätmete kogumisring Marico Metall OÜ

N/A

27.04.2020 Riigiabi finantsanalüüs Jaanikese motokompleksi arendusel Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur

1 800 €

17.04.2020 Valga Priimetsa Kooli toitlustamisteenuse ost P. Dussmann Eesti OÜ

N/A

17.04.2020 „Valga valla Jaanikese motokompleksi arendamine" 1. etapi valgustuse, kastmissüsteemi ja mootorsõidu... Klotoid OÜ

13 440 €

14.04.2020 Mootorikütuse ost Olerex AS

N/A

07.04.2020 J. Kuperjanovi 12 korterelamu sisustuse ja olmeseadmete soetamine Dtp Trading OÜ

18 050 €

25.03.2020 Valga Vabaduse 13 kooli sisustus Kitman Thulema AS

N/A

28.02.2020 Valga valla infolehe Valga Teataja materjalide tõlketeenus eesti keelest vene keelde Grandwolf OÜ

N/A

25.02.2020 „Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine“ raames turundusvideo valmistamine Taavid Meedia OÜ

690 €

14.02.2020 Valga valla teede talvine hooldus 2019-2022 Valmap Grupp AS

531 €

14.02.2020 Valga valla teede talvine hooldus 2019-2022 Roadwest OÜ

531 €

14.02.2020 Valga valla teede talvine hooldus 2019-2022 Männimetsa Talu OÜ

531 €

14.02.2020 Valga valla teede talvine hooldus 2019-2022 HARGLA SEEMNEÜHISTU, TÜH

531 €

14.02.2020 Valga valla teede talvine hooldus 2019-2022 Ratsimäe OÜ

531 €

14.02.2020 Valga valla teede talvine hooldus 2019-2022 Rein Rosenbergi Vastse Mustakese Talu

531 €

07.02.2020 Valga Valla osa 10 Koobassaare- Rebasemõisa talvine hooldus 2019-2022 Silver Visnapuu Alakonnu Talu

50 €

05.02.2020 Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse maastikuarhitektuurse eskiisprojekti koostamine Loovmaastik OÜ

4 800 €