Valga Vallavalitsus - riigihanked

Valga Vallavalitsus - 77000507 Valga Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 153. Kõikide hangete nägemiseks
Täna Riia tn 8-1 korteri remonditööd

04.11.2021

3 päeva tagasi Geodeetilise alusplaani koostamine Pedeli virgestusalale

15.11.2021

16 päeva tagasi Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemi, võistlejate parkla ja par...

18.10.2021

22 päeva tagasi Valga Jaanikese motokompleksi 1.etapi ehitustööd

05.11.2021

22 päeva tagasi Valga Valla Raavitsa küla tuletõrje veevõtukoha projekteerimine ja ehitamine

15.10.2021

28 päeva tagasi Korteriomandite hindamine hüvitamise eesmärgil kinnisasja avalikes huvides omandamisel

08.10.2021

41 päeva tagasi Valga Uus tn 14 asuva kortermaja rekonstrueerimine - omanikujärelevalveteenus

24.09.2021

42 päeva tagasi Valgas aadressil kesk 19 asuva muinsuskaitsealal paikneva ajaloolise hoone restaureerimisprojekti ko...

28.09.2021

44 päeva tagasi Valga Jaanikese motokompleksi 1.etapi ehitustööd

01.10.2021

48 päeva tagasi Tsirguliina Kooli piirdeaia ehitamine

17.09.2021

51 päeva tagasi Valgas, E. Enno 15 staadionihoone ehitamine

07.10.2021

57 päeva tagasi Tekstiilijäätmete konteinerite soetamine Valga linnas

10.09.2021

63 päeva tagasi Valga spordihalli valgustuse vahetus

03.09.2021

63 päeva tagasi Valga põhikooli ujula rekonstrueerimine

06.09.2021

65 päeva tagasi Kaarhalli soojustamine ja rekonstrueerimine

30.08.2021

65 päeva tagasi Õru lasteaia ja Õru noortekeskuse keskkütte ehitus

30.08.2021

65 päeva tagasi Lüllemäe lasteaiaruumide ümberehitamine

30.08.2021

66 päeva tagasi Lüllemäe kooli abihoonete lammutamine

13.09.2021

70 päeva tagasi Valga linna tänavate aastaringne hooldus-ning korrashoiutööd 2021−2026

30.09.2021

70 päeva tagasi Lüllemäe kooli köögi- ja õpperuumide remont

27.08.2021

71 päeva tagasi Valga Tambre tee ehitusprojekti koostamine

30.08.2021

73 päeva tagasi Valga keskraamatukogu tuleohutustööd

19.08.2021

73 päeva tagasi Sooru mänguväljaku ümberehitamine

19.08.2021

78 päeva tagasi Valga Muusikakooli tuleohutustööde teostamine

19.08.2021

78 päeva tagasi Valga muusikakooli Kesk tn 22 tuleohutusalased ehitustööd

19.08.2021

94 päeva tagasi Valga linna treening- ja mänguväljakute seadmete remont ning turvaaluste pinnase väljavahetamine

04.08.2021

100 päeva tagasi Auruveduri rekonstrueerimine

27.07.2021

106 päeva tagasi Valgas aadressil kesk 19 asuva muinsuskaitsealal paikneva ajaloolise hoone restaureerimisprojekti ko...

31.08.2021

106 päeva tagasi Lüllemäe kooli abihoone lammutamine

29.07.2021

110 päeva tagasi Lasteaed Walko köögi remonditööd

16.07.2021

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 9 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 9. Kõikide hangete nägemiseks
198 päeva tagasi Uus 14 teenusmaja rajamine
198 päeva tagasi Valga linna lasteaedade toitlustamine
198 päeva tagasi Valga linna tänavate aastaringsed hooldus- ning korrashoiutööd 2021−2026
198 päeva tagasi Pedeli I ja II paisjärve puhastamine
198 päeva tagasi Jaanikese motokompleksi arendamine
198 päeva tagasi Puiestee 8 I korruse projekteerimis- ja ehitustööd
198 päeva tagasi Valga Noortekeskuse ehituse põhiprojekti koostamine
198 päeva tagasi Kruusateede remont
198 päeva tagasi Valga valla teede pindamistööd 2021, sh aukude parandamine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 51. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
352 päeva tagasi Valga Vallavalitsuse kortermaja (J. Kuperjanovi tn 12) kardinapuud koos paigaldusega. Status Pluss Ehitus OÜ

4 885 €

359 päeva tagasi Sõpruse tn 5 kinnistule (katastritunnus 85401:003:0380) piirdeaia ning tiibvärava paigaldamine Trev-2 Grupp AS

2 293 €

377 päeva tagasi Kontorimasinate hooldus Abcom Kaubanduse OÜ

N/A

406 päeva tagasi Tööturul osalemist soodustavate hoolekandemeetmete osutamine Valgas perioodil 01.10.2020 kuni 15.11.... Mtü Valga Abikeskus

N/A

448 päeva tagasi Konnaoja oja kallaste kindlustamine kookosmatiga Trev-2 Grupp AS

2 348 €

458 päeva tagasi Lüllemäe Põhikooli invajuurdepääsu ja -tualettruumi ehitamine, WC-ümberehitus koos ventilatsiooni ni... Kamo Ehitus OÜ

37 105 €

470 päeva tagasi Saviaugu 3 kinnistul asuvate aia- ja haljastusjäätmete sõelumine Karimek OÜ

2 480 €

476 päeva tagasi Hargla Kooli kolme õpperuumi renoveerimine ja kohandamine Artepuu OÜ

29 898 €

505 päeva tagasi Valga linna tänavate markeerimistööd Roadwolf OÜ

5 639 €

518 päeva tagasi J.Kuperjanovi tn 14 kinnistul asuva J. Kuperjanovi tn 12 korterelamu tuleohutuskujasse jääva puukuur... Erleks Ehitus OÜ

4 100 €

521 päeva tagasi Elektripaigaldiste käidujuhtimine Valga Vallavalitsuse omandis olevatel objektidel perioodil 2020-20... Elektroman OÜ

N/A

541 päeva tagasi Suurjäätmete kogumisring Marico Metall OÜ

N/A

549 päeva tagasi Riigiabi finantsanalüüs Jaanikese motokompleksi arendusel Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur

1 800 €

559 päeva tagasi Valga Priimetsa Kooli toitlustamisteenuse ost P. Dussmann Eesti OÜ

N/A

559 päeva tagasi „Valga valla Jaanikese motokompleksi arendamine" 1. etapi valgustuse, kastmissüsteemi ja mootorsõidu... Klotoid OÜ

13 440 €

562 päeva tagasi Mootorikütuse ost Olerex AS

N/A

569 päeva tagasi J. Kuperjanovi 12 korterelamu sisustuse ja olmeseadmete soetamine Dtp Trading OÜ

18 050 €

582 päeva tagasi Valga Vabaduse 13 kooli sisustus Kitman Thulema AS

N/A

608 päeva tagasi Valga valla infolehe Valga Teataja materjalide tõlketeenus eesti keelest vene keelde Grandwolf OÜ

N/A

611 päeva tagasi „Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine“ raames turundusvideo valmistamine Taavid Meedia OÜ

690 €

622 päeva tagasi Valga valla teede talvine hooldus 2019-2022 Valmap Grupp AS

531 €

622 päeva tagasi Valga valla teede talvine hooldus 2019-2022 Roadwest OÜ

531 €

622 päeva tagasi Valga valla teede talvine hooldus 2019-2022 Männimetsa Talu OÜ

531 €

622 päeva tagasi Valga valla teede talvine hooldus 2019-2022 HARGLA SEEMNEÜHISTU, TÜH

531 €

622 päeva tagasi Valga valla teede talvine hooldus 2019-2022 Ratsimäe OÜ

531 €

622 päeva tagasi Valga valla teede talvine hooldus 2019-2022 Rein Rosenbergi Vastse Mustakese Talu

531 €

629 päeva tagasi Valga Valla osa 10 Koobassaare- Rebasemõisa talvine hooldus 2019-2022 Silver Visnapuu Alakonnu Talu

50 €

631 päeva tagasi Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse maastikuarhitektuurse eskiisprojekti koostamine Loovmaastik OÜ

4 800 €

639 päeva tagasi Valga valla päevakeskuse (Kungla tn 12) sisustuse ost Versai OÜ

5 374 €

652 päeva tagasi Tänavapuude pügamine Valga linnas Ok Acer OÜ

5 911 €