VÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUS

VÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUS - 75011694 VÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 38. Kõikide hangete nägemiseks

28.06.2022 Väike-Maarja valla kruusateede kattekihi uuendamine purustatud kruusaga

05.07.2022

27.05.2022 Traktori ja haakeriistade ostmine

07.06.2022

10.05.2022 Rakke, Faehlmanni tee 27a parkimisala rajamine

23.05.2022

06.04.2022 Väike-Maarja aleviku J.Liivi ja Tamme tänavate osaline projekteerimine

22.04.2022

11.03.2022 Väike-Maarja valla mustkattega teedel aukude ja pragude remont

28.03.2022

11.03.2022 Väike-Maarja valla kruusateede greiderdamine

25.03.2022

23.02.2022 Väike-Maarja valla investeerimislaen 2022

15.03.2022

21.02.2022 Detailse energiasäästmislahenduste auditi koostamine

07.03.2022

08.02.2022 Ehitustööde juhtimine ja omanikujärelevalve

14.02.2022

29.12.2021 Kasutatud suusarajatraktori ostmine

07.01.2022

21.12.2021 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Väike-Maarja vallas

07.01.2022

02.12.2021 Väike-Maarja staadioni ja selle lähiümbruse ehitustööd

10.01.2022

10.11.2021 Väikevahendite soetamine Väike-Maarja valla üldhariduskoolidele kaasava hariduse paremaks rakendamis...

22.11.2021

30.09.2021 Puidupelletite ostmine

08.10.2021

10.09.2021 Lumetõrje teostamine Väike-Maarja valla kohalikel teedel ja tänavatel 2021/2022 talvel

27.09.2021

05.07.2021 Triigi kaugkütte võrgupiirkonna katlamaja opereerimine 2021-2028

03.08.2021

01.07.2021 Rakke-Ao kergliiklustee tänavavalgustussüsteemi rajamine

26.07.2021

06.05.2021 Kiltsi mõisa piimaköögi katuse vahetus

21.05.2021

23.04.2021 Väike-Maarja valla õpilasliinide, valla avalike liinide ja tellitava sõitjateveo teenus 2021-2022

11.05.2021

09.04.2021 Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2021

27.04.2021

07.04.2021 Rakke alevik, Faehlmanni tee 33 hoone lammutamistööd

26.04.2021

05.04.2021 Muruniidukite ostmine 2021

08.04.2021

09.03.2021 Rakke, Simuna tee 10 hoone rekonstrueerimine

05.04.2021

20.11.2020 Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Väike-Maarja vallas

22.12.2020

08.10.2020 Väike-Maarja valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

27.10.2020

01.10.2020 Lumetõrje teostamine Väike-Maarja valla kohalikel teedel ja tänavatel 2020/2021 talvel

19.10.2020

18.06.2020 Väike-Maarja valla õpilasliinide, valla avalike liinide ja tellitava sõitjateveo teenus 2020-2021

07.07.2020

27.05.2020 Väike-Maarja - Triigi kergliiklustee rajamine, I etapp

22.06.2020

21.05.2020 Rakke alevikus Simuna tee ja F.R. Faehlmanni tee tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimine

09.06.2020

14.05.2020 Väike-Maarja, Ehitajate tee rekonstrueerimine

08.06.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 37. Kõikide hangete nägemiseks

10.03.2022 Kompostrite ja prügikonteinerite soetamine
10.03.2022 Väike-Maarja valla kruusateede kattekihi uuendamine
10.03.2022 Asfaldiaukude lappimine
10.03.2022 Väike-Maarja valla teede pindamine
10.03.2022 Haldusosakonna tehnika täiendamine
10.03.2022 Väike-Maarja J. Liivi tn kergliiklustee, Tamme tn parkla ja surnuaia piirdeaia projekteerimine
10.03.2022 Ebavere küla Agro tee asfalteerimine*
10.03.2022 Rakke lasteaia arhitektuurikonkursi korraldamine
10.03.2022 Rakke alevik Faehlmanni tee 27a parkla ehitamine
10.03.2022 Väike-Maarja lasteaia hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine
10.03.2022 Väike-Maarja Seltsimaja fassaadi renoveerimine**
10.03.2022 Süle- ja lauaarvutite soetamine
10.03.2022 Väike-Maarja valla õpilasliinide ja tellitava sõitjate veo teenus 2022-2025
10.03.2022 Väike-Maarja valla teede talihoole 2022-2025
10.03.2022 Väike-Maarja-Triigi kergliiklustee 2.etapp*
08.03.2021 Triigi küla soojatootmise varade operaatori leidmine
08.03.2021 Rakke Kultuurikeskuse rekonstrueerimine
08.03.2021 Kaarma tööstusala tee rekonstrueerimine
08.03.2021 Rakke-Ao kergliiklustee valgustuse ehitamine
08.03.2021 Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2021
08.03.2021 Väike-Maarja valla õpilasliinide ja tellitava sõitjate veo teenus 09.2021-08.2022
08.03.2021 Väike-Maarja-Triigi kergliiklustee 2. etapp*
08.03.2021 Väike-Maarja staadioni ehitamine*
08.03.2021 Väike-Maarja aleviku avaliku ruumi arendamine*
08.03.2021 Tehno ettevõtlusala arendamine*
22.04.2020 Väike-Maarja multifunktsionaalse palliväljaku rajamine
22.04.2020 Simuna keskplatsi rajamine
22.04.2020 Kiltsi, Liiduri 6 korterelamu lammutamine
22.04.2020 Rakke konteinerkatlamaja rajamine
22.04.2020 Väike-Maarja Hooldekodu lifti paigaldamine

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 19 lepingut. Kokku lepinguid - 20. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

10.11.2021 Väikevahendite soetamine Väike-Maarja valla üldhariduskoolidele kaasava hariduse paremaks rakendamis... Datel AS

N/A

10.11.2021 Väikevahendite soetamine Väike-Maarja valla üldhariduskoolidele kaasava hariduse paremaks rakendamis... Atea AS

N/A

01.07.2021 Rakke-Ao kergliiklustee tänavavalgustussüsteemi rajamine Kiirwarren.Kl OÜ

55 656 €

23.04.2021 Väike-Maarja valla õpilasliinide, valla avalike liinide ja tellitava sõitjateveo teenus 2021-2022 M.K.Reis-X OÜ

109 281 €

09.04.2021 Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2021 Tariston AS

84 242 €

07.04.2021 Rakke alevik, Faehlmanni tee 33 hoone lammutamistööd Norete Grupp OÜ

15 990 €

26.03.2021 Kaarma tee osaline rekonstrueerimine Lasila Betoon AS

121 575 €

09.03.2021 Rakke, Simuna tee 10 hoone rekonstrueerimine Evari Ehitus OÜ

685 503 €

09.03.2021 Rakke, Simuna tee 10 hoone rekonstrueerimine Jõgeva Ehitus OÜ

685 503 €

20.11.2020 Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Väike-Maarja vallas Ragn-Sells AS

7 €

19.11.2020 Audiitorteenus Audest Audiitorteenuste OÜ

5 535 €

31.07.2020 Simuna jalg- ja jalgrattatee ehitustööde omanikujärelvalve P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

N/A

18.06.2020 Väike-Maarja valla õpilasliinide, valla avalike liinide ja tellitava sõitjateveo teenus 2020-2021 M.K.Reis-X OÜ

97 506 €

21.05.2020 Rakke alevikus Simuna tee ja F.R. Faehlmanni tee tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimine Pental Elekter OÜ

47 614 €

22.04.2020 Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2020-2 Moreen OÜ

N/A

26.03.2020 Kaarma tööstusala teede rekonstrueerimine Abetone Ehitus OÜ

N/A

28.02.2020 Väike-Maarja valla teede rekonstrueerimine 2020-1 Roadwest OÜ

59 704 €

16.01.2020 Väike-Maarja multifunktsionaalse palliväljaku rajamine Kivipartner OÜ

64 320 €

18.03.2019 Simuna kergliiklustee rajamine Kv Infra OÜ

386 477 €