VÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUS

VÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUS - 75011694 VÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 57. Kõikide hangete nägemiseks

17.02.2023 Väike-Maarja valla investeerimislaen 2023

28.02.2023

07.02.2023 Väike-Maarja gümnaasiumi ja spordihoone ühtse hooneautomaatika projekteerimine

10.02.2023

02.02.2023 Väike-Maarja keeletammiku infotahvlite valmistamine ja paigaldamine (kordushange)

17.02.2023

02.02.2023 Lammasküla Ületee kortermaja lammutustööd

20.02.2023

31.01.2023 Väike-Maarja gümnaasiumi ja spordihoone ühtse hooneautomaatika projekteerimine

10.02.2023

17.01.2023 Energiasäästimise lahenduste energiaaudit Simuna kooli hoonetele

27.01.2023

11.01.2023 Väike-Maarja spordihoone valgustuse renoveerimine

30.01.2023

04.01.2023 Väike-Maarja keeletammiku infotahvlite valmistamine ja paigaldamine

23.01.2023

18.10.2022 Rakke lasteaia 'Leevike' arhitektuurivõistlus

16.12.2022

03.10.2022 Talihooldus Väike-Maarja valla teedel 2022/2023 kordushange

19.10.2022

29.09.2022 Väike-Maarja lasteaiahoone energiatõhususe projekteerimistööd

20.10.2022

09.09.2022 Talihooldus Väike-Maarja valla teedel 2022/2023

23.09.2022

31.08.2022 Väike-Maarja hooldekodu ATS-süsteemi ehitamine

12.09.2022

18.08.2022 Sõidukite kasutusrendile võtmine

01.09.2022

11.08.2022 Orguse tee remont

26.08.2022

03.08.2022 Puidupelletite ostmine

19.08.2022

28.07.2022 Väike-Maarja valla kruusateede kattekihi uuendamine purustatud kruusaga

15.08.2022

22.07.2022 Teetruupide asendamine

02.08.2022

08.07.2022 Väike-Maarja valla avalike- ja õpilasliinide ning tellitav transport 2022-2023

25.07.2022

28.06.2022 Väike-Maarja valla kruusateede kattekihi uuendamine purustatud kruusaga

05.07.2022

27.05.2022 Traktori ja haakeriistade ostmine

07.06.2022

10.05.2022 Rakke, Faehlmanni tee 27a parkimisala rajamine

23.05.2022

06.04.2022 Väike-Maarja aleviku J.Liivi ja Tamme tänavate osaline projekteerimine

22.04.2022

11.03.2022 Väike-Maarja valla mustkattega teedel aukude ja pragude remont

28.03.2022

11.03.2022 Väike-Maarja valla kruusateede greiderdamine

25.03.2022

23.02.2022 Väike-Maarja valla investeerimislaen 2022

15.03.2022

21.02.2022 Detailse energiasäästmislahenduste auditi koostamine

07.03.2022

08.02.2022 Ehitustööde juhtimine ja omanikujärelevalve

14.02.2022

29.12.2021 Kasutatud suusarajatraktori ostmine

07.01.2022

21.12.2021 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Väike-Maarja vallas

07.01.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 53. Kõikide hangete nägemiseks

28.02.2023 Tervisespordiradade arendamine*
28.02.2023 Väike-Maarja Hooldekodu valgustuse renoveerimine
28.02.2023 Kiltsi ja Vao tänavavalgustuse renoveerimine ja haldamine 2023-2033
28.02.2023 Väike-Maarja Hooldekodu tehnosüsteemide kaasajastamine
28.02.2023 Väike-Maarja Gümnaasiumi valgustuse renoveerimine
28.02.2023 Teede pindamistööd Eipri tee, Rakke – Räitsveret ee, Ülesoo tänav, Kännuküla tee Aburis, Aia tänav
28.02.2023 Väike-Maarja Hooldekodu vundamendi ja sokli hüdroisolatsioon ja soojustamine**
28.02.2023 Väike-Maarja valla teede talihoole
28.02.2023 Puidupelletite ostmine
28.02.2023 Simuna haridus- ja kogukonnakeskuse arhitektuurikonkurss
28.02.2023 Väike-Maarja Seltsimaja fassaadi renoveerimine***
28.02.2023 Väike-Maarja spordihoone valgustuse renoveerimine
28.02.2023 Väike-Maarja valla õpilasliinide ja tellitav sõitjate veoteenus
28.02.2023 Kruusavedu valla teedele
28.02.2023 Kruusateede tolmutõrje
28.02.2023 Rakke lasteaia projekteerimine
10.03.2022 Kompostrite ja prügikonteinerite soetamine
10.03.2022 Väike-Maarja valla kruusateede kattekihi uuendamine
10.03.2022 Asfaldiaukude lappimine
10.03.2022 Väike-Maarja valla teede pindamine
10.03.2022 Haldusosakonna tehnika täiendamine
10.03.2022 Väike-Maarja J. Liivi tn kergliiklustee, Tamme tn parkla ja surnuaia piirdeaia projekteerimine
10.03.2022 Ebavere küla Agro tee asfalteerimine*
10.03.2022 Rakke lasteaia arhitektuurikonkursi korraldamine
10.03.2022 Rakke alevik Faehlmanni tee 27a parkla ehitamine
10.03.2022 Väike-Maarja lasteaia hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine
10.03.2022 Väike-Maarja Seltsimaja fassaadi renoveerimine**
10.03.2022 Süle- ja lauaarvutite soetamine
10.03.2022 Väike-Maarja valla õpilasliinide ja tellitava sõitjate veo teenus 2022-2025
10.03.2022 Väike-Maarja valla teede talihoole 2022-2025

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 32. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

02.02.2023 Lammasküla Ületee kortermaja lammutustööd Aspen Grupp OÜ

8 300 €

11.01.2023 Väike-Maarja spordihoone valgustuse renoveerimine Hoiame Kokku Grupp OÜ

99 673 €

25.11.2022 Talihooldus Väike-Maarja valla teedel 2022-2023 II kordushange Tetaro Grupp OÜ

76 500 €

03.10.2022 Talihooldus Väike-Maarja valla teedel 2022/2023 kordushange Tetaro Grupp OÜ

61 200 €

29.09.2022 Väike-Maarja lasteaiahoone energiatõhususe projekteerimistööd Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ

57 400 €

09.09.2022 Talihooldus Väike-Maarja valla teedel 2022/2023 RAIGU AGRO OÜ

N/A

09.09.2022 Talihooldus Väike-Maarja valla teedel 2022/2023 Kerro Farmer OÜ

N/A

09.09.2022 Talihooldus Väike-Maarja valla teedel 2022/2023 Avispeamees OÜ

N/A

31.08.2022 Väike-Maarja hooldekodu ATS-süsteemi ehitamine G4S Eesti AS

28 467 €

22.07.2022 Teetruupide asendamine Verston Ehitus OÜ

29 800 €

08.07.2022 Väike-Maarja valla avalike- ja õpilasliinide ning tellitav transport 2022-2023 M.K.Reis-X OÜ

130 000 €

10.11.2021 Väikevahendite soetamine Väike-Maarja valla üldhariduskoolidele kaasava hariduse paremaks rakendamis... Datel AS

N/A

10.11.2021 Väikevahendite soetamine Väike-Maarja valla üldhariduskoolidele kaasava hariduse paremaks rakendamis... Atea AS

N/A

01.07.2021 Rakke-Ao kergliiklustee tänavavalgustussüsteemi rajamine Kiirwarren.Kl OÜ

55 656 €

23.04.2021 Väike-Maarja valla õpilasliinide, valla avalike liinide ja tellitava sõitjateveo teenus 2021-2022 M.K.Reis-X OÜ

109 281 €

09.04.2021 Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2021 Tariston AS

84 242 €

07.04.2021 Rakke alevik, Faehlmanni tee 33 hoone lammutamistööd Norete Grupp OÜ

15 990 €

26.03.2021 Kaarma tee osaline rekonstrueerimine Lasila Betoon AS

121 575 €

09.03.2021 Rakke, Simuna tee 10 hoone rekonstrueerimine Evari Ehitus OÜ

685 503 €

09.03.2021 Rakke, Simuna tee 10 hoone rekonstrueerimine Jõgeva Ehitus OÜ

685 503 €

20.11.2020 Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Väike-Maarja vallas Ragn-Sells AS

7 €

19.11.2020 Audiitorteenus Audest Audiitorteenuste OÜ

5 535 €

31.07.2020 Simuna jalg- ja jalgrattatee ehitustööde omanikujärelvalve P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

N/A

18.06.2020 Väike-Maarja valla õpilasliinide, valla avalike liinide ja tellitava sõitjateveo teenus 2020-2021 M.K.Reis-X OÜ

97 506 €

21.05.2020 Rakke alevikus Simuna tee ja F.R. Faehlmanni tee tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimine Pental Elekter OÜ

47 614 €

22.04.2020 Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2020-2 Moreen OÜ

N/A

26.03.2020 Kaarma tööstusala teede rekonstrueerimine Abetone Ehitus OÜ

N/A

28.02.2020 Väike-Maarja valla teede rekonstrueerimine 2020-1 Roadwest OÜ

59 704 €

16.01.2020 Väike-Maarja multifunktsionaalse palliväljaku rajamine Kivipartner OÜ

64 320 €

18.03.2019 Simuna kergliiklustee rajamine Kv Infra OÜ

386 477 €