TÜRI VALLAVALITSUS

TÜRI VALLAVALITSUS - 75033460 TÜRI VALLAVALITSUS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 26 hanget. Kokku hankeid - 26. Kõikide hangete nägemiseks

23.12.2022 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Türi vallas 2023-24

30.12.2022

17.08.2022 Türi linna Tallinna tänava kõnnitee rekonstrueerimine

26.08.2022

20.06.2022 Türi linna tänavate pindamine 2022

04.07.2022

31.05.2022 Türi keskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlus

14.09.2022

28.02.2022 Türi valla konsolideerimisgrupi ja allasutuste eelarve tarkvara hankimine

09.03.2022

19.12.2021 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Türi vallas 2022

26.01.2022

14.09.2021 Türi linnas videovalvesüsteemi teenuse pakkumine

22.09.2021

26.08.2021 Audiitorteenuse tellimine

02.09.2021

14.06.2021 Türi valla haldusterritooriumil 2021/2022 ja 2022/2023 õppeaastatel koolitranspordi teenuse tellimin...

02.08.2021

11.06.2021 Türi valla Türi linna mustkattega teede rekonstrueerimine

25.06.2021

11.06.2021 Türi valla Väätsa piirkonna asfaltteede remont

17.06.2021

11.06.2021 Türi valla vara kindlustamine

21.06.2021

11.06.2021 Türi valla Türi linna tänavate pindamine

18.06.2021

17.03.2021 Türi tehisjärve rannavalve 2021

29.03.2021

01.03.2021 Särevere aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2021-2031

05.03.2021

05.02.2021 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Türi vallas

12.02.2021

12.01.2021 Türi vallas, Väätsa alevikus, Pikk tn 3 rahvamaja hoone rekonstrueerimine.

08.02.2021

11.01.2021 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Türi vallas

18.01.2021

08.12.2020 Türi vallale vara soetamine

15.12.2020

01.10.2020 Türi raamatukogu ja administratiivhoone rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd

26.10.2020

21.08.2020 Türi Lasteaia Kesklinna õppekohale ja Käru Põhikooli lasteaiarühmadele mänguväljakute rajamine

07.09.2020

09.07.2020 Väätsa tänavate pindamine

16.07.2020

22.06.2020 Türi, F. J. Wiedemanni 2c veetorni lammutustööd

13.07.2020

15.06.2020 Türi Põhikooli kahe õuesõppepaviljoni ehitamine ja paigaldamine

22.06.2020

27.12.2019 IKT- halduse teenus Türi Vallavalitsusele

09.01.2020

18.11.2019 Türi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava koostamine aastateks 2020-2032

05.11.2019