Tori Vallavalitsus

Tori Vallavalitsus - 77000341 Tori Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 151. Kõikide hangete nägemiseks

18.04.2022 Are kooli ronimiskompleksi rajamine

29.04.2022

15.04.2022 Sindi lasteaiale köögitehnika soetamine

29.04.2022

31.03.2022 Tori valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitus 2022

28.04.2022

29.03.2022 Are madalseiklusraja väljaehitamine

11.04.2022

24.03.2022 Tori valla haljasalade hooldus 2022

11.04.2022

11.03.2022 Sindi linna Jaama tänava lähiala detailplaneeringu koostamine

24.03.2022

03.03.2022 Tammiste lasteaed - algkooli laienduse projekteerimistööd

21.03.2022

21.02.2022 Sauga Põhikoolile lisamoodulite rent

21.03.2022

17.02.2022 Sindi Raekoja renoveerimistööd

28.03.2022

17.02.2022 Korterelamu rekonstrueerimine

14.03.2022

10.02.2022 Sooja toidu kojuvedu Tori valla eakatele ja vähenenud toimetulekuvõimega isikutele 2022-2024

28.02.2022

10.02.2022 Tori valla tänavate ja teede suvine hooldus 2022-2023

09.03.2022

02.02.2022 Tori valla lillede ost ja hooldus aastaks 2022

16.02.2022

08.12.2021 Korterelamu rekonstrueerimine

04.01.2022

08.12.2021 Sindi Gümnaasiumi välijõusaali ja sulgpalliväljaku rajamine

20.12.2021

29.11.2021 Tammiste algkool-kogukonnakeskuse arhitektuurivõistlus

01.02.2022

11.11.2021 HOONE TERVIKLIK REKONSTRUEERIMINE Tori vald, Sindi linn, Pärnu mnt 51

01.12.2021

11.11.2021 Tori valla lehe küljendusteenus, trükkimisteenus ja kojukanne

22.11.2021

01.11.2021 Sindi Gümnaasiumi staadioni piirdeaia ehitus

15.11.2021

29.10.2021 Tori valla haridusasutustele filtersüsteemiga õhupuhastite soetamine koos paigaldusega

12.11.2021

28.10.2021 Tori valla koolide ligipääsetavuse parendamine

15.11.2021

19.10.2021 Detailplaneeringu koostamine tuuleenergeetika arendusaladel P9 ja P10

29.11.2021

12.10.2021 Kilksama küla detailplaneeringu ala geodeetiliste tööde teostamine.

25.10.2021

07.10.2021 Tammiste tee 1/2 osaline ümberehitus lasteaiaks

04.11.2021

22.09.2021 Lumetõrjetööde teostamine Tori valla kohalikel ja avalikult kasutavatel teedel ning tänavatel 2021 -...

18.10.2021

14.09.2021 Jänesselja Lasteaia jooksurada

27.09.2021

03.09.2021 Tori valla elektroonikaseadmete, ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumine

08.09.2021

03.09.2021 Tori teenuskeskuse hoone avatäited

27.09.2021

03.09.2021 Detailplaneeringu koostamine tuuleenergeetika arendusaladel P9 ja P10

23.09.2021

26.08.2021 Lukustatavate stendide soetus

03.09.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 198. Kõikide hangete nägemiseks

14.04.2022 Tori valla lillede ost ja hooldus aastaks 2022
14.04.2022 Sindi Põhja tänava projekteerimine ja ehitus
14.04.2022 Sindi linna objektide kaugküttele üleviimise sisemiste küttesüst ehitus
14.04.2022 Sauga tehnopargi II etapi projekteerimistööd
14.04.2022 Sindi sauna pesuruumi ja leiliruumi remont
14.04.2022 Sindi kärestik ja kalda promenaad ehitustööde I etappi
14.04.2022 Sindi lauluväljak Uus tn 1 rekonstrueerimine
14.04.2022 Jänesselja Lasteaia kergliiklustee rajamine
14.04.2022 Kilksamaa küla ÜVVK projekteerimistööd
14.04.2022 Sindi rulapargi projekteerimine ja ehitamine
14.04.2022 Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine
14.04.2022 Tori valla Sauga teenuskeskuse koristusteenus
14.04.2022 Tori Põhikooli ventilatsioonisüsteemi parendamise projekteerimistööd
14.04.2022 Sindi linna Soo-Kevade-Pikk-Kevade tn vahelise ala DP koostamine
14.04.2022 Selja ÜVVK torustiku rekonstrueerimine
14.04.2022 Tammiste küla Kellukese tn ühendamine ÜVVK-ga
14.04.2022 Uuemetsa välijõusaalide /jõulinnakute rajamine
14.04.2022 Sindi Tööstuse tänava projekteerimine
14.04.2022 Sindi Lasteaia projekteerimistööd hoone niiskusrežiimi parendamiseks
14.04.2022 Are mõisa pargi rekonstrueerimine
14.04.2022 Sindi Gümnaasiumi energiatõhususe projekteerimistööd
14.04.2022 Tori valla elektroonikaseadmete, ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumine
14.04.2022 Kurena küla ÜVVK rajamise projekteerimistööd ja ehitamine
14.04.2022 Tammiste Lasteaed - algkooli laiendus ehitustööd
14.04.2022 Üldplaneeringu konsultandi ja KSH koostaja hankimine
14.04.2022 Korterelamu rekonstrueerimine
14.04.2022 Sindi Pika tänava mänguväljaku rekonstrueerimine
14.04.2022 Tori Lasteaia mänguväljaku renoveerimine
14.04.2022 Tänavavalgustuse rajamine
14.04.2022 Tori valla tänavate ja teede suvine hooldus 2022-

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 121. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

03.03.2022 Tammiste lasteaed - algkooli laienduse projekteerimistööd Hirvesoo Arhitektibüroo OÜ

47 700 €

21.02.2022 Sauga Põhikoolile lisamoodulite rent Cramo Estonia AS

464 200 €

10.02.2022 Tori valla tänavate ja teede suvine hooldus 2022-2023 Verston Ehitus OÜ

344 €

10.02.2022 Sooja toidu kojuvedu Tori valla eakatele ja vähenenud toimetulekuvõimega isikutele 2022-2024 R-RESTO OÜ

37 €

02.02.2022 Tori valla lillede ost ja hooldus aastaks 2022 Sirle Kase Kase Aiand

16 628 €

14.12.2021 Tori teenuskeskuse hoone avatäited Special Work OÜ

65 000 €

11.11.2021 Tori valla lehe küljendusteenus, trükkimisteenus ja kojukanne Printall AS

N/A

11.11.2021 Tori valla lehe küljendusteenus, trükkimisteenus ja kojukanne Postimees Grupp AS

N/A

11.11.2021 Tori valla lehe küljendusteenus, trükkimisteenus ja kojukanne Hansaprint OÜ

N/A

09.11.2021 Lumetõrjetööde teostamine Tori valla Kiisa, Vainu, Pulli ja Rütavere külade ning Tammiste küla piirk... Lentai OÜ

72 000 €

01.11.2021 Sindi Gümnaasiumi staadioni piirdeaia ehitus Proverteks OÜ

24 795 €

29.10.2021 Tori valla haridusasutustele filtersüsteemiga õhupuhastite soetamine koos paigaldusega Pro Air OÜ

84 933 €

28.10.2021 Tori valla koolide ligipääsetavuse parendamine Sonmak Group OÜ

74 065 €

19.10.2021 Detailplaneeringu koostamine tuuleenergeetika arendusaladel P9 ja P10 Ab Artes Terrae OÜ

98 820 €

19.10.2021 Detailplaneeringu koostamine tuuleenergeetika arendusaladel P9 ja P10 LEMMA OÜ

98 820 €

07.10.2021 Lihkeohtlikkuse uuring Tori vallas Ipt Projektijuhtimine OÜ

22 024 €

22.09.2021 Lumetõrjetööde teostamine Tori valla kohalikel ja avalikult kasutavatel teedel ning tänavatel 2021 -... Verston Ehitus OÜ

N/A

22.09.2021 Lumetõrjetööde teostamine Tori valla kohalikel ja avalikult kasutavatel teedel ning tänavatel 2021 -... Piistaoja Katsetalu OÜ

N/A

22.09.2021 Lumetõrjetööde teostamine Tori valla kohalikel ja avalikult kasutavatel teedel ning tänavatel 2021 -... Hakkemar OÜ

N/A

22.09.2021 Lumetõrjetööde teostamine Tori valla kohalikel ja avalikult kasutavatel teedel ning tänavatel 2021 -... Silvento Am OÜ

N/A

22.09.2021 Lumetõrjetööde teostamine Tori valla kohalikel ja avalikult kasutavatel teedel ning tänavatel 2021 -... Randol OÜ

N/A

26.08.2021 Lukustatavate stendide soetus Melton Abw OÜ

30 675 €

18.08.2021 Eametsa küla Sõnajala tee tuletõrjeveemahutite paigaldamine Koigre OÜ

37 817 €

19.07.2021 Interaktiivsete tahvlite hankimine Sauga Põhikooli kasutusrendiga Officeday Estonia OÜ

25 197 €

05.07.2021 Tammiste lasteaia sisustuse soetamine Kesk-Eesti Mööbel OÜ

19 142 €

10.06.2021 Tori valla teede kruusakatete uuendamine 2021 Verston Ehitus OÜ

69 692 €

21.05.2021 Jalg- ja jalgrattatee välisvalgustuse rajamine Tori vallas, Sindi linnas Elin OÜ

9 349 €

20.05.2021 Sindi sotsiaalmaja sisustuse soetus, transport ja paigaldus Jetstrading Grupp OÜ

N/A

20.05.2021 Sindi sotsiaalmaja sisustuse soetus, transport ja paigaldus Hptex OÜ

N/A

06.05.2021 Tori valla põhjaosa eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine Artes Terrae OÜ

55 710 €