Tori Vallavalitsus - riigihanked

Tori Vallavalitsus - 77000341 Tori Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 130. Kõikide hangete nägemiseks
6 päeva tagasi Detailplaneeringu koostamine tuuleenergeetika arendusaladel P9 ja P10

29.11.2021

13 päeva tagasi Kilksama küla detailplaneeringu ala geodeetiliste tööde teostamine.

25.10.2021

18 päeva tagasi Tammiste tee 1/2 osaline ümberehitus lasteaiaks

04.11.2021

33 päeva tagasi Lumetõrjetööde teostamine Tori valla kohalikel ja avalikult kasutavatel teedel ning tänavatel 2021 -...

18.10.2021

41 päeva tagasi Jänesselja Lasteaia jooksurada

27.09.2021

52 päeva tagasi Tori valla elektroonikaseadmete, ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumine

08.09.2021

52 päeva tagasi Tori teenuskeskuse hoone avatäited

27.09.2021

52 päeva tagasi Detailplaneeringu koostamine tuuleenergeetika arendusaladel P9 ja P10

23.09.2021

60 päeva tagasi Lukustatavate stendide soetus

03.09.2021

61 päeva tagasi Tammiste tee 1/2 osaline ümberehitus lasteaiaks

27.09.2021

61 päeva tagasi Tori valla Sauga teenuskeskuse koristusteenus

06.09.2021

68 päeva tagasi Lukustatavate stendide soetus

23.08.2021

68 päeva tagasi Eametsa küla Sõnajala tee tuletõrjeveemahutite paigaldamine

26.08.2021

75 päeva tagasi Uuemetsa mänguväljaku väljaehitamine

23.08.2021

80 päeva tagasi Lukustatavate stendide soetus

16.08.2021

84 päeva tagasi Eametsa küla Sõnajala tee tuletõrjeveemahutite paigaldamine

16.08.2021

98 päeva tagasi Interaktiivsete tahvlite hankimine Sauga Põhikooli kasutusrendiga

23.07.2021

112 päeva tagasi Tammiste lasteaia sisustuse soetamine

12.07.2021

116 päeva tagasi Interaktiivsete tahvlite hankimine Sauga Põhikooli kasutusrendiga

12.07.2021

130 päeva tagasi Sindi Raekoja renoveerimistööd

16.07.2021

130 päeva tagasi Tammiste lasteaia sisustuse soetamine

28.06.2021

131 päeva tagasi Lihkeohtlikkuse uuring Tori vallas.

30.06.2021

137 päeva tagasi Tori valla teede kruusakatete uuendamine 2021

21.06.2021

138 päeva tagasi Tammiste küla, Kellukese tee 3, 5 ja T1 kinnistute detailplaneeringu koostamine

28.06.2021

144 päeva tagasi Tori rahvamaja rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimistööd

21.06.2021

152 päeva tagasi Lihkeohtlikkuse uuring Tori vallas

08.07.2021

153 päeva tagasi Toiduainete ost Tori valla haridusasutustele 2021-2022 ja 2022/2023 õ/a-l

28.06.2021

157 päeva tagasi Jalg- ja jalgrattatee välisvalgustuse rajamine Tori vallas, Sindi linnas

31.05.2021

158 päeva tagasi Sindi sotsiaalmaja sisustuse soetus, transport ja paigaldus

03.06.2021

172 päeva tagasi Tori valla põhjaosa eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

24.05.2021

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 142. Kõikide hangete nägemiseks
217 päeva tagasi Sindi keskväljaku arhitektuurivõistlus
217 päeva tagasi Lihkeohtlikuse uuringu läbiviimine
217 päeva tagasi Lumetõrjetööde teostamine Tori valla kohalikel ja avalikult kasutavatel teedel ning tänavatel 2021 -...
217 päeva tagasi Ujumissildade ja riietumiskabiinide soetus ja paigaldus
217 päeva tagasi Tammiste kooli ja kogukonnakeskuse detailplaneeringu koostamine
217 päeva tagasi Sindi raekoja renoveerimistööd
217 päeva tagasi Tori teenuskeskuse akende vahetus
217 päeva tagasi Põhja tänava projekteerimistööd
217 päeva tagasi Randivälja-Võlli tee rekonstrueerimistööd
217 päeva tagasi Sindi linna sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimis- ja laiendustööd
217 päeva tagasi Sindi linna ehitiste kaugküttele üleminekuks vajalike tegevuste projekteerimine ehitise siseselt.
217 päeva tagasi Toiduainete ost Tori valla haridusasutustele
217 päeva tagasi Sindi Gümnaasiumi ja Tori Põhikooli - HEV õpilaste tingimuste parandamiseks kaldtee ja tualettruumid...
217 päeva tagasi Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine
217 päeva tagasi Kilksama jalg- ja jalgrattatee ning välisvalgustuse ehitustööd
217 päeva tagasi Garaaži projekteerimistööd
217 päeva tagasi Muinsuskaitse all oleva kortermaja rekonstrueerimistööd (Pärnu mnt 51, Sindi)
217 päeva tagasi Sindi Seltsimaja renoveerimistööd
217 päeva tagasi Sauga teenuskeskuse projekteerimistööd
217 päeva tagasi Allika jalg- ja jalrattatee koos välisvalgustusega ehitustööd
217 päeva tagasi Sindi keskuse detailplaneeringu koostamine
217 päeva tagasi Sindi Gümnaasium - võimla renoveerimine (projekteerimine)
217 päeva tagasi Geoaluste ja mõõdistuste teostamise raamhange
217 päeva tagasi Tori Avatud Noortekeskuse projekteerimine
217 päeva tagasi Raja detailplaneeringu koostamine
217 päeva tagasi Jänesselja Lasteaed - jooksuraja tartaankattega ja jooksurajale viidavate teede remont
217 päeva tagasi Mänguväljaku rajamine Uuemetsa elamurajooni
217 päeva tagasi Kilksama küla jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamine
217 päeva tagasi Sooja toidu kojuvedu Tori Valla eakatele ja vähenenud toimetulekuvõimega isikutele
217 päeva tagasi Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Tori vallas

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 84. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
18 päeva tagasi Lihkeohtlikkuse uuring Tori vallas Ipt Projektijuhtimine OÜ

22 024 €

60 päeva tagasi Lukustatavate stendide soetus Melton Abw OÜ

30 675 €

68 päeva tagasi Eametsa küla Sõnajala tee tuletõrjeveemahutite paigaldamine Koigre OÜ

37 817 €

196 päeva tagasi Tori valla elektripaigaldiste käidukorraldusteenus Leonhard Weiss OÜ

1 075 €

265 päeva tagasi Kellukese tee tuletõrjeveemahutite paigaldus ja jalg- ja jalgrattatee rajamine Vändra Mp OÜ

43 342 €

280 päeva tagasi Kilksama küla jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamine Teehoiu Partnerid OÜ

13 200 €

319 päeva tagasi Sindi seltsimaja osalise rekonstrueerimise projekteerimistööd Visioonprojekt OÜ

48 945 €

361 päeva tagasi Tori valla rulaparkide väljaehitamine Tref Nord AS

153 333 €

361 päeva tagasi Tori valla Aadu silla rekonstrueerimine Järelpinge Inseneribüroo OÜ

179 920 €

367 päeva tagasi Are Huvikeskuse tuletõrjesüsteemi rekonstrueerimine Koigre OÜ

20 040 €

368 päeva tagasi Sauga Avatud Noortekeskuse parkla ehitustööd koos projekteerimisega Tref Nord AS

88 874 €

375 päeva tagasi Tori vald, Tsentraali tee rekonstrueerimine Lääne Teed OÜ

59 549 €

389 päeva tagasi Videovalvesüsteemide soetamine Kaameravalve OÜ

9 450 €

396 päeva tagasi Tori valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine Inseneribüroo Steiger OÜ

18 860 €

420 päeva tagasi Omanikujärelvalve teenuse tellimine Sindi linn, Pärnu mnt 27a ühiselamu renoveerimistöödele Procula OÜ

9 240 €

433 päeva tagasi Tori valla Lomba tee ja Veermiku tee asfalteerimistööd Tref Nord AS

34 444 €

439 päeva tagasi Tori vallas Tammiste külas Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubatermi... K-Projekt AS

N/A

445 päeva tagasi Tori noortekeskuse projekteerimistööd Hirvesoo Arhitektibüroo OÜ

39 500 €

476 päeva tagasi Omanikujärelevalve teenuse osutamine Tori valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitustöödel Enno Tammekivi

1 850 €

483 päeva tagasi Tori valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamiseks Alkranel OÜ

15 445 €

490 päeva tagasi Are ja Sindi välijõusaalid Tiptiptap OÜ

12 886 €

490 päeva tagasi Rannavalve teenus Sindi väliujulas Articard OÜ

N/A

494 päeva tagasi Sademeveekraavi rekonstrueerimine Omatec OÜ

N/A

494 päeva tagasi Sindi raekoja renoveerimise projekteerimistööd Projektibüroo OÜ

46 800 €

494 päeva tagasi Sindi raekoja renoveerimise projekteerimistööd Enska Ehitus OÜ

46 800 €

497 päeva tagasi OJV Suigu lasteaia teede ja parkla rekonstrueerimise ehitustöödel Tarindiprof OÜ

N/A

503 päeva tagasi Kuue korteriga elamu lammutamine Vändra Mp OÜ

N/A

515 päeva tagasi Suigu lasteaia teede ja parkla rekonstrueerimine. Mkm Infra OÜ

133 738 €

516 päeva tagasi Tänavavalgustuse rajamine Tori vallas, Tammiste külas Merkvik OÜ

12 453 €

522 päeva tagasi Tori valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitus 2020 Eesti Teed AS

416 396 €