Tori Vallavalitsus - riigihanked

Tori Vallavalitsus - 77000341 Tori Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 101. Kõikide hangete nägemiseks
3 päeva tagasi Tori valla põhjaosa eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

24.05.2021

3 päeva tagasi Sindi kärestikukeskuse arhitektuurivõistlus

06.07.2021

10 päeva tagasi Tori valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitus 2021

26.05.2021

27 päeva tagasi Tori valla elektripaigaldiste käidukorraldusteenus

26.04.2021

38 päeva tagasi Tori valla haljasalade hooldustööd

20.04.2021

41 päeva tagasi Pulli küla, Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistute detailplaneeringu koostamine

05.04.2021

52 päeva tagasi Microsoft Office kasutuslitsentside rent Tori valla asutustele

05.04.2021

59 päeva tagasi Sauga Põhikooli ventilatsiooni väljaehituse I etapp

05.04.2021

59 päeva tagasi Tammiste lasteaed - algkooli laienduse projekteerimine ja ehitus

19.04.2021

96 päeva tagasi Kellukese tee tuletõrjeveemahutite paigaldus ja jalg- ja jalgrattatee rajamine

15.02.2021

108 päeva tagasi Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Tori vallas

08.02.2021

111 päeva tagasi Kilksama küla jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamine

29.01.2021

115 päeva tagasi Sooja toidu kojuvedu Tori Valla eakatele ja vähenenud toimetulekuvõimega isikutele

25.01.2021

144 päeva tagasi Tori valla ajalehe küljendusteenus, trükkimisteenus ja kojukanne

22.12.2020

144 päeva tagasi Tori valla ajalehe küljendusteenus, trükkimisteenus ja kojukanne

28.12.2020

150 päeva tagasi Sindi seltsimaja osalise rekonstrueerimise projekteerimistööd

23.12.2020

156 päeva tagasi Sindi keskväljaku arhitektuurivõistlus

12.02.2021

157 päeva tagasi Tahvelarvutite soetus alushariduse osutajatele

07.12.2020

187 päeva tagasi Tori valla ajalehe väljaandmine ja kojukanne

30.11.2020

192 päeva tagasi Tori valla Aadu silla rekonstrueerimine

30.11.2020

192 päeva tagasi Tori valla rulaparkide väljaehitamine

10.11.2020

192 päeva tagasi Tori valla mänguväljakute väljaehitamine

09.11.2020

193 päeva tagasi Kilksama küla jalg- ja jalgrattatee tööprojekti koostamine

04.11.2020

198 päeva tagasi Are Huvikeskuse tuletõrjesüsteemi rekonstrueerimine

02.11.2020

199 päeva tagasi Sauga Avatud Noortekeskuse parkla ehitustööd koos projekteerimisega

09.11.2020

206 päeva tagasi Sindi staadioni rekonstrueerimine

11.11.2020

206 päeva tagasi Tori valla teede tolmuvabade katete ehitus

11.11.2020

206 päeva tagasi Tori vald, Tsentraali tee rekonstrueerimine

16.11.2020

213 päeva tagasi Tori valla Are-Niidu jalg- ja jalgrattatee välisvalgustuse rajamine

21.10.2020

220 päeva tagasi Videovalvesüsteemide soetamine

19.10.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 142. Kõikide hangete nägemiseks
48 päeva tagasi Sindi keskväljaku arhitektuurivõistlus
48 päeva tagasi Lihkeohtlikuse uuringu läbiviimine
48 päeva tagasi Lumetõrjetööde teostamine Tori valla kohalikel ja avalikult kasutavatel teedel ning tänavatel 2021 -...
48 päeva tagasi Ujumissildade ja riietumiskabiinide soetus ja paigaldus
48 päeva tagasi Tammiste kooli ja kogukonnakeskuse detailplaneeringu koostamine
48 päeva tagasi Sindi raekoja renoveerimistööd
48 päeva tagasi Tori teenuskeskuse akende vahetus
48 päeva tagasi Põhja tänava projekteerimistööd
48 päeva tagasi Randivälja-Võlli tee rekonstrueerimistööd
48 päeva tagasi Sindi linna sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimis- ja laiendustööd
48 päeva tagasi Sindi linna ehitiste kaugküttele üleminekuks vajalike tegevuste projekteerimine ehitise siseselt.
48 päeva tagasi Toiduainete ost Tori valla haridusasutustele
48 päeva tagasi Sindi Gümnaasiumi ja Tori Põhikooli - HEV õpilaste tingimuste parandamiseks kaldtee ja tualettruumid...
48 päeva tagasi Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine
48 päeva tagasi Kilksama jalg- ja jalgrattatee ning välisvalgustuse ehitustööd
48 päeva tagasi Garaaži projekteerimistööd
48 päeva tagasi Muinsuskaitse all oleva kortermaja rekonstrueerimistööd (Pärnu mnt 51, Sindi)
48 päeva tagasi Sindi Seltsimaja renoveerimistööd
48 päeva tagasi Sauga teenuskeskuse projekteerimistööd
48 päeva tagasi Allika jalg- ja jalrattatee koos välisvalgustusega ehitustööd
48 päeva tagasi Sindi keskuse detailplaneeringu koostamine
48 päeva tagasi Sindi Gümnaasium - võimla renoveerimine (projekteerimine)
48 päeva tagasi Geoaluste ja mõõdistuste teostamise raamhange
48 päeva tagasi Tori Avatud Noortekeskuse projekteerimine
48 päeva tagasi Raja detailplaneeringu koostamine
48 päeva tagasi Jänesselja Lasteaed - jooksuraja tartaankattega ja jooksurajale viidavate teede remont
48 päeva tagasi Mänguväljaku rajamine Uuemetsa elamurajooni
48 päeva tagasi Kilksama küla jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamine
48 päeva tagasi Sooja toidu kojuvedu Tori Valla eakatele ja vähenenud toimetulekuvõimega isikutele
48 päeva tagasi Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Tori vallas

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 80. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
27 päeva tagasi Tori valla elektripaigaldiste käidukorraldusteenus Leonhard Weiss OÜ

1 075 €

96 päeva tagasi Kellukese tee tuletõrjeveemahutite paigaldus ja jalg- ja jalgrattatee rajamine Vändra Mp OÜ

43 342 €

111 päeva tagasi Kilksama küla jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamine Teehoiu Partnerid OÜ

13 200 €

150 päeva tagasi Sindi seltsimaja osalise rekonstrueerimise projekteerimistööd Visioonprojekt OÜ

48 945 €

192 päeva tagasi Tori valla rulaparkide väljaehitamine Tref Nord AS

153 333 €

192 päeva tagasi Tori valla Aadu silla rekonstrueerimine Järelpinge Inseneribüroo OÜ

179 920 €

198 päeva tagasi Are Huvikeskuse tuletõrjesüsteemi rekonstrueerimine Koigre OÜ

20 040 €

199 päeva tagasi Sauga Avatud Noortekeskuse parkla ehitustööd koos projekteerimisega Tref Nord AS

88 874 €

206 päeva tagasi Tori vald, Tsentraali tee rekonstrueerimine Lääne Teed OÜ

59 549 €

220 päeva tagasi Videovalvesüsteemide soetamine Kaameravalve OÜ

9 450 €

227 päeva tagasi Tori valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine Inseneribüroo Steiger OÜ

18 860 €

251 päeva tagasi Omanikujärelvalve teenuse tellimine Sindi linn, Pärnu mnt 27a ühiselamu renoveerimistöödele Procula OÜ

9 240 €

264 päeva tagasi Tori valla Lomba tee ja Veermiku tee asfalteerimistööd Tref Nord AS

34 444 €

270 päeva tagasi Tori vallas Tammiste külas Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubatermi... K-Projekt AS

N/A

276 päeva tagasi Tori noortekeskuse projekteerimistööd Hirvesoo Arhitektibüroo OÜ

39 500 €

307 päeva tagasi Omanikujärelevalve teenuse osutamine Tori valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitustöödel Enno Tammekivi

1 850 €

314 päeva tagasi Tori valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamiseks Alkranel OÜ

15 445 €

321 päeva tagasi Rannavalve teenus Sindi väliujulas Articard OÜ

N/A

321 päeva tagasi Are ja Sindi välijõusaalid Tiptiptap OÜ

12 886 €

325 päeva tagasi Sademeveekraavi rekonstrueerimine Omatec OÜ

N/A

325 päeva tagasi Sindi raekoja renoveerimise projekteerimistööd Projektibüroo OÜ

46 800 €

325 päeva tagasi Sindi raekoja renoveerimise projekteerimistööd Enska Ehitus OÜ

46 800 €

328 päeva tagasi OJV Suigu lasteaia teede ja parkla rekonstrueerimise ehitustöödel Tarindiprof OÜ

N/A

334 päeva tagasi Kuue korteriga elamu lammutamine Vändra Mp OÜ

N/A

346 päeva tagasi Suigu lasteaia teede ja parkla rekonstrueerimine. Mkm Infra OÜ

133 738 €

347 päeva tagasi Tänavavalgustuse rajamine Tori vallas, Tammiste külas Merkvik OÜ

12 453 €

353 päeva tagasi Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine Europolis OÜ

13 680 €

353 päeva tagasi Tori valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitus 2020 Eesti Teed AS

416 396 €

360 päeva tagasi Tori valla teede kruusakatete uuendamine 2020 Eesti Teed AS

248 888 €

381 päeva tagasi Sõiduauto kasutusrent Rentest AS

19 677 €