TOILA VALLAVALITSUS

TOILA VALLAVALITSUS - 75001477 TOILA VALLAVALITSUS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 84. Kõikide hangete nägemiseks

13.03.2023 Järve küla 7a-17 korteri remonditööd

24.03.2023

10.02.2023 Toila valla ohtlike jäätmete kogumiskohtadest jäätmete äravedu ja käitlemine aastatel 2023-2026

28.02.2023

09.02.2023 Toila valla haljasalade hooldamine 2023-2025.a

10.03.2023

23.12.2022 Toila vallamaja invatõstuk koos konstruktsioonidega ja paigaldusega aadressile Pikk tn 13a

27.12.2022

12.12.2022 Toila valla välisvalgustuse hooldus 2023-2026

27.12.2022

17.11.2022 Toila sadama- ja rannaala teenindushoone rendikonkurss

02.01.2023

25.10.2022 Toila - Jõhvi (Kõrve) kergliiklustee ehitusprojekti koostamine põhiprojekti staadiumis.

14.11.2022

14.10.2022 Toila valla mobiilse noortekeskuse ehitamine

03.11.2022

30.09.2022 Automaatse parkimissüsteemi rajamine Toila sadama- ja rannaalale II.

10.10.2022

21.09.2022 Generaatorite soetamine

06.10.2022

09.09.2022 Automaatse parkimislahenduse rajamine Toila sadama- ja rannaalale.

20.09.2022

07.09.2022 Toila valla teede talihooldus 2022-2025

07.10.2022

11.08.2022 Toila valla koolibussiteenuse ost 2022/2023 õppeaastaks

26.08.2022

14.07.2022 Outokumpu-Peeri tee killustikkatte taastusremont

22.07.2022

07.07.2022 Kohtla-Nõmme alevi ja Kohtla küla ühendamine Kohtla-Järve Ehitajate tee kergliiklusteega ehitusproje...

02.08.2022

06.07.2022 Toila valla koolibussiteenuse ost 2022/2023 õppeaastaks

18.07.2022

27.06.2022 Outokumpu-Peeri tee killustikkatte remont

01.07.2022

26.05.2022 Voka staadionile tartaankatte paigaldamine

16.06.2022

11.05.2022 Toila valla tolmuvaba kattega teede auguremont 2022

20.05.2022

09.05.2022 Toila valla teeäärsete niitmine 2022

16.05.2022

06.05.2022 Toila valla Järve küla ja Kohtla-Nõmme piirkonna haljasalade hooldamine 2022.a.

23.05.2022

26.04.2022 Voka lasteaed 'Naksitrallid' valgustuse energiasäästlikuma lahenduse teostamine

02.05.2022

29.03.2022 Keskkonnahoidlike biokonteinerite ja komposterite soetamine Toila vallas

06.04.2022

25.03.2022 Toila valla haljasalade hooldamine 2022

11.04.2022

17.03.2022 Kohtla-Nõmmel Pargi 3 kinnistu metsaala raietööd

28.03.2022

09.03.2022 Toila sadama sissesõidutee ja akvatooriumi puhastamine setetest

18.03.2022

07.03.2022 Toila sadama kai rekonstrueerimise, s.o. kaldtee ala konstruktsioonide projekteerimine ja ehitustöö...

14.03.2022

13.01.2022 Toila valla haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmine

19.01.2022

08.11.2021 Voka külas Vanakooli peatuse välisvalgustuse rajamine

12.11.2021

05.11.2021 Kohtla-Nõmmel Pargi 3 kinnistu metsaala raietööd

22.11.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 30. Kõikide hangete nägemiseks

15.03.2023 Kohtla-Nõmme kooli valgustite vahetus
15.03.2023 Toila valla teeäärsete niitmine
15.03.2023 Voka alevikus asfaltkatete renoveerimine
18.04.2022 Biojäätmete liigiti kogumiseks biokonteinerite ja kompostrite soetamine
18.04.2022 Päite vaateplatvorm
18.04.2022 Kohtla-Nõmme ja Kohtla-Järve ühendustee projekteerimine
18.04.2022 Toila – Jõhvi kergliiklustee projekteerimine
18.04.2022 Tänavavalgustuse rajamine ja/või renoveerimine
18.04.2022 Voka staadioni tartaankate
18.04.2022 Energiatõhusate meetmete rakendamine valla allasutustes
18.04.2022 Valla teede renoveerimine vastavalt teehoiukavale
19.03.2021 Toila ja Voka aleviku tänavavalgustuse taristu renoveerimine
19.03.2021 Toila valla külade tänavavalgustus
19.03.2021 Kohtla-Nõmme geodeetilise alusplaani koostamine
19.03.2021 Toila Gümnaasiumi tualettide remonttööd
19.03.2021 Toila Oru tänava bussipeatuse liiklussõlme rekonstrueerimine
19.03.2021 Kohtla-Nõmme kool- lasteaed projekteerimine
19.03.2021 Toila valla tänavavalgustuse hooldus
01.06.2020 Toita valla teede investeeringud II etapp
01.06.2020 Toila valla teede investeeringud lll etapp
27.04.2020 Toila valla teede rek. hangeToila valla teede investeeringud 2020 I etapp
27.04.2020 Toila valla ohtlike jäätmete kogumiskohtadest jäätmete äravedu ja käitlemine aastatel 2020-2023
27.04.2020 Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Toila vallas aastateks 2021-2025
27.04.2020 Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Voka ja Toila alevis
27.04.2020 Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Järvekülas
27.04.2020 Toila Gümnaasiumi ventilatsiooni süsteemi remonttööd
27.04.2020 Vallamaja remonttööd
27.04.2020 Toila Föhrenhofi Pumptrack
27.04.2020 Kohtla-Nõmme Remondi ja Mehaanika töökoja lammutustööd
27.04.2020 Voka aleviku mänguväljaku rajamine