TAPA VALLAVALITSUS - riigihanked

TAPA VALLAVALITSUS - 75033477 TAPA VALLAVALITSUS

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 103. Kõikide hangete nägemiseks
17 päeva tagasi Tapa Vallaraamatukogu fassaadi remont

15.10.2021

19 päeva tagasi Tapa linnas Kooli 13 asuva hoone rekonstrueerimine

02.11.2021

33 päeva tagasi Tapa Spordi-ja vabaajakeskuse ehituse kontsessioon

16.12.2021

39 päeva tagasi Kergliiklusteede ehitusprojektide koostamine

28.09.2021

42 päeva tagasi Haridusliku erivajadustega lastele transporditeenuse osutamine

17.09.2021

103 päeva tagasi Valgejõe pst 13 multifunktsionaalse mänguväljaku rajamine

02.08.2021

110 päeva tagasi Tapa valla hoonete akende välispindade pesu

16.07.2021

117 päeva tagasi Kruusakattega teede ehitustööd Tapa vallas

08.07.2021

117 päeva tagasi Tapa Valla Köögile köögiseadmete ostmine

16.07.2021

117 päeva tagasi Tamsalu Ääsi 7 asuvale mänguväljakule mängulinnaku paigaldamine

07.07.2021

118 päeva tagasi Jäneda Kooli õueala rekonstrueerimine

07.07.2021

119 päeva tagasi Tapa Keelekümbluskooli ja Tamsalu Gümnaasiumi köögiruumide remont

08.07.2021

144 päeva tagasi Platvormtõstuki ostmine koos paigaldusega Tapa Keelekümbluskooli

17.06.2021

144 päeva tagasi Tapa jäätmejaama haldamine

30.06.2021

160 päeva tagasi Tamsalu madalseikluspargi rajamine

09.06.2021

165 päeva tagasi Ülesõidu tänava rekonstrueerimise projekti koostamine

25.05.2021

165 päeva tagasi Jäneda mõisa peahoone veranda avatäidete restaureerimine

31.05.2021

172 päeva tagasi Tapa jäätmejaama kilehalli projekteerimine ja ehitus

18.05.2021

173 päeva tagasi Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

12.05.2021

174 päeva tagasi Läpi-Aru-Ojaküla tee rekonstrueerimise omanikujärelevalve

12.05.2021

187 päeva tagasi Kooli tn 13 hoone ümberehitamise projekteerimistööd

04.05.2021

188 päeva tagasi Tamsalu Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise ja Tapa jäätmejaama rajamise omanikujärelevalve

27.04.2021

188 päeva tagasi Autokaal Tapa jäätmejaama

29.04.2021

188 päeva tagasi Teekatte markeerimistööd, liiklusmärkide valmistamine, paigaldamine ja hooldustööd

27.04.2021

192 päeva tagasi Tapa valla teeäärte ja rohumaade niitmine

27.04.2021

199 päeva tagasi Tapa valla tee-ehitustööde omanikujärelevalve

20.04.2021

200 päeva tagasi Liigendiga traktori ja lisaseadmete ostmine

20.04.2021

207 päeva tagasi Spordi tänava rekonstrueerimine

19.04.2021

209 päeva tagasi Tamsalu kirikuhoone fassaaditööd

14.04.2021

215 päeva tagasi Läpi-Aru-Ojaküla tee rekonstrueerimine

20.04.2021

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 60. Kõikide hangete nägemiseks
275 päeva tagasi Tamsalu spordipargis asfalteeritud suusa- ja rulluisuraja rajamine
275 päeva tagasi Elektrienergia ostmise minikonkurss
275 päeva tagasi Kruusateede greiderdamine ja kruusatäitetööd
275 päeva tagasi Tamsalu Paide mnt, lõik Kesk ja Koidu tänavate vahel, rekonstrueerimine
275 päeva tagasi Assamalla ja Vajangu avalike mänguväljakute korrastamine
275 päeva tagasi Tapa spordiväljaku rajamine
275 päeva tagasi Tamsalu kirikuhoone fassaadi renoveerimine
275 päeva tagasi Jäneda mõisahoone veranda renoveerimine
275 päeva tagasi Valgejõe pst ja Leina tn projekteerimine
275 päeva tagasi Ülesõidu tn projekteerimine
275 päeva tagasi Uudeküla-Porkuni kergliiklustee eelprojekti koostamine
275 päeva tagasi Jäneda kergliiklustee eelprojekti koostamine
275 päeva tagasi Tapa valla õpilasliinide teenuse osutamine
275 päeva tagasi Vallaasutuste hoonete aknapesu
275 päeva tagasi Vallaasutuste hoonete kaugkütte tarbijapaigaldiste hooldus
275 päeva tagasi Haridusliku erivajadusega lastele transporditeenuse osutamine
275 päeva tagasi Tapa valla raudtee haruteede 106 ja 107 tehniline hooldus ja korrashoid
275 päeva tagasi Tapa valla välisvalgustuse hooldus
275 päeva tagasi Vallaasutuste hoonete ventilatsioonisüsteemide hooldus
275 päeva tagasi Tapa valla teede ja tänavate pindamine
275 päeva tagasi Tapa vallavara kindlustamine
275 päeva tagasi Kruusateede tolmutõrje
275 päeva tagasi Tapa Valgejõe-Õuna-Leina tänavate ristmiku rekonstrueerimine
275 päeva tagasi Tapa valla kevad- ja suvehaljastus
275 päeva tagasi Tapa spordi- ja vabaajakeskuse ehitustööde kontsessioon
275 päeva tagasi Inventari soetamine projekti raames „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Tapa valla munits...
275 päeva tagasi Tapa linnakeskuse põhiprojekti koostamine
275 päeva tagasi Tamsalu Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine
275 päeva tagasi Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses III
275 päeva tagasi Tamsalu Paide mnt rekonstrueerimine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 70. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
165 päeva tagasi Ülesõidu tänava rekonstrueerimise projekti koostamine P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

11 250 €

174 päeva tagasi Läpi-Aru-Ojaküla tee rekonstrueerimise omanikujärelevalve Eastconsult OÜ

9 485 €

200 päeva tagasi Liigendiga traktori ja lisaseadmete ostmine Sami Masinakeskus OÜ

47 998 €

207 päeva tagasi Spordi tänava rekonstrueerimine Tallinna Teede AS

135 971 €

235 päeva tagasi Valgejõe pst projekteerimine ja rekonstrueerimine Warren Teed OÜ

390 000 €

250 päeva tagasi Tapa linnakeskuse põhiprojekti koostamine Inphysica Technology OÜ

108 320 €

250 päeva tagasi Tapa linnakeskuse põhiprojekti koostamine Kuu OÜ

108 320 €

291 päeva tagasi Tapa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve Pikk Silm OÜ

9 972 €

392 päeva tagasi Eksperthinnangu koostamine (Vahakulmu paisu ja kalapääsu tehnilist seisukord) Maves AS

2 600 €

397 päeva tagasi Tapa Gümnaasiumi õpilaste toitlustus Anomari OÜ

N/A

398 päeva tagasi Tapa valla teeäärte ja rohumaade niitmine Everok Ehitus OÜ

N/A

434 päeva tagasi Tapa valla tänavavalgustuse ehitusprojekti ekspertiis Gecc Projekt OÜ

1 990 €

467 päeva tagasi Tamsalu Paide mnt rekonstrueerimise omanikujärelevalve Mak Technologies OÜ

4 500 €

481 päeva tagasi Tapa valla õpilasliinid 2020/2021 Tapa Autobussipark OÜ

N/A

481 päeva tagasi Tapa valla õpilasliinid 2020/2021 Tapa Autobussipark OÜ

N/A

481 päeva tagasi Tapa valla õpilasliinid 2020/2021 Gobus AS

N/A

481 päeva tagasi Tapa valla õpilasliinid 2020/2021 Gobus AS

N/A

481 päeva tagasi Tapa valla õpilasliinid 2020/2021 Rtx Lines OÜ

N/A

495 päeva tagasi Lasteaed Vikerkaar õueala osaline rekonstrueerimine Lars Laj Eesti OÜ

88 904 €

495 päeva tagasi Lasteaed Pisipõnn mänguväljakute rekonstrueerimine Tiptiptap OÜ

138 694 €

507 päeva tagasi Tamsalu 100 tamme pargi mänguväljaku rajamine Moteh OÜ

23 828 €

522 päeva tagasi Tapa valla tänavavalgustuse projekteerimine Hepta Group Energy OÜ

38 700 €

523 päeva tagasi Õhtu pst rekonstrueerimine Tallinna Teede AS

248 000 €

528 päeva tagasi Tehnosüsteemide hoolduse ja remondi teenus. Vestrem Smc OÜ

N/A

530 päeva tagasi Valgejõe pst, Õuna tänava, Leina tänava ja Aia tänava ristmiku projekteerimine Landverk OÜ

9 698 €

572 päeva tagasi Jäneda Kooli fassaadi ja katuse rekonstrueerimine Eviko AS

312 375 €

572 päeva tagasi Jäneda Kooli fassaadi ja katuse rekonstrueerimine EVIKO Inseneribüroo OÜ

312 375 €

574 päeva tagasi Tapa linnakeskuse projekti koostamine Inphysica Technology OÜ

12 020 €

579 päeva tagasi Tamsalu Paide mnt rekonstrueerimine Grk Infra AS

612 022 €

579 päeva tagasi Tapa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus Kt Europroject Management OÜ

N/A