TAPA VALLAVALITSUS

TAPA VALLAVALITSUS - 75033477 TAPA VALLAVALITSUS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 165. Kõikide hangete nägemiseks

15.03.2023 Haljasalade hooldus ning teeäärte ja rohumaade niitmine

28.03.2023

14.03.2023 Tamsalu Gümnaasiumi garaaži renoveerimine

27.03.2023

10.03.2023 Tamsalu Kooli parki rannavõrkpalliväljakute rajamine

20.03.2023

09.03.2023 Vajangu külas Tamsalu 8 asuva hoone lammutamine

21.03.2023

03.03.2023 Tapa valla mustkattega teede ja tänavate löökaukude ja pragude remont

10.03.2023

14.02.2023 Kahe munitsipaalkorteri remont Sääsel

01.03.2023

13.02.2023 Porkuni Järve tänava ja kergliiklustee projekti koostamine

28.02.2023

08.02.2023 Ülesõidu tänava rekonstrueerimine

07.03.2023

13.01.2023 Tamsalu kompostimisväljakul biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtmine ja käitlemine

23.01.2023

22.12.2022 Omasteta surnute matmise teenus 2023

30.12.2022

08.12.2022 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024

19.12.2022

07.12.2022 Tapa linnas kahe detailplaneeringu koostamine

20.12.2022

01.12.2022 Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisikuteenuse osutamine Tapa vallas

15.12.2022

02.11.2022 Lehtse- Kurge- Läste tee kruusatäitetööd

10.11.2022

02.11.2022 Tapa valla ajalehe väljaandmine

15.11.2022

02.11.2022 Tapa Leina tänava ja Tamsalu Tehnika tänava ehitusprojektide koostamine

16.11.2022

19.10.2022 Tamsalu Spordihoone saali, Tamsalu Gümnaasiumi võimla ja Tamsalu Gümnaasiumi õueala valgustite asend...

26.10.2022

17.10.2022 Elektrienergia ostmine Tapa vallale 2023

15.11.2022

05.10.2022 Tapa vallale audiitorteenuse tellimine

18.10.2022

26.09.2022 Tapa Gümnaasiumi ja Tamsalu Gümnaasiumi hoonekompleksi energiasäästulahenduste auditite koostamine

10.10.2022

22.09.2022 Küttepelletite ostmine 20.10.2022 - 31.12.2022

03.10.2022

22.09.2022 Kombikatelde ostmine Tamsalu Gümnaasiumi kööki

29.09.2022

20.09.2022 Autonoomsete diiselgeneraatorite ostmine

30.09.2022

09.09.2022 Tapa valla tänavavalgustuse projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve

20.09.2022

07.09.2022 Tamsalu jäätmejaamast jäätmete äravedu ja käitlemine

27.09.2022

25.08.2022 Valve- ja tuleohutusseadmete hooldus

12.09.2022

25.08.2022 Tehniline valveteenus

12.09.2022

25.08.2022 Tugiisikuteenus peredele

12.09.2022

18.08.2022 Haridusliku erivajadusega laste transport

29.08.2022

10.08.2022 Küttepelletite ostmine

26.08.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 107. Kõikide hangete nägemiseks

01.03.2023 Tapa uue lasteaia asukoha valik ja eskiisi koostamine
01.03.2023 Kaasava eelarve ettepaneku ellu viimine
01.03.2023 Liikluskorraldusvahendite valmistamine, paigaldus ja hooldus
01.03.2023 Vajangu vana kortermaja lammutamine
01.03.2023 Tamsalu Gümnaasiumi garaaži remont
01.03.2023 Porkuni Järve tänava ja kergliiklustee projekteerimine
01.03.2023 Ülesõidu tänava rekonstrueerimine
01.03.2023 Kahe munitsipaalkorteri remont Sääsel
01.03.2023 Elektrienergia ostmine 2024. aastaks
01.03.2023 Elektripaigaldiste käidukorraldus
01.03.2023 Jäneda spordihoone soojustamine: projekteerimine ja ehitamine
01.03.2023 Tapa linna vabadussamba rajamine
01.03.2023 Jäneda Kooli tuulekoja põranda ja sissepääsu kivisillutise remont
01.03.2023 Haljasalade hooldus ning teeäärte ja rohumaade niitmine
01.03.2023 Haridusliku erivajadusega lastele transporditeenuse osutamine
01.03.2023 Tamsalu Gümnaasiumi kõrvalhoone lammutamine
01.03.2023 Küttepelletite ostmine
01.03.2023 Vajangu keskusehoone projekteerimine
01.03.2023 Kruusateede greiderdamine ja kruusatäitetööd
01.03.2023 Detailplaneeringute koostamine
01.03.2023 Kruusateede tolmutõrje
01.03.2023 Asfaldiaukude remont
01.03.2023 Lasteaed Vikerkaar õueala rekonstrueerimine
21.04.2022 Ülesõidu tänava rekonstrueerimine
21.04.2022 Valla ajalehe küljendamine, tõlkimine ja trükkimine
21.04.2022 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses
21.04.2022 Porkuni ranna-ala korrastamine
21.04.2022 Tugiisikuteenuse osutamine
21.04.2022 Automaatse tulekahjusignalisatsiooni- ja valvesüsteemide hooldus ning tehniline valveteenus
21.04.2022 Tapa Muuseumi fassaadi värvimine

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 108. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

13.02.2023 Porkuni Järve tänava ja kergliiklustee projekti koostamine P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

11 900 €

13.01.2023 Tamsalu kompostimisväljakul biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtmine ja käitlemine Ragn-Sells AS

16 930 €

02.11.2022 Tapa Leina tänava ja Tamsalu Tehnika tänava ehitusprojektide koostamine P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

26 210 €

02.11.2022 Tapa valla ajalehe väljaandmine Printall AS

35 310 €

02.11.2022 Tapa valla ajalehe väljaandmine MK Meedia OÜ

35 310 €

02.11.2022 Tapa Leina tänava ja Tamsalu Tehnika tänava ehitusprojektide koostamine Infrada OÜ

26 210 €

05.10.2022 Tapa vallale audiitorteenuse tellimine Audest Audiitorteenuste OÜ

42 700 €

22.09.2022 Kombikatelde ostmine Tamsalu Gümnaasiumi kööki Metos AS

26 450 €

20.09.2022 Autonoomsete diiselgeneraatorite ostmine ZZ ENERGY OÜ

23 600 €

09.09.2022 Tapa valla tänavavalgustuse projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve Tarindiprof OÜ

3 200 €

07.09.2022 Tamsalu jäätmejaamast jäätmete äravedu ja käitlemine Eesti Keskkonnateenused AS

168 870 €

25.08.2022 Tehniline valveteenus G4S Eesti AS

14 580 €

25.08.2022 Tugiisikuteenus peredele Mittetulundusühing Maria Ja Lapsed

43 200 €

25.08.2022 Valve- ja tuleohutusseadmete hooldus Rak Elekter OÜ

12 943 €

18.08.2022 Haridusliku erivajadusega laste transport Tapa Autobussipark OÜ

N/A

18.05.2022 Vajangu spordiväljaku rajamine TOMMI PLAY OÜ

60 995 €

07.04.2022 Tapa valla tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd Connecto Eesti AS

288 915 €

06.04.2022 Tapa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus Kt Europroject Management OÜ

5 000 €

09.03.2022 Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine Kt Europroject Management OÜ

9 975 €

01.03.2022 Biolagunevate jäätmete kodukompostrite ja konteinerite ostmine Green Forest OÜ

8 057 €

01.03.2022 Biolagunevate jäätmete kodukompostrite ja konteinerite ostmine Prime Line OÜ

8 057 €

03.11.2021 Tapa valla välisvalgustuse hooldus Elfi Elekter OÜ

149 985 €

30.06.2021 Tapa Valla Köögile köögiseadmete ostmine Metos AS

65 948 €

30.06.2021 Tapa Valla Köögile köögiseadmete ostmine Köögiabi OÜ

65 948 €

03.06.2021 Tapa jäätmejaama haldamine Eesti Keskkonnateenused AS

166 975 €

13.05.2021 Ülesõidu tänava rekonstrueerimise projekti koostamine P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

11 250 €

04.05.2021 Läpi-Aru-Ojaküla tee rekonstrueerimise omanikujärelevalve Eastconsult OÜ

9 485 €

21.04.2021 Kooli tn 13 hoone ümberehitamise projekteerimistööd Punktiir OÜ

38 000 €

09.04.2021 Tapa valla tee-ehitustööde omanikujärelevalve Insten Projekt OÜ

12 935 €

08.04.2021 Liigendiga traktori ja lisaseadmete ostmine Sami Masinakeskus OÜ

47 998 €