TAPA VALLAVALITSUS

TAPA VALLAVALITSUS - 75033477 TAPA VALLAVALITSUS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 152. Kõikide hangete nägemiseks

02.11.2022 Lehtse- Kurge- Läste tee kruusatäitetööd

10.11.2022

02.11.2022 Tapa valla ajalehe väljaandmine

15.11.2022

02.11.2022 Tapa Leina tänava ja Tamsalu Tehnika tänava ehitusprojektide koostamine

16.11.2022

19.10.2022 Tamsalu Spordihoone saali, Tamsalu Gümnaasiumi võimla ja Tamsalu Gümnaasiumi õueala valgustite asend...

26.10.2022

17.10.2022 Elektrienergia ostmine Tapa vallale 2023

15.11.2022

05.10.2022 Tapa vallale audiitorteenuse tellimine

18.10.2022

26.09.2022 Tapa Gümnaasiumi ja Tamsalu Gümnaasiumi hoonekompleksi energiasäästulahenduste auditite koostamine

10.10.2022

22.09.2022 Küttepelletite ostmine 20.10.2022 - 31.12.2022

03.10.2022

22.09.2022 Kombikatelde ostmine Tamsalu Gümnaasiumi kööki

29.09.2022

20.09.2022 Autonoomsete diiselgeneraatorite ostmine

30.09.2022

09.09.2022 Tapa valla tänavavalgustuse projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve

20.09.2022

07.09.2022 Tamsalu jäätmejaamast jäätmete äravedu ja käitlemine

27.09.2022

25.08.2022 Valve- ja tuleohutusseadmete hooldus

12.09.2022

25.08.2022 Tehniline valveteenus

12.09.2022

25.08.2022 Tugiisikuteenus peredele

12.09.2022

18.08.2022 Haridusliku erivajadusega laste transport

29.08.2022

10.08.2022 Küttepelletite ostmine

26.08.2022

10.08.2022 Tamsalu Kooli parki rannavõrpalliväljakute rajamine

18.08.2022

05.08.2022 Tamsalu Kooli parki rannavõrpalliväljakute rajamine

18.08.2022

07.07.2022 Tamsalu jäätmejaama haldamine

03.08.2022

29.06.2022 Tapa Gümnaasiumi ja Tamsalu Gümnaasiumi hoonekompleksi energiasäästulahenduste auditite koostamine

18.07.2022

15.06.2022 Tisleripingid Tamsalu Gümnaasiumi tööõpetusklassi

27.06.2022

08.06.2022 Tamsalu Kultuurimaja katuse ümberehitus

05.07.2022

03.06.2022 Tapa linna uue lasteaia tasuvus- ja teostatavusanalüüs

13.06.2022

03.06.2022 Tapa Gümnaasiumi ja Tamsalu Gümnaasiumi hoonekompleksi energisäästulahenduste auditite koostamine

13.06.2022

02.06.2022 Tapa valla teede pindamine

28.06.2022

31.05.2022 Tapa linnakeskuse ehitusprojekti ekspertiis

08.06.2022

31.05.2022 Tamsalu Paide mnt katendi taastusremont

09.06.2022

23.05.2022 Vajangu külas Tamsalu mnt 8 asuvate hoonete lammutamine

01.06.2022

18.05.2022 Vajangu spordiväljaku rajamine

02.06.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 84. Kõikide hangete nägemiseks

21.04.2022 Ülesõidu tänava rekonstrueerimine
21.04.2022 Valla ajalehe küljendamine, tõlkimine ja trükkimine
21.04.2022 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses
21.04.2022 Porkuni ranna-ala korrastamine
21.04.2022 Tugiisikuteenuse osutamine
21.04.2022 Automaatse tulekahjusignalisatsiooni- ja valvesüsteemide hooldus ning tehniline valveteenus
21.04.2022 Tapa Muuseumi fassaadi värvimine
21.04.2022 Tapa linna vabadussamba rajamine
21.04.2022 Haridusliku erivajadusega lastele transporditeenuse osutamine
21.04.2022 Küttepelletite ostmine
21.04.2022 Porkuni küla tänavavalgustuse korrastamise projekteerimine ja ehitamine
21.04.2022 Elektrienergia ostmine
21.04.2022 Tamsalu Kultuurimaja katuse rekonstrueerimine
21.04.2022 Kolmele maa-alale detailplaneeringute koostamine (Tapa linn ja Jäneda küla)
21.04.2022 Porkuni Järve tee äärse kergtee projekteerimine
21.04.2022 Laane tänava (Tamsalu) ehitus
21.04.2022 Audiitorteenus tellimine 2022 – 2025 majandusaasta auditeerimiseks
21.04.2022 Vajangu spordiväljak
21.04.2022 Tamsalu Gümnaasiumi vana osa WC-de remont
21.04.2022 Tamsalu Gümnaasiumi tööõpetus- klassi mööbel
21.04.2022 Tapa valla tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd
21.04.2022 Kruusateede tolmutõrje
21.04.2022 Munitsipaalhoonete energiaauditid
21.04.2022 Tamsalu jäätmejaama (sh kompostimisväljak) haldamine
23.01.2021 Tamsalu spordipargis asfalteeritud suusa- ja rulluisuraja rajamine
23.01.2021 Elektrienergia ostmise minikonkurss
23.01.2021 Kruusateede greiderdamine ja kruusatäitetööd
23.01.2021 Tamsalu Paide mnt, lõik Kesk ja Koidu tänavate vahel, rekonstrueerimine
23.01.2021 Assamalla ja Vajangu avalike mänguväljakute korrastamine
23.01.2021 Tapa spordiväljaku rajamine

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 101. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

22.09.2022 Kombikatelde ostmine Tamsalu Gümnaasiumi kööki Metos AS

26 450 €

20.09.2022 Autonoomsete diiselgeneraatorite ostmine ZZ ENERGY OÜ

23 600 €

09.09.2022 Tapa valla tänavavalgustuse projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve Tarindiprof OÜ

3 200 €

07.09.2022 Tamsalu jäätmejaamast jäätmete äravedu ja käitlemine Eesti Keskkonnateenused AS

168 870 €

25.08.2022 Tehniline valveteenus G4S Eesti AS

14 580 €

25.08.2022 Tugiisikuteenus peredele Mittetulundusühing Maria Ja Lapsed

43 200 €

25.08.2022 Valve- ja tuleohutusseadmete hooldus Rak Elekter OÜ

12 943 €

18.08.2022 Haridusliku erivajadusega laste transport Tapa Autobussipark OÜ

N/A

18.05.2022 Vajangu spordiväljaku rajamine TOMMI PLAY OÜ

60 995 €

07.04.2022 Tapa valla tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd Connecto Eesti AS

288 915 €

06.04.2022 Tapa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus Kt Europroject Management OÜ

5 000 €

09.03.2022 Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine Kt Europroject Management OÜ

9 975 €

01.03.2022 Biolagunevate jäätmete kodukompostrite ja konteinerite ostmine Green Forest OÜ

8 057 €

01.03.2022 Biolagunevate jäätmete kodukompostrite ja konteinerite ostmine Prime Line OÜ

8 057 €

03.11.2021 Tapa valla välisvalgustuse hooldus Elfi Elekter OÜ

149 985 €

30.06.2021 Tapa Valla Köögile köögiseadmete ostmine Metos AS

65 948 €

30.06.2021 Tapa Valla Köögile köögiseadmete ostmine Köögiabi OÜ

65 948 €

03.06.2021 Tapa jäätmejaama haldamine Eesti Keskkonnateenused AS

166 975 €

13.05.2021 Ülesõidu tänava rekonstrueerimise projekti koostamine P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

11 250 €

04.05.2021 Läpi-Aru-Ojaküla tee rekonstrueerimise omanikujärelevalve Eastconsult OÜ

9 485 €

21.04.2021 Kooli tn 13 hoone ümberehitamise projekteerimistööd Punktiir OÜ

38 000 €

09.04.2021 Tapa valla tee-ehitustööde omanikujärelevalve Insten Projekt OÜ

12 935 €

08.04.2021 Liigendiga traktori ja lisaseadmete ostmine Sami Masinakeskus OÜ

47 998 €

01.04.2021 Spordi tänava rekonstrueerimine Tallinna Teede AS

135 971 €

10.03.2021 Tapa jäätmejaama rajamine Tref Nord AS

377 400 €

10.03.2021 Tapa jäätmejaama rajamine Atemo OÜ

377 400 €

04.03.2021 Valgejõe pst projekteerimine ja rekonstrueerimine Warren Teed OÜ

390 000 €

17.02.2021 Tapa linnakeskuse põhiprojekti koostamine Inphysica Technology OÜ

108 320 €

17.02.2021 Tapa linnakeskuse põhiprojekti koostamine Kuu OÜ

108 320 €

10.02.2021 Valgejõe pst, Õuna tn, Leina tn ja Aia tn ristmiku rekonstrueerimine Tallinna Teede AS

277 500 €