TAPA VALLAVALITSUS

TAPA VALLAVALITSUS - 75033477 TAPA VALLAVALITSUS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 122. Kõikide hangete nägemiseks

11.04.2022 Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate tolmutõrje

21.04.2022

11.04.2022 Teekatte markeerimistööd, liiklusmärkide valmistamine, paigaldamine ja hooldamine

28.04.2022

07.04.2022 Tapa valla tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd

03.05.2022

06.04.2022 Ülesõidu tänava rekonstrueerimine

03.05.2022

06.04.2022 Tapa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus

13.04.2022

06.04.2022 Tapa valla haljasalade hooldus ning teeäärte ja rohumaade niitmine

13.04.2022

04.04.2022 Kruusakattega teede ja tänavate profileerimine (greiderdamine)

08.04.2022

09.03.2022 Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine

17.03.2022

08.03.2022 Tapa valla teede ja tänavate asfaltkatte löökaukude ja kattepragude paikamine

16.03.2022

01.03.2022 Biolagunevate jäätmete kodukompostrite ja konteinerite ostmine

10.03.2022

17.02.2022 Haljasalade hooldus ning teeäärte ja rohumaade niitmine

09.03.2022

18.01.2022 Kindlustusteenuse tellimine

03.02.2022

14.01.2022 Tapa valla kevad- ja suvehaljastus

21.01.2022

12.01.2022 Tapa valla hoonete ventilatsioonisüsteemide hooldus

01.02.2022

12.01.2022 Puude hoolduslõikus

24.01.2022

15.12.2021 Omasteta surnute matmise teenus 2022.aastal

20.12.2021

03.11.2021 Tapa valla välisvalgustuse hooldus

23.11.2021

26.10.2021 Lehtse- Kurge- Läste tee kruusatäitetööd

04.11.2021

26.10.2021 Raudtee haruteede nr 106 ja 107 hooldus- ja järelevalvetööd 2022-2024

04.11.2021

08.10.2021 Tapa Vallaraamatukogu fassaadi remont

15.10.2021

06.10.2021 Tapa linnas Kooli 13 asuva hoone rekonstrueerimine

02.11.2021

22.09.2021 Tapa Spordi-ja vabaajakeskuse ehituse kontsessioon

16.12.2021

16.09.2021 Kergliiklusteede ehitusprojektide koostamine

28.09.2021

13.09.2021 Haridusliku erivajadustega lastele transporditeenuse osutamine

17.09.2021

14.07.2021 Valgejõe pst 13 multifunktsionaalse mänguväljaku rajamine

02.08.2021

07.07.2021 Tapa valla hoonete akende välispindade pesu

16.07.2021

30.06.2021 Kruusakattega teede ehitustööd Tapa vallas

08.07.2021

30.06.2021 Tapa Valla Köögile köögiseadmete ostmine

16.07.2021

29.06.2021 Tamsalu Ääsi 7 asuvale mänguväljakule mängulinnaku paigaldamine

07.07.2021

29.06.2021 Jäneda Kooli õueala rekonstrueerimine

07.07.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 84. Kõikide hangete nägemiseks

21.04.2022 Ülesõidu tänava rekonstrueerimine
21.04.2022 Valla ajalehe küljendamine, tõlkimine ja trükkimine
21.04.2022 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses
21.04.2022 Porkuni ranna-ala korrastamine
21.04.2022 Tugiisikuteenuse osutamine
21.04.2022 Automaatse tulekahjusignalisatsiooni- ja valvesüsteemide hooldus ning tehniline valveteenus
21.04.2022 Tapa Muuseumi fassaadi värvimine
21.04.2022 Tapa linna vabadussamba rajamine
21.04.2022 Haridusliku erivajadusega lastele transporditeenuse osutamine
21.04.2022 Küttepelletite ostmine
21.04.2022 Porkuni küla tänavavalgustuse korrastamise projekteerimine ja ehitamine
21.04.2022 Elektrienergia ostmine
21.04.2022 Tamsalu Kultuurimaja katuse rekonstrueerimine
21.04.2022 Kolmele maa-alale detailplaneeringute koostamine (Tapa linn ja Jäneda küla)
21.04.2022 Porkuni Järve tee äärse kergtee projekteerimine
21.04.2022 Laane tänava (Tamsalu) ehitus
21.04.2022 Audiitorteenus tellimine 2022 – 2025 majandusaasta auditeerimiseks
21.04.2022 Vajangu spordiväljak
21.04.2022 Tamsalu Gümnaasiumi vana osa WC-de remont
21.04.2022 Tamsalu Gümnaasiumi tööõpetus- klassi mööbel
21.04.2022 Tapa valla tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd
21.04.2022 Kruusateede tolmutõrje
21.04.2022 Munitsipaalhoonete energiaauditid
21.04.2022 Tamsalu jäätmejaama (sh kompostimisväljak) haldamine
23.01.2021 Tamsalu spordipargis asfalteeritud suusa- ja rulluisuraja rajamine
23.01.2021 Elektrienergia ostmise minikonkurss
23.01.2021 Kruusateede greiderdamine ja kruusatäitetööd
23.01.2021 Tamsalu Paide mnt, lõik Kesk ja Koidu tänavate vahel, rekonstrueerimine
23.01.2021 Assamalla ja Vajangu avalike mänguväljakute korrastamine
23.01.2021 Tapa spordiväljaku rajamine

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 91. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

06.04.2022 Tapa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus Kt Europroject Management OÜ

5 000 €

09.03.2022 Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine Kt Europroject Management OÜ

9 975 €

01.03.2022 Biolagunevate jäätmete kodukompostrite ja konteinerite ostmine Green Forest OÜ

8 057 €

01.03.2022 Biolagunevate jäätmete kodukompostrite ja konteinerite ostmine Prime Line OÜ

8 057 €

03.11.2021 Tapa valla välisvalgustuse hooldus Elfi Elekter OÜ

149 985 €

30.06.2021 Tapa Valla Köögile köögiseadmete ostmine Metos AS

65 948 €

30.06.2021 Tapa Valla Köögile köögiseadmete ostmine Köögiabi OÜ

65 948 €

03.06.2021 Tapa jäätmejaama haldamine Eesti Keskkonnateenused AS

166 975 €

13.05.2021 Ülesõidu tänava rekonstrueerimise projekti koostamine P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

11 250 €

04.05.2021 Läpi-Aru-Ojaküla tee rekonstrueerimise omanikujärelevalve Eastconsult OÜ

9 485 €

21.04.2021 Kooli tn 13 hoone ümberehitamise projekteerimistööd Punktiir OÜ

38 000 €

09.04.2021 Tapa valla tee-ehitustööde omanikujärelevalve Insten Projekt OÜ

12 935 €

08.04.2021 Liigendiga traktori ja lisaseadmete ostmine Sami Masinakeskus OÜ

47 998 €

01.04.2021 Spordi tänava rekonstrueerimine Tallinna Teede AS

135 971 €

10.03.2021 Tapa jäätmejaama rajamine Tref Nord AS

377 400 €

10.03.2021 Tapa jäätmejaama rajamine Atemo OÜ

377 400 €

04.03.2021 Valgejõe pst projekteerimine ja rekonstrueerimine Warren Teed OÜ

390 000 €

17.02.2021 Tapa linnakeskuse põhiprojekti koostamine Inphysica Technology OÜ

108 320 €

17.02.2021 Tapa linnakeskuse põhiprojekti koostamine Kuu OÜ

108 320 €

10.02.2021 Valgejõe pst, Õuna tn, Leina tn ja Aia tn ristmiku rekonstrueerimine Tallinna Teede AS

277 500 €

03.02.2021 Tamsalu Paide mnt rekonstrueerimine III etapp Grk Infra AS

367 600 €

29.01.2021 Mööbli ja sisustuse ostmine HEV õpilastele ERISISUSTUS OÜ

N/A

29.01.2021 Mööbli ja sisustuse ostmine HEV õpilastele Sentios UAB

N/A

20.01.2021 Tamsalu Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine Trev-2 Grupp AS

627 294 €

07.01.2021 Tapa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve Pikk Silm OÜ

9 972 €

17.12.2020 Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Tapa vallas Ragn-Sells AS

600 000 €

07.10.2020 Avatud noortekeskuse teenus Tapa Lastekaitse ühing

148 125 €

07.10.2020 Avatud noortekeskuse teenus TAMSALU NOORTE NAISTE JA NOORTE MEESTE KRISTLIK ÜHING

148 125 €

28.09.2020 Eksperthinnangu koostamine (Vahakulmu paisu ja kalapääsu tehnilist seisukord) Maves AS

2 600 €

23.09.2020 Tapa Gümnaasiumi õpilaste toitlustus Anomari OÜ

N/A