Tallinna Vesi AS

Tallinna Vesi AS - 10257326 Tallinna Vesi AS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 108. Kõikide hangete nägemiseks

01.03.2023 J. Pärna tn, A. Reinvaldi tn ja F. Kuhlbarsi tn VK torustike ehitus

23.03.2023

23.02.2023 Liitumispunktide ehitus

30.03.2023

23.02.2023 Liitumispunktide ehitus

30.03.2023

15.02.2023 Stabiliseeritud reoveesette äravedu ja edasine käitlemine

21.03.2023

13.02.2023 Ussimäe tee veetorustiku asendamine

07.03.2023

10.02.2023 Tallinna reoveepuhastusjaama võrehoone võrede asendamise, võrekanalite rekonstrueerimise ja tehnilis...

01.03.2023

10.02.2023 Veetorustiku projekteerimine Linnamäe tee 34A kuni Mustakivi tee

06.03.2023

08.02.2023 A.Lauteri tn ja Rävala pst vee- ja kanalisatsioonitorustike asendamise ja sademeveetorustiku paigald...

27.02.2023

08.02.2023 Päikeseelektrijaamade optimaalse paigutuse ning projekteerimise eeluuringute läbiviimine

01.03.2023

06.02.2023 Järelsetitite rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine põhiprojekti staadiumis

20.02.2023

06.02.2023 Vee- ja reoveepuhastuse kemikaalide ostmine

08.03.2023

02.02.2023 Tööandja ravi- ja tervisekindlustus

14.02.2023

27.01.2023 Tallinna reoveepuhastusjaama peapumplas reovee eeltöötluse ehitusprojekti koostamine põhiprojekti st...

13.02.2023

26.01.2023 Mustamäe CIPP Ala 1 (Vaablase tn - Tammsaare tee) reoveekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine

15.02.2023

19.01.2023 Freesturba ost

22.02.2023

19.01.2023 J. Smuuli tee ja Punase tn veetorustike rekonstrueerimine

27.02.2023

09.01.2023 Tallinna reoveepuhastusjaama peapumpla imibasseini vahesiibri rajamine

26.01.2023

20.12.2022 Veepuhastusprotsessi rekonstrueerimise projekteerimine

03.01.2023

29.11.2022 Kuklase tn – Sõpruse pst reoveekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine

20.12.2022

17.11.2022 Tehnika tn reoveekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine

02.12.2022

16.11.2022 E.Vilde tee vee- ja kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine

08.12.2022

09.11.2022 Tallinna reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine

16.12.2022

03.11.2022 Vedelkloori ostmine

05.12.2022

26.10.2022 Liitumislepingute (kinnisvara arendustegevus) omanikujärelevalve raamlepingu partnerite hange

11.11.2022

28.09.2022 Elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama projekteerimine ja ehitus

11.11.2022

06.09.2022 Tallinna reoveekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine CIPP meetodil 2022.a.

22.09.2022

22.08.2022 AS Tallinna Vesi kinnistute heakorratööd

05.09.2022

13.07.2022 Mobiilne veetöötlusjaam

02.08.2022

05.05.2022 Maagaasi ostmine

13.05.2022

29.04.2022 Kanalisatsioonikollektorite seiresõlmede rajamine, 1. etapp

17.05.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 131. Kõikide hangete nägemiseks

15.03.2022 Kaevude torkreteerimise ja ringfreesimise tehnika ost
15.03.2022 Peapumpla võrede rekonstrueerimine - seadmete ostu ja ehitushange (hanked koos või eraldi)
15.03.2022 Osooni absorberkuivatite regeneratsiooni puhuri ost
15.03.2022 Polümeeri segusõlme mahtboileri ost
15.03.2022 Reaktiivenergia kompensaatorite ost ja paigaldus
15.03.2022 Kollektorite piiramise ja ülevoolu siibrite rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamise ja ehitushan...
15.03.2022 B-hoone segistite mikserite ehitusprojekti koostamine
15.03.2022 Soodla veehoidla plaatkindlustuse rekonstrueerimine
15.03.2022 Filtrite liiva asendamise süsteem - projekteerimise ja ehituse hange (eraldi hanked)
15.03.2022 Selitite 2…6B rekonstrueerimise ehitushange
15.03.2022 Peapumpla ülevoolu rajamine - projekteerimishange
15.03.2022 Toru- ja kaabliotsimise seadmete komplekti ost
15.03.2022 Tunnelkollektori nr 3 ja Tihase kollektori (šaht nr. 8 ja šaht nr. 4 vaheline lõik) tööprojekti koos...
15.03.2022 Metaantankide rekonstrueerimine - projekteerimis-ehitushange
15.03.2022 Järelsetitite mudaeralduse rekonstrueerimine - tööprojekti koostamise ja ehituse hange (hanked koos ...
15.03.2022 Peapumpla imibasseini rekonstrueerimine - eskiisi koostamise ja ehituse hange (eraldi hanked)
15.03.2022 Peapumpla uue pumba paigaldamiseks tööprojekti koostamise ja ehituse hange (hanked koos või eraldi)
15.03.2022 Ülemiste järve sanitaarkaitseala aia osaliseks rekonstrueerimiseks projekti koostamine
15.03.2022 Koostootmisjaama ehitus - projektijuhtimisteenuse hange ning projekteerimis-ehitushange (hanked eral...
15.03.2022 Jäätmete ajutise ladustamise/käitlemise rekonstrueerimine - paakautode vastuvõtusõlme ehitushange
15.03.2022 Tuulutuspüstikute ehitushange
15.03.2022 Aavoja veehoidla regulaatorsõlme ehitamine
01.03.2022 Kanalipumplatesse pumpade ost ja paigaldus
01.03.2022 Reinvaldi tn ja Pärna tn torustiku ehitushange
01.03.2022 Puurkaevude rekonstrueerimine
01.03.2022 Tammetõru puurkaevpumplas torustiku rekonstrueerimine
01.03.2022 Polümeeri ost
01.03.2022 RPJ territooriumi asfalteerimise hange
01.03.2022 Õhupuhurite saali elektrisüsteemi rekonstrueerimine - seadmete ost ja paigaldus
01.03.2022 Peapumpla toitekilbi ost ja paigaldus

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 4 lepingut. Kokku lepinguid - 4. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

08.12.2022 Tallinna kanalisatsioonikollektorite mudeli koostamine Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

150 000 €

05.03.2021 Õismäe astmepumpla rekonstrueerimine Schöttli Keskkonnatehnika AS

392 110 €

15.03.2019 Tallinna reoveepuhastusjaama mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimine Rvt Ehitus OÜ

7549 158 €

15.03.2019 Tallinna reoveepuhastusjaama mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimine Mapri Ehitus OÜ

7549 158 €