Tallinna Vesi AS

Tallinna Vesi AS - 10257326 Tallinna Vesi AS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 86. Kõikide hangete nägemiseks

17.11.2022 Tehnika tn reoveekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine

02.12.2022

03.11.2022 Vedelkloori ostmine

05.12.2022

26.10.2022 Liitumislepingute (kinnisvara arendustegevus) omanikujärelevalve raamlepingu partnerite hange

11.11.2022

28.09.2022 Elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama projekteerimine ja ehitus

11.11.2022

06.09.2022 Tallinna reoveekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine CIPP meetodil 2022.a.

22.09.2022

22.08.2022 AS Tallinna Vesi kinnistute heakorratööd

05.09.2022

13.07.2022 Mobiilne veetöötlusjaam

02.08.2022

05.05.2022 Maagaasi ostmine

13.05.2022

29.04.2022 Kanalisatsioonikollektorite seiresõlmede rajamine, 1. etapp

17.05.2022

22.04.2022 Maagaasi ostmine

03.05.2022

11.04.2022 Õismäe astmepumpla mahuti ehitustöö

27.04.2022

01.04.2022 Kaevude rekonstrueerimistööd

19.04.2022

29.03.2022 Sõle tn, Ehte tn ja Kolde pst vee- ja kanalisatsioonitorustike ning Lõime tn veetorustiku rekonstrue...

18.04.2022

24.03.2022 Joogivee desinfitseerimise UV seadmete hankimine ja paigaldamine

11.04.2022

22.03.2022 Tallinna reoveepuhastusjaama muda tihendamiseks vedelpolümeeri ostmine

21.04.2022

17.03.2022 Teisaldatavate reovee ülepumpamise pumpade ostmine

29.03.2022

11.03.2022 Kesk-Luha tn ja Uue-Maailma tn ning Õllepruuli tn ja Tuvi tn VK-torustike rekonstrueerimine

28.03.2022

10.03.2022 Tallinna reoveepuhastusjaama peapumplas Grundfos KSN pumba paigaldus. Tööprojekti koostamine, paigal...

25.03.2022

10.03.2022 Paljassaare reoveepuhastusjaama koostootmisjaama projekteerimis- ja ehitustööd.

04.04.2022

18.02.2022 Veetorustike rekonstrueerimine lõigus Järvevana tee kuni Tondi tn – II etapp (lõigud A, B, C ja E)

22.03.2022

14.02.2022 Astangu tn reoveekanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine kinnisel meetodil

15.03.2022

31.01.2022 Tulika-Kotka (Koskla tn – Kotka tn 3a) kanalisatsioonikollektori rekonstrueerimine

22.02.2022

26.01.2022 AS Tallinna Vesi liitumispunktide ehitus

15.02.2022

19.01.2022 Stabiliseeritud reoveesette äravedu ja edasine käitlemine

01.03.2022

18.01.2022 Sademeveepumplasse (Paldiski mnt 225, Haabersti Tallinn) pumba ost koos transpordi ja paigaldustööga

03.02.2022

03.01.2022 Kaugloetavate veearvestite ja sideteenuse ostmine

04.02.2022

22.12.2021 Tallinna reoveepuhastusjaama peapumplasse tsentrifugaalpumba ostmine

19.01.2022

13.12.2021 Microsoft Dynamics NAV partneri hange

05.01.2022

22.11.2021 Metaantankide rekonstrueerimise eelprojekti koostamine

07.12.2021

17.11.2021 Maagaasi ostmine tarneperioodil 01.01.2022-31.05.2022

30.11.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 131. Kõikide hangete nägemiseks

15.03.2022 Kaevude torkreteerimise ja ringfreesimise tehnika ost
15.03.2022 Peapumpla võrede rekonstrueerimine - seadmete ostu ja ehitushange (hanked koos või eraldi)
15.03.2022 Osooni absorberkuivatite regeneratsiooni puhuri ost
15.03.2022 Polümeeri segusõlme mahtboileri ost
15.03.2022 Reaktiivenergia kompensaatorite ost ja paigaldus
15.03.2022 Kollektorite piiramise ja ülevoolu siibrite rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamise ja ehitushan...
15.03.2022 B-hoone segistite mikserite ehitusprojekti koostamine
15.03.2022 Soodla veehoidla plaatkindlustuse rekonstrueerimine
15.03.2022 Filtrite liiva asendamise süsteem - projekteerimise ja ehituse hange (eraldi hanked)
15.03.2022 Selitite 2…6B rekonstrueerimise ehitushange
15.03.2022 Peapumpla ülevoolu rajamine - projekteerimishange
15.03.2022 Toru- ja kaabliotsimise seadmete komplekti ost
15.03.2022 Tunnelkollektori nr 3 ja Tihase kollektori (šaht nr. 8 ja šaht nr. 4 vaheline lõik) tööprojekti koos...
15.03.2022 Metaantankide rekonstrueerimine - projekteerimis-ehitushange
15.03.2022 Järelsetitite mudaeralduse rekonstrueerimine - tööprojekti koostamise ja ehituse hange (hanked koos ...
15.03.2022 Peapumpla imibasseini rekonstrueerimine - eskiisi koostamise ja ehituse hange (eraldi hanked)
15.03.2022 Peapumpla uue pumba paigaldamiseks tööprojekti koostamise ja ehituse hange (hanked koos või eraldi)
15.03.2022 Ülemiste järve sanitaarkaitseala aia osaliseks rekonstrueerimiseks projekti koostamine
15.03.2022 Koostootmisjaama ehitus - projektijuhtimisteenuse hange ning projekteerimis-ehitushange (hanked eral...
15.03.2022 Jäätmete ajutise ladustamise/käitlemise rekonstrueerimine - paakautode vastuvõtusõlme ehitushange
15.03.2022 Tuulutuspüstikute ehitushange
15.03.2022 Aavoja veehoidla regulaatorsõlme ehitamine
01.03.2022 Kanalipumplatesse pumpade ost ja paigaldus
01.03.2022 Reinvaldi tn ja Pärna tn torustiku ehitushange
01.03.2022 Puurkaevude rekonstrueerimine
01.03.2022 Tammetõru puurkaevpumplas torustiku rekonstrueerimine
01.03.2022 Polümeeri ost
01.03.2022 RPJ territooriumi asfalteerimise hange
01.03.2022 Õhupuhurite saali elektrisüsteemi rekonstrueerimine - seadmete ost ja paigaldus
01.03.2022 Peapumpla toitekilbi ost ja paigaldus

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 3 lepingut. Kokku lepinguid - 3. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

05.03.2021 Õismäe astmepumpla rekonstrueerimine Schöttli Keskkonnatehnika AS

392 110 €

15.03.2019 Tallinna reoveepuhastusjaama mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimine Rvt Ehitus OÜ

7549 158 €

15.03.2019 Tallinna reoveepuhastusjaama mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimine Mapri Ehitus OÜ

7549 158 €