Tallinna Vesi AS - riigihanked

Tallinna Vesi AS - 10257326 Tallinna Vesi AS

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 41. Kõikide hangete nägemiseks
20 päeva tagasi Aerotankide rekonstrueerimise I etapi ehitustööd 2021 ja 2022 aastal (aerotank nr 1, uus jaotuskambe...

06.05.2021

24 päeva tagasi Metaantankide rekonstrueerimise eelprojekti koostamine

11.05.2021

33 päeva tagasi Tallinna reoveepuhastusjaama kaldakaevu rekonstrueerimine

27.04.2021

34 päeva tagasi Tallinna veepuhastusjaama B-hoone filtrite rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöö I etapp

21.04.2021

41 päeva tagasi AS Tallinna Vesi audiitorteenuse tellimine perioodiks 2021-2022

12.04.2021

47 päeva tagasi Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine CIPP meetodil (erinevad linnaosad)

08.04.2021

52 päeva tagasi Vee- ja reoveearvestite ostmine

01.04.2021

65 päeva tagasi Õismäe astmepumpla rekonstrueerimine

23.03.2021

80 päeva tagasi Tallinna reoveepuhastusjaama peapumpla šahti rekonstrueerimine

12.03.2021

86 päeva tagasi Tarbesõidukite hange

02.03.2021

88 päeva tagasi Aerotankide jaotuskanali sulgvarjade ostmine

18.02.2021

95 päeva tagasi Uue rataslaaduri ostmine

16.02.2021

96 päeva tagasi AS Tallinna Vesi liitumispunktide ehitus

23.02.2021

143 päeva tagasi Vähekasutatud rataslaaduri ostmine

20.01.2021

146 päeva tagasi Tallinna Reoveepuhastusjaama hoonete renoveerimistööd

12.01.2021

151 päeva tagasi Kasutatud vaalusegaja ostmine

27.01.2021

184 päeva tagasi Stabiliseeritud reoveesette äravedu ja edasine käitlemine

15.01.2021

185 päeva tagasi Maagaasi ostmine aastaks 2021

17.11.2020

219 päeva tagasi Tallinna Reoveepuhastusjaama hoonete renoveerimistööd

20.10.2020

222 päeva tagasi Ajutise liikluskorraldusteenuse tellimine perioodiks 2021-2023

20.10.2020

251 päeva tagasi Tallinna reoveepuhastusjaama mudatihendusseadmete ostmine, paigaldamine ja töösse rakendamine / Purc...

06.10.2020

276 päeva tagasi Tallinna reoveepuhastusjaama peapumplas pumpade paigaldus, pumpade paigalduseks elektrivarustuse ja ...

26.08.2020

283 päeva tagasi Raamlepingute sõlmimine elektrienergia ostuks

31.08.2020

321 päeva tagasi Tallinna reoveepuhastusjaama peapumplas pumpade paigaldus koos vajalike ehitustöödega

16.07.2020

352 päeva tagasi Survetõstepumpla toite- ja väljundveetorustike rekonstrueerimine Punasel tänaval

11.06.2020

356 päeva tagasi Vee- ja kanalisatsioonivõrkude välistrasside remondimaterjalide ostmine

15.06.2020

375 päeva tagasi Paljassaare reoveepuhastusjaama täiendava DN1800 heitvee survetorustiku projekteerimine kuni kaldaka...

12.05.2020

384 päeva tagasi Sisekoristusteenuse tellimine

12.05.2020

389 päeva tagasi Tallinna reoveepuhastusjaama kaldakaevuga seotud rajatiste rekonstrueerimine

04.05.2020

390 päeva tagasi Teisaldatavate reovee ülepumpamise pumpade ostmine / Purchase of portable pumps for overpumping wast...

14.05.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 47. Kõikide hangete nägemiseks
48 päeva tagasi CIPP-meetodil kanali rekonstrueerimise hanked
48 päeva tagasi Kohila tn veetoru rek
48 päeva tagasi Erika tn kanalitoru rek
48 päeva tagasi Saue kanalisatsioonitorustik
48 päeva tagasi Piirete uuendamine šahtides
48 päeva tagasi VPJ A maja aknapalede korrastus
48 päeva tagasi VPJ A maja fasaadi korrastus
48 päeva tagasi VPJ A maja katus
48 päeva tagasi VPJ R6 katus remont
48 päeva tagasi Järelsetitite mudapadja andurid
48 päeva tagasi Jäätmete ajutine ladustamine ja käitlemine
48 päeva tagasi Aerotankid nr 1-4 rekonstrueerimine
48 päeva tagasi OZ absorberkuivatite regeneratsiooni puhurid 2tk
48 päeva tagasi Pumplate filtermaterjali asendus
48 päeva tagasi Pumpade hange
48 päeva tagasi Kanalite nõlvused
48 päeva tagasi Hoonete remont
48 päeva tagasi Maardu arendustegevuse hanked
48 päeva tagasi Kontoritarvete raamlepingu hange
384 päeva tagasi Tööjaamade uuendus
384 päeva tagasi Sademeveetorustike opereerimistööde alltöövõtt
384 päeva tagasi Erinevad võrkude ehitusobjektid
384 päeva tagasi Vaskjala hüdrosõlme põhjalasud
387 päeva tagasi Ajutine liikluskorraldusteenus
387 päeva tagasi Tondi pumpla toitetoru
387 päeva tagasi Maardu ehitusobjektid
387 päeva tagasi Tehnika tn torustike sukkamine
387 päeva tagasi Piirete uuendamine šahtides
387 päeva tagasi Mikrofiltrite hoone restpõrand
388 päeva tagasi Mõõtevahendite asendus

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 2 lepingut. Kokku lepinguid - 2. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
786 päeva tagasi Tallinna reoveepuhastusjaama mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimine Rvt Ehitus OÜ

7549 158 €

786 päeva tagasi Tallinna reoveepuhastusjaama mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimine Mapri Ehitus OÜ

7549 158 €