Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts - 10312960 Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 146. Kõikide hangete nägemiseks

21.06.2022 Paldiski mnt 48c depoohoone tuletõrjevee magistraaltorustiku remont

06.07.2022

21.06.2022 Piksekaitsme projekteerimine ja paigaldamine

04.07.2022

15.06.2022 Vana-Lõuna 41 veoalajaama nr 3 sisendfiidri avariilise lahtri asendamine

28.06.2022

09.06.2022 TLT kinnisvara hooldustööde teostamine

16.06.2022

31.05.2022 Peterburi tee 73 töökojahoone soojussõlme renoveerimine

08.06.2022

26.05.2022 Vana-Lõuna 41 veoalajaama nr 3 sisendfiidri avariilise lahtri asendamine

03.06.2022

12.05.2022 Laotarkvara hankimine

13.06.2022

12.05.2022 Õhksoojuspumpade hankimine ja paigaldus

20.05.2022

05.05.2022 Võrguseadmete hankimine

20.05.2022

03.05.2022 Trafoalajaamade seadmete vahetus

17.05.2022

02.05.2022 Kadaka tee 62a büroohoone, hüdroisolatsiooni paigaldustööd

06.05.2022

02.05.2022 Paldiski mnt 48c töökohajoone suruõhukompressori hankimine koos vajamineva paigaldustööga

05.05.2022

28.04.2022 Kadaka tee 62a remondikanalite rekonstrueerimine (ehitamine, omanikujärelevalve ja projektijuhtimise...

16.05.2022

27.04.2022 Jira litsentside hankimine

09.05.2022

26.04.2022 Kadaka tee 62a laoruumide ja kaubariiulite projekteerimisteenuse hankimine

12.05.2022

25.04.2022 Eripuhastus teenused erinevatel TLT kinnistutel

03.05.2022

15.04.2022 Nutanix serverilahenduse hankimine

27.04.2022

14.04.2022 Akende pesu erinevatel TLT kinnistutel

18.04.2022

11.04.2022 Vana-Lõuna 41 hoone ruumi ümberehitamine (ehitustööd, omanikujärelevalve ja projektijuhtimine)

27.04.2022

07.04.2022 Soojaku ostmine

18.04.2022

14.03.2022 Turundus- ja kommunikatsiooniteenused

11.04.2022

10.03.2022 Värvikambri ehitamise omanikujärelevalve teenuse hankimine

18.03.2022

03.03.2022 Pesulaseadmete hoolduse hankimine

17.03.2022

25.02.2022 Arvutite, sülearvutite ja monitoride hankimine

09.03.2022

16.02.2022 Kinnistute piirdeaedade ja väravate osaline vahetamine

25.03.2022

16.02.2022 Trammitee ala asfaltkatte taastamine

03.03.2022

15.02.2022 Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamise hinnapäring

21.02.2022

08.02.2022 Kontaktjuhtme AC-100 ostmine

23.02.2022

07.02.2022 Transpordivahendite siseõhku puhastavate ja desinfitseerivate retsirkulatsiooniseadmete hankimine

02.03.2022

07.02.2022 Trammide ning elektritransporditaristu varuosade, materjalide, teenuste ja seadmete hankimine

28.02.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 202. Kõikide hangete nägemiseks

23.03.2022 Busside tehnoülevaatuspunkti piduritesteri hankimine koos koormusesimulaatoriga
23.03.2022 Trammi kandemastide asendamise projekteerimistööde hankimine (Väike-Karja ristmikust kuni Narva mnt....
23.03.2022 Elektribusside laadimistaristute rajamistööde projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus
23.03.2022 Akende paigaldamise teenuse hankimine
23.03.2022 LAIS hooldus ja arendustööd
23.03.2022 Ohtlike jäätmete käitluse ja veoteenus
23.03.2022 Kadaka tee 62a remondikanalite rekonstrueerimine
23.03.2022 Hüdrokraanaga multilift veoauto ostmine
23.03.2022 Piksekaitsme projekteerimine ja paigaldamine (Kadaka tee 62a)
23.03.2022 UPS seadmete hankimine
23.03.2022 Rööbaste vahetuse hankimine (Kivisilla - Tartu mnt)
23.03.2022 Peterburi tee 73 töökoja katuse remonditööd (projekteerimine, ehitustööd, omanikujärelevalve ja proj...
23.03.2022 Tondi lõppjaama harutee pikendamiseks vajalike ehitustööde hankimine
23.03.2022 Maagaasi ostmine
23.03.2022 Graffiti eemaldamise teenuse hankimine
23.03.2022 Põrandapesumasinate rent
23.03.2022 Vana-Lõuna 41 hoonete tuletõrjevee torustiku rekonstrueerimine
23.03.2022 Transmissiooniõli 75W-90 ostmine
23.03.2022 Trafoalajaamade seadmete vahetus
23.03.2022 Sõidukite hankimine
23.03.2022 Trammide ning elektritranspordi taristu varuosade, materjalide, teenuste ja seadmete hankimine
23.03.2022 Videovalve ja liikluskorralduse jälgimise seinaekraanide hankimine
23.03.2022 Talituspidevuse seadmete hankimine
23.03.2022 Trammi rööbasteede audit
23.03.2022 Kontaktliini jäätumisvastase seadme hankimine
23.03.2022 Puistesoola ostmine
23.03.2022 Trammitee pöörangute tagavaraosade hankimine
23.03.2022 Trolli ja trammi kontaktvõrgu osade hankimine
23.03.2022 Transpordivahendite siseõhku puhastavate ja desinfitseerivate retsirkulatsiooniseadmete hankimine
23.03.2022 Kadaka 62a laoruumide projekteerimine, remont ning kaubariiulite süsteemi vahetus