TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET - riigihanked

TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET - 75023823 TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 107. Kõikide hangete nägemiseks
2 päeva tagasi Uurimustöö “ InSAR andmetele tuginev analüüs Tallinna testalas perioodidel 2020-2021 ja 2016- 2021...

29.10.2021

7 päeva tagasi Katariina kloostri katuse restaureerimisprojekt (eelprojekt)

03.11.2021

9 päeva tagasi Digitaliseeritud geodeetiliste planšettide failide georefereerimine

25.10.2021

13 päeva tagasi Oleviste kiriku kooriruumi fassaadide ja katuse restaureerimise põhiprojekt

28.10.2021

16 päeva tagasi Tallinna Nikolai kiriku (reg nr 1248) fassaadide korrastamise tegevuskava

26.10.2021

16 päeva tagasi Vene vanausuliste kalmistu ekspertiis

26.10.2021

16 päeva tagasi Siselinna väikekalmistute ekspertiiside täiendamine

26.10.2021

22 päeva tagasi Margareeta aia piirdemüüri restaureerimisprojekt

19.10.2021

23 päeva tagasi Skoone bastioni arheoloogilised eeluuringud

15.10.2021

45 päeva tagasi Kohaliku geodeetilise võrgu hooldustööde maksumuse küsimine

20.09.2021

70 päeva tagasi Püha Vaimu kiriku hoovi raidtahvlite konserveerimise tegevuskava

01.09.2021

72 päeva tagasi Ingeri bastioni restaureerimise tegevuskava

31.08.2021

72 päeva tagasi Rootsi bastioni restaureerimise tegevuskava

30.08.2021

73 päeva tagasi Raekoja plats 12 mööbli restaureerimine

30.08.2021

76 päeva tagasi Arheoloogiamälestiste infotahvlite valmistamine (sh kujundus)

18.08.2021

78 päeva tagasi Jaani Seegi kiriku tänavapoolse fassaadi restaureerimise järelevalve

25.08.2021

78 päeva tagasi Jaani Seegi kiriku tänavapoolse fassaadi restaureerimine

25.08.2021

80 päeva tagasi Skoone bastioni arheoloogilised eeluuringud

31.08.2021

84 päeva tagasi Toompea tugimüüri (Kohtuotsa VP) korrastamise tegevuskava

19.08.2021

97 päeva tagasi Skoone bastioni trepikäikude uurimine ja avariiremont

05.08.2021

97 päeva tagasi Wulfardi trepi eelarvestus

01.08.2021

100 päeva tagasi Toompea tugimüüri alumise müüri restaureerimine Pikas jalas Kohtu 10 lõigus järelevalve

01.08.2021

100 päeva tagasi Toompea tugimüüri alumise müüri restaureerimine Pikas jalas Kohtu 10 lõigus

01.08.2021

100 päeva tagasi Tallinna Trammi-objekti restaureerimine

30.07.2021

107 päeva tagasi Kohaliku geodeetilise võrgu hooldustööde maksumuse küsimine

27.07.2021

122 päeva tagasi Toompea tugimüüri restaureerimise muinsuskaitse- ja omanikujärelevalve

30.06.2021

160 päeva tagasi Toompea tugimüür lõigus nr 4 – Toom-Kooli 21

04.06.2021

168 päeva tagasi Skoone bastioni avariitööde muinsuskaitseline järelevalve

20.05.2021

168 päeva tagasi Pae tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine

21.05.2021

170 päeva tagasi Oleviste Pawelsi kenotaafi eksponeerimistööde järelevalve

18.05.2021

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 27 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 27. Kõikide hangete nägemiseks
268 päeva tagasi Tallinna Skoone bastioni restaureerimise ja heakorrastuse I etapp
268 päeva tagasi Dominiiklaste kloostrikompleksi restaureerimine
268 päeva tagasi Toompea tugimüüri korrastamine 4. lõigus
268 päeva tagasi Toompea tugimüüri korrastamine 3. lõigus
268 päeva tagasi Pirita kloostrivaremete korrastamine
268 päeva tagasi Oleviste kiriku H. Pawelsi kenotaafi eksponeerimine (varikatus ja valgustus)
268 päeva tagasi Pae tn 1 ja 5 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamine
268 päeva tagasi Pikaliiva tn 69 kinnistu detailplaneeringu koostamine
268 päeva tagasi Varraku tn 14b kinnistu detailplaneeringu koostamine
268 päeva tagasi Kohaliku geodeetilise võrgu ülevaatus ja uuringud
268 päeva tagasi Kohaliku geodeetilise võrgu rekonstrueerimistööd
268 päeva tagasi MicroStation keskkonnas kasutatavate programmide hooldusteenus
268 päeva tagasi Maaregistri hooldusteenus
268 päeva tagasi Kõrgusvõrgu seire kaugseire andmetel
587 päeva tagasi Uuring kõrgusvõrgupunktide kõrgusliku muutumise seireks satelliitandmete põhjal
587 päeva tagasi Tallinna seinakaart
587 päeva tagasi 1:2000 aluskaardi geoandmebaasi uuendus
587 päeva tagasi AvaLinn hooldus
587 päeva tagasi Tallinna ruumiandmete registri hooldus
587 päeva tagasi Linnamudeli kaardistus
587 päeva tagasi Tallinna planeeringute registri hooldus ja arendustööd
587 päeva tagasi Ehitus.tallinn.ee registri hooldus ja arendustööd
587 päeva tagasi Tallinna geoportaali ja veebikaardi analüüs ja arendus
587 päeva tagasi Tallinna Linnaplaneerimise Ameti registrite majutus
587 päeva tagasi Kohaliku geodeetilise võrgu ülevaatus ja uuringud
587 päeva tagasi Kohaliku geodeetilise võrgu rekonstrueerimistööd
587 päeva tagasi Pae tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine