TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET - riigihanked

TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET - 75023823 TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 55. Kõikide hangete nägemiseks
3 päeva tagasi Oleviste kiriku kooriruumi akende (5 tk) projektid

28.01.2021

10 päeva tagasi Oleviste kiriku Maarja kabeli raidakende (4 tk) tööprojektid

21.01.2021

10 päeva tagasi Toompea tugimüüri restaureerimine 4. etapp

20.01.2021

33 päeva tagasi Wismari ravelliini sissepääsu tegevuskava pakkumiskutse

29.12.2020

33 päeva tagasi Tallinna Skoone bastioni restaureerimise ja heakorrastuse I etapp

11.01.2021

67 päeva tagasi Toomkiriku nn kuningakabeli ukse dendrokronoloogiline dateerimine

25.11.2020

72 päeva tagasi Estonia pst 8 mälestusmärgi "Kahur ja ankur" konserveerimise tegevuskava koostamine

18.11.2020

73 päeva tagasi Wismari raveliini sissepääsu eeltööd (ehitustööde hange)

19.11.2020

74 päeva tagasi Trammi-objekti konserveerimise tegevuskava koostamine

19.11.2020

74 päeva tagasi Estonia pst 8 mälestusmärgi "Kahur ja ankur" konserveerimise tegevuskava koostamine

18.11.2020

87 päeva tagasi Oleviste kiriku peaportaali konserveerimine

05.11.2020

87 päeva tagasi Oleviste kiriku läänetorni piksekaitse ja maanduse rekonstrueerimise projekt

05.11.2020

87 päeva tagasi Oleviste kiriku lõunakabeli välisukse konserveerimine

05.11.2020

88 päeva tagasi Uurimustöö “ InSAR andmetele tugineva kaugseire andmete võrdlusanalüüs Tallinna kõrgusvõrgu testal...

26.10.2020

101 päeva tagasi Tallinna Ruumiandmete registri hooldusteenus

26.10.2020

111 päeva tagasi Glehni pargi skulptuuride (kunstimälestised) konserveerimise tegevuskava pakkumiskutse

12.10.2020

121 päeva tagasi Tallinna seinakaardi koostamine ja trükkimine

30.09.2020

121 päeva tagasi Kohaliku geodeetilise võrgu hooldustööde maksumuse küsimine

25.09.2020

125 päeva tagasi Kohaliku geodeetilise võrgu märkide rajamis- ja hooldustööde maksumuse küsimine

20.09.2020

156 päeva tagasi Tallinna Oleviste kiriku katuste mõõdistamine ja 3D mudeli koostamine

27.08.2020

156 päeva tagasi Tallinna Oleviste kiriku peaukse restaureerimine

27.08.2020

170 päeva tagasi Pirita linnaosa miljööväärtuslike hoonestusalade inventeerimine

11.08.2020

170 päeva tagasi Tallinna Oleviste kiriku Maarja kabeli ja lõunakabeli avariitööde tegevuskava

13.08.2020

172 päeva tagasi Tallinna vanalinna bastionaalvööndi nn Gootide reduudi restaureerimise omanikujärelevalve

11.08.2020

173 päeva tagasi Tallinna vanalinna bastionaalkindlustuste vööndi nn Gootide reduudi restaureerimine, heakorrastus ja...

14.08.2020

188 päeva tagasi Toompea tugimüüri 2. etapi restaureerimise omaniku- ja muinsuskaitseline järelevalve

27.07.2020

194 päeva tagasi Türgi tiiva sissepääsu restaureerimise muinsuskaitseline järelevalve

21.07.2020

201 päeva tagasi Oleviste kiriku lõunakabeli vitraažidega raidakende tööprojektid

02.07.2020

201 päeva tagasi Saunataguse torni varemete mõõdistusprojekt

10.07.2020

201 päeva tagasi Oleviste kiriku klaasimaalide konserveerimine ja koopiate valmistamine

10.07.2020