TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET

TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET - 75023823 TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 170. Kõikide hangete nägemiseks

09.03.2023 Tallinna digikaksiku platvormi teadusuuring 2023-2027

27.03.2023

27.02.2023 Programmide Digicad ja Maaüksuste register hooldustööd

06.03.2023

19.01.2023 Skoone bastioni restaureerimise II etapi järelevalve

02.02.2023

13.01.2023 Oleviste kiriku pikihoone fassaadide, katuste ja akende restaureerimisprojekt

27.01.2023

10.01.2023 Oleviste kiriku Maarja kabeli idaseinal asuva keskaegse Hans Pawelsi kenotaafi konserveerimise II et...

20.01.2023

29.12.2022 Lai tn 33 katuse ekspertiis ja taastamisprojekt

09.01.2023

21.12.2022 Tallinna Skoone bastioni restaureerimise ja heakorrastuse II etapp

19.01.2023

29.11.2022 Uurimustöö “ InSAR andmetele tuginev analüüs Tallinnas perioodidel 2021-2022 ja 2016-2022“ maksumuse...

05.12.2022

28.11.2022 Toompea Komandandi aia tugimüüride tegevuskava

11.12.2022

28.11.2022 Toompea tugimüüri Kitseaia lõigu tegevuskava

10.12.2022

28.11.2022 Toompea tugimüüri Pilstickeri trepi lõigu tegevuskava

09.12.2022

02.11.2022 Skoone bastioni Lai tn 51 keldriruumide arheoloogiline eeluuring

15.11.2022

24.10.2022 Patkuli trepi uue osa rekonstrueerimisprojekt

04.11.2022

10.10.2022 Piirde ja siltide paigaldamine Skoone bastioni I etapile

17.10.2022

28.09.2022 Hooldustööd Kitseaia tugimüüril

07.10.2022

27.09.2022 Arhiivisäilikute digiteerimine

29.09.2022

19.09.2022 Margareeta aia tugimüüri ja haljasala korrastamise järelevalve

23.09.2022

19.09.2022 Siselinna kalmistuvärava säilinud osa värviuuringud

26.09.2022

01.09.2022 Arhiivisäilikute digiteerimine

08.09.2022

15.08.2022 End. Katariina kiriku (Vene tn 14a) saali ja katuse restaureerimisprojekt

29.08.2022

04.08.2022 Tallinna linnamüüriga liituva Margareeta aia tugimüüri ja haljasala korrastamine

22.08.2022

01.08.2022 Pikaliiva tn 69 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine

19.08.2022

28.07.2022 Patkuli trepi vanema osa korrastamise tegevuskava

05.08.2022

19.07.2022 Pirita kloostrivaremete restaureerimise IX etapi järelevalve

31.07.2022

19.07.2022 Toompea tugimüüri Kohtuotsa vaateplatvormi lõigu restaureerimise järelevalve

31.07.2022

06.07.2022 Pirita kloostrivaremete restaureerimise IX etapp

19.07.2022

21.06.2022 Burmani villa muinsuskaitse alla võtmise ekspertiis

05.07.2022

15.06.2022 Pirita kloostrivaremete restaureerimise VI etapi järelevalve

22.06.2022

06.06.2022 Skoone bastioni B ja C lõikude eskarpmüüride ja nõlvade tööprojektid

09.06.2022

02.06.2022 Peeter Suure merekindluse (km nr 8721) 4. laskemoonakeldri ehitustehnilise seisukorra ekspertiis

16.06.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 52. Kõikide hangete nägemiseks

17.03.2023 Arhiiviandmete digitaliseerimine
17.03.2023 Digicad tarkvara hooldusleping
17.03.2023 Geodeetilise võrgu seire ja analüüs
17.03.2023 Kose põik 9 ja Rummu tee 11 kinnistute detailplaneeringu koostamine
17.03.2023 Tallinna Toompea tugimüüri Patkuli trepi vanema osa restau- reerimine
17.03.2023 Tallinna Toompea tugimüüri osa ja Pilstickeri trepi korrastamine
17.03.2023 Tallinna Toompea tugimüüri korrastamine Komandandi aias
17.03.2023 Rootsi bastioni ja Hirvepargi tugimüüride restaureerimise I etapp
17.03.2023 Ingeri bastioni restaureerimise I etapp
17.03.2023 Pirita kloostrivaremete konserveerimine
17.03.2023 Tallinna endise dominiiklaste kloostri Katariina kiriku katuse restaureerimine
17.03.2023 Tallinna Skoone bastioni restaureerimise ja heakorrastuse II etapp
17.03.2022 Geodeetilise võrgu InSAR monitooring
17.03.2022 Geodeetilise võrgu hooldus- ja rekonstrueerimistööd
17.03.2022 Tallinna Skoone bastioni restaureerimise ja heakorrastuse II etapp
17.03.2022 Tallinna endise dominiiklaste kloostri Katariina kiriku katuse restaureerimine
17.03.2022 Tallinna Toompea tugimüüri korrastamine Patkuli vaateplatvormi ja Kitseala vahelisel lõigul
17.03.2022 Tallinna Toompea tugimüüri korrastamine Kohtuotsa vaateplatvormi all
17.03.2022 Pirita kloostrivaremete konserveerimine
17.03.2022 Tallinna linnamüüri Suure Rannaväravaga liituva haljasala tugimüüri ja trepi restaureerimine
17.03.2022 Pikaliiva tn 69 kinnistu detailplaneeringu koostamine
17.03.2022 Kose põik 9 ja Rummu tee 11 kinnistute detailplaneeringu koostamine
17.03.2022 Arhiiviandmete digitaliseerimine
17.03.2022 Maaregistri hooldus
17.03.2022 Digicad hooldusleping
02.02.2021 Tallinna Skoone bastioni restaureerimise ja heakorrastuse I etapp
02.02.2021 Dominiiklaste kloostrikompleksi restaureerimine
02.02.2021 Toompea tugimüüri korrastamine 4. lõigus
02.02.2021 Toompea tugimüüri korrastamine 3. lõigus
02.02.2021 Pirita kloostrivaremete korrastamine

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 17 lepingut. Kokku lepinguid - 17. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

21.12.2022 Tallinna Skoone bastioni restaureerimise ja heakorrastuse II etapp Oma Fassaad OÜ

483 576 €

21.12.2022 Tallinna Skoone bastioni restaureerimise ja heakorrastuse II etapp Oma Fassaad OÜ

483 576 €

04.08.2022 Tallinna linnamüüriga liituva Margareeta aia tugimüüri ja haljasala korrastamine Mefab OÜ

N/A

01.08.2022 Pikaliiva tn 69 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine Ruum Ja Maastik OÜ

28 300 €

30.05.2022 Tallinna Toompea tugimüüri restaureerimine Kohtuotsa vaateplatvormi lõigus Trust Ehitus OÜ

75 793 €

23.12.2021 Tallinna maainfosüsteemi arendus- ja hooldustööd Aa Arendus OÜ

37 420 €

23.10.2020 Stroomi rannahoone eskiisprojekti koostamine Hg Arhitektuur OÜ

7 500 €

28.07.2020 Tallinna vanalinna bastionaalkindlustuste vööndi nn Gootide reduudi restaureerimine, heakorrastus ja... Oma Fassaad OÜ

140 710 €

07.07.2020 5 linnaruumilise eksperthinnangu (visiooni) tellimise korraldamine Tallinna Lennujaama ja Ülemiste p... Mittetulundusühing Eesti Arhitektuurikeskus

28 750 €

25.05.2020 Rannamõisa tee 12 kinnistu detailplaneering Tuulesoojus OÜ

N/A

20.05.2020 Oleviste tornikiivri projekt Rändmeister OÜ

N/A

12.05.2020 Eksperthinnang Kesklinna linnaosa üldplaneeringus väärtuslike üksikobjektide (-hoonete) määramiseks ... Restklubi OÜ

4 200 €

14.04.2020 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti registrite majutus Tieto Estonia AS

N/A

05.04.2020 Pulmamaja valgusti restaureerimine Mittetulundusühing Okapi

N/A

27.02.2020 TALLINNA PLANEERINGUTE REGISTRI PLANEERINGUTE OSA KASUTAJATUGI, HOOLDUS- JA ARENDUSTÖÖD Bpw Consulting OÜ

150 040 €

13.01.2020 Oleviste kiriku tornikiivri restaureerimisprojekti ekspertiis Geotherm OÜ

N/A

05.12.2019 Tallinna maainfosüsteemi arendus- ja hooldustööd Aa Arendus OÜ

54 920 €