TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET - riigihanked

TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET - 75023823 TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 39. Kõikide hangete nägemiseks
2 päeva tagasi Tallinna seinakaardi koostamine ja trükkimine

30.09.2020

2 päeva tagasi Kohaliku geodeetilise võrgu hooldustööde maksumuse küsimine

25.09.2020

6 päeva tagasi Kohaliku geodeetilise võrgu märkide rajamis- ja hooldustööde maksumuse küsimine

20.09.2020

37 päeva tagasi Tallinna Oleviste kiriku katuste mõõdistamine ja 3D mudeli koostamine

27.08.2020

37 päeva tagasi Tallinna Oleviste kiriku peaukse restaureerimine

27.08.2020

51 päeva tagasi Pirita linnaosa miljööväärtuslike hoonestusalade inventeerimine

11.08.2020

51 päeva tagasi Tallinna Oleviste kiriku Maarja kabeli ja lõunakabeli avariitööde tegevuskava

13.08.2020

53 päeva tagasi Tallinna vanalinna bastionaalvööndi nn Gootide reduudi restaureerimise omanikujärelevalve

11.08.2020

54 päeva tagasi Tallinna vanalinna bastionaalkindlustuste vööndi nn Gootide reduudi restaureerimine, heakorrastus ja...

14.08.2020

69 päeva tagasi Toompea tugimüüri 2. etapi restaureerimise omaniku- ja muinsuskaitseline järelevalve

27.07.2020

75 päeva tagasi Türgi tiiva sissepääsu restaureerimise muinsuskaitseline järelevalve

21.07.2020

81 päeva tagasi Oleviste kiriku lõunakabeli vitraažidega raidakende tööprojektid

02.07.2020

82 päeva tagasi Saunataguse torni varemete mõõdistusprojekt

10.07.2020

82 päeva tagasi Oleviste kiriku klaasimaalide konserveerimine ja koopiate valmistamine

10.07.2020

93 päeva tagasi Tallinna vanalinna bastionaalkindlustuste vööndi nn Türgi tiiva peal asuva sissepääsu restaureerimin...

22.06.2020

96 päeva tagasi Toompea tugimüüri restaureerimise II etapp

30.06.2020

103 päeva tagasi Tallinna vanalinna bastionaalkindlustuste vööndi nn Türgi tiiva peal asuva sissepääsu restaureerimin...

22.06.2020

103 päeva tagasi Tallinna sildade ja viaduktide 3D modelleerimine

15.06.2020

108 päeva tagasi Kalmistute hauamonumentide konserveerimise tegevuskavad

17.06.2020

116 päeva tagasi Tallinna planeeringute registri ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste osa hooldus

08.06.2020

152 päeva tagasi Tallinnas Ülemiste ja Kopli raudtee kaubajaamade ja sorteerimisjaamade ohutuse ekspertarvamus

27.04.2020

159 päeva tagasi Tallinna Linnaplaneerimise Ameti registrite majutus

29.04.2020

202 päeva tagasi Kaasani kiriku ikooni „Trooniv Kristus“ konserveerimine vastavalt kooskõlastatud tegevuskavale

14.03.2020

206 päeva tagasi TALLINNA PLANEERINGUTE REGISTRI PLANEERINGUTE OSA KASUTAJATUGI, HOOLDUS- JA ARENDUSTÖÖD

13.03.2020

229 päeva tagasi Uurimustöö “InSAR andmetele tugineva kaugseire võimalused Tallinna kõrgusvõrgu monitooringuks“ maksu...

11.02.2020

242 päeva tagasi Amandus Adamsoni monumendi korrastamine Kadrioru pargis

29.01.2020

250 päeva tagasi Gootide reduudi trepi ja juurdepääsu projekt

21.01.2020

251 päeva tagasi Oleviste kiriku tornikiivri restaureerimisprojekti ekspertiis

24.01.2020

251 päeva tagasi Türgi tiiva peal (Toompark) asuva sissepääsu korrastamise tegevuskava

24.01.2020

257 päeva tagasi Nõmme Saksa Lunastaja kiriku pastoraadi projekteerimine

21.01.2020