Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalkindlustusamet - 70001975 Sotsiaalkindlustusamet

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 52. Kõikide hangete nägemiseks

03.06.2022 Lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamise e-kursuse õpidisaini, sisuelementide tootmise ja veebilahen...

20.06.2022

01.06.2022 Vene viipekeele algkursus eesti viipekeele tõlkidele

13.06.2022

23.05.2022 Psühholoogilise abi ja kriisinõustamise teenuse ost

02.06.2022

11.05.2022 Individuaalse ja grupisupervisiooni, grupikovisiooni pakkumine ohvriabi MARAC vabatahtlikele ja MARA...

16.05.2022

18.04.2022 'Perelepituse erijuhtumite juhendmaterjali koostamine 'Erivajadusega lapsevanem perelepituses““

12.05.2022

11.03.2022 Pakkumuskutse Põhja, Lõuna ja Ida piirkonda majutuskohtade tagamiseks - tähtaeg möödas

11.03.2022

28.02.2022 Baaskoolitus kõrge abivajadusega ja riskikäitumisega noortega töötavale spetsialistile.

14.03.2022

16.02.2022 'Perelepitajate riiklik baaskoolitus III grupp“

15.03.2022

01.02.2022 Turvalise majutusteenuse ost ohvriabi teenuse klientidele

14.02.2022

31.01.2022 Rehabilitatsiooniprogrammi taastumine tööellu piloteerimine

07.02.2022

31.01.2022 Vägivallajuhtumite ennetus ja nõustamisteenuse tellimine üld- ja erihoolekandeasutustele

11.02.2022

31.01.2022 Lapse turvakoduteenuse disain

23.02.2022

06.01.2022 Töökeskkonnaspetsialisti teenus Sotsiaalkindlustusametile

17.01.2022

29.12.2021 Infektsioonialase nõustamise ja juhendamise teenuse osutamine hoolekandeasutustele

21.01.2022

24.11.2021 Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele 2022

08.12.2021

23.11.2021 Kriisihoolduspere teenuse ja erihoolduspere teenuse osutamine

10.12.2021

22.11.2021 Rahvusvahelise kaitse saanute tugiisikuteenus

03.12.2021

22.11.2021 Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele

06.12.2021

22.11.2021 Kohtunikele suunatud lähisuhtevägivalla ja traumaalast koolitus

29.11.2021

22.11.2021 Sisuturundus- ja tekstide kirjutamise ning veenva esinemise koolituse ost

30.11.2021

22.11.2021 Kriisihoolduspere teenuse ja erihoolduspere teenuse osutamine

10.12.2021

12.10.2021 Lapse turvakoduteenuse disain

22.10.2021

30.09.2021 “Räägime lastest” koolitus

07.10.2021

27.09.2021 Kriminaalhoolduses, vanglas ja/või kinnises asutuses rakendatava sotsiaalprogrammi arendus ja ajakoh...

08.10.2021

15.09.2021 Väljaspool kodu osutatavat ööpäevaringset üldhooldusteenust pakkuva asutuse toimepidevuse ja riskiju...

22.09.2021

06.08.2021 Infektsioonialase nõustamise ja juhendamise teenuse osutamine hoolekandeasutustele

27.08.2021

05.08.2021 Tegevusjuhendajate baaskoolituse e-õppe koolitusprogramm

25.08.2021

29.07.2021 Spetsiifilise asendushooldusteenuse disain

11.08.2021

22.07.2021 Traumapädeva hoolduse koolitusprogramm

13.08.2021

24.06.2021 Supervisiooni teenus riikliku perelepituse baaskoolitusel osalejatele

12.07.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Hankeplaanid puuduvad

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 1 lepingut. Kokku lepinguid - 1. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

19.10.2020 Lasteabi 116111 teadlikkuse uuring Emor AS

10 000 €