Sotsiaalkindlustusamet - riigihanked

Sotsiaalkindlustusamet - 70001975 Sotsiaalkindlustusamet

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 31. Kõikide hangete nägemiseks
7 päeva tagasi Lapse turvakoduteenuse disain

22.10.2021

19 päeva tagasi “Räägime lastest” koolitus

07.10.2021

22 päeva tagasi Kriminaalhoolduses, vanglas ja/või kinnises asutuses rakendatava sotsiaalprogrammi arendus ja ajakoh...

08.10.2021

34 päeva tagasi Väljaspool kodu osutatavat ööpäevaringset üldhooldusteenust pakkuva asutuse toimepidevuse ja riskiju...

22.09.2021

74 päeva tagasi Infektsioonialase nõustamise ja juhendamise teenuse osutamine hoolekandeasutustele

27.08.2021

75 päeva tagasi Tegevusjuhendajate baaskoolituse e-õppe koolitusprogramm

25.08.2021

82 päeva tagasi Spetsiifilise asendushooldusteenuse disain

11.08.2021

89 päeva tagasi Traumapädeva hoolduse koolitusprogramm

13.08.2021

117 päeva tagasi Supervisiooni teenus riikliku perelepituse baaskoolitusel osalejatele

12.07.2021

147 päeva tagasi Täienduskoolituste korraldamine taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele RFK kasutamiseks

28.05.2021

155 päeva tagasi Ootame teie pakkumust hankele „ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Supervisiooniteenus Sotsiaalkindlustusameti last...

20.05.2021

165 päeva tagasi Sotsiaalkindlustusamet otsib konkursiga 14 koolitajat tegevuse „Täienduskoolituste läbiviimine taast...

17.05.2021

165 päeva tagasi Täienduskoolituste korraldamine taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele RFK1 kasutamiseks

15.05.2021

174 päeva tagasi Psühhosotsiaalset töökeskkonda toetavate teenuste (supervisioon, coaching) pakkumine Covid-19 kriis...

12.05.2021

182 päeva tagasi Turvalise majutusteenuse ost ohvriabi teenuse klientidele

25.04.2021

218 päeva tagasi Perelepitajate riiklik baaskoolitus

26.03.2021

272 päeva tagasi Nõustamisteenuste ja turvalise majutuse osutamine inimkaubanduse ohvritele

27.01.2021

315 päeva tagasi Prostitutsiooni kaasatute nõustamisteenused

17.12.2020

336 päeva tagasi Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele

04.12.2020

336 päeva tagasi Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele

04.12.2020

344 päeva tagasi Kuulmisabivahendi sobitaja koolitus

08.12.2020

386 päeva tagasi Haldusakti koostamise veebikoolitus kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ametnikele

12.10.2020

393 päeva tagasi Rehabilitatsiooniprogrammi „Taastumine tööellu“ piloteerimine

01.10.2020

439 päeva tagasi Võlanõustamise sissejuhatav koolitus teenust korraldavatele sotsiaaltöötajatele

31.08.2020

448 päeva tagasi Rehabilitatsiooniprogrammi „Taastumine tööellu“ piloteerimine

27.08.2020

530 päeva tagasi Ootame pakkumusi kahe kogemusnõustajate täienduskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

25.05.2020

596 päeva tagasi Kogemusnõustajate baaskoolituse korraldamine ja läbiviimine

11.03.2020

617 päeva tagasi Rehabilitatsiooniprogrammi eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks pilot...

19.02.2020

641 päeva tagasi Kriisihoolduspere teenuse ja kutselise erihoolduspere teenuse osutamine

07.02.2020

678 päeva tagasi Sõiduki ostmine

16.12.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Hankeplaanid puuduvad

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 1 lepingut. Kokku lepinguid - 1. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
365 päeva tagasi Lasteabi 116111 teadlikkuse uuring Emor AS

10 000 €