Siseministeerium

Siseministeerium - 70000562 Siseministeerium

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 22 hanget. Kokku hankeid - 22. Kõikide hangete nägemiseks

10.11.2022 Eesti infoturbestandardi (E-ITS) rakendamiseks konsultatsiooniteenuse ostmine

29.11.2022

07.09.2022 Rahvusvahelise kaitse taotlejate ja tagasisaadetavate nõustamisteenuse analüüs

23.09.2022

22.06.2022 Rakendusuuring 'Algoritmi väljatöötamine elukohaandmete määramiseks ja selle rakendatavus praktikas“

11.07.2022

30.05.2022 Trükiteenuste tellimine

13.06.2022

27.05.2022 Teenuse kontsessiooni andmine Eesti kodanike reisidokumentide kätte toimetamiseks rahvusvahelise kul...

06.06.2022

23.05.2022 Siseturvalisuse vabatahtlike teenuse analüüs

10.06.2022

18.04.2022 Teenuse kontsessiooni andmine Eesti kodanike reisidokumentide kätte toimetamiseks rahvusvahelise kul...

09.05.2022

15.07.2021 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks valijatele teabelehtede otsepostiteenusena ed...

28.07.2021

25.05.2021 Meediamonitooringu tellimine

10.06.2021

24.05.2021 Taksoteenuse ostmine

21.06.2021

21.05.2021 Projekti- ja juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditid

02.06.2021

03.05.2021 Toidu- ja esmatarbekaupade ostmine

31.05.2021

10.11.2020 Riski- ja kriisikommunikatsiooni sihtrühmade uuring

01.12.2020

06.11.2020 Esindusfunktsiooniga mahtuniversaali ostmine

24.11.2020

18.08.2020 Kohanemisprogrammi "Settle in Estonia" õppematerjalid

07.09.2020

20.07.2020 Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi keeleõppe koolituste tellimine

24.08.2020

13.07.2020 Reisikorraldusteenuse tellimine

10.08.2020

01.07.2020 Eesti väliskogukondade ja tagasipöördumisega seonduv uuring

03.08.2020

30.06.2020 Uuringu „Neurouuringute kasutamine siseturvalisuse teavituskampaaniate tõhustamiseks“ teostamine

27.07.2020

28.05.2020 Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite koolituste tellimine

01.07.2020

09.04.2020 Autokütuse ostmine jaemüügi korras üle Eesti

11.05.2020

03.04.2020 Koopiapaberi ostmine

04.05.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 36. Kõikide hangete nägemiseks

03.05.2022 Uuring 'Kuidas andmemudelite abil teha kindlaks elanike päris elukohad?'
03.05.2022 Uuring siseturvalisuse vabatahtlike teenuse analüüsi koostamiseks
22.03.2022 Teabelehtede saatmine 2023.a Riigikogu valimistel
22.03.2022 Sõiduauto kasutusrent
22.03.2022 Trükiteenus erinevate trükiste ostmiseks valitsemisala asutustele
22.03.2022 Isikut tõendavate dokumentide rahvusvaheline kullerteenus
22.03.2022 ESF maakondade turvalisuse nõukogude esindajate üleriigilise konverentsi konverentsiteenus
22.03.2022 Auditi teenuse ostmine
26.02.2021 Tööandjatele suunatud infojagamise teenus välistööjõu värbamise, kohanemise ja lõimumise toetamiseks
26.02.2021 Isikukoodita välismaalaste keskse identifitseerimise lahenduse analüüs
26.02.2021 Uussisserändajatele suunatud infoportaali "Settle in Estonia" sisuloome teenus
26.02.2021 Kohanemisprogrammi materjalide lõpphindamine ning materjalide muutmine
26.02.2021 Kultuurierinevuste ja -tundlikkuse koolitused uussisserändajatega kokkupuutuvatele asutustele/organi...
26.02.2021 Alustava ettevõtja baaskoolituse arendamine
26.02.2021 Uussisserändajate ja sidusgruppide fookusgrupi läbiviimise teenus
26.02.2021 Uussisserändajate kohanemisprogrammi kommunikatsioonitegevused
26.02.2021 Kohanemisvaldkonna tegevuse 2.3 tõlketööd
26.02.2021 Keeleõppe üleandmine INSAle halduslepinguga
26.02.2021 Valimiste materjalide trükkimine
26.02.2021 Valimiste materjalide postitamine
26.02.2021 Toidu- ja esmatarbekaubad
26.02.2021 Taksoteenus Tallinnas
26.02.2021 Meediamonitooring
17.03.2020 Uussisserändajate kohanemisprogrammi koolituste hange
17.03.2020 Uussisserändajate kohanemisprogrammi algastme (A1 ja A2) keeleõpe
17.03.2020 Kultuurierinevuste ja -tundlikkuse koolitused uussisserändajatega kokkupuutuvatele asutustele/organi...
17.03.2020 Alustava ettevõtja baaskoolituse arendamine
17.03.2020 Tööandjatele suunatud infojagamise teenus välistööjõu värbamise, kohanemise ja lõimumise toetamiseks
17.03.2020 Uussisserändajate ja sidusgruppide fookusgrupi läbiviimise teenus
17.03.2020 Autokütuse ostmine jaemüügi korras valitsemisala asutustele üle Eesti

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 24 lepingut. Kokku lepinguid - 24. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

30.05.2022 Trükiteenuste tellimine TRÜKITEENUSED OÜ

700 000 €

30.05.2022 Trükiteenuste tellimine Ecoprint AS

700 000 €

30.05.2022 Trükiteenuste tellimine Kruuli Trükikoja OÜ

700 000 €

30.05.2022 Trükiteenuste tellimine Paar OÜ

700 000 €

27.05.2022 Teenuse kontsessiooni andmine Eesti kodanike reisidokumentide kätte toimetamiseks rahvusvahelise kul... Dhl Estonia AS

290 000 €

23.05.2022 Siseturvalisuse vabatahtlike teenuse analüüs Kpmg Baltics OÜ

91 798 €

15.07.2021 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks valijatele teabelehtede otsepostiteenusena ed... Eesti Post AS

50 419 €

21.05.2021 Projekti- ja juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditid Grant Thornton Baltic OÜ

N/A

10.11.2020 Riski- ja kriisikommunikatsiooni sihtrühmade uuring VELVET DP OÜ

78 880 €

10.11.2020 Riski- ja kriisikommunikatsiooni sihtrühmade uuring Civitta Eesti AS

78 880 €

01.07.2020 Eesti väliskogukondade ja tagasipöördumisega seonduv uuring Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut

40 000 €

01.07.2020 Eesti väliskogukondade ja tagasipöördumisega seonduv uuring Mittetulundusühing Rakendusliku Antropoloogia Keskus

40 000 €

09.04.2020 Autokütuse ostmine jaemüügi korras üle Eesti Circle K Eesti AS

11000 000 €

09.04.2020 Autokütuse ostmine jaemüügi korras üle Eesti Alexela AS

11000 000 €

09.04.2020 Autokütuse ostmine jaemüügi korras üle Eesti Olerex AS

11000 000 €

03.04.2020 Koopiapaberi ostmine Charlot OÜ

135 000 €

03.04.2020 Koopiapaberi ostmine Orient Kontorikaubad AS

135 000 €

03.04.2020 Koopiapaberi ostmine Officeday Estonia OÜ

135 000 €

03.02.2020 Trükiteenuste tellimine TRÜKITEENUSED OÜ

275 700 €

03.02.2020 Trükiteenuste tellimine Ellington Printing OÜ

275 700 €

03.02.2020 Trükiteenuste tellimine Kuma AS

275 700 €

03.02.2020 Trükiteenuste tellimine Ecoprint AS

275 700 €

03.02.2020 Trükiteenuste tellimine Kruuli Trükikoja OÜ

275 700 €

03.02.2020 Trükiteenuste tellimine Paar OÜ

275 700 €