Sillamäe Linnavalitsus

Sillamäe Linnavalitsus - 75003909 Sillamäe Linnavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 202. Kõikide hangete nägemiseks

17.11.2022 Microsoft tarkvara litsentside rentimine Sillamäe linna üldhariduskoolidele

29.11.2022

17.11.2022 Puu- ja köögivilja ostmine Sillamäe üldhariduskoolidele koolidele

29.11.2022

14.11.2022 Laste Hoolekande Asutuse Lootus hoone ruumide remont

18.11.2022

04.11.2022 Ehitusprojekti koostamine ja ehitustööde teostamine V. Majakovski tn 14 korterite nr 46 ja 47 rekons...

21.11.2022

01.11.2022 Piima ja piimatoodete ostmine Sillamäe linna üldhariduskoolidele

17.11.2022

28.10.2022 V. Tškalovi tänava rekonstrueerimise projekteerimine

11.11.2022

26.10.2022 Sillamäe-Kotka reisiliikluse taastamise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi koostamine

04.11.2022

18.10.2022 Sillamäe-Kotka reisiliikluse taastamise teostatavus-tasuvusanalüüsi koostamine

28.10.2022

17.10.2022 ELEKTRIENERGIA OSTMINE

17.11.2022

14.10.2022 Sillamäe Muuseumi maa-ala heakorrastamise projekteerimistööd

24.10.2022

11.10.2022 Mobiilse generaatori ostmine

17.10.2022

10.10.2022 Toiduainete ostmine Sillamäe lasteaedadele

14.11.2022

20.09.2022 Sillamäe Marina projekteerimistööd põhiprojekti ekspertiis

30.09.2022

20.09.2022 Sillamäe linna üldharidusasutuste laste ja õpilaste transport Ida-Virumaa keskkonnahariduslikele obj...

26.09.2022

19.09.2022 Mobiilse generaatori ostmine

27.09.2022

02.09.2022 Sillamäe linna üldharidusasutuste laste ja õpilaste transport Ida-Virumaa keskkonnahariduslikele obj...

12.09.2022

08.08.2022 Sillamäe linna teekatte märgistustööd

12.08.2022

29.07.2022 Sillamäe Vanalinna Kooli sisustuse ost

15.08.2022

15.07.2022 Sillamäe Muuseumi maa-ala heakorrastamine

15.08.2022

06.07.2022 Sillamäe SK Kalev staadioni jalgpalliväljaku kunstmurukatte vahetamine

08.08.2022

07.06.2022 Sillamäe Kannuka Koolile filtersüsteemiga õhupuhastite ja CO2 andurite soetamine koos paigaldusega

27.06.2022

26.04.2022 Sillamäe Spordikompleksi Kalev hoones ehitustööde omanikujärelevalve teenus

02.05.2022

26.04.2022 Sillamäe linna supluskoha rannavalve teenuse osutamine

09.05.2022

22.04.2022 M. Rumjantsevi tänava rekonstrueerimine

18.05.2022

12.04.2022 Sillamäe linna tänavate teekatte auguremont

02.05.2022

12.04.2022 Sillamäe linna Salapärase linna teemapargi külastajaprogramm ja ekspositsioon

05.05.2022

11.03.2022 Sillamäe Spordikompleksi Kalev hoone tuleohutusalase Päästeameti ettekirjutuse täitmine

11.04.2022

18.02.2022 Ehitusprojekti koostamine V. Majakovski tn 14-4 korteri ümberehitumiseks ja ehitustööde teostamine

03.03.2022

18.02.2022 Sillamäe Kesk tn 27 hoones tuletõkkeukse ja luukide paigaldamine

01.03.2022

04.02.2022 Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni tribüünide põhiprojekti ja eelhinnangu koostamine

21.02.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 80. Kõikide hangete nägemiseks

23.03.2022 Päästetööde korraldamine mererannas
23.03.2022 Salapärase linna teemapargi loomine: külastusobjekti rajamine ja rekonstrueerimine
23.03.2022 Salapärase linna teemapargi loomine: külastajaprogrammide ja ekspositsioonide loomine
23.03.2022 Linnakaardi uuendamine
23.03.2022 Reisiliikluse taastamise teostatavus- ja tasuvusanalüüs Eesti idapoolsete piirkondade ja Soome vahel
23.03.2022 Reisiliikluse taastamise sotsiaalmajanduslik analüüs Eesti idapoolsete piirkondade ja Soome vahel
23.03.2022 Sillamäe Spordikompleks Kalev. Hoone tuleohutusalase Päästeameti ettekirjutuse täitmine
23.03.2022 Kesk 27 hoone remont
23.03.2022 Elektrienergia ostmine
23.03.2022 Auguremont
23.03.2022 Teede remont
23.03.2022 Sillamäe linna lasteaedadele toiduainete ostmine
23.03.2022 Piima ja piimatoodete ostmine Sillamäe koolidele
16.03.2021 Viru pst rekonstrueerimise I etappi omanikujärelevalve
16.03.2021 Gagarini tn pindamine
16.03.2021 Koguajtee parkla projekteerimine ja ehitus
16.03.2021 Sõtke tänava remont
16.03.2021 Sõtke tn. 12 maa-ala heakorratööd
16.03.2021 Tškalovi tänava renoveerimine
16.03.2021 Aukude remont
16.03.2021 Viru pst 27 lähedal asuva trepi ja tugiseina remont
16.03.2021 Sputniku jalgtee ehitamine
16.03.2021 Sillamäe tänavavalgustuse rekonstrueerimine
16.03.2021 Sillamae Linnavalitsusele kompleksturvateenuse osutamine
16.03.2021 Avaliku teenindamine sõitjateveo korraldamine Sillamäe linna toetaval bussiliinil 1.02.2022-31.01.20...
16.03.2021 Sillamäe linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
16.03.2021 Reisiliikluse taastamise teostatavus- ja tasuvusanalüüs Eesti idapoolsete piirkondade ja Soome vahel
16.03.2021 Reisiliikluse taastamise sotsiaalmajanduslik analüüs Eesti idapoolsete piirkondade ja Soome vahel
16.03.2021 Sillamäe linna lasteaedadele toiduainete ostmine
16.03.2021 Piima ja piimatoodete ostmine Sillamäe koolidele

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 82. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

11.10.2022 Mobiilse generaatori ostmine G-Power OÜ

26 218 €

20.09.2022 Sillamäe Marina projekteerimistööd põhiprojekti ekspertiis Taalri Varahaldus AS

9 889 €

15.07.2022 Sillamäe Muuseumi maa-ala heakorrastamine Eesti ESM OÜ

N/A

15.07.2022 Sillamäe Muuseumi maa-ala heakorrastamine Eesti ESM OÜ

676 767 €

22.04.2022 M. Rumjantsevi tänava rekonstrueerimine Viamer Grupp OÜ

950 050 €

18.02.2022 Ehitusprojekti koostamine V. Majakovski tn 14-4 korteri ümberehitumiseks ja ehitustööde teostamine Proffsistem OÜ

34 878 €

18.02.2022 Sillamäe Kesk tn 27 hoones tuletõkkeukse ja luukide paigaldamine Vekoolis OÜ

5 628 €

04.02.2022 Rannapromenaadi paviljoni projekteerimine ja ehitus Proffsistem OÜ

68 260 €

03.12.2021 Sillamäe Vanalinna Kooli parkla all oleva soojustrassi projekteerimine ja ümberehitamine Magma AS

50 284 €

03.12.2021 Sillamäel V.Majakovski tn 3b kõrvalhoone lammutustööd DEMOLIT OÜ

9 796 €

11.11.2021 Sillamäe Kesk tn 27 kabinettide remont Vekoolis OÜ

24 454 €

02.11.2021 Piima ja piimatoodete ostmine Sillamäe üldhariduskoolidele Piima Hulgi OÜ

23 915 €

01.11.2021 Toiduaineteostmine Sillamäe linna lasteaedadele Piima Hulgi OÜ

N/A

22.10.2021 Sillamäe Marina projekteerimistööd ja autorijärelevalve Corson OÜ

63 672 €

19.10.2021 Radoonitõkkekile paigaldus Tulelaev OÜ

21 313 €

17.09.2021 Hooldekandeasutuse “Sügis” hoone ruumide remont Vekoolis OÜ

43 551 €

16.08.2021 Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni põhiprojekti ekspertiis Eastconsult OÜ

3 995 €

09.08.2021 Sillamäe Vanalinna Kooli sisustuse ja mööbli ost Metos AS

N/A

29.07.2021 Eesti keele õpe B2-tasemele Sillamäe koolides töötavatele täiskasvanutele Mitteldorf OÜ

17 495 €

07.07.2021 Sillamäe skatepargi projekteerimine ja ehitus Tiptiptap OÜ

52 908 €

08.06.2021 Rannapromenaadi spordiväljaku kate paigaldus Profloors OÜ

22 700 €

04.06.2021 Rannapromenaadi kioskite projekteerimine ja ehitus Head Tööd OÜ

117 600 €

03.06.2021 Rannapromenaadi panduse ehitus Trent Projekt OÜ

4 820 €

03.06.2021 Sillamäe Kannuka Kooli hoone välistreppi remont Katuse Abc OÜ

5 653 €

28.05.2021 Sillamäe Kultuurikeskuse hoone välistreppi remont Imperia OÜ

18 900 €

26.05.2021 Sillamäe Muuseumi maa-ala heakorrastustamise projekteerimistööde ekspertiisi teenus P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

4 140 €

07.05.2021 Ranna tn rekonstrueerimine I etapp Viamer Grupp OÜ

1420 599 €

06.05.2021 Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitustööde omanikujärelevalve Keskkonnaprojekt OÜ

25 833 €

02.04.2021 Rannapromenaadi konteinerkäimla ostmine ja paigaldamie Ramirent Baltic AS

16 500 €

26.03.2021 Hoolekandeasutuse „Sügis” hoone energiatõhususe parandamise projekteerimistööde ekspertiisi teenus Infragate Eesti AS

6 744 €