Sillamäe Linnavalitsus - riigihanked

Sillamäe Linnavalitsus - 75003909 Sillamäe Linnavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 64. Kõikide hangete nägemiseks
12 päeva tagasi Sillamäe Gümnaasiumis sööklaruumide rekonstrueerimine

30.09.2020

22 päeva tagasi Jäätmejaama põhiprojekti ekspertiis

11.09.2020

23 päeva tagasi ELEKTRIENERGIA OSTMINE

22.09.2020

26 päeva tagasi Sillamäe Eesti Põhikooli hoone keskmisest evakuatsioonitrepikojast omaette tuletõkkesektsiooni proje...

10.09.2020

29 päeva tagasi Sillamäe tänavavalgustuse ehitusprojekti ekspertiis

08.09.2020

31 päeva tagasi Sillamäe linna sanktsioneerimata prügilate koristamine, jäätmete vedu

31.08.2020

32 päeva tagasi Transporditeenus projektile „Keskkonnateadlikkus Sillamäe üldharidusasutustes 2020/2021. õ...

01.09.2020

34 päeva tagasi Haljastustööde teostamine kogujatee äärsel alal Sillamäe linnas teine etapp

31.08.2020

37 päeva tagasi Toiduainete ostmine Sillamäe lasteaedadele

27.08.2020

50 päeva tagasi Veski tn ja Ranna tn lõigu sõidutee katte taastusremont

25.08.2020

64 päeva tagasi Sillamäe Kultuurikeskuse parkla ehitus

21.08.2020

64 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kooli lammutustööd

24.08.2020

64 päeva tagasi Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni põhiprojekti koostamine

11.08.2020

65 päeva tagasi Sillamäe Eesti Põhikooli hoone keskmisest evakuatsioonitrepikojast omaette tuletõkkesektsiooni proje...

31.07.2020

67 päeva tagasi Sillamäe Viru puiestee jalakäijate ala rekonstrueerimise eskiis

28.07.2020

74 päeva tagasi Mänguväljakute seadmete ostmine ja paigaldamine Sillamäe linnas

21.07.2020

76 päeva tagasi Sillamäe linna tänavate katte taastusremont

10.08.2020

80 päeva tagasi Sillamäe Gümnaasium ja Sillamäe Raamatukogu hoone klaasfassaadi remont

20.07.2020

83 päeva tagasi Sillamäe Muuseumi rõdupiirde taastamine

16.07.2020

83 päeva tagasi Gagarini tn ja Geoloogia tänava tee- ja heakorrastusprojekti realiseerimine

31.07.2020

85 päeva tagasi Avaliku WIFI4EU leviala loomine Sillamäe linnas

09.07.2020

88 päeva tagasi Sillamäe Kesk tn 27 hoone osaline akende ja ukse vahetus

08.07.2020

88 päeva tagasi Kontoritehnika ostmine

07.07.2020

89 päeva tagasi Valgusdekoratsioonide ostmine

03.07.2020

99 päeva tagasi Sillamäe linnapargi mänguväljaku renoveerimine 2020. aastal

26.06.2020

101 päeva tagasi Sillamäe Muuseumi rõdupiirde taastamine

29.06.2020

110 päeva tagasi Sillamäe Kultuurikeskuse parkla ehitusprojekti ekspertiis

12.06.2020

115 päeva tagasi Elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumine Sillamäe linnas 2020. aastal

08.06.2020

121 päeva tagasi Sõtke tn reostuse likvideerimine

01.06.2020

121 päeva tagasi Sillamäe Gümnaasium ja Sillamäe Raamatukogu hoone klaasfassaadi remont

08.06.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 28 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 28. Kõikide hangete nägemiseks
185 päeva tagasi Sillamäe Spordikompleks Kalev. Hoone tuleohutusalase projekti koostamine (Päästeameti ettekirjutuse...
185 päeva tagasi Sillamäe Linnavalitsuse hoone remont
185 päeva tagasi Ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumine
185 päeva tagasi Piimaja piimatoodete ostmine Sillamäe koolidele
185 päeva tagasi Sillamäe linna lasteaedadele toiduainete ostmine
185 päeva tagasi Viru puiestee projekteerimine (Ideekavandi koostamine Viru puiestee projekteerimiseks kõnnitee osas)
185 päeva tagasi Sillamäe linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
185 päeva tagasi Tänavavalgustuse taristu projekteerimine ja renoveenmme
185 päeva tagasi Terviserajale elek{rikilbi ja toitekaabli projekteerimis- ja ehitustööd
185 päeva tagasi Elektrienergia ostmine
185 päeva tagasi Lastemänguväljaku rajamine
185 päeva tagasi Haljastusprojekti elluviimine kogumistee ümbruses III etapp
185 päeva tagasi Sillamäe linna territooriumi hooldamine ja puhastamine (2020-2023)
185 päeva tagasi Sillamäe Kultuurikeskust (Kesk tn 24) ümbritseva territooriumi heakorrastus
185 päeva tagasi Teede remont
185 päeva tagasi Kesk tänava rekonstrueerimine
185 päeva tagasi Aukude remont
185 päeva tagasi Sillamäe Lasteaed Pääsupesa. Hoone sokli ja sillutisriba remont
185 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kool. V.Tskalovi tn 25 hoone ruumide ümberehitamine söökla- ja söögiruumiks
185 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kooli olemasoleva hoone lammutus koos projekteerimisega .
185 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kooli hoone projekteerimine ja ehitamine
185 päeva tagasi Sillamäe Raamatukogu katuse remont
185 päeva tagasi Sillamäe Kultuurikeskuse (Kesk tn 24) parkettpõrandate remont
185 päeva tagasi Sillamäe Kultuurikeskuse (Kesk tn 24) territooriumi heakorrastus - ja parkimisplatsi projekteerimine
185 päeva tagasi Sillamäe kergejõustiku• ja jalgpallistaadioni projekteerimine
185 päeva tagasi Jäätmejaama projekteerimine
185 päeva tagasi Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Sillamäe linnas
185 päeva tagasi Suletud Sillamäe prügi la seire vee proovid

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 24 lepingut. Kokku lepinguid - 29. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
34 päeva tagasi Haljastustööde teostamine kogujatee äärsel alal Sillamäe linnas teine etapp Green-Moto OÜ

20 070 €

50 päeva tagasi Veski tn ja Ranna tn lõigu sõidutee katte taastusremont Viamer Grupp OÜ

74 669 €

64 päeva tagasi Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni põhiprojekti koostamine Klotoid OÜ

32 130 €

67 päeva tagasi Sillamäe Viru puiestee jalakäijate ala rekonstrueerimise eskiis Ab Artes Terrae OÜ

7 700 €

67 päeva tagasi Sillamäe Viru puiestee jalakäijate ala rekonstrueerimise eskiis Ab Artes Terrae OÜ

7 700 €

74 päeva tagasi Mänguväljakute seadmete ostmine ja paigaldamine Sillamäe linnas Pomo Playgrounds OÜ

9 470 €

76 päeva tagasi Sillamäe linna tänavate katte taastusremont Viamer Grupp OÜ

345 333 €

80 päeva tagasi Sillamäe Gümnaasium ja Sillamäe Raamatukogu hoone klaasfassaadi remont Trent Projekt OÜ

6 700 €

83 päeva tagasi Sillamäe Muuseumi rõdupiirde taastamine Trent Projekt OÜ

7 140 €

85 päeva tagasi Avaliku WIFI4EU leviala loomine Sillamäe linnas Voltsy OÜ

N/A

99 päeva tagasi Sillamäe linnapargi mänguväljaku renoveerimine 2020. aastal TOMMI PLAY OÜ

45 755 €

110 päeva tagasi Sillamäe Kultuurikeskuse parkla ehitusprojekti ekspertiis P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

2 400 €

127 päeva tagasi Sillamäe tänavavalgustuse projekteerimine Kh Energia - Konsult AS

39 800 €

146 päeva tagasi Sillamäe linna tänavate teekatte auguremont Viamer Grupp OÜ

50 322 €

162 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kool. V.Tškalovi tn 25 hoone ruumide ümberehitamine söökla- ja söögiruumiks Vekoolis OÜ

35 093 €

166 päeva tagasi Jäätmejaama põhiprojekti ja eelhinnangu koostamine Infragate Eesti AS

34 000 €

173 päeva tagasi Spordikompleks Kalev. Hoone tuleohutusalase projekti koostamine Narva Ehitusprojekt OÜ

8 820 €

195 päeva tagasi Sillamäe Lasteaia Päikseke ja Hoolekandeasutuse Sügis energiaauditite teostamine Lõuna-Mulgi Arendus OÜ

5 900 €

200 päeva tagasi Omanikujärelevalve teenuse osutamine Kesk tänava rekonstrueerimisel Insten Projekt OÜ

11 478 €

220 päeva tagasi Sillamäe Kesk tn 27 hoone peasissekäigu ja peatrepikoja remonttööd Zepparth OÜ

28 613 €

220 päeva tagasi Sillamäe Kesk tn 27 hoone peasissekäigu ja peatrepikoja remonttööd ZEPPARTH.EE OÜ

28 613 €

282 päeva tagasi Ajalehe Sillamäeski Vestnik trükkimine Trükikoda Koit OÜ

79 100 €

291 päeva tagasi Sillamäel Kajaka tn 20 elamu lammutustööd Lammutusmehed OÜ

16 400 €

320 päeva tagasi Toiduainete ostmine Sillamäe lasteaedadele Kedr OÜ

30 668 €