Sillamäe Linnavalitsus - riigihanked

Sillamäe Linnavalitsus - 75003909 Sillamäe Linnavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 115. Kõikide hangete nägemiseks
Täna Ranna tn rekonstrueerimine I etapp

02.06.2021

2 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitustööde omanikujärelevalve

17.05.2021

2 päeva tagasi Rannapromenaadi panduse ehitus

18.05.2021

4 päeva tagasi Sillamäe linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

24.05.2021

5 päeva tagasi Rannapromenaadi kioskite projekteerimine ja ehitus

14.05.2021

10 päeva tagasi SÕTKE TN SÕIDUTEE JA KÕNNITEE KATTE TAASTUSREMONT

13.05.2021

12 päeva tagasi Sillamäe linna tänavate teekatte auguremont

11.05.2021

18 päeva tagasi Energiamärgise väljastamine

26.04.2021

25 päeva tagasi Rannapromenaadi kioskite projekteerimine ja ehitus

20.04.2021

31 päeva tagasi Rannapromenaadi panduse ehitus

19.04.2021

33 päeva tagasi Sillamäe tänavavalgustuse omanikujärelevalve teenus

15.04.2021

36 päeva tagasi Rannapromenaadi konteinerkäimla ostmine ja paigaldamie

14.04.2021

37 päeva tagasi Rannapromenaadi spordiväljaku kate paigaldus

12.04.2021

46 päeva tagasi Sillamäe tänavavalgustuse rekonstrueerimine

26.04.2021

47 päeva tagasi Sillamäe prügila sulgemisjärgne keskkonnaseire 2021.a

05.04.2021

52 päeva tagasi Viru puiestee rekonstrueerimistööde (I etapp) omanikujärelevalve teenus

26.03.2021

61 päeva tagasi Sillamäe linna turismivoldikute ja rannapromenaadi flaierite kujundamine ja trükkimine

22.03.2021

61 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitamine

22.04.2021

61 päeva tagasi Arvutite rentimine

15.03.2021

64 päeva tagasi Sillamäe tänavavalgustuse omanikujärelevalve teenus

15.03.2021

74 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kooli ehitusprojekti ekspertiis

08.03.2021

87 päeva tagasi Sillamäe linna omandis ja valduses olevate hoonete kindlustamine 2021.a

15.02.2021

96 päeva tagasi Omanikujärelevalve teenuse osutamine Kesk tn rekonstrueerimiseks II etapp

09.02.2021

103 päeva tagasi Sillamäe Kultuurikeskuse parkla ehitus

22.02.2021

106 päeva tagasi Sillamäe rannapromenaadi hooldamine ja puhastamine

08.02.2021

114 päeva tagasi Arvutite rentimine

01.02.2021

131 päeva tagasi Sillamäe linna turismialase veebilehe loomine

11.01.2021

150 päeva tagasi Elanikkonnalt ohtlike jäätmete ja probleemtoodetest tekkinud jäätmete kogumine 2021.a

14.12.2020

158 päeva tagasi Hõbelusikate soetamine Sillamäe linnas vastsündinud lastele

08.12.2020

162 päeva tagasi Kesk tänava rekonstrueerimine II etapp

11.01.2021

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 67. Kõikide hangete nägemiseks
53 päeva tagasi Viru pst rekonstrueerimise I etappi omanikujärelevalve
53 päeva tagasi Gagarini tn pindamine
53 päeva tagasi Koguajtee parkla projekteerimine ja ehitus
53 päeva tagasi Sõtke tänava remont
53 päeva tagasi Sõtke tn. 12 maa-ala heakorratööd
53 päeva tagasi Tškalovi tänava renoveerimine
53 päeva tagasi Aukude remont
53 päeva tagasi Viru pst 27 lähedal asuva trepi ja tugiseina remont
53 päeva tagasi Sputniku jalgtee ehitamine
53 päeva tagasi Sillamäe tänavavalgustuse rekonstrueerimine
53 päeva tagasi Sillamae Linnavalitsusele kompleksturvateenuse osutamine
53 päeva tagasi Avaliku teenindamine sõitjateveo korraldamine Sillamäe linna toetaval bussiliinil 1.02.2022-31.01.20...
53 päeva tagasi Sillamäe linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
53 päeva tagasi Reisiliikluse taastamise teostatavus- ja tasuvusanalüüs Eesti idapoolsete piirkondade ja Soome vahel
53 päeva tagasi Reisiliikluse taastamise sotsiaalmajanduslik analüüs Eesti idapoolsete piirkondade ja Soome vahel
53 päeva tagasi Sillamäe linna lasteaedadele toiduainete ostmine
53 päeva tagasi Piima ja piimatoodete ostmine Sillamäe koolidele
53 päeva tagasi Sillamäe linna tänavavalgustuse hooldamine
53 päeva tagasi Sillamäe üldhariduskoolidele toiduainete ja jookide ostmine
53 päeva tagasi Ranna tänava renoveerimine
53 päeva tagasi Lastemänguväljaku rajamine
53 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitamine
53 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kooli sisustuse ja mööbli ost
53 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kooli ehitustööde omanikujärelevalve teenus
53 päeva tagasi Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni põhiprojekti ekspertiis
53 päeva tagasi Väikesadama projekteerimine
53 päeva tagasi Hoolekandeasutuse „Sügis” hoone energiatõhususe parandamise ehitustööd
53 päeva tagasi Hoolekandeasutuse „Sügis” hoone energiatõhususe parandamise ehitustööde omanikujärelevalve
53 päeva tagasi Terviseraja vabaõhu- jõusaali uuendamine
53 päeva tagasi Kesk 27 hoone remont

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 42. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
43 päeva tagasi Hoolekandeasutuse „Sügis” hoone energiatõhususe parandamise projekteerimistööde ekspertiisi teenus Infragate Eesti AS

6 744 €

43 päeva tagasi Terviseraja vabaõhu-jõusaali uuendamine Lars Laj Eesti OÜ

21 280 €

106 päeva tagasi Sillamäe rannapromenaadi hooldamine ja puhastamine Meke Sillamäe AS

69 918 €

173 päeva tagasi Piima ja piimatoodete ostmine Sillamäe linna üldhariduskoolidele Piima Hulgi OÜ

23 198 €

185 päeva tagasi Kesk tn 27 hoone kabinettide uste vahetus Trent Projekt OÜ

N/A

187 päeva tagasi Hoolekandeasutuse „Sügis” hoone energiatõhususe parandamise projekteerimistööd Eesti Ehitusprojekt OÜ

44 550 €

200 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kooli lammutustööde omanikujärelevalve teenus Revpro Est OÜ

1 650 €

204 päeva tagasi Ranna tänava rekonstrueerimise projekteerimine Selektor Projekt OÜ

N/A

208 päeva tagasi Sillamäe Viru puiestee jalakäijate ala topo-geodeetiline uuring Elker Rmt OÜ

4 600 €

212 päeva tagasi Sillamäe Kesk tn 27 hoone osaline akende ja ukse vahetus Trent Projekt OÜ

6 982 €

236 päeva tagasi Sillamäe Gümnaasiumis sööklaruumide rekonstrueerimine Building Grupp OÜ

209 958 €

250 päeva tagasi Sillamäe Eesti Põhikooli hoone keskmisest evakuatsioonitrepikojast omaette tuletõkkesektsiooni proje... Aknameister OÜ

18 400 €

253 päeva tagasi Sillamäe tänavavalgustuse ehitusprojekti ekspertiis Prosystem OÜ

1 800 €

257 päeva tagasi Haljastustööde teostamine kogujatee äärsel alal Sillamäe linnas teine etapp Green-Moto OÜ

20 070 €

274 päeva tagasi Veski tn ja Ranna tn lõigu sõidutee katte taastusremont Viamer Grupp OÜ

74 669 €

288 päeva tagasi Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni põhiprojekti koostamine Klotoid OÜ

32 130 €

290 päeva tagasi Sillamäe Viru puiestee jalakäijate ala rekonstrueerimise eskiis Ab Artes Terrae OÜ

7 700 €

290 päeva tagasi Sillamäe Viru puiestee jalakäijate ala rekonstrueerimise eskiis Ab Artes Terrae OÜ

7 700 €

297 päeva tagasi Mänguväljakute seadmete ostmine ja paigaldamine Sillamäe linnas Pomo Playgrounds OÜ

9 470 €

299 päeva tagasi Sillamäe linna tänavate katte taastusremont Viamer Grupp OÜ

345 333 €

303 päeva tagasi Sillamäe Gümnaasium ja Sillamäe Raamatukogu hoone klaasfassaadi remont Trent Projekt OÜ

6 700 €

306 päeva tagasi Sillamäe Muuseumi rõdupiirde taastamine Trent Projekt OÜ

7 140 €

309 päeva tagasi Avaliku WIFI4EU leviala loomine Sillamäe linnas Voltsy OÜ

N/A

323 päeva tagasi Sillamäe linnapargi mänguväljaku renoveerimine 2020. aastal TOMMI PLAY OÜ

45 755 €

334 päeva tagasi Sillamäe Kultuurikeskuse parkla ehitusprojekti ekspertiis P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

2 400 €

351 päeva tagasi Sillamäe tänavavalgustuse projekteerimine Kh Energia - Konsult AS

39 800 €

369 päeva tagasi Sillamäe linna tänavate teekatte auguremont Viamer Grupp OÜ

50 322 €

386 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kool. V.Tškalovi tn 25 hoone ruumide ümberehitamine söökla- ja söögiruumiks Vekoolis OÜ

35 093 €

390 päeva tagasi Jäätmejaama põhiprojekti ja eelhinnangu koostamine Infragate Eesti AS

34 000 €

396 päeva tagasi Spordikompleks Kalev. Hoone tuleohutusalase projekti koostamine Narva Ehitusprojekt OÜ

8 820 €