Sillamäe Linnavalitsus - riigihanked

Sillamäe Linnavalitsus - 75003909 Sillamäe Linnavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 90. Kõikide hangete nägemiseks
Täna Arvutite rentimine

01.02.2021

18 päeva tagasi Sillamäe linna turismialase veebilehe loomine

11.01.2021

37 päeva tagasi Elanikkonnalt ohtlike jäätmete ja probleemtoodetest tekkinud jäätmete kogumine 2021.a

14.12.2020

45 päeva tagasi Hõbelusikate soetamine Sillamäe linnas vastsündinud lastele

08.12.2020

49 päeva tagasi Kesk tänava rekonstrueerimine II etapp

11.01.2021

52 päeva tagasi Monitoride ostmine

01.12.2020

53 päeva tagasi Microsoft tarkvaralitsentside rentimine Sillamäe linna üldhariduskoolidele

03.12.2020

53 päeva tagasi Puu-ja köögivilja ostmine Sillamäe üldhariduskoolidele

04.12.2020

56 päeva tagasi Sillamäe linnas „500 kodu tuleohutuks" projekti elluviimine

25.11.2020

60 päeva tagasi Piima ja piimatoodete ostmine Sillamäe linna üldhariduskoolidele

26.11.2020

63 päeva tagasi Sillamäe linnas lastele jõulukingituste ostmine

20.11.2020

66 päeva tagasi Viru puiestee rekonstrueerimise I etapp

07.12.2020

71 päeva tagasi E-arvete haldusteenus ja raamatupidamistarkvaraga PMen infovahetus

19.11.2020

72 päeva tagasi Kesk tn 27 hoone kabinettide uste vahetus

12.11.2020

72 päeva tagasi Sillamäe linnale auditeerimisteenuste osutamine 2020., 2021. ja 2022. aasta konsolideeritud raamatup...

16.11.2020

73 päeva tagasi Toiduainete ostmine Sillamäe linna lasteaedadele

19.11.2020

74 päeva tagasi Hoolekandeasutuse „Sügis” hoone energiatõhususe parandamise projekteerimistööd

16.11.2020

85 päeva tagasi Tööruumide õhu radoonisisalduse mõõtmine Sillamäe Linnavalitsuses ja hallatavates asutustes 2020.a

30.10.2020

87 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kooli lammutustööde omanikujärelevalve teenus

29.10.2020

91 päeva tagasi Kesk tänava rekonstrueerimine II etapp

10.11.2020

91 päeva tagasi Ranna tänava rekonstrueerimise projekteerimine

26.10.2020

94 päeva tagasi Viru puiestee rekonstrueerimise I etapp

06.11.2020

95 päeva tagasi Sillamäe Viru puiestee jalakäijate ala topo-geodeetiline uuring

21.10.2020

99 päeva tagasi Sillamäe Kesk tn 27 hoone osaline akende ja ukse vahetus

16.10.2020

102 päeva tagasi Kontoritehnika ostmine

13.10.2020

109 päeva tagasi M. Rumjantsevi tänava rekonstrueerimise projekteerimine

05.10.2020

123 päeva tagasi Sillamäe Gümnaasiumis sööklaruumide rekonstrueerimine

30.09.2020

133 päeva tagasi Jäätmejaama põhiprojekti ekspertiis

11.09.2020

134 päeva tagasi ELEKTRIENERGIA OSTMINE

22.09.2020

137 päeva tagasi Sillamäe Eesti Põhikooli hoone keskmisest evakuatsioonitrepikojast omaette tuletõkkesektsiooni proje...

10.09.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 28 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 28. Kõikide hangete nägemiseks
295 päeva tagasi Sillamäe Spordikompleks Kalev. Hoone tuleohutusalase projekti koostamine (Päästeameti ettekirjutuse...
295 päeva tagasi Sillamäe Linnavalitsuse hoone remont
295 päeva tagasi Ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumine
295 päeva tagasi Piimaja piimatoodete ostmine Sillamäe koolidele
295 päeva tagasi Sillamäe linna lasteaedadele toiduainete ostmine
295 päeva tagasi Viru puiestee projekteerimine (Ideekavandi koostamine Viru puiestee projekteerimiseks kõnnitee osas)
295 päeva tagasi Sillamäe linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
295 päeva tagasi Tänavavalgustuse taristu projekteerimine ja renoveenmme
295 päeva tagasi Terviserajale elek{rikilbi ja toitekaabli projekteerimis- ja ehitustööd
295 päeva tagasi Elektrienergia ostmine
295 päeva tagasi Lastemänguväljaku rajamine
295 päeva tagasi Haljastusprojekti elluviimine kogumistee ümbruses III etapp
295 päeva tagasi Sillamäe linna territooriumi hooldamine ja puhastamine (2020-2023)
295 päeva tagasi Sillamäe Kultuurikeskust (Kesk tn 24) ümbritseva territooriumi heakorrastus
295 päeva tagasi Teede remont
295 päeva tagasi Kesk tänava rekonstrueerimine
295 päeva tagasi Aukude remont
295 päeva tagasi Sillamäe Lasteaed Pääsupesa. Hoone sokli ja sillutisriba remont
295 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kool. V.Tskalovi tn 25 hoone ruumide ümberehitamine söökla- ja söögiruumiks
295 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kooli olemasoleva hoone lammutus koos projekteerimisega .
295 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kooli hoone projekteerimine ja ehitamine
295 päeva tagasi Sillamäe Raamatukogu katuse remont
295 päeva tagasi Sillamäe Kultuurikeskuse (Kesk tn 24) parkettpõrandate remont
295 päeva tagasi Sillamäe Kultuurikeskuse (Kesk tn 24) territooriumi heakorrastus - ja parkimisplatsi projekteerimine
295 päeva tagasi Sillamäe kergejõustiku• ja jalgpallistaadioni projekteerimine
295 päeva tagasi Jäätmejaama projekteerimine
295 päeva tagasi Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Sillamäe linnas
295 päeva tagasi Suletud Sillamäe prügi la seire vee proovid

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 39. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
60 päeva tagasi Piima ja piimatoodete ostmine Sillamäe linna üldhariduskoolidele Piima Hulgi OÜ

23 198 €

72 päeva tagasi Kesk tn 27 hoone kabinettide uste vahetus Trent Projekt OÜ

N/A

74 päeva tagasi Hoolekandeasutuse „Sügis” hoone energiatõhususe parandamise projekteerimistööd Eesti Ehitusprojekt OÜ

44 550 €

87 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kooli lammutustööde omanikujärelevalve teenus Revpro Est OÜ

1 650 €

91 päeva tagasi Ranna tänava rekonstrueerimise projekteerimine Selektor Projekt OÜ

N/A

95 päeva tagasi Sillamäe Viru puiestee jalakäijate ala topo-geodeetiline uuring Elker Rmt OÜ

4 600 €

99 päeva tagasi Sillamäe Kesk tn 27 hoone osaline akende ja ukse vahetus Trent Projekt OÜ

6 982 €

123 päeva tagasi Sillamäe Gümnaasiumis sööklaruumide rekonstrueerimine Building Grupp OÜ

209 958 €

137 päeva tagasi Sillamäe Eesti Põhikooli hoone keskmisest evakuatsioonitrepikojast omaette tuletõkkesektsiooni proje... Aknameister OÜ

18 400 €

140 päeva tagasi Sillamäe tänavavalgustuse ehitusprojekti ekspertiis Prosystem OÜ

1 800 €

144 päeva tagasi Haljastustööde teostamine kogujatee äärsel alal Sillamäe linnas teine etapp Green-Moto OÜ

20 070 €

161 päeva tagasi Veski tn ja Ranna tn lõigu sõidutee katte taastusremont Viamer Grupp OÜ

74 669 €

175 päeva tagasi Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni põhiprojekti koostamine Klotoid OÜ

32 130 €

177 päeva tagasi Sillamäe Viru puiestee jalakäijate ala rekonstrueerimise eskiis Ab Artes Terrae OÜ

7 700 €

177 päeva tagasi Sillamäe Viru puiestee jalakäijate ala rekonstrueerimise eskiis Ab Artes Terrae OÜ

7 700 €

184 päeva tagasi Mänguväljakute seadmete ostmine ja paigaldamine Sillamäe linnas Pomo Playgrounds OÜ

9 470 €

186 päeva tagasi Sillamäe linna tänavate katte taastusremont Viamer Grupp OÜ

345 333 €

190 päeva tagasi Sillamäe Gümnaasium ja Sillamäe Raamatukogu hoone klaasfassaadi remont Trent Projekt OÜ

6 700 €

193 päeva tagasi Sillamäe Muuseumi rõdupiirde taastamine Trent Projekt OÜ

7 140 €

196 päeva tagasi Avaliku WIFI4EU leviala loomine Sillamäe linnas Voltsy OÜ

N/A

210 päeva tagasi Sillamäe linnapargi mänguväljaku renoveerimine 2020. aastal TOMMI PLAY OÜ

45 755 €

221 päeva tagasi Sillamäe Kultuurikeskuse parkla ehitusprojekti ekspertiis P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

2 400 €

238 päeva tagasi Sillamäe tänavavalgustuse projekteerimine Kh Energia - Konsult AS

39 800 €

256 päeva tagasi Sillamäe linna tänavate teekatte auguremont Viamer Grupp OÜ

50 322 €

273 päeva tagasi Sillamäe Vanalinna Kool. V.Tškalovi tn 25 hoone ruumide ümberehitamine söökla- ja söögiruumiks Vekoolis OÜ

35 093 €

277 päeva tagasi Jäätmejaama põhiprojekti ja eelhinnangu koostamine Infragate Eesti AS

34 000 €

283 päeva tagasi Spordikompleks Kalev. Hoone tuleohutusalase projekti koostamine Narva Ehitusprojekt OÜ

8 820 €

305 päeva tagasi Sillamäe Lasteaia Päikseke ja Hoolekandeasutuse Sügis energiaauditite teostamine Lõuna-Mulgi Arendus OÜ

5 900 €

310 päeva tagasi Omanikujärelevalve teenuse osutamine Kesk tänava rekonstrueerimisel Insten Projekt OÜ

11 478 €

331 päeva tagasi Sillamäe Kesk tn 27 hoone peasissekäigu ja peatrepikoja remonttööd Zepparth OÜ

28 613 €