Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus - 90005946 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 31. Kõikide hangete nägemiseks

03.03.2023 Vrakkide seisukorra ja keskkonnaohtlikkuse allveearheoloogiline uuring II

20.03.2023

20.02.2023 ajakirja Eesti Mets väljaandmine

20.03.2023

13.02.2023 Väikese väina tammi I etapp - avade ehitusprojekti koostamine eelprojekti staadiumis

01.03.2023

09.01.2023 ajakiri Eesti Mets

13.02.2023

28.11.2022 Ajakiri Eesti Loodus

10.01.2023

25.11.2022 Arengukiirendi iduettevõtete toodete ja teenuste arendamiseks materjaliteaduse, ressursside väärinda...

27.12.2022

18.11.2022 Eesti-Läti meretuuleenergia ühisprojekti (ELWIND) eelarendamiseks vajalike tegevuste analüüs ja turu...

29.11.2022

05.07.2022 Suletud põlevkivi allmaakaevanduste aladel varinguaukude ja šurfide korrastamine

18.07.2022

05.07.2022 Jääkreostusobjektidel otstarbe kaotanud seirekaevude sulgemine ning ühe fosforiidi uuringuteks rajat...

21.07.2022

24.06.2022 Reisikorraldusteenuse tellimine 2022 - 2026

19.07.2022

18.04.2022 Vrakkide seisukorra ja keskkonnaohtlikkuse allveearheoloogiline uuring

16.05.2022

06.04.2022 ISO 27001 infoturbe juhtimissüsteemi konsultatsioon ja juurutus SA-s Keskkonnainvesteeringute Keskus

18.04.2022

18.10.2021 Läänemere tuulepargi (ELWIND) kommunikatsiooniteenus

15.11.2021

30.09.2021 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kodulehe arendus- ja hooldustööd

22.10.2021

09.09.2021 KIKi kujundus- ja loovtööd 2021-2025

27.09.2021

18.08.2021 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kodulehe arendus- ja hooldustööd

03.09.2021

19.07.2021 Läänemere tuulepargi (ELWIND) asukohavaliku eeluuring

06.08.2021

10.06.2021 Endistel põlevkivialadel asuvatele hoonetele kaevandamisega põhjustatud kahjustuste hindamine

22.06.2021

20.04.2021 Endistel põlevkivialadel kaevandamisega hoonetele põhjustatud kahjude hindamine ja kahjude hüvitamis...

06.05.2021

29.03.2021 KIKAS andmekogu hooldus- ja arendustööd II

14.04.2021

22.12.2020 Eesti Mets ajakirja väljaandmine

12.01.2021

14.12.2020 KIKAS andmekogu hooldus- ja arendustööd

30.12.2020

05.11.2020 ajakirja Eesti Loodus tellimine

04.12.2020

29.07.2020 Kinnisvara puhastus- ja haldusteenuse tellimine 2020-2022

07.08.2020

15.07.2020 Raadi vanarehvide käitlemise lepingu järelevalve II

23.07.2020

02.07.2020 Raadi vanarehvide käitlemise lepingu järelevalve

10.07.2020

12.06.2020 Suletud põlevkivikaevanduste varinguaukude ja- alade korrastamise analüüs, tüüpprojektide ja tegevus...

19.06.2020

15.05.2020 Suletud põlevkivikaevanduste varinguaukude ja- alade korrastamise analüüs, tüüpprojektide ja tegevus...

28.05.2020

09.04.2020 Vanarehvide käitlemine

07.05.2020

17.02.2020 Dokumendihaldussüsteemi ost, juurutamine, andmete ületoomine, hooldus ja arendustööd

04.03.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 41. Kõikide hangete nägemiseks

28.02.2023 ELWIND keskkonnamõju hindamise programm
28.02.2023 ELWIND võrgukoridoride tehniliste- ja asukoha-alternatiivide analüüs
28.02.2023 Väikese väina tammi veeavade projekteerimine
28.02.2023 Jääkreostusobjektidel kasutusse jäetavate puuraukude rekonstrueerimine – projekteerimistööd
28.02.2023 Maardu fosforiidikaevandus šahti liigvee ärajuhtimise lahendamine
28.02.2023 Kohtla-Järve altkaevandatud alale rajatud kortermajade stabiilsuse tagamiseks ühe kortermaja stabili...
28.02.2023 Elwind uuringuhangete konsultatsiooniteenus
28.02.2023 Reostusohtlike laevavrakkide uuringud
28.02.2023 Ajakiri Eesti Mets
28.02.2023 ISO 27001 sertifitseerimisauditi hange
28.02.2023 Infosüsteemi KIKAS hooldus ja arendusleping (Andmeaida arendused ja PowerBI)
28.02.2023 Veebide hooldus ja arendushange
28.02.2023 Riistvara rendihange
28.02.2023 Microsofti litsentside rent (RIT raam, minikonkurkurss)
16.02.2022 ISO 27001 juurutamise hange
16.02.2022 Jääkreostusobjektidel kasutusse jäetavate puuraukude rekonstrueerimine – projekteerimistööd
08.02.2022 Maardu endise fosforiidikaevanduse šahtidest tuleneva liigvee probleemi lahendamise ehitustööd
08.02.2022 ELWIND keskkonnamõju hindamise programm
08.02.2022 Läänemere laevavrakkide seisukorra eeluuringud
08.02.2022 Altkaevandatud aladel hoonete kahjude hüvitamise põhimõtete väljaselgitamine
08.02.2022 Jääkreostusobjektidel otstarbe kaotanud seirekaevude sulgemine – ehitustööd ja ühe uuringupuuraugu s...
08.02.2022 Altkaevandatud aladel varinguaukude likvideerimine
08.02.2022 IT hooldushange
08.02.2022 Riistvara hange (arvutid monitorid)
08.02.2022 Kinnisvara hooldusteenus
08.02.2022 MS litsentsid
08.02.2022 Kohtla-Järve poolkoksi prügila pumpla ümberehitus
08.02.2022 Reformimata riigimaale ladestatud jäätmete koristamine
02.02.2021 Kodulehe www.kik.ee hange
02.02.2021 Microsofti litsentside hange

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 16 lepingut. Kokku lepinguid - 17. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

28.11.2022 Ajakiri Eesti Loodus Mtü Loodusajakiri

215 809 €

07.09.2022 täiendav sideteenus Elisa Eesti AS

2 800 €

24.06.2022 Reisikorraldusteenuse tellimine 2022 - 2026 Baltic Tours AS

214 000 €

19.05.2022 Võru naftabaasi jääkreostusobjekti ohutustamise eelprojekt Kobras AS

N/A

30.09.2021 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kodulehe arendus- ja hooldustööd Web Expert OÜ

59 550 €

10.06.2021 Endistel põlevkivialadel asuvatele hoonetele kaevandamisega põhjustatud kahjustuste hindamine Ekif OÜ

24 700 €

29.03.2021 KIKAS andmekogu hooldus- ja arendustööd II Net Group OÜ

77 600 €

22.12.2020 Eesti Mets ajakirja väljaandmine Kirjastus Vesuuv OÜ

89 000 €

05.11.2020 ajakirja Eesti Loodus tellimine Mtü Loodusajakiri

397 500 €

29.07.2020 Kinnisvara puhastus- ja haldusteenuse tellimine 2020-2022 Krausberg Eesti OÜ

34 992 €

15.07.2020 Raadi vanarehvide käitlemise lepingu järelevalve II Est Networks OÜ

35 000 €

12.06.2020 Suletud põlevkivikaevanduste varinguaukude ja- alade korrastamise analüüs, tüüpprojektide ja tegevus... Inseneribüroo Steiger OÜ

N/A

09.04.2020 Vanarehvide käitlemine Ragn-Sells AS

1224 107 €

17.02.2020 Dokumendihaldussüsteemi ost, juurutamine, andmete ületoomine, hooldus ja arendustööd Webware OÜ

101 400 €

06.12.2018 Ajakirja Eesti Mets väljaandmine Mtü Loodusajakiri

111 900 €

07.09.2018 Reisikorraldusteenuse tellimine 2018-2021 Wris AS

35 000 €