Sihtasutus Järvselja Õppe- Ja Katsemetskond

Sihtasutus Järvselja Õppe- Ja Katsemetskond - 90001196 Sihtasutus Järvselja Õppe- Ja Katsemetskond

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 24 hanget. Kokku hankeid - 24. Kõikide hangete nägemiseks

24.11.2022 Järvselja jahilossi sisekujundusliku kontseptsiooni loomine

07.12.2022

21.11.2022 Metsamaterjali maanteevedu 2023

19.12.2022

24.10.2022 Uuendusraie ja harvendusraie raie- ja kokkuveoteenus 2023-2025.

22.11.2022

02.09.2022 Võrkaia ehitustööd

12.09.2022

16.08.2022 Metsakultuuride hooldustööd

29.08.2022

16.08.2022 Valgustusraie

31.08.2022

15.07.2022 Maapinna ettevalmistamine 2022. ja 2023. aastal

01.08.2022

15.07.2022 Metsakultuuride hooldamine ülepinnalise või koridorina heina ja võsa niitmisega

22.07.2022

29.06.2022 Metsakultuuride hooldamine

07.07.2022

03.03.2022 Kahe kastiga maasturi hankimine

22.03.2022

15.02.2022 Sõidukite remont- ja hooldustööde teostamine

23.02.2022

08.11.2021 ATV ostmine

23.11.2021

08.11.2021 Noorendike hooldamine (valgustusraie).

16.11.2021

05.10.2021 Võrkaia ehitamine

12.10.2021

16.08.2021 2 hoone, 8- korteriga elamu ja puukuuri, lammutamise omanikujärelvalve

31.08.2021

11.08.2021 2 hoone, 8- korteriga elamu ja puukuuri, lammutamine

27.08.2021

09.08.2021 Metsakorraldustööd Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas

23.08.2021

14.07.2021 Kahe kastiga maasturi hankimine

02.08.2021

02.03.2021 2 hoone lammutusprojekti koostamine

15.03.2021

19.01.2021 Kasvuhoone rekonstrueerimine

28.01.2021

19.01.2021 Sõidukite hooldus- ja remonttööde teostamine

26.01.2021

22.07.2020 Raudtee tee rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve

05.08.2020

17.07.2020 Metsakultuuride hooldamine

27.07.2020

30.06.2020 Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna Raudtee tee rekonstrueerimistööde teostamine.

27.07.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 47. Kõikide hangete nägemiseks

13.03.2023 Metskonna teede hööveldamine ja libedusetõrje
13.03.2023 Agali tee ja kuivenduse rekonstrueerimine
13.03.2023 Metsamaterjali maanteeveod
13.03.2023 Agali tee ja kuivenduse rekonstrueerimistööde järelvalve
13.03.2023 Metskonna teede, platside ja sihtide korrastustööd
13.03.2023 1 maasturi hankimine
13.03.2023 Metskonna kontori ehituslik ekspertiis
13.03.2023 Ühiselamute kompleksi ja õppeklassi automaatse tulekahjusignalisatsiooni- süsteemi paigaldamine
13.03.2023 Katsealade tarastamine
13.03.2023 Mööbli hankimine jahilossi ja selle paigaldamine
13.03.2023 Suitsusauna ja töökoja elektrisüsteemi rekonstrueerimine
13.03.2023 Autokütus
13.03.2023 Tuletõkkeuksed ja nende paigaldamine ning uksepõskede viimistlustööd
13.03.2023 Raamatukogu ja taimla elektrisüsteemide korrastamine
13.03.2023 Rõka ringi tee ja kuivendussüsteemi rekonstrueerimise projekt
13.03.2023 Agali arboreetumi aia ehitus
13.03.2023 Metsakultuuride hooldustööd Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas
13.03.2023 Ürgmetsa onni katuse ja alumise palgirea vahetus
13.03.2023 Agali tee ja kuivendussüsteemi rekonstrueerimise projekt
13.03.2023 Ürgmetsa laudtee rekonstrueerimine
13.03.2023 Elektrienergia ostmine
17.03.2022 2 maasturi hankimine
17.03.2022 Agali tee ja kuivenduse rekonstrueerimise projekt
17.03.2022 Rõka ringi tee ja kuivendussüsteemi rekonstrueerimise projekt
17.03.2022 Köögi sisustuse hankimine külalistemajja
17.03.2022 Hoonete elektrisüsteemide korrastamine
17.03.2022 Agali arboreetumi aia ehitus
17.03.2022 Võsasaetööd Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas
17.03.2022 Ürgmetsa laudtee ja kuningmänni platvormi rek. ja onni katuse vahetamine
17.03.2022 Taimla tee äärse aia ehitus

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 5 lepingut. Kokku lepinguid - 5. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

21.11.2022 Metsamaterjali maanteevedu 2023 Carchem OÜ

202 920 €

24.10.2022 Uuendusraie ja harvendusraie raie- ja kokkuveoteenus 2023-2025. Eastforest OÜ

860 000 €

29.11.2019 Uuendusraie ja harvendusraie raie- ja kokkuveoteenus 2020-2022 Iriscorp Transport OÜ

666 100 €

29.11.2019 Uuendusraie ja harvendusraie raie- ja kokkuveoteenus 2020-2022 Parika Mt OÜ

666 100 €

27.11.2019 Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd. Mardisoo OÜ

142 679 €