Setomaa Vallavalitsus - riigihanked

Setomaa Vallavalitsus - 75025041 Setomaa Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 20 hanget. Kokku hankeid - 20. Kõikide hangete nägemiseks
46 päeva tagasi Mikitamäe peretüüpi hooldekodu ehitamine

11.01.2021

47 päeva tagasi Maastikupilti kahjustava hoone lammutamine Setomaa vallas, Pliia külas

29.12.2020

88 päeva tagasi Lumetõrje teostamine Setomaa valla kohalikel teedel 2020-2023 piirkondades 9-13

16.11.2020

89 päeva tagasi Luhamaa külakeskuse ehitamise omanikujärelevalve teenuse osutamine

06.11.2020

97 päeva tagasi Mikitamäe kooli spordiväljaku renoveerimine

05.11.2020

123 päeva tagasi Lumetõrje teostamine Setomaa valla kohalikel teedel 2020-2023

12.10.2020

123 päeva tagasi Meremäe koolimaja fassaadi renoveerimine

13.10.2020

132 päeva tagasi Maastikupilti kahjustava hoone lammutamine Setomaal, Mikitamäe külas

02.10.2020

132 päeva tagasi Luhamaa külakeskuse ehitamine

13.10.2020

173 päeva tagasi Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Räpina ja Setomaa valdades

07.09.2020

202 päeva tagasi Setomaa valla mustkattega teede ehitamine

05.08.2020

204 päeva tagasi Setomaa vallateede remonttööd 2020. aastal

22.07.2020

238 päeva tagasi Värska aleviku puhkeala parendamine

09.06.2020

285 päeva tagasi Mikitamäe peretüüpi hooldekodu projekteerimine

27.04.2020

288 päeva tagasi Setomaa valla kohalike kruusateede tolmutõrje teostamine 2020. aastal

22.04.2020

293 päeva tagasi Setomaa valla kohalike kruusateede tolmutõrje teostamine 2020. aastal

22.04.2020

299 päeva tagasi Obinitsa külakeskuse päikesepaneelide ja energiasalvestusseadme soetamine ja paigaldamine

17.04.2020

340 päeva tagasi Mikitamäe peretüüpi hooldekodu projekteerimine

09.03.2020

434 päeva tagasi Värska sadama rekonstrueerimise ja promenaadi välja ehitamise omanikujärelevalve teenuse osutamine

11.11.2019

434 päeva tagasi ,,Projekti ,,Setomaa valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" projekteerimis- ja ehitustööd" om...

31.10.2019