Saku Vallavalitsus

Saku Vallavalitsus - 75019738 Saku Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 141. Kõikide hangete nägemiseks

20.06.2022 Saku koolistaadioni tribüünide varikatuste projekteerimine ja ehitus

05.07.2022

20.06.2022 Kiisa mänguväljaku 3D paneelaia ehitus

04.07.2022

15.06.2022 Saku valla asulaväliste teede teepeenarde niitmine 2022

27.06.2022

14.06.2022 Metsanurme välijõusaali rajamine

22.06.2022

09.06.2022 Saku Vallavalitsuse serveri ostmine ja tarne

16.06.2022

02.06.2022 Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste koristusteenus 2022-2026

04.07.2022

01.06.2022 Saku valla mänguväljakute parandus- ja ehitustööd

13.06.2022

31.05.2022 Saku spordi- ja puhkeala rannavõrkpalli väljakute projekteerimine ja ehitamine

15.06.2022

31.05.2022 Kurtna Kooli mööbli ostmine

09.06.2022

30.05.2022 Saustinõmme-Luige jalg- ja jalgrattatee ehitamine

28.06.2022

27.05.2022 Kiisa mänguväljaku 3D paneelaia ehitus

07.06.2022

24.05.2022 Saku Vallavalitsuse serveri ostmine ja tarne

01.06.2022

24.05.2022 Saku koolistaadioni tribüünide varikatuste projekteerimine ja ehitus

03.06.2022

23.05.2022 Metsanurme välijõusaali rajamine

02.06.2022

11.05.2022 Kompostimisalaste koolituste tellimine

24.05.2022

02.05.2022 Saku lasteaia Päikesekild moodulmaja projekteerimine ja ehitus

30.05.2022

11.04.2022 Saku Gümnaasiumi põhikooli mööbli ostmine

28.04.2022

08.04.2022 Kõrnumäe tee, Kurtna-Vilivere tee, Üksnurme JJT omanikujärelevalve

20.04.2022

08.04.2022 Saku Lasteaed Päikesekild staadionikatte renoveerimine

21.04.2022

05.04.2022 Saku valla tänavate ja teede koristamine 2022-2024

21.04.2022

05.04.2022 Biolagunevate jäätmete konteinerite ost

19.04.2022

31.03.2022 Saku Vallavalitsuse allasutuste põrandate süvapuhastus

11.04.2022

31.03.2022 Saku Vallavalitsuse allasutuste põrandate süvapuhastus

11.04.2022

24.03.2022 Saku valla hallatavate asutuste remonttööd

19.04.2022

24.03.2022 Biolagunevate jäätmete kompostrite ost

08.04.2022

21.03.2022 Saku lasteaia Päikesekild moodulmaja rent

19.04.2022

09.03.2022 Saku Valla Spordikeskuse staadioni tartaankatte renoveerimine

29.03.2022

03.03.2022 Saku keskpromenaadi arhitektuurivõistlus

12.05.2022

07.02.2022 Saku, Tiigi tänava mänguväljaku rajamise omanikujärelevalve

16.02.2022

13.01.2022 Saku aleviku jõepromenaadi ehitusprojekti koostamine

01.02.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 88. Kõikide hangete nägemiseks

02.04.2022 Saku valla haljasalade hooldus perioodil 2022-2025
02.04.2022 Mõisapargi teede projekteerimine
02.04.2022 Tänavavalgustuse ehitus
02.04.2022 Tallinna, Tehnika, Oja, Murru ja Kooli tänavate asfalteerimistööd
02.04.2022 Teaduse ja Juubelitammede tee parkimisala projekteerimine
02.04.2022 Männiku küla sõidu- ja jalgteede ehitus- ja asfalteerimistööd
02.04.2022 Tiigi tn rekonstrueerimine
02.04.2022 Kiisa alevikus Asula ja Pargi tn asfalteerimine ning Pargi ja Tamme tn JJT ehitus
02.04.2022 Ülekäiguradade erivalguslahendus
02.04.2022 Saku spordi- ja puhkeala mänguväljaku ehitus
02.04.2022 Lille tee ülekäik
02.04.2022 Murumäe tee rekonstrueerimine
02.04.2022 Teaduse 13 sisustuse ostmine
02.04.2022 Staadioni tn kergliiklustee (Saku) ehitustööd
02.04.2022 Staadioni tn parkla ehitustööd
02.04.2022 Jalgpallistaadioni parkla projekteerimis-ehitustööd
02.04.2022 Mõisapargi silla projekteerimine
02.04.2022 Elektrienergia ostmine 2023 - 2025
02.04.2022 Kiisa teede pindamistööd
02.04.2022 Saustinõmme-Luige KLT ehitustööd
02.04.2022 Saku aleviku jõepromenaadi ehitusprojekti koostamine
02.04.2022 Saku lasteaia Päikesekild moodulmaja rent
02.04.2022 Valla hallatavate asutuste remonttööd
02.04.2022 Saku Valla Spordikeskuse staadioni tartaankatte renoveerimine
02.04.2022 Saku Valla Keskpromenaadi arhitektuurivõistlus
02.04.2022 Biolagunevate jäätmete kiirkompostrite ost
02.04.2022 Saku valla hallatavate asutuste koristusteenus 2022 - 2026
02.04.2022 Uusmäe tn bussitasku ja Saku kiriku parkla ning kergliiklustee ehitus.
02.04.2022 Saku valla teede pindamistööd
02.04.2022 Kergliiklusteede suvihoole 2022 - 2024

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 56. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

11.05.2022 Saku Gümnaasiumi moodulklasside rent Cramo Estonia AS

164 340 €

24.03.2022 Biolagunevate jäätmete kompostrite ost Kleenoil Eesti OÜ

94 392 €

09.03.2022 Saku Valla Spordikeskuse staadioni tartaankatte renoveerimine Warren Teed OÜ

88 755 €

07.02.2022 Saku, Tiigi tänava mänguväljaku rajamise omanikujärelevalve Tarindiprof OÜ

3 200 €

04.08.2021 Saku valla mänguväljakute rajamine Moteh OÜ

35 297 €

03.08.2021 Saku valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus II P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

5 200 €

10.06.2021 Trükiteenuse tellimine Rebellis OÜ

47 630 €

10.06.2021 Saku munitsipaalkortermaja sisustamine Aj Tooted AS

30 005 €

02.06.2021 Saku valla tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd Empower AS

272 710 €

07.05.2021 Tallinn-Saku liivamaardla kaevandamise suundumuste uuring Maves AS

32 550 €

27.04.2021 Lammutustööde omanikujärelevalve kolmel Saku valla objektil Eastconsult OÜ

998 €

26.04.2021 Saku valla hallatavate asutuste remonttööd Herko Viimistlus OÜ

126 296 €

19.04.2021 Atiku tee ja Tuisu tee rekonstrueerimine Atemo OÜ

535 400 €

13.04.2021 Lammutustööd kolmel Saku valla objektil DEMOLIT OÜ

16 890 €

26.03.2021 Saku Gümnaasiumi lauaarvutite ostmine Digistep OÜ

53 147 €

12.03.2021 Elektripaigaldise käidukorraldus 2021 – 2023 Käikor OÜ

17 100 €

12.03.2021 Saku Gümnaasiumi ja Saku Kultuurikeskuse mööbli ostmine Supra Mööbel OÜ

N/A

18.01.2021 Saku, Teaduse tn 13 hoone rekonstrueerimise projekteerimine Projektibüroo OÜ

49 900 €

02.12.2020 Saku Päevakeskuse 1 + 4 kohalise väikebussi kasutusrent Hansarent OÜ

39 921 €

21.10.2020 Saku valla Männiku ja Tammemäe külade mürakaardi koostamine Akukon Eesti OÜ

N/A

19.10.2020 Saku Gümnaasiumi algklasside maja soojasõlme ehitustööd Kyte.Ee OÜ

7 495 €

12.10.2020 Saku Päevakeskuse sõidukite kasutusrent Silberauto Eesti AS

66 921 €

29.09.2020 Saku ETTK. Sisustuse ostmine Ergonomik OÜ

N/A

29.09.2020 Saku ETTK. Sisustuse ostmine Ketecor OÜ

N/A

29.06.2020 Saku munitsipaalkortermaja ehitustööde omanikujärelevalve Tarindiprof OÜ

10 990 €

18.06.2020 Saku valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

7 520 €

18.06.2020 Saku Valla Spordikeskuse sisekoristusteenus Puhastusproff OÜ

98 694 €

18.05.2020 Eelprojekti koostamine Pargi 27 hoone ümberehitamiseks lasteaiaks P.P. Projekt OÜ

17 475 €

12.05.2020 Saku valla teede pindamine 2020 Tariston AS

123 922 €

13.04.2020 Teaduse 13, Saku alevik energiaaudit Jtenergiateenuste OÜ

2 000 €