Saku Vallavalitsus - riigihanked

Saku Vallavalitsus - 75019738 Saku Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 72. Kõikide hangete nägemiseks
32 päeva tagasi Saku Päevakeskuse uute ruumide renoveerimise projekteerimis- ehitustööd

04.01.2021

37 päeva tagasi Saku keskusala visioonivõistlus

30.04.2021

45 päeva tagasi Saku Päevakeskuse 1 + 4 kohalise väikebussi kasutusrent

18.12.2020

52 päeva tagasi Ruumide enampakkumine hambaraviteenuse osutamiseks

10.12.2020

52 päeva tagasi Ruumide enampakkumine apteegiteenuse osutamiseks

10.12.2020

58 päeva tagasi Jääkreostuse likvideerimise omanikujärelevalve Lukussepa tee, Üksnurme küla, Saku vald

27.11.2020

61 päeva tagasi Saku, Pargi 27 lasteaia projekteerimis-ehitustööde projekti ekspertiis ja omanikujärelevalve

24.11.2020

79 päeva tagasi Saku aleviku keskusala topo-geodeetiline uuring

09.11.2020

87 päeva tagasi Saku valla Männiku ja Tammemäe külade mürakaardi koostamine

29.10.2020

89 päeva tagasi Jääkreostuse likvideerimine Lukussepa tee, Üksnurme küla, Saku vald

03.11.2020

92 päeva tagasi Saku valla jõuluvalgustuse kavandamine ja paigaldamine

22.10.2020

96 päeva tagasi Saku Päevakeskuse sõidukite kasutusrent

28.10.2020

109 päeva tagasi Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Saku vallas

30.10.2020

109 päeva tagasi Saku ETTK. Sisustuse ostmine

06.10.2020

115 päeva tagasi Tänassilma tee rekonstrueerimise ja ehitamise omaniku järelevalve

29.09.2020

115 päeva tagasi Tiigi tänava rekonstrueerimise ja ehitamise omanikujärelevalve

29.09.2020

115 päeva tagasi Tiigi tänava rekonstrueerimine ja ehitamine

08.10.2020

124 päeva tagasi Mööbli ja sisustuse ostmine HEV õpilastele

22.09.2020

145 päeva tagasi Saku, Pargi 27 lasteaia projekteerimis-ehitustööd

22.09.2020

150 päeva tagasi Saku Vallavalitsuse sülearvutid

01.09.2020

151 päeva tagasi Õppeasutuste sisustus ja õppevahendid. Projekt „HEV õpilaste integreerimine tavakooli Saku vallas"

25.08.2020

151 päeva tagasi Saku Vallavalitsuse sülearvutid

01.09.2020

156 päeva tagasi Audiitorteenuse tellimine

31.08.2020

158 päeva tagasi Tuletõrje veehoidla ehitus (Harju maakond, Saku vald, Juuliku küla, Murumäe tee kinnistu)

19.08.2020

158 päeva tagasi Tuletõrje veehoidla ehitus (Harju maakond, Saku vald, Juuliku küla, Murumäe tee kinnistu)

19.08.2020

162 päeva tagasi Tänassilma tee rekonstrueerimine ja ehitamine

02.09.2020

164 päeva tagasi Saku spordi- ja puhkeala projekti koostamine

24.08.2020

178 päeva tagasi Kohvikuteenuse pakkumine- Saku Spordikeskuse kohvikuruumide (172m2) üürileandmine 5 aastaks (Saku va...

04.08.2020

178 päeva tagasi Kohvikuteenuse pakkumine- Saku Spordikeskuse kohvikuruumide (172m2) üürileandmine 5 aastaks (Saku va...

04.08.2020

179 päeva tagasi Kokasauna tee ehitamise omanikujärelevalve

28.07.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 22 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 22. Kõikide hangete nägemiseks
253 päeva tagasi Saku Vallavalitsuse hoone sisustuse ostmine
253 päeva tagasi Lokuti puhasti projekteerimine ja ehitamine
253 päeva tagasi Saku Gümnaasiumi, Kurtna Kooli, Kajamaa Kooli mööbel ja sisustus (HEV projekt)
253 päeva tagasi Saku Valla Maja sisustuse hange (Gümnaasium, Kultuurikeskus)
253 päeva tagasi Tänavavalgustuse taristu renoveerimise OJV
253 päeva tagasi Tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitustööd
253 päeva tagasi Sotsiaalkortermaja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve
253 päeva tagasi Teaduse 13 projekteerimistööd
253 päeva tagasi Saku Päevakeskuse sõidukite kasutusrent (väikebussid, sõiduautod)
253 päeva tagasi Kokasauna tee ehitus
253 päeva tagasi Tänassilma tee uue lõigu ehitamine
253 päeva tagasi Terake laienemise projekteerimine (Pargi 27)
253 päeva tagasi Uue põhikooli arhitektuurikonkurss
253 päeva tagasi Saku teede pindamine
253 päeva tagasi Suvine kruusateede hooldus 2020
253 päeva tagasi Spordikeskuse sisekoristusteenus 2020 - 2022
253 päeva tagasi Sotsiaalkortermaja rekonstrueerimistööd
253 päeva tagasi Talihoole Saku valla teedel 2020 - 2023
253 päeva tagasi Tänavavalgustuse taristu renoveerimise projekti ekspertiis
253 päeva tagasi Saku valla hulkuvate loomade püüdmis- ja pidamisteenuse osutamine 2020- 2023_kordushange
253 päeva tagasi Sideteenused (mobiil ja fixside) 2021 - 2024
253 päeva tagasi Korraldatud jäätmeveo hange (kontsessioonileping)

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 34. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
87 päeva tagasi Saku valla Männiku ja Tammemäe külade mürakaardi koostamine Akukon Eesti OÜ

N/A

89 päeva tagasi Saku Gümnaasiumi algklasside maja soojasõlme ehitustööd Kyte.Ee OÜ

7 495 €

109 päeva tagasi Saku ETTK. Sisustuse ostmine Ergonomik OÜ

N/A

109 päeva tagasi Saku ETTK. Sisustuse ostmine Ketecor OÜ

N/A

201 päeva tagasi Saku munitsipaalkortermaja ehitustööde omanikujärelevalve Tarindiprof OÜ

10 990 €

212 päeva tagasi Saku valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

7 520 €

212 päeva tagasi Saku Valla Spordikeskuse sisekoristusteenus Puhastusproff OÜ

98 694 €

243 päeva tagasi Eelprojekti koostamine Pargi 27 hoone ümberehitamiseks lasteaiaks P.P. Projekt OÜ

17 475 €

249 päeva tagasi Saku valla teede pindamine 2020 Tariston AS

123 922 €

278 päeva tagasi Teaduse 13, Saku alevik energiaaudit Jtenergiateenuste OÜ

2 000 €

291 päeva tagasi Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste remont- ja siseviimistlustööd Saku vallas 2020 Herko Viimistlus OÜ

39 209 €

296 päeva tagasi Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste põrandate hooldus-puhastustööde tegemine Teremo Teenindus OÜ

13 173 €

302 päeva tagasi Saku valla teede puhastamine 2020 Mr Multi OÜ

17 562 €

304 päeva tagasi Saku vallas Kurtna külas Kurtna-Vilivere tee, kinnistu nr 71801:001:1724 äärsete kraavide puhastamin... Saaremõisa OÜ

N/A

305 päeva tagasi Saku Spordikeskuse basseiniruumi kliimasüsteemi renoveerimine Skawen Production OÜ

53 400 €

312 päeva tagasi Saku Spordikeskuse kohviku köögiseadmed ja inventar Bestmarki Suurköökide AS

20 048 €

318 päeva tagasi Kaevandatud maa korrastamise projekt J.Viru Markšeideribüroo OÜ

4 400 €

326 päeva tagasi Kurtna Kooli spordisaali põranda remont Stigmar OÜ

7 907 €

344 päeva tagasi Saku munitsipaalkortermaja ehitusprojekti ekspertiis SWECO EST OÜ

5 190 €

353 päeva tagasi Saku ETTK. Omanikujärelevalve ehitustöödele Tarindiprof OÜ

11 924 €

361 päeva tagasi Saku tänavavalgustuse ehitusprojekti ekspertiisi teostamine Edites OÜ

4 450 €

365 päeva tagasi Kurtna spordi- ja puhkerajatise (mägi) tööprojekti koostamine Ab Artes Terrae OÜ

10 810 €

369 päeva tagasi Elektrienergia ostmine 2020 - 2022 Eesti Energia AS

N/A

375 päeva tagasi Saku vallas Üksnurme külas asuva jääkreostusobjekti likvideerimise eelprojekti koostamine Maves AS

1 730 €

382 päeva tagasi Saku Kultuurikeskuse videotehnika Datel AS

28 803 €

382 päeva tagasi Saku Kultuurikeskuse Teaduse 1 II korruse saali helitehnika Dc Audio OÜ

50 482 €

383 päeva tagasi Saku Vallavalitsuse hallatavates asutustes elektripaigaldiste käidukorraldamise teenuse ostmine Käikor OÜ

N/A

387 päeva tagasi Kurtna Terviseraja madalseiklusraja ehitamine 3Park OÜ

12 502 €

390 päeva tagasi Saku jäätmejaama haldamine 2020-2023 Ragn-Sells AS

137 232 €

400 päeva tagasi Saku vallas Metsanurme külas Laanesalu kinnistule tuletõrje veehoidla ehitus Santeh-Ehituse OÜ

N/A