Rõuge Vallavalitsus - riigihanked

Rõuge Vallavalitsus - 77000217 Rõuge Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 104. Kõikide hangete nägemiseks
11 päeva tagasi Ruusmäe, Mäe tee 2 kortermaja veetorustiku rekonstrueerimine

11.05.2021

20 päeva tagasi Mõniste sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone välislifti ehitus

05.05.2021

24 päeva tagasi Rajatraktori ostmine

03.05.2021

31 päeva tagasi Rõuge kooli mänguväljaku ehitamine

26.04.2021

31 päeva tagasi Varstu madalseikluspark-välijõusaali ehitamine

26.04.2021

34 päeva tagasi Rõuge lasteaia Nursi rühma mänguväljaku ehitamine

21.04.2021

46 päeva tagasi Varstu aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamise omanikujärelevalve

30.03.2021

52 päeva tagasi Vahendite soetamine huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesistamiseks

25.03.2021

60 päeva tagasi Suure Munamäe Vaatetorni visuaalse identiteedi välja töötamine ja kodulehe uuendamine

23.03.2021

79 päeva tagasi Rõuge Ööbikuoru turismitaristu ehitamine

18.03.2021

82 päeva tagasi Varstu aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamine

15.03.2021

86 päeva tagasi Rõuge Ööbikuoru näituste rajamine

03.03.2021

109 päeva tagasi Vahendite soetamine huvihariduse- ja tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesistamiseks

09.02.2021

114 päeva tagasi Rõuge valla kohalike ja avalikult kasutatavate teede hooldus 2021. aastal

11.02.2021

149 päeva tagasi Rõuge valla ajalehe Mägede Hääl väljaandmine 2021. aastal

18.12.2020

152 päeva tagasi Haanja puhke- ja spordikeskuse ja Suure Munamäe vaatetorni vahelise kergliiklustee projekteerimine

21.12.2020

152 päeva tagasi Haanja puhke- ja spordikeskuse ja Suure Munamäe vaatetorni vahelise kergliiklustee projekteerimine

28.12.2020

159 päeva tagasi Rõuge valla tänavavalgustuse renoveerimine

05.01.2021

159 päeva tagasi Rõuge jäätmejaama jäätmekäitlus

17.12.2020

187 päeva tagasi Varstu alevikus kolme korteri akende vahetus koos viimistlustöödega

13.11.2020

187 päeva tagasi Pelleti tellimine Varstu teenuskeskusesse

13.11.2020

192 päeva tagasi Rogosi mõisa tuleohutusnõuete tagamine

09.11.2020

192 päeva tagasi Rogosi mõisa peamaja akende vahetus

09.11.2020

195 päeva tagasi Rõuge valla lumetõrjetööde teostamine 2020/2021 ja 2021/2022 piirkondades 11, 12 ja 14

23.11.2020

206 päeva tagasi Kolme mahtuniversaali soetamine

29.10.2020

208 päeva tagasi Misso alevikus Pugola 14-8 kahetoalise korteri sanitaarremont

26.10.2020

208 päeva tagasi Elektrigeneraatorite soetamine

19.10.2020

212 päeva tagasi Rõuge valla kalendrite tellimine

16.10.2020

213 päeva tagasi Misso teenuskeskuse rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine ja ehitamine

03.11.2020

214 päeva tagasi Arvutitehnika rentimine Rõuge Vallavalitsusele

14.10.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 31. Kõikide hangete nägemiseks
31 päeva tagasi Rõuge valla kohalike ja avalikult kasutatavate teede hooldus 2021. aastal
31 päeva tagasi Varstu aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamine
31 päeva tagasi Rõuge Ööbikuoru näituste rajamine
31 päeva tagasi Rõuge Ööbikuoru turismitaristu ehitamine
31 päeva tagasi Rajatraktori ostmine
31 päeva tagasi Suure Munamäe vaatetorni, välialade ja siseekspositsiooni ehitustööd
31 päeva tagasi Haanja teenuskeskuse kuuri ehitus
31 päeva tagasi Haanja koolimaja garaaži juurdeehitus, tee ümberehitus ja drenaaži ehitus
31 päeva tagasi Mõniste koolihoonete kompleksi energiatõhusus
31 päeva tagasi Rõuge valla koolitransport 2021/2022 ja 2022/2023 õppeaastal ning reisijate juhuveod
31 päeva tagasi Misso vana koolihoone lammutamine
31 päeva tagasi Mõniste Sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone lifti ehitus
31 päeva tagasi Misso vana koolihoone platsi kujundamine kogukonna välialaks
31 päeva tagasi Viitina mnt kergliiklustee ehitus Rõuge alevikus
31 päeva tagasi Rõuge jäätmejaama jäätmekäitlus
391 päeva tagasi Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus
391 päeva tagasi Kolme tuletõrje veevõtukoha ehitus
391 päeva tagasi Rõuge rahvamaja rekonstrueerimine
391 päeva tagasi Suure Munamäe vaatorni, välialade ja siseekspositsiooni ehitustööd
391 päeva tagasi Rõuge valla üldplaneering
391 päeva tagasi Rõuge jäätmejaama jäätmekäitlus
391 päeva tagasi Mõniste mänguväljak
391 päeva tagasi Rõuge valla Varstu aleviku kergliiklustee ehitus
391 päeva tagasi Tänavavalgustuse rekonstrueerimine
391 päeva tagasi Rõuge valla ohtlike jäätmete kogumisringid
391 päeva tagasi Teede rekonstueerimine Rõuge vallas
391 päeva tagasi Haanja koolimaja garaaži juurdeehitus, tee ümberehitus ja drenaaži ehitus
391 päeva tagasi Mõniste Sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone lifti ehitus
391 päeva tagasi Nursi Külakeskuse kõikide ruumide ühendamine maaküttega
391 päeva tagasi Haanja puhke- ja spordikeskuse ja Suure Munamäe vaatetorni vahelise kergliiklustee projekteerimine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 19 lepingut. Kokku lepinguid - 21. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
82 päeva tagasi Varstu aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamine Mpi Kivipaigaldus OÜ

495 012 €

152 päeva tagasi Haanja puhke- ja spordikeskuse ja Suure Munamäe vaatetorni vahelise kergliiklustee projekteerimine Palmpro OÜ

12 140 €

159 päeva tagasi Rõuge valla tänavavalgustuse renoveerimine Kagu Elekter OÜ

242 968 €

159 päeva tagasi Rõuge jäätmejaama jäätmekäitlus Bao Ohtlikud Jäätmed OÜ

43 062 €

213 päeva tagasi Misso teenuskeskuse rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine ja ehitamine Semuehitus AS

534 001 €

272 päeva tagasi Rõuge valla kõvakatetega teede pindamine ning tolmuvabade katete ehitus Eesti Teed AS

167 736 €

272 päeva tagasi Rõuge alevikus asuva Tehnika tn (tee nr 6970382) rekonstrueerimine Trev-2 Grupp AS

107 955 €

276 päeva tagasi Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse ostmine Rõuge valla tänavavalgustuse renoveerimise p... Korbovek OÜ

N/A

276 päeva tagasi Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse ostmine Rõuge valla tänavavalgustuse renoveerimise p... Ekoekspert OÜ

N/A

327 päeva tagasi Mõniste mänguväljaku rajamine Eleri Finants OÜ

17 860 €

359 päeva tagasi Rõuge valla teede remont ja tolmuvaba katte ehitus Trev-2 Grupp AS

N/A

366 päeva tagasi Mõniste sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone lifti ehitus Mekon Ehitus OÜ

47 500 €

384 päeva tagasi Rõuge valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine Kobras AS

N/A

411 päeva tagasi Suure Munamäe vaatetorn, välialad ja siseekspositsioon Mekon Ehitus OÜ

455 000 €

411 päeva tagasi Suure Munamäe vaatetorn, välialad ja siseekspositsioon Ph Building OÜ

455 000 €

419 päeva tagasi Rõuge rahvamaja rekonstrueerimine Silindia Ehitus OÜ

1254 023 €

536 päeva tagasi Rõuge valla lumetõrjetööde teostamine 2019/2020 piirkonnas 24 Minikaevur OÜ

8 461 €

536 päeva tagasi Viitina Külakeskuse osaline renoveerimine Ehitusmeister OÜ

61 840 €

541 päeva tagasi Nursi kortermajade ühislauda lammutamine Terasteenus OÜ

6 900 €