Rõuge Vallavalitsus - riigihanked

Rõuge Vallavalitsus - 77000217 Rõuge Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 116. Kõikide hangete nägemiseks
24 päeva tagasi Haanja puhke- ja spordikeskuse suusaradade prožektorite vahetus uute LED-prožektorite vastu

11.10.2021

38 päeva tagasi Mõniste koolimaja ja rahvamaja energiatõhususe parandamine

13.10.2021

42 päeva tagasi Haanja kergliiklustee ehitusprojektile ekspertiisi tegemine

16.09.2021

47 päeva tagasi Varstu kooli 2021/22 kütteperioodil põlevkivi kütteõliga varustamine ja kahe katla hooldus

19.09.2021

53 päeva tagasi Asfaltkatte uuendamine Varstu Kooli spordiväljakul

12.09.2021

62 päeva tagasi Ruusmäe Mäe tee 2 kortermaja varustamine küttegraanuliga kütteperioodil 2021–2022

06.09.2021

91 päeva tagasi Rõuge valla koolitransport 2021/2022 ja 2022/2023 õppeaastal ning reisijate juhuveod

11.08.2021

105 päeva tagasi Haanja koolimaja garaaži juurdeehitus, tee ümberehitus ja drenaaži ehitus

29.07.2021

119 päeva tagasi Haanja kooli põlevkivi kütteõli ost ja katlamaja hooldus

12.07.2021

119 päeva tagasi Rõuge Põhikooli staadioni ehitus - II etapp

26.07.2021

122 päeva tagasi Rõuge valla koolitransport 2021/2022 ja 2022/2023 õppeaastal ning reisijate juhuveod

15.07.2021

157 päeva tagasi Misso vana koolihoone lammutamine

08.06.2021

180 päeva tagasi Ruusmäe, Mäe tee 2 kortermaja veetorustiku rekonstrueerimine

11.05.2021

189 päeva tagasi Mõniste sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone välislifti ehitus

05.05.2021

193 päeva tagasi Rajatraktori ostmine

03.05.2021

200 päeva tagasi Rõuge kooli mänguväljaku ehitamine

26.04.2021

200 päeva tagasi Varstu madalseikluspark-välijõusaali ehitamine

26.04.2021

203 päeva tagasi Rõuge lasteaia Nursi rühma mänguväljaku ehitamine

21.04.2021

215 päeva tagasi Varstu aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamise omanikujärelevalve

30.03.2021

221 päeva tagasi Vahendite soetamine huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesistamiseks

25.03.2021

229 päeva tagasi Suure Munamäe Vaatetorni visuaalse identiteedi välja töötamine ja kodulehe uuendamine

23.03.2021

248 päeva tagasi Rõuge Ööbikuoru turismitaristu ehitamine

18.03.2021

251 päeva tagasi Varstu aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamine

15.03.2021

255 päeva tagasi Rõuge Ööbikuoru näituste rajamine

03.03.2021

278 päeva tagasi Vahendite soetamine huvihariduse- ja tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesistamiseks

09.02.2021

283 päeva tagasi Rõuge valla kohalike ja avalikult kasutatavate teede hooldus 2021. aastal

11.02.2021

318 päeva tagasi Rõuge valla ajalehe Mägede Hääl väljaandmine 2021. aastal

18.12.2020

321 päeva tagasi Haanja puhke- ja spordikeskuse ja Suure Munamäe vaatetorni vahelise kergliiklustee projekteerimine

21.12.2020

321 päeva tagasi Haanja puhke- ja spordikeskuse ja Suure Munamäe vaatetorni vahelise kergliiklustee projekteerimine

28.12.2020

328 päeva tagasi Rõuge valla tänavavalgustuse renoveerimine

05.01.2021

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 31. Kõikide hangete nägemiseks
200 päeva tagasi Rõuge valla kohalike ja avalikult kasutatavate teede hooldus 2021. aastal
200 päeva tagasi Varstu aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamine
200 päeva tagasi Rõuge Ööbikuoru näituste rajamine
200 päeva tagasi Rõuge Ööbikuoru turismitaristu ehitamine
200 päeva tagasi Rajatraktori ostmine
200 päeva tagasi Suure Munamäe vaatetorni, välialade ja siseekspositsiooni ehitustööd
200 päeva tagasi Haanja teenuskeskuse kuuri ehitus
200 päeva tagasi Haanja koolimaja garaaži juurdeehitus, tee ümberehitus ja drenaaži ehitus
200 päeva tagasi Mõniste koolihoonete kompleksi energiatõhusus
200 päeva tagasi Rõuge valla koolitransport 2021/2022 ja 2022/2023 õppeaastal ning reisijate juhuveod
200 päeva tagasi Misso vana koolihoone lammutamine
200 päeva tagasi Mõniste Sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone lifti ehitus
200 päeva tagasi Misso vana koolihoone platsi kujundamine kogukonna välialaks
200 päeva tagasi Viitina mnt kergliiklustee ehitus Rõuge alevikus
200 päeva tagasi Rõuge jäätmejaama jäätmekäitlus
560 päeva tagasi Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus
560 päeva tagasi Kolme tuletõrje veevõtukoha ehitus
560 päeva tagasi Rõuge rahvamaja rekonstrueerimine
560 päeva tagasi Suure Munamäe vaatorni, välialade ja siseekspositsiooni ehitustööd
560 päeva tagasi Rõuge valla üldplaneering
560 päeva tagasi Rõuge jäätmejaama jäätmekäitlus
560 päeva tagasi Mõniste mänguväljak
560 päeva tagasi Rõuge valla Varstu aleviku kergliiklustee ehitus
560 päeva tagasi Tänavavalgustuse rekonstrueerimine
560 päeva tagasi Rõuge valla ohtlike jäätmete kogumisringid
560 päeva tagasi Teede rekonstueerimine Rõuge vallas
560 päeva tagasi Haanja koolimaja garaaži juurdeehitus, tee ümberehitus ja drenaaži ehitus
560 päeva tagasi Mõniste Sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone lifti ehitus
560 päeva tagasi Nursi Külakeskuse kõikide ruumide ühendamine maaküttega
560 päeva tagasi Haanja puhke- ja spordikeskuse ja Suure Munamäe vaatetorni vahelise kergliiklustee projekteerimine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 20 lepingut. Kokku lepinguid - 22. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
251 päeva tagasi Varstu aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamine Mpi Kivipaigaldus OÜ

495 012 €

255 päeva tagasi Rõuge Ööbikuoru näituste rajamine Pult OÜ

38 250 €

321 päeva tagasi Haanja puhke- ja spordikeskuse ja Suure Munamäe vaatetorni vahelise kergliiklustee projekteerimine Palmpro OÜ

12 140 €

328 päeva tagasi Rõuge valla tänavavalgustuse renoveerimine Kagu Elekter OÜ

242 968 €

328 päeva tagasi Rõuge jäätmejaama jäätmekäitlus Bao Ohtlikud Jäätmed OÜ

43 062 €

382 päeva tagasi Misso teenuskeskuse rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine ja ehitamine Semuehitus AS

534 001 €

441 päeva tagasi Rõuge valla kõvakatetega teede pindamine ning tolmuvabade katete ehitus Eesti Teed AS

167 736 €

441 päeva tagasi Rõuge alevikus asuva Tehnika tn (tee nr 6970382) rekonstrueerimine Trev-2 Grupp AS

107 955 €

445 päeva tagasi Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse ostmine Rõuge valla tänavavalgustuse renoveerimise p... Korbovek OÜ

N/A

445 päeva tagasi Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse ostmine Rõuge valla tänavavalgustuse renoveerimise p... Ekoekspert OÜ

N/A

496 päeva tagasi Mõniste mänguväljaku rajamine Eleri Finants OÜ

17 860 €

528 päeva tagasi Rõuge valla teede remont ja tolmuvaba katte ehitus Trev-2 Grupp AS

N/A

535 päeva tagasi Mõniste sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone lifti ehitus Mekon Ehitus OÜ

47 500 €

553 päeva tagasi Rõuge valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine Kobras AS

N/A

580 päeva tagasi Suure Munamäe vaatetorn, välialad ja siseekspositsioon Mekon Ehitus OÜ

455 000 €

580 päeva tagasi Suure Munamäe vaatetorn, välialad ja siseekspositsioon Ph Building OÜ

455 000 €

588 päeva tagasi Rõuge rahvamaja rekonstrueerimine Silindia Ehitus OÜ

1254 023 €

705 päeva tagasi Rõuge valla lumetõrjetööde teostamine 2019/2020 piirkonnas 24 Minikaevur OÜ

8 461 €

705 päeva tagasi Viitina Külakeskuse osaline renoveerimine Ehitusmeister OÜ

61 840 €

710 päeva tagasi Nursi kortermajade ühislauda lammutamine Terasteenus OÜ

6 900 €