Riigikantselei

Riigikantselei - 70004809 Riigikantselei

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 32. Kõikide hangete nägemiseks

14.11.2022 Eesti arengukoostöö mõjude hindamise metoodika analüüs

05.12.2022

04.07.2022 Metoodiline juhendmaterjal katsetuste läbiviimiseks avalikus sektoris

25.07.2022

10.05.2022 'Eesti 2035“ arvamusrännaku kontseptsiooni loomine, arvamusrännaku läbiviimise toetamine, meediaplaa...

24.05.2022

21.03.2022 Arenguseire 'Andmed tulevikuühiskonnas'

04.04.2022

15.03.2022 Kultuuri- ja spordikorralduse keskkonnajalajälje ja selle vähendamise võimaluste uuring

30.03.2022

02.03.2022 Uurimus “Ülikoolide kolmas missioon: Eesti teadlased innovatsiooni teejuhina”

14.03.2022

21.12.2021 Kohalike omavalitsuste roll rohepöörde elluviimisel Eestis

11.01.2022

15.11.2021 Projekteeritavate korterelamute ligipääsetavuse miinimumkriteeriumide analüüs

26.11.2021

11.11.2021 Rahvaraamatukogude rolli analüüs ja ettepanekud valdkondadevahelise koostöö tõhustamiseks

26.11.2021

26.05.2021 Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide brändingustrateegia, tegevuskava, väärtuspakkumise ja visuaalse...

21.06.2021

11.12.2020 Õhtuste teleuudiste ja ajalehtede ülevaate tellimine

21.12.2020

18.11.2020 Valdkondadeülene kaasamisplatvorm ülemaailmsete kestliku arengu eesmärkide elluviimiseks Eestis – pl...

30.11.2020

13.11.2020 Euroopa Liidu 2030. aasta kliimaeesmärgi võimaliku ambitsioonikuse suurendamise sotsiaalmajandusliku...

30.11.2020

02.11.2020 Koroonakriisiga seonduvate eriteemaliste tekstide tõlkimine ja toimetamine eesti keelest vene ja ing...

10.11.2020

28.10.2020 Perioodika tellimine

05.11.2020

08.10.2020 Perioodika tellimine

19.10.2020

21.09.2020 Eelnõude infosüsteemi hooldus- ja arendustööd

05.10.2020

24.08.2020 Eelnõude infosüsteemi majutusteenus

11.09.2020

17.08.2020 Eesti vesinikuressursside kasutuselevõtu analüüs

01.09.2020

17.08.2020 Euroopa Liidu 2030. aasta kliimapoliitika eesmärkide võimaliku ambitsioonikuse suurendamise sotsiaal...

31.08.2020

04.08.2020 Välisinvesteeringute taustauuringu mõjude hindamine

19.08.2020

20.07.2020 Euroopa Liidu 2030. aasta kliimapoliitika eesmärkide võimaliku ambitsioonikuse suurendamise sotsiaal...

04.08.2020

09.07.2020 Kaitse- ja julgeolekusektori keskkonnajalajälje ja selle vähendamise võimaluste uuring

21.08.2020

02.04.2020 Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadus ja eelarve stsenaariumide mõjud

23.04.2020

25.03.2020 Kohalike omavalitsuste koostöövõimaluste mõjude analüüs pikaajalise hoolduse teenuste korraldamiseks

15.04.2020

11.03.2020 Omavalitsustele ülesannete detsentraliseerimine

31.03.2020

26.02.2020 Videoprojektorite soetamine kasutusrendiga

04.03.2020

08.01.2020 Teatavate plasttoodete tarbimise vähendamiseks võetavate meetmete ja teatavatele plasttoodetele laie...

23.01.2020

03.12.2019 Kaasamissuutlikkuse arendamine Eesti teaduse- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse are...

10.12.2019

28.11.2019 Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs

12.12.2019

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 21 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 21. Kõikide hangete nägemiseks

03.03.2021 Avaliku teenistuse tippjuhtide töö väärtuspakkumise väljatöötamine
03.03.2021 COVID-19 avaliku arvamuse uuring
03.03.2021 Avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogramm II
03.03.2021 Avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogramm I
03.03.2021 Avaliku teenistuse tippjuhtidele coachingu koostööpartnerite leidmine
03.03.2021 Meediamonitooringu teenuse tellimine
03.03.2021 Trükiste tellimine
03.03.2021 Perioodika tellimine 2022. aastaks
03.03.2021 Kirjaliku tõlketeenuse tellimine
03.03.2021 Strateegilise juhtimise alase koolituse väljatöötamine ja läbiviimine avaliku teenistuse tippjuhtide...
03.03.2021 Reisikorraldusteenuse tellimine
03.03.2021 Avaliku teenistuse tippjuhtide värbamiskuulutuste kujundamine
03.03.2021 Riski- ja /või kriisikommunikatsiooni loovlahenduste välja töötamine, vajalike materjalide loomine j...
03.03.2021 Koroonakriisiga seonduvate eriteemaliste tekstide tõlkimine ja toimetamine eesti keelest vene ja ing...
03.03.2021 TDS õhtusöögi ja konverentsi cateringi teenuse tellimine
03.03.2021 Iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva tänumedalite koos kinkekarpidega tootmine
03.03.2021 Iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva kampaania loovlahenduse väljatöötamine
03.03.2021 Iseseisvuse taastamise 30. aastapäevaga reklaamikampaaniaga seotud meediaplaneerimine ja meediaost
03.03.2021 20. augustil Lauluväljakul toimuva suure ühise laulmise lava ning heli- ja valgustehniline teenindam...
03.03.2021 Avaliku teenistuse tippjuhtidele keelekeskkonnas toimuvate võõrkeelekoolituste pakkumine
03.03.2021 Õigusalase koolituse väljatöötamine ja läbiviimine avaliku teenistuse tippjuhtidele

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 43. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

04.07.2022 Metoodiline juhendmaterjal katsetuste läbiviimiseks avalikus sektoris Emor AS

39 900 €

04.07.2022 Metoodiline juhendmaterjal katsetuste läbiviimiseks avalikus sektoris Akkadian OÜ

39 900 €

02.03.2022 Uurimus “Ülikoolide kolmas missioon: Eesti teadlased innovatsiooni teejuhina” TARTU ÜLIKOOL

49 500 €

21.12.2021 Kohalike omavalitsuste roll rohepöörde elluviimisel Eestis TARTU ÜLIKOOL

39 800 €

15.11.2021 Projekteeritavate korterelamute ligipääsetavuse miinimumkriteeriumide analüüs Mittetulundusühing Ligipääsetavuse Foorum

29 300 €

11.11.2021 Rahvaraamatukogude rolli analüüs ja ettepanekud valdkondadevahelise koostöö tõhustamiseks Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

49 000 €

18.11.2020 Valdkondadeülene kaasamisplatvorm ülemaailmsete kestliku arengu eesmärkide elluviimiseks Eestis – pl... Newton Marketing OÜ

17 030 €

13.11.2020 Euroopa Liidu 2030. aasta kliimaeesmärgi võimaliku ambitsioonikuse suurendamise sotsiaalmajandusliku... Kpmg Baltics OÜ

58 000 €

02.11.2020 Koroonakriisiga seonduvate eriteemaliste tekstide tõlkimine ja toimetamine eesti keelest vene ja ing... Interlex OÜ

25 123 €

02.11.2020 Koroonakriisiga seonduvate eriteemaliste tekstide tõlkimine ja toimetamine eesti keelest vene ja ing... Avatar OÜ

25 123 €

02.11.2020 Koroonakriisiga seonduvate eriteemaliste tekstide tõlkimine ja toimetamine eesti keelest vene ja ing... Eiffel Meedia OÜ

25 123 €

02.11.2020 Koroonakriisiga seonduvate eriteemaliste tekstide tõlkimine ja toimetamine eesti keelest vene ja ing... Luisa Tõlkebüroo OÜ

25 123 €

02.11.2020 Koroonakriisiga seonduvate eriteemaliste tekstide tõlkimine ja toimetamine eesti keelest vene ja ing... Krabu Grupp OÜ

25 123 €

02.11.2020 Koroonakriisiga seonduvate eriteemaliste tekstide tõlkimine ja toimetamine eesti keelest vene ja ing... VÄLEK OÜ

25 123 €

02.11.2020 Koroonakriisiga seonduvate eriteemaliste tekstide tõlkimine ja toimetamine eesti keelest vene ja ing... Hanna Hiiesalu

25 123 €

28.10.2020 Perioodika tellimine Äripäev AS

5 141 €

17.07.2020 Koroonaviiruse leviku tõkestamisele suunatud, esmajoones eri- ja hädaolukorra aegsete tellija kampaa... Postimees Grupp AS

69 499 €

09.07.2020 Kaitse- ja julgeolekusektori keskkonnajalajälje ja selle vähendamise võimaluste uuring Sihtasutus Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

67 450 €

09.07.2020 Kaitse- ja julgeolekusektori keskkonnajalajälje ja selle vähendamise võimaluste uuring Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

67 450 €

12.06.2020 Koroonaviiruse leviku tõkestamisele suunatud, esmajoones eri- ja hädaolukorra aegsete tellija kampaa... Ekspress Meedia AS

N/A

26.05.2020 COVID-19 viiruse leviku tõkestamisele suunatud teavituskampaania „Püsime terved!“ Kontuur Lb OÜ

44 998 €

26.05.2020 COVID-19 viiruse leviku tõkestamisele suunatud teavituskampaania „Püsime terved!“ Trendmark OÜ

44 998 €

19.05.2020 Perioodilised avaliku arvamuse uuringud COVID-19 ja sellega seotud eriolukorra teemal Turu-Uuringute AS

37 800 €

10.04.2020 COVID-19 viiruse leviku tõkestamisele suunatud vastutustundlikkuse kampaania Kontuur Lb OÜ

41 000 €

10.04.2020 COVID-19 viiruse leviku tõkestamisele suunatud vastutustundlikkuse kampaania Trendmark OÜ

41 000 €

03.04.2020 FFP3 respiraatorite ostmine ja tarnimine Riigikantseleile Corpowear OÜ

9250 000 €

02.04.2020 Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadus ja eelarve stsenaariumide mõjud Erc Konsultatsiooni OÜ

58 500 €

25.03.2020 Kohalike omavalitsuste koostöövõimaluste mõjude analüüs pikaajalise hoolduse teenuste korraldamiseks Pricewaterhousecoopers Advisors AS

40 500 €

11.03.2020 Omavalitsustele ülesannete detsentraliseerimine Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

50 268 €

26.02.2020 Videoprojektorite soetamine kasutusrendiga Datel AS

19 030 €