Riigikantselei - riigihanked

Riigikantselei - 70004809 Riigikantselei

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 22 hanget. Kokku hankeid - 22. Kõikide hangete nägemiseks
145 päeva tagasi Õhtuste teleuudiste ja ajalehtede ülevaate tellimine

21.12.2020

168 päeva tagasi Valdkondadeülene kaasamisplatvorm ülemaailmsete kestliku arengu eesmärkide elluviimiseks Eestis – pl...

30.11.2020

173 päeva tagasi Euroopa Liidu 2030. aasta kliimaeesmärgi võimaliku ambitsioonikuse suurendamise sotsiaalmajandusliku...

30.11.2020

184 päeva tagasi Koroonakriisiga seonduvate eriteemaliste tekstide tõlkimine ja toimetamine eesti keelest vene ja ing...

10.11.2020

189 päeva tagasi Perioodika tellimine

05.11.2020

209 päeva tagasi Perioodika tellimine

19.10.2020

226 päeva tagasi Eelnõude infosüsteemi hooldus- ja arendustööd

05.10.2020

254 päeva tagasi Eelnõude infosüsteemi majutusteenus

11.09.2020

261 päeva tagasi Eesti vesinikuressursside kasutuselevõtu analüüs

01.09.2020

261 päeva tagasi Euroopa Liidu 2030. aasta kliimapoliitika eesmärkide võimaliku ambitsioonikuse suurendamise sotsiaal...

31.08.2020

274 päeva tagasi Välisinvesteeringute taustauuringu mõjude hindamine

19.08.2020

289 päeva tagasi Euroopa Liidu 2030. aasta kliimapoliitika eesmärkide võimaliku ambitsioonikuse suurendamise sotsiaal...

04.08.2020

300 päeva tagasi Kaitse- ja julgeolekusektori keskkonnajalajälje ja selle vähendamise võimaluste uuring

21.08.2020

398 päeva tagasi Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadus ja eelarve stsenaariumide mõjud

23.04.2020

406 päeva tagasi Kohalike omavalitsuste koostöövõimaluste mõjude analüüs pikaajalise hoolduse teenuste korraldamiseks

15.04.2020

420 päeva tagasi Omavalitsustele ülesannete detsentraliseerimine

31.03.2020

435 päeva tagasi Videoprojektorite soetamine kasutusrendiga

04.03.2020

483 päeva tagasi Teatavate plasttoodete tarbimise vähendamiseks võetavate meetmete ja teatavatele plasttoodetele laie...

23.01.2020

519 päeva tagasi Kaasamissuutlikkuse arendamine Eesti teaduse- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse are...

10.12.2019

524 päeva tagasi Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs

12.12.2019

530 päeva tagasi Arenguprogrammi väljatöötamine ja läbiviimine Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide digikompetentside...

10.01.2020

540 päeva tagasi Maksusüsteemi konkurentsivõimelisuse analüüs, sh Eesti tööstusettevõtete tootmissisendi hindasid mõj...

20.11.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 21 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 21. Kõikide hangete nägemiseks
63 päeva tagasi Avaliku teenistuse tippjuhtide töö väärtuspakkumise väljatöötamine
63 päeva tagasi COVID-19 avaliku arvamuse uuring
63 päeva tagasi Avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogramm II
63 päeva tagasi Avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogramm I
63 päeva tagasi Avaliku teenistuse tippjuhtidele coachingu koostööpartnerite leidmine
63 päeva tagasi Meediamonitooringu teenuse tellimine
63 päeva tagasi Trükiste tellimine
63 päeva tagasi Perioodika tellimine 2022. aastaks
63 päeva tagasi Kirjaliku tõlketeenuse tellimine
63 päeva tagasi Strateegilise juhtimise alase koolituse väljatöötamine ja läbiviimine avaliku teenistuse tippjuhtide...
63 päeva tagasi Reisikorraldusteenuse tellimine
63 päeva tagasi Avaliku teenistuse tippjuhtide värbamiskuulutuste kujundamine
63 päeva tagasi Riski- ja /või kriisikommunikatsiooni loovlahenduste välja töötamine, vajalike materjalide loomine j...
63 päeva tagasi Koroonakriisiga seonduvate eriteemaliste tekstide tõlkimine ja toimetamine eesti keelest vene ja ing...
63 päeva tagasi TDS õhtusöögi ja konverentsi cateringi teenuse tellimine
63 päeva tagasi Iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva tänumedalite koos kinkekarpidega tootmine
63 päeva tagasi Iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva kampaania loovlahenduse väljatöötamine
63 päeva tagasi Iseseisvuse taastamise 30. aastapäevaga reklaamikampaaniaga seotud meediaplaneerimine ja meediaost
63 päeva tagasi 20. augustil Lauluväljakul toimuva suure ühise laulmise lava ning heli- ja valgustehniline teenindam...
63 päeva tagasi Avaliku teenistuse tippjuhtidele keelekeskkonnas toimuvate võõrkeelekoolituste pakkumine
63 päeva tagasi Õigusalase koolituse väljatöötamine ja läbiviimine avaliku teenistuse tippjuhtidele

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 29 lepingut. Kokku lepinguid - 30. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
168 päeva tagasi Valdkondadeülene kaasamisplatvorm ülemaailmsete kestliku arengu eesmärkide elluviimiseks Eestis – pl... Newton Marketing OÜ

17 030 €

173 päeva tagasi Euroopa Liidu 2030. aasta kliimaeesmärgi võimaliku ambitsioonikuse suurendamise sotsiaalmajandusliku... Kpmg Baltics OÜ

58 000 €

189 päeva tagasi Perioodika tellimine Äripäev AS

5 141 €

292 päeva tagasi Koroonaviiruse leviku tõkestamisele suunatud, esmajoones eri- ja hädaolukorra aegsete tellija kampaa... Postimees Grupp AS

69 499 €

300 päeva tagasi Kaitse- ja julgeolekusektori keskkonnajalajälje ja selle vähendamise võimaluste uuring Sihtasutus Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

67 450 €

300 päeva tagasi Kaitse- ja julgeolekusektori keskkonnajalajälje ja selle vähendamise võimaluste uuring Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

67 450 €

327 päeva tagasi Koroonaviiruse leviku tõkestamisele suunatud, esmajoones eri- ja hädaolukorra aegsete tellija kampaa... Ekspress Meedia AS

N/A

344 päeva tagasi COVID-19 viiruse leviku tõkestamisele suunatud teavituskampaania „Püsime terved!“ Kontuur Lb OÜ

44 998 €

344 päeva tagasi COVID-19 viiruse leviku tõkestamisele suunatud teavituskampaania „Püsime terved!“ Trendmark OÜ

44 998 €

351 päeva tagasi Perioodilised avaliku arvamuse uuringud COVID-19 ja sellega seotud eriolukorra teemal Turu-Uuringute AS

37 800 €

391 päeva tagasi COVID-19 viiruse leviku tõkestamisele suunatud vastutustundlikkuse kampaania Kontuur Lb OÜ

41 000 €

391 päeva tagasi COVID-19 viiruse leviku tõkestamisele suunatud vastutustundlikkuse kampaania Trendmark OÜ

41 000 €

398 päeva tagasi FFP3 respiraatorite ostmine ja tarnimine Riigikantseleile Corpowear OÜ

9250 000 €

398 päeva tagasi Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadus ja eelarve stsenaariumide mõjud Erc Konsultatsiooni OÜ

58 500 €

406 päeva tagasi Kohalike omavalitsuste koostöövõimaluste mõjude analüüs pikaajalise hoolduse teenuste korraldamiseks Pricewaterhousecoopers Advisors AS

40 500 €

420 päeva tagasi Omavalitsustele ülesannete detsentraliseerimine Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

50 268 €

435 päeva tagasi Videoprojektorite soetamine kasutusrendiga Datel AS

19 030 €

483 päeva tagasi Teatavate plasttoodete tarbimise vähendamiseks võetavate meetmete ja teatavatele plasttoodetele laie... TARTU ÜLIKOOL

49 750 €

483 päeva tagasi Teatavate plasttoodete tarbimise vähendamiseks võetavate meetmete ja teatavatele plasttoodetele laie... Earth Care OÜ

49 750 €

519 päeva tagasi Kaasamissuutlikkuse arendamine Eesti teaduse- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse are... Mittetulundusühing Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum

10 500 €

524 päeva tagasi Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs Advokaadibüroo Tgs Baltic AS

37 416 €

524 päeva tagasi Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs Haldur OÜ

37 416 €

524 päeva tagasi Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs Eraisik

37 416 €

524 päeva tagasi Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs Advokaadibüroo Rask OÜ

37 416 €

540 päeva tagasi Maksusüsteemi konkurentsivõimelisuse analüüs, sh Eesti tööstusettevõtete tootmissisendi hindasid mõj... Deloitte Advisory AS

48 890 €

625 päeva tagasi Kohaliku kasu instrumentide analüüs (taluvushuvi mõjuanalüüs) Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

50 000 €

638 päeva tagasi Euroopa Liidu valdkonnaülese IT agentuuri juhtimismudel Pricewaterhousecoopers Advisors AS

50 000 €

645 päeva tagasi Videokonverentsiseadmete soetamine kasutusrendiga Skarcon OÜ

N/A

820 päeva tagasi Valitsusportaali visuaalne uuendamine VELVET DP OÜ

41 520 €