Riigi Tugiteenuste Keskus - riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus - 70007340 Riigi Tugiteenuste Keskus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 365. Kõikide hangete nägemiseks
4 päeva tagasi COVID-19 pressikonverentside ülekande teenus Sotsiaalministeeriumile

01.11.2021

5 päeva tagasi EASi ja SA KredExi ühendorganisatsiooni toimimismudeli ja teenuste korraldamise analüüs Rahandusmini...

29.10.2021

6 päeva tagasi Erra jõe ja Kiviõli kraavi jääkreostuse ohutustamise projekteerimis- ja ehitustööde FIDIC inseneri j...

12.11.2021

6 päeva tagasi Seirejaamade projekteerimis- ja ehitustööde tellimine (Keskkonnaagentuur)

08.11.2021

8 päeva tagasi Projekteerimis- ja ehitustööd Erra jõe ja Kiviõli kraavi jääkreostuse ohutustamiseks (Keskkonnaminis...

12.11.2021

11 päeva tagasi Eesti kalandussektori kohta andmete kogumise riikliku töökava täitmine 2022-2024 aastal (Keskkonnami...

08.11.2021

11 päeva tagasi Töötervishoiuteenuse osutamine Maksu- ja Tolliametile

27.10.2021

14 päeva tagasi Rahvusvahelise konverentsi „Sotsiaalvaldkonna infotehnoloogia konverents“ ja Euroopa sotsiaalvaldkon...

21.10.2021

14 päeva tagasi Pensionisüsteemide rahvusvahelise praktika analüüsi läbiviimine Sotsiaalministeeriumile

26.10.2021

14 päeva tagasi Avaliku enampakkumise teadete avaldamine üleriigilise levikuga ajalehes (Maa-amet)

26.10.2021

15 päeva tagasi Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse ladestusala teise ehitusjärgu rajamise eelne keskkonnamõju h...

01.11.2021

19 päeva tagasi Nakkushaiguste labori meditsiiniseadmete ost Terviseametile

29.10.2021

21 päeva tagasi Võrtsjärve olulisemate töönduslike kalaliikide varude seisundi hindamine (Keskkonnaministeerium)

20.10.2021

22 päeva tagasi Isikukaitsevahendite ostmine riigiasutustele 2021-2023

25.10.2021

22 päeva tagasi Heakorrateenuse tellimine Maksu-ja Tolliameti bürooruumidele

28.10.2021

27 päeva tagasi Soolise võrdõiguslikkuse monitooring (Sotsiaalministeerium)

07.10.2021

29 päeva tagasi Kalade läbipääsu tagamine Purtse jõel Püssi paisu juures, projekteerimine ja keskkonnamõjude hindami...

04.10.2021

36 päeva tagasi Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi lubatud heitkoguse ...

28.09.2021

36 päeva tagasi Lennuki aastahoolduse tellimine (Maa-amet)

23.09.2021

36 päeva tagasi Trükiteenuse tellimine Terviseametile

18.10.2021

43 päeva tagasi Kontorivormi ostmine Keskkonnaametile

07.10.2021

43 päeva tagasi Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves 2022 - 2025 (Keskkonnaministeerium)

05.10.2021

46 päeva tagasi Hüdrometeoroloogiliste seirejaamade mõõtetehnika uuendamine 2021 (Keskkonnaagentuur)

04.10.2021

48 päeva tagasi Valimiste infosüsteemide ja nendega seotud protsesside turvalisuse terviklik auditeerimine ja hindam...

29.09.2021

50 päeva tagasi Sõidukite kasutusrendile võtmine Maksu- ja Tolliametile

29.09.2021

53 päeva tagasi Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes (Keskkonnaministeerium)

15.09.2021

53 päeva tagasi Tegevhindajate konsultatsiooniteenus maa korralise hindamise läbiviimiseks II (Maa-amet)

06.09.2021

54 päeva tagasi Skisofreenia, skisotüüpsete ja luululiste häiretega tööealise rehabilitatsioonijuhise koostamise tee...

17.09.2021

57 päeva tagasi Üle-eestiline maismaalinnustiku analüüs (Keskkonnaministeerium)

09.09.2021

60 päeva tagasi Lõheliste kudetingimuste parandamise ehitustööd Vasalemma jõe alam-ja keskjooksul (Keskkonnaamet)

17.09.2021

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 504. Kõikide hangete nägemiseks
174 päeva tagasi Ökosüsteemiteenuste rahalise hindamise metoodika tellimine
174 päeva tagasi Kommunikatsioonipartneri leidmine Paldiski lõppladustuspaiga rajamisel
174 päeva tagasi Keskkonnaloakrati prototüüp TSI rahastuse toel
175 päeva tagasi Kõrgtäpne nivelleerimine ja reeperite valmistamine ning paigaldus
175 päeva tagasi EL HKSi lubatud heitkoguse ühikute hinnaprognoosi ja analüüsi teenus
175 päeva tagasi Nitraaditundliku ala tegevuskava 2021-2024 rakendamise korraldamine
175 päeva tagasi Struktuurivahenditest rahastatud tegevuste mõju Eesti2020 ja EL2020 eesmärkide täitmisse
175 päeva tagasi Teenuse tellimine topiste valmistamiseks
175 päeva tagasi Psühholoogide kutseaasta 2021/2022
175 päeva tagasi Aerolaserskanneri tugiteenuste ostmine
175 päeva tagasi Riigihangete hindamisel kvaliteedikriteeriumite vähese kasutamise põhjuste analüüs ja edendamismeetm...
181 päeva tagasi Analüüs vägivalda pealt näinud laste ohvritena käsitlemise regulatsiooni ja praktika kohta
181 päeva tagasi Radaritaristu ehitustööde tellimine
181 päeva tagasi Tugevasti muudetud veekogumite ökoloogilise potentsiaali määramise teenuse tellimine
181 päeva tagasi Pärnu jõe teemaplaneeringu asjakohaste mõjude hindamise uuring
181 päeva tagasi Riigi hoonestatud kinnisvara üüri- ja rahastamismudel
181 päeva tagasi Süsteemi sisenejate (sh kohtueelses menetluses) ja selles olijate vaimse tervise skriining ja järelh...
181 päeva tagasi TRIPOD testikasutusleping vanglateenistusele
181 päeva tagasi Uuring raamatupidamisekorralduse ühiskondlikust toimimisest
181 päeva tagasi Erinevate riskide realiseerumise mõju lastele ja noortele
181 päeva tagasi Ekspertteenus
182 päeva tagasi Partnerleping toiduabi jaoks
182 päeva tagasi Omastehooldajate tugivõrgustiku väljatöötamine
182 päeva tagasi SMI metoodika auditeerimisteenuse tellimine
182 päeva tagasi TEHIKu sümboolikaga tooted
182 päeva tagasi Mikroprügi seireteenuse tellimine veesambas ja põhjasetetes aastaks 2021
182 päeva tagasi Avaliku teenistuse tippjuhtide töö väärtuspakkumise väljatöötamine
182 päeva tagasi Radooni detektorite mõõtesüsteemi soetamine
182 päeva tagasi Avaliku teenistuse tippjuhtide coachingu koostööpartnerite leidmine
182 päeva tagasi Kui palju maksab alaealine õigusrikkuja?

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 367. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
15 päeva tagasi Avaliku sektori ametnike ja töötajate sisseelamise e-õppe kursus Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

55 448 €

48 päeva tagasi Personalijuhtide arenguprogramm 2021-2023 Ebs Executive Education OÜ

47 062 €

53 päeva tagasi Meditsiiniliste külmikute ostmine Terviseametile Meditsiinigrupp AS

171 993 €

53 päeva tagasi Tegevhindajate konsultatsiooniteenus maa korralise hindamise läbiviimiseks II (Maa-amet) Re Kinnisvara AS

16 200 €

53 päeva tagasi Tegevhindajate konsultatsiooniteenus maa korralise hindamise läbiviimiseks II (Maa-amet) Uus Maa Kinnisvarabüroo Virumaa OÜ

16 200 €

62 päeva tagasi Sisekontrollisüsteemi koolitus kohalikele omavalitsustele Kpmg Baltics OÜ

299 999 €

77 päeva tagasi Peadirektorite asetäitjate arengukontseptsioon 2021-2023 Change Partners OÜ

217 700 €

106 päeva tagasi Veetöötlusjaamade ja reoveepuhastite operaatorite koolituse korraldamine aastatel 2021 – 2023 (Keskk... Aqua Consult Baltic OÜ

69 000 €

110 päeva tagasi Vaktsineerimiskampaania meediapinnad (suvi 2021) Sotsiaalministeeriumile Trendmark OÜ

59 998 €

113 päeva tagasi GNSS püsijaama seadmete komplekti ja kõrgtäpse motoriseeritud elektrontahhümeetri komplekti hankimin... Geosystems Eesti OÜ

72 809 €

116 päeva tagasi Vaktsiinide transporditeenuse tellimine Terviseametile TAMRO EESTI OÜ

600 000 €

118 päeva tagasi Piimatoodete ostmine Tallinna, Tartu ja Viru Vanglale 2021-2024 Sanitex OÜ

N/A

118 päeva tagasi Piimatoodete ostmine Tallinna, Tartu ja Viru Vanglale 2021-2024 Valio Eesti AS

N/A

124 päeva tagasi Veealuse pidevmüra uuring ja seire 2021-2022 (Keskkonnaagentuur) Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

50 000 €

134 päeva tagasi Kasutusrendileping nr L21106445 Seb Liising AS

31 145 €

134 päeva tagasi Reisikorraldusteenuse tellimine Reisieksperdi AS

7224 100 €

134 päeva tagasi Reisikorraldusteenuse tellimine Baltic Tours AS

7224 100 €

134 päeva tagasi Reisikorraldusteenuse tellimine Wris AS

7224 100 €

155 päeva tagasi Ürituste korraldamine Terviseametile Marketing Communication Alliance OÜ

100 000 €

155 päeva tagasi Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila 3.kärje osaline sulgemistöö nr 4-3/21/41 Nordpont OÜ

119 730 €

158 päeva tagasi Postiteenuse tellimine I ja II astme kohtutele Eesti Post AS

1450 000 €

161 päeva tagasi Hügieenitarvete ostmine kinnipeetavatele Easy Star OÜ

N/A

161 päeva tagasi Gammaspektromeetri detektoritele jahutussüsteemi soetamine koos paigalduse ja seadistusega (Keskkonn... Radico Nord OÜ

49 220 €

167 päeva tagasi Mitmesuguste toiduainete (kuivained ja muud toiduained) ostmine vanglatele Sanitex OÜ

846 000 €

167 päeva tagasi Mitmesuguste toiduainete (kuivained ja muud toiduained) ostmine vanglatele Makro Trade Baltic OÜ

846 000 €

169 päeva tagasi Psühholoogide kutseaasta 2021/2022 (Sotsiaalministeerium) TARTU ÜLIKOOL

398 387 €

183 päeva tagasi Peresõbraliku tööandja märgise teavitustegevused Sotsiaalministeeriumile Callisto Group OÜ

53 105 €

190 päeva tagasi Statistilise metsainventeerimise abivälitööde tellimine (Keskkonnaagentuur) Metsainventuurid OÜ

36 000 €

190 päeva tagasi SARS-CoV-2 viirustüvede mutatsioonianalüüs qPCR metoodikal Terviseametile SYNLAB Eesti OÜ

240 000 €

190 päeva tagasi Enesejuhtimise koolitusprogrammi väljatöötamine ja läbiviimine Change Consulting OÜ

299 999 €