Riigi Tugiteenuste Keskus - riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus - 70007340 Riigi Tugiteenuste Keskus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 255. Kõikide hangete nägemiseks
Täna Statistilise metsainventeerimise abivälitööde tellimine (Keskkonnaagentuur)

20.04.2021

3 päeva tagasi Kütuse ostmine

10.05.2021

5 päeva tagasi Röntgenaparaadi ostmine Viru Vanglale

27.04.2021

5 päeva tagasi Nitriilkinnaste, vinüülkinnaste ja jalatsikaitsmete ostmine Tallinna, Tartu ja Viru vanglale

23.04.2021

7 päeva tagasi Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila 3.kärje osaline sulgemistöö (Keskkonnaagentuur)

03.05.2021

7 päeva tagasi Konsultatsiooniteenuse tellimine "Keskkonnavaldkonna arengukava 2030" koostamiseks

21.04.2021

7 päeva tagasi Kalade kudetingimuste parandamise järelhindamine (Keskkonnaamet)

14.04.2021

11 päeva tagasi Laskemoona ostmine vanglatele

19.04.2021

12 päeva tagasi Eesti Loodusmuuseumile seenenäituse tellimine aastateks 2021 - 2023

23.04.2021

12 päeva tagasi Kaitsevarustuse soetamine vanglatele

03.05.2021

14 päeva tagasi Mitmekesisuse märgise mudeli rakendamise tellimine Sotsiaalministeeriumile

20.04.2021

14 päeva tagasi Kalade kudetingimuste parendamise ehitustööd (Keskkonnaamet)

26.04.2021

18 päeva tagasi Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning...

19.04.2021

19 päeva tagasi Koopiapaberi ostmine Tallinna, Tartu ja Viru vanglale

05.04.2021

26 päeva tagasi Sõiduki kasutusrendile võtmine Riigikantseleile

05.04.2021

29 päeva tagasi Turunduskommunikatsiooni partner struktuurivahendite teavitustegevusteks

12.04.2021

32 päeva tagasi Mullanäituse ideekonkurss Eesti Loodusmuuseumile

12.04.2021

32 päeva tagasi 4x4 sõidukite kasutusrendile võtmine (Keskkonnaagentuur)

09.04.2021

33 päeva tagasi Majutus-, toitlustus- ja konverentsiteenuste tellimine Sotsiaalministeeriumile

31.03.2021

34 päeva tagasi Tugev- ja nõrkvoolutööde tellimine 2021 -2023 (Keskkonnaagentuur)

24.03.2021

38 päeva tagasi Õigusloome akadeemia korraldamine 2021. aastal (Justiitsministeerium)

26.03.2021

39 päeva tagasi Postiteenuse tellimine I ja II astme kohtutele

29.03.2021

40 päeva tagasi Välise konsultandi kaasamine „Keskkonnakaitseluba 3.0“ projekti juurde keskkonnakaitselubade künnist...

26.03.2021

40 päeva tagasi Joogivee ostmine ja veeseadmete rent

15.03.2021

42 päeva tagasi Eesti - Läti programmi 2014-2020 tulemusindikaatorite sihttasemete saavutamise hindamine

16.03.2021

45 päeva tagasi Lennutegevuse korraldamise teenus (Maa-amet)

09.03.2021

46 päeva tagasi Prokuratuuri võimekuste analüüs Rahandusministeeriumile

15.03.2021

54 päeva tagasi Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla järelseire

05.03.2021

55 päeva tagasi Rapiscan ja Astrophysics pagasi läbivalgustusseadmete hooldus ja remont Maksu- ja Tolliametile

08.03.2021

59 päeva tagasi Mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamine raske ja sügava puudega 0-15-aastastele last...

05.03.2021

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 313. Kõikide hangete nägemiseks
Täna Uuring luhtadel majandamisvõtete osas
Täna Autode ost
Täna Autopesu
Täna RFK eestikeelse tõlke ja käsiraamatu hange
Täna Kudumite ostmine Keskkonnaametile
Täna Raskmetallide sadenemise bioindikatsioonilise hindamisteenuse tellimine aastaks 2021
Täna Vaivara maa-aluste torustike remonttööde tellimine
Täna Sanktsiooni mõjude ja menetluse mõjude uuring
Täna Transpordikärud morgi koos raamide ning koolnute aluskärudega
Täna Teenuse disaini programm (ATAP)
Täna Avaliku teenistuse tippjuhtidele võõrkeelekoolituse läbiviimine
Täna Postiteenused
Täna Argumenteerimise koolitusprogramm
Täna Detailplaneeringute koolitus
Täna Sisekontrollisüsteemi koolitused
Täna SF 2021+ perioodi Turunduskommunikatsiooni partner struktuurivahendite teavitustegevusteks
Täna Eesti - Vene programmi 2021-2027 keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang
Täna ELM ajutine näitus teemal "Muld - elurikkus, puhas keskkond, kliimamuutused ... "
Täna Käsiraadiojaamade ostmine
Täna Pagaisröntgenite hooldushange
Täna Autokaalude hooldusteenus
Täna Joogivee tellimine
Täna Valveteenus
Täna Koristusteenus
Täna Sillamäe suletud radioaktiivsete jäätmete hoidla järelseire
Täna LIFE IP CleanEST projekti finantsauditid
Täna Kogumipõhised uuring mitteheas seisundis rannikuveekogumile
Täna Lennutegevuse korraldamise teenus
Täna Riigimaadel ehituslikud remonttööd ja ehitiste lammutamine
Täna Maaparandusehitiste rekonstrueerimine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 313. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
38 päeva tagasi SARS-CoV-2 vaktsiinitarvikute ost ning transport Terviseametile Medivar OÜ

240 000 €

46 päeva tagasi Keskastmejuhtide järelkasvu arenguprogramm KESTA 2021-2023 Change Partners OÜ

299 999 €

54 päeva tagasi Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla järelseire Ökosil AS

56 116 €

60 päeva tagasi Katastrimõõdistamise tellimine Tartu ja Põlva maakonnas Viikon OÜ

4 142 €

61 päeva tagasi Katastrimõõdistamise tellimine Pärnu ja Viljandi maakonnas Kobras AS

16 200 €

91 päeva tagasi DNA/RNA eraldamise robot ja tarvikud Terviseametile Lanlab OÜ

57 361 €

102 päeva tagasi Tõlketeenuse tellimine Rahapesu Andmebüroole Eiffel Meedia OÜ

50 000 €

133 päeva tagasi Raudteetaristu halduse ja raudteetranspordi korralduse teiste transpordiliikidega ühendamise analüüs... Pricewaterhousecoopers Advisors AS

88 888 €

138 päeva tagasi Büroomööbli ostmine Maksu- ja Tolliametile Kitman Thulema AS

52 213 €

143 päeva tagasi Asendushooldusteenuselt iseseisvasse ellu astuvate noorte uuring Sotsiaalministeeriumile Civitta Eesti AS

48 880 €

176 päeva tagasi Tõlketeenuse tellimine Maksu- ja Tolliametile Em Tõlge OÜ

250 000 €

178 päeva tagasi Muudatuste juhtimise koolitusprogrammi väljatöötamine ja elluviimine Change Partners OÜ

299 999 €

186 päeva tagasi Isikukaitsevahendite ostmine Tallinna vanglale, Tartu vanglale ja Viru vanglale Corpowear OÜ

946 164 €

199 päeva tagasi Alarmsõiduki kasutusrendile võtmine Rahandusministeeriumile Rentest AS

29 940 €

199 päeva tagasi Hoolduspere teemalise teavitusstrateegia väljatöötamine ja üleriigilise teavituskampaania läbiviimin... Idea Ad AS

97 293 €

199 päeva tagasi Hoolduspere teemalise teavitusstrateegia väljatöötamine ja üleriigilise teavituskampaania läbiviimin... Idea Media OÜ

97 293 €

209 päeva tagasi Keskastmejuhtidele ja tippjuhtide asetäitjatele coachi koolitusprogrammi läbiviimine Ivar Lukk Coaching OÜ

299 999 €

209 päeva tagasi Kala ja kalatoodete ostmine vanglatele Katanter OÜ

14 750 €

222 päeva tagasi Keskkonnaagentuuri seirejaamade tehnilise valve tellimine G4S Eesti AS

13 680 €

229 päeva tagasi Avaliku teenistuse pühendumuse ja rahulolu uuringu metoodika väljatöötamine ja piloteerimine (Rahand... Emor AS

44 400 €

237 päeva tagasi Transpordikärud morgi koos raamide ning koolnute aluskärudega Labochema Eesti OÜ

28 433 €

252 päeva tagasi LIFE Kliima integreeritud projekti põhitaotluse koostamise konsultatsioon (Keskkonnaministeerium) Civitta Eesti AS

N/A

256 päeva tagasi Termoluminestsentsdosimeetrite kiiritaja soetamine (Keskkonnaamet) Radico Nord OÜ

45 000 €

259 päeva tagasi Koroonaviiruse proovide võtmine ning võetud proovide testimine Terviseametile SYNLAB Eesti OÜ

10000 000 €

259 päeva tagasi Koroonaviiruse proovide võtmine ning võetud proovide testimine Terviseametile Medicum Eriarstiabi OÜ

10000 000 €

263 päeva tagasi Kaugtõlketeenuse osutamine 2020-2021 Sotsiaalkindlustusametile Mtü Tartu Viipekeeletõlgid

N/A

263 päeva tagasi Kaugtõlketeenuse osutamine 2020-2021 Sotsiaalkindlustusametile VIIPEKEELETÕLKIDE OÜ

N/A

263 päeva tagasi Lahangusaalide transpordikärud Innomed OÜ

14 069 €

278 päeva tagasi Omavalitsuste koostöö konverentsi läbiviimine Marketing Communication Alliance OÜ

299 999 €

280 päeva tagasi Uuringu „Nügimismeetodite kasutamine soostereotüübivabade karjäärivalikute ja töötingimuste toetamis... Emor AS

58 334 €