Riigi Tugiteenuste Keskus - riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus - 70007340 Riigi Tugiteenuste Keskus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 170. Kõikide hangete nägemiseks
Täna Hoolduspere teemalise teavitusstrateegia väljatöötamine ja üleriigilise teavituskampaania läbiviimin...

21.10.2020

Täna Alarmsõiduki kasutusrendile võtmine Rahandusministeeriumile

26.10.2020

4 päeva tagasi Majapidamistarvete ostmine vanglatele

12.10.2020

6 päeva tagasi Pistikhübriidsõiduki kasutusrendile võtmine Rahandusministeeriumile

19.10.2020

11 päeva tagasi Kala ja kalatoodete ostmine vanglatele

05.10.2020

16 päeva tagasi Maakondlike arendusorganisatsioonide arendusjuhtide arenguprogramm

07.10.2020

17 päeva tagasi Ohtlike ehitiste lammutamine (Maa-amet)

06.10.2020

20 päeva tagasi Katastrimõõdistamise tellimine (riigi omandis olevad ja jäetavad maad sh hoonestusõigusega koormatav...

07.10.2020

24 päeva tagasi Keskkonnaagentuuri seirejaamade tehnilise valve tellimine

18.09.2020

25 päeva tagasi Keskkonnaministeeriumile sõiduauto kasutusrendile võtmine

11.09.2020

25 päeva tagasi Lennuki aastahoolduse tellimine (Maa-amet)

15.09.2020

27 päeva tagasi Terviseameti vaktsiinvälditavate haiguste ennetuskampaania

21.09.2020

27 päeva tagasi Kompuutertomograaf Tartusse Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile

28.09.2020

30 päeva tagasi Perioodi 2014–2020 Eesti-Vene CBC programmi Vene Föderatsiooni projektiauditite tellimine Rahandusmi...

21.09.2020

31 päeva tagasi Avaliku teenistuse pühendumuse ja rahulolu uuringu metoodika väljatöötamine ja piloteerimine (Rahand...

17.09.2020

31 päeva tagasi Konsultatsiooniteenus avaliku ja erasektori koostöö (PPP) projekti Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Libats...

28.09.2020

39 päeva tagasi Transpordikärud morgi koos raamide ning koolnute aluskärudega

27.08.2020

41 päeva tagasi Tõlketeenuse tellimine Maksu- ja Tolliametile

14.09.2020

44 päeva tagasi Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse hindamine (Keskkonnaministeerium)

03.09.2020

46 päeva tagasi Rajatud kalapääsude efektiivsuse hindamine (Keskkonnaministeerium)

01.09.2020

51 päeva tagasi Maksu- ja Tolliameti tava- ja välivormi ostmine

04.09.2020

51 päeva tagasi Maksu- ja Tolliameti vormipluuside ostmine

07.09.2020

53 päeva tagasi Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli projektis osalevate piirkondad...

31.08.2020

54 päeva tagasi Jäätmete likvideerimine riigimaadel (Maa-amet)

07.09.2020

54 päeva tagasi LIFE Kliima integreeritud projekti põhitaotluse koostamise konsultatsioon (Keskkonnaministeerium)

12.08.2020

58 päeva tagasi Ballistiliste kaitsevestide ostmine vanglatele

17.08.2020

58 päeva tagasi Sotsiaalkindlustusameti täiendkoolitused erihoolekande tegevusjuhendajatele tööks spetsiifiliste vaj...

19.08.2020

58 päeva tagasi Termoluminestsentsdosimeetrite kiiritaja soetamine (Keskkonnaamet)

07.08.2020

61 päeva tagasi Koroonaviiruse proovide võtmine ning võetud proovide testimine Terviseametile

06.08.2020

62 päeva tagasi Kontsessiooni andmine pädevale tunnuste väljaandjale Eestis tubakaseaduse, Euroopa Parlamendi ja Nõu...

18.08.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 224. Kõikide hangete nägemiseks
166 päeva tagasi Randomiseeritud kontrollgrupiga uuring (randomized controlled trial, RCT) tööturul
166 päeva tagasi Alaealiste ja noorte vangide ja kriminaalhooldusaluste retsidiivsusmonitooringu süsteemi loomine
166 päeva tagasi Linnapiirkonna meetmete arendamine
166 päeva tagasi KOV ettevõtluse arendamine
166 päeva tagasi Ida-Virumaa majanduse ümberstruktureerimise kava
166 päeva tagasi Looduskaitseliste tööde korraldamine
166 päeva tagasi uuringu hange
166 päeva tagasi ÜKP fondide rakenduskavaga planeeritud finantsinstrumentide eelhindamine
166 päeva tagasi Tallinna, Harjumaa ja Põhja-Rapla ühistranspordi liinivõrgu mudeldamine ning tsoneerimise ja hinnast...
166 päeva tagasi Tallinna, Harjumaa ja Põhja-Rapla ühistranspordi juhtimis- ja finantseerimismudeli analüüs
166 päeva tagasi Kontaktkeskuse lahenduse ostmine
166 päeva tagasi Keskastmejuhtide kompetentsimudeli uuendamine
166 päeva tagasi Coachingu-programmi ja valikmoodulid keskastmejuhtidele
166 päeva tagasi Elurikkuse seire vahendite soetamine ja taristu loomine
166 päeva tagasi TVR järelhindamise analüüsi ettevalmistamine ja hankemenetluse korraldamine
166 päeva tagasi PPP temaatilised uuringud
166 päeva tagasi Alaealiste õigusrikkujatega kokku puutuvate spetsialistide koolitussüsteemi arendus
166 päeva tagasi Põlevkivitööstuse PVT dokumentide kaasajastamine ja täiendamine
166 päeva tagasi Omastehooldajate tugivõrgustiku välja töötamine
166 päeva tagasi Väärtuste ja hoiakute kujundamise programmi väljatöötamine
166 päeva tagasi ÜKP fondide transpordi meetmete mõju sektori energiatõhususele
166 päeva tagasi Teenuste disaini programm
166 päeva tagasi Ilmasamba uuendamine
166 päeva tagasi Ringmajanduse analüüsi koostamine
166 päeva tagasi Eesti-Vene Programmi uue perioodi programmeerimine
166 päeva tagasi Eesti-Läti programmi 2014-2020 mõju hindamine
166 päeva tagasi TAT - lapsehoiu ja alushariduse järeluuring
166 päeva tagasi Eakate rehabilitatsiooniprogramm - dementsus
166 päeva tagasi Detailplaneeringu juhendmaterjal
166 päeva tagasi Elukeskkonnaga rahulolu mõõtmise täiendusvajadused ja andmete kasutamine.

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 264. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
10 päeva tagasi Keskastmejuhtidele ja tippjuhtide asetäitjatele coachi koolitusprogrammi läbiviimine Ivar Lukk Coaching OÜ

299 999 €

39 päeva tagasi Transpordikärud morgi koos raamide ning koolnute aluskärudega Labochema Eesti OÜ

28 433 €

54 päeva tagasi LIFE Kliima integreeritud projekti põhitaotluse koostamise konsultatsioon (Keskkonnaministeerium) Civitta Eesti AS

N/A

58 päeva tagasi Termoluminestsentsdosimeetrite kiiritaja soetamine (Keskkonnaamet) Radico Nord OÜ

45 000 €

61 päeva tagasi Koroonaviiruse proovide võtmine ning võetud proovide testimine Terviseametile SYNLAB Eesti OÜ

10000 000 €

61 päeva tagasi Koroonaviiruse proovide võtmine ning võetud proovide testimine Terviseametile Medicum Eriarstiabi OÜ

10000 000 €

65 päeva tagasi Kaugtõlketeenuse osutamine 2020-2021 Sotsiaalkindlustusametile Mtü Tartu Viipekeeletõlgid

N/A

65 päeva tagasi Kaugtõlketeenuse osutamine 2020-2021 Sotsiaalkindlustusametile VIIPEKEELETÕLKIDE OÜ

N/A

65 päeva tagasi Lahangusaalide transpordikärud Innomed OÜ

14 069 €

80 päeva tagasi Omavalitsuste koostöö konverentsi läbiviimine Marketing Communication Alliance OÜ

299 999 €

82 päeva tagasi Käsiraadiojaamade ning lisade ostmine Maksu- ja Tolliametile Radiocom Baltic OÜ

108 802 €

89 päeva tagasi GPS-vastuvõtjate ning tarkvara litsentside ost (Keskkonnaamet) Alphagis OÜ

83 974 €

92 päeva tagasi Postiteenuse tellimine Maksu- ja Tolliametile Eesti Post AS

400 000 €

101 päeva tagasi Keskkonnamõju hindamise süsteemi parandusettepanekute analüüsi tellimine (Keskkonnaministeerium) LEMMA OÜ

37 000 €

101 päeva tagasi Keskkonnamõju hindamise süsteemi parandusettepanekute analüüsi tellimine (Keskkonnaministeerium) Kristjan Piirimäe

37 000 €

102 päeva tagasi Transpordikärud morgi koos raamide ning koolnute aluskärudega Innomed OÜ

N/A

108 päeva tagasi Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut

31 110 €

108 päeva tagasi Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs Levellab OÜ

31 110 €

108 päeva tagasi Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs Geomedia OÜ

31 110 €

113 päeva tagasi Noorte õigusrikkujate uuring Justiitsministeeriumile Mittetulundusühing Rakendusliku Antropoloogia Keskus

N/A

113 päeva tagasi Noorte õigusrikkujate uuring Justiitsministeeriumile TARTU ÜLIKOOL

N/A

113 päeva tagasi Mitmesuguste kaupade ostmine Tartu Vangla kinnipeetavate kauplusele Horeca Service OÜ

836 200 €

114 päeva tagasi Kõnekeskuse teenuse ostmine Maksu- ja Tolliametile Telia Eesti AS

N/A

115 päeva tagasi Kitlite ja kaitseülikondade ostmine Rahandusministeeriumile Eurosec OÜ

3225 000 €

115 päeva tagasi Kilepõllede ostmine Rahandusministeeriumile Softcom OÜ

58 800 €

117 päeva tagasi Kitlite ja kaitseülikondade ostmine II Rahandusministeeriumile Bristol Trust OÜ

35 550 €

117 päeva tagasi Eesti põhikaardi 1:20 000 trükiks ettevalmistamine ja trükkimine (Maa-amet) Regio OÜ

N/A

118 päeva tagasi Mereprügi uuring ja seire 2020 (Keskkonnaagentuur) TARTU ÜLIKOOL

49 900 €

122 päeva tagasi Koroonaviiruse proovide võtmine ja võetud proovide testimine Terviseametile III SYNLAB Eesti OÜ

2026 853 €

122 päeva tagasi Koroonaviiruse proovide võtmine ja võetud proovide testimine Terviseametile III Medicum Eriarstiabi OÜ

2026 853 €