Riigi Tugiteenuste Keskus

Riigi Tugiteenuste Keskus - 70007340 Riigi Tugiteenuste Keskus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 505. Kõikide hangete nägemiseks

17.06.2022 Meditsiiniliste külmikute ostmine vaktsiinide hoiustamiseks Terviseametile

04.07.2022

14.06.2022 Haljala ja Kukruse vahelise teelõigu 2+2 ristlõikega maantee riigi eriplaneeringu ja KSH programmi k...

01.07.2022

13.06.2022 Trendide ruumilise mõju analüüs. Üleriigilise planeeringu 'Eesti 2040“ alusuuring Rahandusministeeri...

06.07.2022

13.06.2022 Enim puudust kannatavatele inimestele toiduabi kogumine ja jagamine (Sotsiaalministeerium)

21.06.2022

10.06.2022 Immunohematoloogiliste uuringute referentlabori ülesannete (vereseaduse § 17) täitmine Sotsiaalminis...

30.06.2022

09.06.2022 14–26aastaste õigusrikkumise taustaga noorte suunamine õppesse või tööturule läbi sihtsuunitlusega p...

27.06.2022

06.06.2022 Keskkonnavaldkonna arengukava 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise ja muude oluliste mõjude st...

06.07.2022

03.06.2022 Koolituste korraldusteenus

27.06.2022

02.06.2022 Eesti leibkondade maksukoormuse jaotus ning maksuvaba tulu reformi mõjuanalüüs Rahandusministeeriumi...

17.06.2022

02.06.2022 Rahatarkuse õpiväljundid vanuseastmete kaupa Rahandusministeeriumile

17.06.2022

30.05.2022 Allveedroonide ostmine koos lisavarustusega (Keskkonnaamet)

08.06.2022

27.05.2022 Dokumentide uurimisseade kohtuekspertiisi valdkonnas

30.06.2022

25.05.2022 Üle-eestiline elanike kohalike avalike teenuste ja elukeskkonnaga rahulolu uuring Rahandusministeeri...

06.06.2022

24.05.2022 Ministeeriumite IKT valdkonna analüüs ja -teenuse osutamise ning arenduste läbiviimise toimemudel Ra...

09.06.2022

23.05.2022 Ruumiline eelanalüüs Hiiu merealal tuuleenergeetika alade planeerimise võimaluste välja selgitamisek...

17.06.2022

23.05.2022 Psühholoog-nõustaja kutseaasta 2022/2023 Sotsiaalministeeriumile

22.06.2022

23.05.2022 Kliinilise psühholoogi kutseaasta 2022/2023 Sotsiaalministeeriumile

22.06.2022

17.05.2022 Statistilise metsainventeerimise abivälitööd 2022 (Keskkonnaagentuur)

25.05.2022

16.05.2022 Kirjaliku ja suulise tõlketeenuse tellimine erinevatele riigiasutustele

14.06.2022

13.05.2022 Toetatud eluaseme standardlahenduse projekteerimine Sotsiaalministeeriumile

03.06.2022

11.05.2022 Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla järelseire (Keskkonnaministeerium)

27.05.2022

10.05.2022 Koolitusprogramm vanglast vabanenutele (Justiitsministeerium)

30.05.2022

09.05.2022 Noortegarantii tugisüsteemi meediakampaania Sotsiaalkindlustusametile

30.05.2022

09.05.2022 Rongiliikluse taktipõhise sõiduplaani analüüs Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile

31.05.2022

09.05.2022 Statistilise metsainventeerimise abivälitööd 2022 (Keskkonnaagentuur)

16.05.2022

05.05.2022 Kastiga maasturite ostmine (Keskkonnaamet)

03.06.2022

05.05.2022 Kolmekordne kvadrupool massispektromeeter koos vedelikkromatograafiga Eesti Kohtuekspertiisi Institu...

06.06.2022

05.05.2022 Hüdrokopteri ostmine Keskkonnaametile

07.06.2022

03.05.2022 Postiteenuse tellimine Statistikaametile

17.05.2022

03.05.2022 Kahe reaalaja PCR masina inimpäritolu määramiseks ostmine Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile

20.05.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 786. Kõikide hangete nägemiseks

05.05.2022 Võrdlusriikide analüüs planeerimissüsteemi ja planeerimisõiguse viimase aja olulisematest muudatuste...
05.05.2022 Andmekogusse kantavate planeeringuliste mõistete definitsioonid
05.05.2022 Rahatarkuse õpiväljundid vanuseastmete kaupa ehk mida peab teadma 3. klassi lõpetanud laps? Aga 12. ...
05.05.2022 'Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna 'Jätkusuutlik linnapiirkon...
05.05.2022 'SF rakendusperioodi 2014-2020 rakenduskava panus EE2020 ja EL2020 eesmärkide täitmisesse“
05.05.2022 Hange Valge Paberi väljatöötamiseks KeM-le (SFOS 17)
05.05.2022 Küberturbe järelvalve süsteem
05.05.2022 Küberturbe kulude arvestamise mudel
05.05.2022 Riigihangete järelevalve riskianalüüs
05.05.2022 Mere kaugseire õitsengute indikaatorite edasi arendamine ja läviväärtuste seadmine*
22.04.2022 SF rakendusperioodi 2014-2020 võrdsete võimaluste ja võrdõiguslikkuse läbivate teemade hindamine
22.04.2022 Uuring tarbimise juhtimise poolt loodava kasu määramiseks erinevatel turutasemetel
22.04.2022 OSKA uuringute kujundustööd
22.04.2022 OSKA ja Kutsesüsteemi brändi ühendamine
22.04.2022 'Interreg Eesti-Läti programmi 2014-2020 tulemusindikaatorite täitmise hindamine'
22.04.2022 Ökosüsteemiteenuste sotsiaalmajandusliku hindamise abitööd
20.04.2022 Eesti maakasutust mõjutavad rahvusvahelised trendid. Üleriigilise planeeringu alusuuring
20.04.2022 Riikliku rahapesu, terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise riskihinnangu jätkuhindamise...
20.04.2022 SF rakendusperioodi 2021-2017 finantsinstrumentide ex-ante hindamise II etapi korraldamine
20.04.2022 Ringmajanduse analüüsid
20.04.2022 Kaugtööd soodustavate meetmete rahvusvaheline praktika
20.04.2022 Väljaspool kodu osutatavat ööpäevaringset üldhooldusteenust pakkuva asutuse toimepidevuse ja riskiju...
20.04.2022 Allveedroonide soetamine
20.04.2022 Väliskonsultatide hankimine IP projektide konsulteerimiseks.
08.04.2022 Aerokaamera tugiteenuste ostmine
08.04.2022 Aerolaserskanneri tugiteenuste ostmine
08.04.2022 Sisutootmine
08.04.2022 Väärtuste ja hoiakute kujundamise programmi väljatöötamine
04.04.2022 Riigireformi seniste tulemuste ja uute suundade alusanalüüs
04.04.2022 Riigi asutajaõigustega sihtasutuste struktuuri ja ülesannete analüüs

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 552. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

09.06.2022 Riigimaadel jäätmete likvideerimine osa 2 (V piiratud hankemenetlus) Ida-Viru, Alutaguse vald, Kurem... Ragn-Sells AS

10 800 €

09.06.2022 Riigimaadel jäätmete likvideerimine osa 9 (III piiratud hankemenetlus) Viru-Nigula vald, Rannu küla,... Eesti Keskkonnateenused AS

1 138 €

09.06.2022 Riigimaadel jäätmete likvideerimine osa 8 (III piiratud hankemenetlus) Ida-Viru, Narva-Jõesuu linn, ... Praktov OÜ

950 €

23.05.2022 Riigimaadel jäätmete likvideerimine osa 3 (IV piiratud hankemenetlus) Harju, Saue vald, Vansi küla, ... Meris OÜ

4 250 €

18.05.2022 Riigimaadel jäätmete likvideerimine osa 7 (IV piiratud hankemenetlus) Pärnu linn, Lubja tn 68 (Maa-a... Kagumari OÜ

1 900 €

18.05.2022 Riigimaadel jäätmete likvideerimine osa 1 (V piiratud hankemenetlus) Harju, Viimsi vald, Äigrumäe kü... Kalrem OÜ

390 €

16.05.2022 Riigimaadel jäätmete likvideerimine osa 2 (IV piiratud hankemenetlus) Harju, Jõelähtme vald, Keila l... Eesti Keskkonnateenused AS

4 474 €

16.05.2022 Riigimaadel jäätmete likvideerimine osa 6 (IV piiratud hankemenetlus) Põlva, Põlva vald, Kanassaare ... Kagumari OÜ

2 400 €

16.05.2022 Riigimaadel jäätmete likvideerimine osa 5 (IV piiratud hankemenetlus) Jõgeva, Jõgeva vald, Sudiste k... Slr Grupp OÜ

1 330 €

05.05.2022 Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd (IV piiratud hankemenetlus osa 2, Jõgeva lin... Terasteenus OÜ

3 500 €

04.05.2022 Riigimaadel jäätmete likvideerimine osa 7 (III piiratud hankemenetlus) Tallinn, Põhja-Tallinn, Neeme... Eesti Keskkonnateenused AS

5 772 €

04.05.2022 Riigimaadel jäätmete likvideerimine osa 12 (III piiratud hankemenetlus) Viljandi, Viljandi vald, Ain... Eesti Keskkonnateenused AS

298 €

04.05.2022 Riigimaadel jäätmete likvideerimine osa 2 (III piiratud hankemenetlus) Harju, Jõelähtme vald, Jägala... Kalrem OÜ

594 €

04.05.2022 Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd (IV piiratud hankemenetlus osa 8, Võru, Ants... DEMOLIT OÜ

1 450 €

04.05.2022 Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd (IV piiratud hankemenetlus osa 1 Tallinn, Põ... Eldostar OÜ

9 200 €

04.05.2022 Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd (IV piiratud hankemenetlus osa 3, Pärnu linn... Eldostar OÜ

4 700 €

04.05.2022 Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd (IV piiratud hankemenetlus osa 4, Rapla, Keh... Eldostar OÜ

10 400 €

29.04.2022 Riigimaadel jäätmete likvideerimine osa 5 (III piiratud hankemenetlus) Harju, Tallinn, Haabersti lin... DEMOLIT OÜ

2 960 €

29.04.2022 Riigimaadel jäätmete likvideerimine osa 6 (III piiratud hankemenetlus) Harju, Tallinn, Lasnamäe linn... DEMOLIT OÜ

5 200 €

29.04.2022 Riigimaadel jäätmete likvideerimine osa 3 (III piiratud hankemenetlus) Harju, Jõelähtme vald, Liivam... Slr Grupp OÜ

3 990 €

25.04.2022 KT ja MRT seadmete hoolduse- ja remonditeenus ning olemasolevate seadmete uuendamine Siemens Healthcare Oy Eesti Filiaal

160 993 €

20.04.2022 Riigimaadel jäätmete likvideerimine osa 11 (III piiratud hankemenetlus) Rapla, Märjamaa vald, Nerme ... Eesti Keskkonnateenused AS

1 844 €

18.04.2022 Kantseleitarvete ostmine Infotark AS

700 000 €

14.04.2022 Elektrilevi OÜ (ja EE kontserni kuuluva Imatra Elekter AS) võrguga liitumiste analüüs Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

32 000 €

12.04.2022 Kindlustusmaakleri teenus (Keskkonnaamet) Kindlustusest Kindlustusmaakler OÜ

12 780 €

11.04.2022 Keskastmejuhtide kompetentsimudeli uuendamine Levellab OÜ

32 200 €

11.04.2022 Ettevõtluskeskkonna arendamise arenguprogramm kohalikele omavalitsustele Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ

299 999 €

08.04.2022 Elektrilise põhjasegajaga keedukatla ostmine (Viru Vangla) Metos AS

25 360 €

08.04.2022 Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd (IV piiratud hankemenetlus osa 6, Rapla, Rap... DEMOLIT OÜ

850 €

08.04.2022 Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd (IV piiratud hankemenetlus osa 5, Rapla, Koh... DEMOLIT OÜ

9 090 €