Riigi Tugiteenuste Keskus - riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus - 70007340 Riigi Tugiteenuste Keskus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 327. Kõikide hangete nägemiseks
Täna Sisekoristusteenuse tellimine Sotsiaalkindlustusameti bürooruumidele

26.08.2021

2 päeva tagasi Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning...

19.08.2021

3 päeva tagasi Uuring „Pärnu jõe setetest puhastamise ja süvendamise vajalikkus ning võimalikkus“ teostamiseks Raha...

19.08.2021

4 päeva tagasi Probleemse seksuaalkäitumisega noorte mõjutamine kriminaaljustiitssüsteemis

30.08.2021

12 päeva tagasi Trükiteenuse tellimine Sotsiaalkindlustusametile

23.08.2021

18 päeva tagasi Angerjavarude seisundi hindamine Narva jõe vesikonnas 2022 - 2025 (Keskkonnaministeerium)

03.08.2021

19 päeva tagasi Pärandniitude majandajate tunnustusürituse tehniline korraldus (Keskkonnaamet)

27.07.2021

22 päeva tagasi Strateegilise kommunikatsiooni kiiruuringud Riigikantseleile

09.08.2021

26 päeva tagasi Veetöötlusjaamade ja reoveepuhastite operaatorite koolituse korraldamine aastatel 2021 – 2023 (Keskk...

20.07.2021

26 päeva tagasi Kirjaliku tõlketeenuse tellimine (Riigikantselei)

27.07.2021

30 päeva tagasi Väikeveekogude taastamine 2021 (Keskkonnaamet)

30.07.2021

30 päeva tagasi Vaktsineerimiskampaania meediapinnad (suvi 2021) Sotsiaalministeeriumile

09.07.2021

36 päeva tagasi Vaktsiinide transporditeenuse tellimine Terviseametile

29.07.2021

36 päeva tagasi Avaliku sektori ametnike ja töötajate sisseelamise e-õppe kursus

31.08.2021

37 päeva tagasi Radooni detektorite mõõtesüsteemi soetamine (Keskkonnaamet)

09.07.2021

38 päeva tagasi Piimatoodete ostmine Tallinna, Tartu ja Viru Vanglale 2021-2024

28.07.2021

43 päeva tagasi Kohvimasinate rent ja tooraine ostmine Rahandusministeeriumile

20.07.2021

43 päeva tagasi Tallinna Lauluväljakul 20. augustil toimuva öölaulupeo „Vaba Eesti!“ tehnilise teenuse ostmine Riigi...

07.07.2021

44 päeva tagasi Veealuse pidevmüra uuring ja seire 2021-2022 (Keskkonnaagentuur)

29.06.2021

51 päeva tagasi Iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva reklaamikampaania väljatöötamine ja elluviimine

28.06.2021

51 päeva tagasi Tarbekeemiakaupade ostmine Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale ja Viru Vanglale 2021 - 2024

12.07.2021

52 päeva tagasi Lahusti Sodium Chloride Kabi inj 9MG/ML ostmine Terviseametile

28.06.2021

54 päeva tagasi Sõiduki kasutusrendile võtmine Pärnu Maakohtule

17.06.2021

54 päeva tagasi Reisikorraldusteenuse tellimine

06.07.2021

54 päeva tagasi Enim puudust kannatavatele inimestele annetuste kogumine ja jagamine (Sotsiaalministeerium)

09.08.2021

57 päeva tagasi Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kommunikatsioonistrateegia koostamine ja kommunikatsiooni...

02.07.2021

59 päeva tagasi Riigikantselei tekstide tõlkimine, toimetamine ja avaldamine eesti keelest vene ja inglise keelde TA...

02.07.2021

59 päeva tagasi E-arvete kasutamine avalikus sektoris ja ettevõtluses (Rahandusministeerium koostöös Majandus- ja Ko...

15.06.2021

60 päeva tagasi Bussi kasutusrendile võtmine Tartu Vanglale

10.06.2021

61 päeva tagasi LIFE IP CleanEST projekti finantsauditite koostamine Keskkonnaministeeriumile

16.06.2021

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 504. Kõikide hangete nägemiseks
94 päeva tagasi Ökosüsteemiteenuste rahalise hindamise metoodika tellimine
94 päeva tagasi Kommunikatsioonipartneri leidmine Paldiski lõppladustuspaiga rajamisel
94 päeva tagasi Keskkonnaloakrati prototüüp TSI rahastuse toel
95 päeva tagasi Kõrgtäpne nivelleerimine ja reeperite valmistamine ning paigaldus
95 päeva tagasi EL HKSi lubatud heitkoguse ühikute hinnaprognoosi ja analüüsi teenus
95 päeva tagasi Nitraaditundliku ala tegevuskava 2021-2024 rakendamise korraldamine
95 päeva tagasi Struktuurivahenditest rahastatud tegevuste mõju Eesti2020 ja EL2020 eesmärkide täitmisse
95 päeva tagasi Teenuse tellimine topiste valmistamiseks
95 päeva tagasi Psühholoogide kutseaasta 2021/2022
95 päeva tagasi Aerolaserskanneri tugiteenuste ostmine
95 päeva tagasi Riigihangete hindamisel kvaliteedikriteeriumite vähese kasutamise põhjuste analüüs ja edendamismeetm...
101 päeva tagasi Analüüs vägivalda pealt näinud laste ohvritena käsitlemise regulatsiooni ja praktika kohta
101 päeva tagasi Radaritaristu ehitustööde tellimine
101 päeva tagasi Tugevasti muudetud veekogumite ökoloogilise potentsiaali määramise teenuse tellimine
101 päeva tagasi Pärnu jõe teemaplaneeringu asjakohaste mõjude hindamise uuring
101 päeva tagasi Riigi hoonestatud kinnisvara üüri- ja rahastamismudel
101 päeva tagasi Süsteemi sisenejate (sh kohtueelses menetluses) ja selles olijate vaimse tervise skriining ja järelh...
101 päeva tagasi TRIPOD testikasutusleping vanglateenistusele
101 päeva tagasi Uuring raamatupidamisekorralduse ühiskondlikust toimimisest
101 päeva tagasi Erinevate riskide realiseerumise mõju lastele ja noortele
101 päeva tagasi Ekspertteenus
102 päeva tagasi Partnerleping toiduabi jaoks
102 päeva tagasi Omastehooldajate tugivõrgustiku väljatöötamine
102 päeva tagasi SMI metoodika auditeerimisteenuse tellimine
102 päeva tagasi TEHIKu sümboolikaga tooted
102 päeva tagasi Mikroprügi seireteenuse tellimine veesambas ja põhjasetetes aastaks 2021
102 päeva tagasi Avaliku teenistuse tippjuhtide töö väärtuspakkumise väljatöötamine
102 päeva tagasi Radooni detektorite mõõtesüsteemi soetamine
102 päeva tagasi Avaliku teenistuse tippjuhtide coachingu koostööpartnerite leidmine
102 päeva tagasi Kui palju maksab alaealine õigusrikkuja?

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 347. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
30 päeva tagasi Vaktsineerimiskampaania meediapinnad (suvi 2021) Sotsiaalministeeriumile Trendmark OÜ

59 998 €

33 päeva tagasi GNSS püsijaama seadmete komplekti ja kõrgtäpse motoriseeritud elektrontahhümeetri komplekti hankimin... Geosystems Eesti OÜ

72 809 €

44 päeva tagasi Veealuse pidevmüra uuring ja seire 2021-2022 (Keskkonnaagentuur) Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

50 000 €

54 päeva tagasi Kasutusrendileping nr L21106445 Seb Liising AS

31 145 €

75 päeva tagasi Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila 3.kärje osaline sulgemistöö nr 4-3/21/41 Nordpont OÜ

119 730 €

78 päeva tagasi Postiteenuse tellimine I ja II astme kohtutele Eesti Post AS

1450 000 €

81 päeva tagasi Hügieenitarvete ostmine kinnipeetavatele Easy Star OÜ

N/A

81 päeva tagasi Gammaspektromeetri detektoritele jahutussüsteemi soetamine koos paigalduse ja seadistusega (Keskkonn... Radico Nord OÜ

49 220 €

87 päeva tagasi Mitmesuguste toiduainete (kuivained ja muud toiduained) ostmine vanglatele Sanitex OÜ

846 000 €

87 päeva tagasi Mitmesuguste toiduainete (kuivained ja muud toiduained) ostmine vanglatele Makro Trade Baltic OÜ

846 000 €

89 päeva tagasi Psühholoogide kutseaasta 2021/2022 (Sotsiaalministeerium) TARTU ÜLIKOOL

398 387 €

103 päeva tagasi Peresõbraliku tööandja märgise teavitustegevused Sotsiaalministeeriumile Callisto Group OÜ

53 105 €

110 päeva tagasi Statistilise metsainventeerimise abivälitööde tellimine (Keskkonnaagentuur) Metsainventuurid OÜ

36 000 €

110 päeva tagasi SARS-CoV-2 viirustüvede mutatsioonianalüüs qPCR metoodikal Terviseametile SYNLAB Eesti OÜ

240 000 €

110 päeva tagasi Enesejuhtimise koolitusprogrammi väljatöötamine ja läbiviimine Change Consulting OÜ

299 999 €

129 päeva tagasi Koopiapaberi ostmine Tallinna, Tartu ja Viru vanglale Infotark AS

17 500 €

135 päeva tagasi Sõiduki kasutusrendile võtmine Riigikantseleile Hansarent OÜ

30 900 €

142 päeva tagasi 4x4 sõidukite kasutusrendile võtmine (Keskkonnaagentuur) Rentest AS

32 317 €

144 päeva tagasi Tugev- ja nõrkvoolutööde tellimine 2021 -2023 (Keskkonnaagentuur) Powerport OÜ

40 000 €

148 päeva tagasi Õigusloome akadeemia korraldamine 2021. aastal (Justiitsministeerium) TARTU ÜLIKOOL

N/A

148 päeva tagasi Õigusloome akadeemia korraldamine 2021. aastal (Justiitsministeerium) TARTU ÜLIKOOL

7 720 €

148 päeva tagasi SARS-CoV-2 vaktsiinitarvikute ost ning transport Terviseametile Medivar OÜ

240 000 €

149 päeva tagasi Välise konsultandi kaasamine „Keskkonnakaitseluba 3.0“ projekti juurde keskkonnakaitselubade künnist... Haap Consulting OÜ

56 900 €

149 päeva tagasi Välise konsultandi kaasamine „Keskkonnakaitseluba 3.0“ projekti juurde keskkonnakaitselubade künnist... Designminds OÜ

56 900 €

156 päeva tagasi Keskastmejuhtide järelkasvu arenguprogramm KESTA 2021-2023 Change Partners OÜ

299 999 €

164 päeva tagasi Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla järelseire Ökosil AS

56 116 €

169 päeva tagasi Narkootikumide ja kotiniini tuvastamise ühekordsete kiirtestide ostmine Meditsiinigrupp AS

N/A

169 päeva tagasi Katastrimõõdistamise tellimine Tartu ja Põlva maakonnas Viikon OÜ

4 142 €

171 päeva tagasi Kilepõllede, jalatsikaitsmete, kilesusside ja kaitsemütside ostmine Tallinna Vanglale, Tartu Vanglal... Corpowear OÜ

13 500 €

171 päeva tagasi Katastrimõõdistamise tellimine Pärnu ja Viljandi maakonnas Kobras AS

16 200 €