Riigi Tugiteenuste Keskus

Riigi Tugiteenuste Keskus - 70007340 Riigi Tugiteenuste Keskus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 613. Kõikide hangete nägemiseks

22.11.2022 Tööinspektsiooni ametiautode liiklus- ja kasko kindlustused 2023-2025 aastateks

02.12.2022

15.11.2022 Majapidamistarvete ostmine vanglatele

01.12.2022

09.11.2022 Kolimisteenuse tellimine Sotsiaalkindlustusametile

28.11.2022

08.11.2022 Büroomööbli ostmine Prokuratuurile

25.11.2022

08.11.2022 Luhtade niitmisaegade mõju uuringu alusandmete kogumine (Keskkonnaamet)

24.11.2022

08.11.2022 Muutumatu diagnoosiga lapsele tugiteenuste proaktiivse pakkumise analüüs Sotsiaalkindlustusametile I...

24.11.2022

08.11.2022 Finantsjuhtide koolitusprogramm

30.11.2022

03.11.2022 Kohtunike ja kohtukordnike ametiriiete ostmine Harju Maakohtule

17.11.2022

02.11.2022 Mööbli ostmine Prokuratuurile (Viru Ringkonnaprokuratuuri Jõhvi esindusele ja Riigiprokuratuurile)

18.11.2022

02.11.2022 Perioodiliste tervisekontrollide läbiviimine (Keskkonnaamet)

16.11.2022

01.11.2022 Kriminalistika labori seadmete hooldus- ja remonttööde tellimine Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile

17.11.2022

31.10.2022 Backscatter käsiseadmete ostmine Maksu- ja Tolliametile

28.11.2022

28.10.2022 Meediamonitooringu tellimine (Keskkonnaministeerium)

14.11.2022

27.10.2022 Suurte rahvusvaheliste ettevõtete miinimumtulumaksu kehtestamise eelanalüüs ning Eesti ettevõtete ka...

14.11.2022

21.10.2022 Eesti - Läti programmi 2014-2020 tulemusindikaatorite sihttasemete saavutamise hindamine

08.11.2022

21.10.2022 Kinnise lasteasutuse teenuse osutamine Sotsiaalkindlustusametile

07.11.2022

21.10.2022 Ringmajanduse teadlikkuse teavituskampaania korraldamine ja läbiviimine (Keskkonnaagentuur)

07.11.2022

20.10.2022 Tööriiete ja isikukaitsevahendite tellimine Tööinspektsioonile

01.11.2022

20.10.2022 Jätkusuutliku linnapiirkondade arengu lõpphindamine Rahandusministeeriumile

10.11.2022

14.10.2022 Sõidukite kasutusrendile võtmine (Keskkonnaagentuur)

17.11.2022

14.10.2022 Kemikaalide, lõhke- ja narkoainete identifitseerijate ostmine Maksu- ja Tolliametile

14.11.2022

14.10.2022 Ametisõidukite kasutusrendile andmine Rahandusminsteeriumile

11.11.2022

14.10.2022 Käsiraadiojaamade ja lisaseadmete ostmine Maksu- ja Tolliametile

31.10.2022

12.10.2022 Suuremahulise majutusteenuse tellimine Sotsiaalkindlustusametile

25.10.2022

10.10.2022 Kirjaliku ja suulise tõlketeenuse tellimine erinevatele riigiasutustele

10.11.2022

07.10.2022 HELCOMi Läänemere ja Eesti mereala seisundihinnangute koostamine (Keskkonnaministeerium)

11.11.2022

06.10.2022 Ukrainas asuva Ovrutši linna 4-rühmalise moodullasteaia projekteerimine ja ehitamine

01.11.2022

05.10.2022 Planeeringute andmekogusse kantavate planeeringuliste mõistete definitsioonide uuring Rahandusminist...

18.10.2022

05.10.2022 Luhtade niitmisaegade mõju uuringu alusandmete kogumine (Keskkonnaamet)

21.10.2022

05.10.2022 Pikaajalise kaitstud töö tellimine 2023 Sotsiaalkindlustusametile

07.11.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 786. Kõikide hangete nägemiseks

05.05.2022 Võrdlusriikide analüüs planeerimissüsteemi ja planeerimisõiguse viimase aja olulisematest muudatuste...
05.05.2022 Andmekogusse kantavate planeeringuliste mõistete definitsioonid
05.05.2022 Rahatarkuse õpiväljundid vanuseastmete kaupa ehk mida peab teadma 3. klassi lõpetanud laps? Aga 12. ...
05.05.2022 'Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna 'Jätkusuutlik linnapiirkon...
05.05.2022 'SF rakendusperioodi 2014-2020 rakenduskava panus EE2020 ja EL2020 eesmärkide täitmisesse“
05.05.2022 Hange Valge Paberi väljatöötamiseks KeM-le (SFOS 17)
05.05.2022 Küberturbe järelvalve süsteem
05.05.2022 Küberturbe kulude arvestamise mudel
05.05.2022 Riigihangete järelevalve riskianalüüs
05.05.2022 Mere kaugseire õitsengute indikaatorite edasi arendamine ja läviväärtuste seadmine*
22.04.2022 SF rakendusperioodi 2014-2020 võrdsete võimaluste ja võrdõiguslikkuse läbivate teemade hindamine
22.04.2022 Uuring tarbimise juhtimise poolt loodava kasu määramiseks erinevatel turutasemetel
22.04.2022 OSKA uuringute kujundustööd
22.04.2022 OSKA ja Kutsesüsteemi brändi ühendamine
22.04.2022 'Interreg Eesti-Läti programmi 2014-2020 tulemusindikaatorite täitmise hindamine'
22.04.2022 Ökosüsteemiteenuste sotsiaalmajandusliku hindamise abitööd
20.04.2022 Eesti maakasutust mõjutavad rahvusvahelised trendid. Üleriigilise planeeringu alusuuring
20.04.2022 Riikliku rahapesu, terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise riskihinnangu jätkuhindamise...
20.04.2022 SF rakendusperioodi 2021-2017 finantsinstrumentide ex-ante hindamise II etapi korraldamine
20.04.2022 Ringmajanduse analüüsid
20.04.2022 Kaugtööd soodustavate meetmete rahvusvaheline praktika
20.04.2022 Väljaspool kodu osutatavat ööpäevaringset üldhooldusteenust pakkuva asutuse toimepidevuse ja riskiju...
20.04.2022 Allveedroonide soetamine
20.04.2022 Väliskonsultatide hankimine IP projektide konsulteerimiseks.
08.04.2022 Aerokaamera tugiteenuste ostmine
08.04.2022 Aerolaserskanneri tugiteenuste ostmine
08.04.2022 Sisutootmine
08.04.2022 Väärtuste ja hoiakute kujundamise programmi väljatöötamine
04.04.2022 Riigireformi seniste tulemuste ja uute suundade alusanalüüs
04.04.2022 Riigi asutajaõigustega sihtasutuste struktuuri ja ülesannete analüüs

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 623. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

24.11.2022 Jäätmete likvideerimine riigimaadel (VI piiratud hankemenetlus) Eesti Keskkonnateenused AS

N/A

24.11.2022 Jäätmete likvideerimine riigimaadel (VI piiratud hankemenetlus) Fse Capital OÜ

N/A

25.10.2022 Riigimaadel paiknevate maaparandusobjektide ning rajatiste remont- ja ehitustööd (IV piiratud hankem... Warren Teed OÜ

31 700 €

25.10.2022 Riigimaadel paiknevate maaparandusobjektide ning rajatiste remont- ja ehitustööd (IV piiratud hankem... Ökopesa OÜ

31 700 €

19.10.2022 Kovisiooni grupijuhtide koolitusprogramm Inspirvisioon OÜ

299 999 €

12.10.2022 Nõukogu liikmete koolitusmoodulid 2022-2023 Intelligentne Grupp OÜ

10 777 €

06.10.2022 Ukrainas asuva Ovrutši linna 4-rühmalise moodullasteaia projekteerimine ja ehitamine Harmet OÜ

1699 999 €

03.10.2022 Ukrainas asuva Ovrutši linna moodullasteaia betoonkonstruktsioonide ja väliala projekteerimine ja eh... Nordecon AS

780 825 €

03.10.2022 Keskkonnahoidlike riigihangete kohustuslike valdkondade kehtestamise analüüs ja juhendmaterjalide ko... Consultare OÜ

24 440 €

03.10.2022 Kaladele rändeteede avamine Viru alamvesikonnas. Eelprojektide koostamine Keskkonnaagentuurile Vesiaed OÜ

14 980 €

29.09.2022 Kantseleitarvete ostmine Tervise Arengu Instituudile Infotark AS

29 999 €

27.09.2022 Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd (I piiratud hankemenetlus, hange nr 1) Lammutusmehed OÜ

N/A

27.09.2022 Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd (I piiratud hankemenetlus, hange nr 1) Masinakoda OÜ

N/A

16.09.2022 Ranna- ja sisevete kalanduse tulususuuring (Keskkonnaministeerium) TARTU ÜLIKOOL

28 528 €

15.09.2022 Kinkekaartide hankimine PIAAC uuringus vastajatele (Statistikaamet) Coop Eesti Keskühistu

130 000 €

15.09.2022 Ametisõidukite kasutusrendile võtmine Maksu- ja Tolliametile Hansarent OÜ

708 300 €

05.09.2022 Mehitatud valve sõjapõgenike infopunktis Tallinnas Sotsiaalkindlustusametile Skarabeus Julgestusteenistus OÜ

60 000 €

01.09.2022 Valikmoodulite väljatöötamine ja läbiviimine 2022-2025 Jako Koolitus OÜ

299 999 €

26.08.2022 Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd (I piiratud hankemenetlus, hange nr 2) Lammutusmehed OÜ

27 600 €

26.08.2022 Töötervishoiuteenuse tellimine Sotsiaalkindlustusametile Qvalitas Arstikeskus AS

59 900 €

23.08.2022 Sõiduki kasutusrendile võtmine (Keskkonnaministeerium) Silberauto Eesti AS

64 624 €

22.08.2022 Postiteenuse osutamine Maksu- ja Tolliametile ning vanglatele Eesti Post AS

N/A

22.08.2022 Postiteenuse osutamine Maksu- ja Tolliametile ning vanglatele Eesti Post AS

733 000 €

22.08.2022 Võrdlusriikide juhtumianalüüs planeerimissüsteemi ja planeerimisõiguse viimase aja olulisematest muu... Roheplaan OÜ

29 700 €

17.08.2022 Jalatsite, T-särkide ja pikeesärkide ostmine Maksu- ja Tolliametile Corpowear OÜ

91 500 €

17.08.2022 Jalatsite, T-särkide ja pikeesärkide ostmine Maksu- ja Tolliametile A La Carte Uniforms OÜ

91 500 €

17.08.2022 Jalatsite, T-särkide ja pikeesärkide ostmine Maksu- ja Tolliametile Becky AS

91 500 €

17.08.2022 Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete etteval... Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ

299 999 €

04.08.2022 Automaatsete ilmajaamade varuosade ostmine ja remont (Keskkonnaagentuur) Vaisala OYj

150 000 €

02.08.2022 Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd (V piiratud hankemenetlus) osa 10 Saaremaa, ... Aspen Grupp OÜ

7 100 €