Räpina Vallavalitsus

Räpina Vallavalitsus - 75025503 Räpina Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 27 hanget. Kokku hankeid - 27. Kõikide hangete nägemiseks

03.03.2023 Räpina valla kruusateede suvine hööveldamine 2023

17.03.2023

09.02.2023 Räpina linn, Aia tn jalgtee ja välistrasside ehitus

06.03.2023

12.12.2022 Räpina madalseikluspargi projekteerimine ja ehitus

11.01.2023

11.07.2022 Räpina mõisa muuseumiruumide ja külaliskorteri sisekujundusprojekti koostamine

20.07.2022

08.07.2022 Ehitusprojekti koostamine Räpina mõisa muuseumiruumide ja külaliskorteri restaureerimiseks

22.07.2022

07.07.2022 Räpina linnas Võhandu tn 13 asuva kuur-laululava-kuur ja õppetorni lammutamine

21.07.2022

03.05.2022 Räpina sadama automaattankla operaatori/rentniku leidmine

16.05.2022

18.02.2022 Leevaku raamatukogu projekteerimine ja ehitus

18.03.2022

14.02.2022 Mööbli ja abivahendite soetamine kaasava hariduse rakendamiseks Räpina valla üldhariduskoolides

01.03.2022

04.02.2022 Räpina sadamasse kütusetankla ja lõunakai rajamine

01.03.2022

17.12.2021 Elektrienergia ostmine Räpina valla tarbimiskohtadele 2022 - 2024

12.01.2022

07.10.2021 Räpina linnas Kooli tn kõnnitee ehitamine

01.11.2021

24.09.2021 Viluste põhikooli staadioni rekonstrueerimine

19.10.2021

24.05.2021 Räpina sadamasse kütusetankla ja lõunakai rajamine

18.06.2021

29.03.2021 Räpina sadamasse kütusetankla ja lõunakai rajamine

26.04.2021

18.03.2021 Puitkonstruktsioonis sadamarajatise ehitus - tähtaeg möödunud

18.03.2021

11.11.2020 Räpina mõisa peahoone peasaali ja kahe kõrvalruumi restaureerimine ja sisustamine

07.12.2020

02.11.2020 Kommipakkide ostmine

06.11.2020

16.10.2020 Räpina mõisa peahoone jalgteede rekonstrueerimine

02.11.2020

09.10.2020 Räpina valla tänavavalgustuse renoveerimine

04.11.2020

01.10.2020 Leevi rahvamaja parkla ja laste liikluslinnaku rajamine

27.10.2020

01.10.2020 Mehikoorma aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamine

27.10.2020

19.06.2020 WiFi4EU võrgu rajamine

03.07.2020

12.06.2020 Räpina Ühisgümnaasiumi staadioni ehitamine

10.07.2020

05.06.2020 Mehikoorma rannaala matkaradade ehitamine

22.06.2020

28.05.2020 RÄPINA VALLA KRUUSAKATTEGA SÕIDUTEEDE JA TÄNAVATE OSALINE PINDAMINE

30.06.2020

15.11.2019 Räpina valla tänavavalgustuse projekteerimine

06.11.2019

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 23 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 23. Kõikide hangete nägemiseks

01.03.2023 Räpina linn, Aia tn jalgtee ja välistrasside ehitus
01.03.2023 *Räpina mõisa peahoones asuva muuseumiruumide ja külaliskorteri restaureerimiseks
01.03.2023 *Leevi Hooldekodu
01.03.2023 Suvine teede hööveldamine
01.03.2023 Räpina valla teede remont
09.03.2022 *Mööbli ja abivahendite soetamine kaasava hariduse rakendamiseks Räpina valla üldhariduskoolides
09.03.2022 *Sadama tankla ehitamine
09.03.2022 *Räpina mõisa peahoone I korruse vestibüüli ja koridoride osaline restaureerimine, mis ei sisalda ko...
09.03.2022 *Leevaku raamatukogu projekteerimine ja ehitamine
09.03.2022 *Räpina mõisahoone muuseumiruumide restaureerimine
09.03.2022 *Räpina linnas Meeksi mnt Kergliiklustee ehitus
09.03.2022 Tulekustutusveevõtukohtade ehitus
09.03.2022 Teede ja tänavate ehitus
25.01.2021 Tuletõrje laululava ehitamine
25.01.2021 Sadama tankla ehitamine
25.01.2021 Ruusa puhkeala arendamine
25.01.2021 Leevaku raamatukogu-külakeskuse projekteerimine ja ehitamine
25.01.2021 Viluste staadioni rekonstrueerimine
23.01.2020 MNT65 VÕRU – RÄPINA KM 31,21- 33,62 jalg- ja jalgratta tee ehitamine
23.01.2020 *Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine
23.01.2020 *Mehikoorma rannaalale kõnni- ja jalgteede rajamine
23.01.2020 *Räpina staadioni ehitamine
23.01.2020 *Räpina mõisahoone peasaali ja kahe kõrvalruumi restaureerimine

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 35. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

12.12.2022 Räpina madalseikluspargi projekteerimine ja ehitus Falador OÜ

43 050 €

08.07.2022 Ehitusprojekti koostamine Räpina mõisa muuseumiruumide ja külaliskorteri restaureerimiseks Marksi Maja OÜ

20 700 €

05.07.2022 Väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihange Leevaku raamatukogu projekteerimiseks ja ehituseks Ris Ehitus AS

1135 729 €

04.02.2022 Räpina mõisa peahoone I korruse vestibüüli ja koridoride osaline restaureerimine Kurmik AS

65 625 €

04.02.2022 Räpina sadamasse kütusetankla ja lõunakai rajamine Amark Ehitus OÜ

267 721 €

07.10.2021 Räpina linnas Kooli tn kõnnitee ehitamine Mpi Kivipaigaldus OÜ

64 996 €

11.11.2020 Räpina mõisa peahoone peasaali ja kahe kõrvalruumi restaureerimine ja sisustamine Kurmik AS

267 543 €

23.10.2020 Räpina sadama parkla ehitamise omanikujärelevalve Feit OÜ

1 166 €

16.10.2020 Räpina mõisa peahoone jalgteede rekonstrueerimine Terasteenus OÜ

104 632 €

09.10.2020 Räpina valla tänavavalgustuse renoveerimine Eltam OÜ

309 877 €

01.10.2020 Leevi rahvamaja parkla ja laste liikluslinnaku rajamine Kurmik AS

168 616 €

11.09.2020 Räpina vallas Viluste külas Viluste Põhikooli hoone remondiga seonduvad ehitustööd Kurmik AS

N/A

10.08.2020 Räpina mõisa pargi jalgteede rekonstrueerimise põhiprojekt aktualiseerimine Ab Artes Terrae OÜ

3 900 €

16.07.2020 Mehikoorma rannaala matkaradade ehitamise omanikujärelevalve Pärn Projekt OÜ

2 950 €

14.07.2020 Mehikoorma aleviku jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti projekteerimine Landverk OÜ

12 198 €

09.07.2020 Ruusa Põhikooli asfaltkatte uuendamine Asfaldiproff OÜ

21 792 €

07.07.2020 Kooli tn 5, Räpina elektrivõrgu ümberehituse projekteerimine Klm Projekt OÜ

1 500 €

26.06.2020 Räpina sadama teenindushoonesse mööbli ja tehnika soetamine TESKA OÜ

21 015 €

25.06.2020 Mööbli ost Baltest Mööbel OÜ

2 900 €

18.06.2020 Räpina Ühisgümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise põhiprojekti ekspertiis Landverk OÜ

4 150 €

12.06.2020 Räpina Ühisgümnaasiumi staadioni ehitamine Valmap Grupp AS

963 468 €

12.06.2020 Ausamba pargi kinnistule jõuharjutuste kompaktpargi ehitamise omanikujärelevalve Feit OÜ

N/A

10.06.2020 Jäätmevedu Eesti Keskkonnateenused AS

N/A

07.06.2020 Räpina sa dama parkla katendi ja maastikukujunduse põhi p rojekt i koostamine Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

3 000 €

05.06.2020 Mehikoorma rannaala matkaradade ehitamine Kurmik AS

78 490 €

02.06.2020 Teeäärte niitmine Müüri Talu OÜ

N/A

28.05.2020 RÄPINA VALLA KRUUSAKATTEGA SÕIDUTEEDE JA TÄNAVATE OSALINE PINDAMINE Roadwest OÜ

208 332 €

15.04.2020 Räpina valla heakorratööd 2020 Revekor AS

76 143 €

15.04.2020 Bussipeatuste hooldus- ja heakorratööd 2020 a Räpina vallas Revekor AS

4 580 €

09.03.2020 Räpina mõisa peahoone I korruse ruumide 106, 107 ja 123 sisearhitektuurse osa projekteerimine Divi Projekt OÜ

2 995 €