Rakvere Vesi AS

Rakvere Vesi AS - 10268413 Rakvere Vesi AS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 13 hanget. Kokku hankeid - 13. Kõikide hangete nägemiseks

18.01.2023 Vaeküla puurkaev pumpla rekonstrueerimistööd

13.02.2023

22.11.2022 'Rakvere valla Vaeküla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine“, omanikujärelevalveteenus...

05.12.2022

11.10.2022 Rakvere valla Vaeküla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine

08.11.2022

09.08.2022 Projektijuhtimise teenus Rakvere valla Vaeküla küla ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonirajatiste rekon...

25.08.2022

28.10.2021 Rakvere reoveepuhasti alajaama rekonstrueerimise ehitustööd

22.11.2021

10.03.2021 Rakvere linna veetöötlusjaama automaatikapaigaldise ehitustööd

05.04.2021

10.11.2020 „Rakvere valla Kohala küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine“, omanikujärelevalvete...

19.11.2020

07.10.2020 Rakvere valla Kohala küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine

09.11.2020

22.07.2020 PROJEKTIJUHTIMISE TEENUS RAKVERE VALLA KOHALA KÜLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI REKONSTRUEERIMIS...

03.08.2020

07.07.2020 Rakvere linnas Süstatiigi sademevee väljalasu automaatse varjasüsteemi rajamine. Projekteerimisehitu...

23.07.2020

11.05.2020 Rakvere linnas Süstatiigi sademevee väljalasu automaatse varjasüsteemi rajamine. Projekteerimis-ehit...

28.05.2020

12.03.2020 Rakvere valla Lasila küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine“, omanikujärelevalvetee...

26.03.2020

21.01.2020 Rakveres vallas Levala ja Karitsa külas puurkaev-pumplate ehitustööd

07.02.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Hankeplaanid puuduvad