Rakvere Vallavalitsus

Rakvere Vallavalitsus - 77000329 Rakvere Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 31. Kõikide hangete nägemiseks

18.08.2022 Rakvere-Arkna kergliiklustee rajamine

16.09.2022

29.06.2022 Sõmeru aleviku tervise-ja suusarajale inventari-ja teenindushoone rajamine

25.07.2022

20.04.2022 Rakvere valla teede 1x pindamistööd 2022

23.05.2022

11.04.2022 Sõmeru aleviku tervise-ja suusarajale tehislumesüsteemi rajamine

09.05.2022

23.03.2022 Uhtna Põhikooli I korruse mööbli ja muu sisustuse ostmine koos paigaldusega.

12.04.2022

18.03.2022 Annemäe kergliiklustee ehitamine

14.04.2022

04.02.2022 Uhtna Põhikooli ruumide renoveerimine - III osa

10.03.2022

04.02.2022 Rakvere valla territooriumil heakorrateenuse osutamine 2022-2025

04.03.2022

20.01.2022 Sõmeru Keskusehoone energiatõhususe ja taastusenergia kasutuse edendamine.

17.02.2022

19.01.2022 Rakvere valla elektripaigaldiste käidukorraldus ja hooldus 2022 - 2025

10.02.2022

10.01.2022 Rakvere-Arkna kergliiklustee ehitusprojekt- põhiprojekti ekspertiis

20.01.2022

03.11.2021 Tõrma kalmistu hooldamine 2022-2024

23.11.2021

19.10.2021 Rakvere valla teede 2x pindamistööd 2022

15.11.2021

30.09.2021 Sõmeru noorte loodus - ja tehnikamaja laienduse ehitustööd.

26.10.2021

20.09.2021 Sõmeru keskuse arhitektuurivõistlus

30.11.2021

09.09.2021 Rakvere valla teede lumetõrje 2021-2024

27.09.2021

28.05.2021 Ussimäe küla Vaskussi tänava L4 projekteerimine

09.06.2021

05.05.2021 Rakvere valla õpilasliinide teenindamine

24.05.2021

08.04.2021 Uhtna Põhikooli kõrvalhoone mööbli ja muu sisustuse ostmine koos paigaldusega.

26.04.2021

19.03.2021 Rakvere valla teede pindamistööd 2021

16.04.2021

05.03.2021 Rakvere valla Sõmeru aleviku Tiigi tänava rekonstrueerimine

31.03.2021

19.02.2021 Uhtna Põhikooli kõrvalhoone ruumide renoveerimine.

19.03.2021

21.01.2021 Uhtna Põhikooli kõrvalhoone rekonstrueerimine.

16.02.2021

09.09.2020 Lasila küla, Vahtra pst 4 hoonestuse lammutamine

17.09.2020

04.09.2020 Rakvere valla Põhjakeskuse tee ja Näituse tänava rekonstrueerimine

02.10.2020

13.08.2020 Rakvere valla Arkna küla Rehe tee ehitamine

31.08.2020

28.07.2020 Sõmeru-Näpi piirkondade rahvaspordiväljaku rajamine

27.08.2020

11.03.2020 Rakvere valla teede pindamistööd 2020

13.04.2020

12.02.2020 Uhtna Põhikooli ruumide renoveerimine III osa

10.03.2020

16.01.2020 Lasila Põhikooli peahoone vundamendi soojustamine, sademevete ärajuhtimine ja kütte ümberehitamine.

12.02.2020