Rail Baltic Estonia OÜ - riigihanked

Rail Baltic Estonia OÜ - 12734109 Rail Baltic Estonia OÜ

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 20 hanget. Kokku hankeid - 20. Kõikide hangete nägemiseks
19 päeva tagasi Soodevahe kuivsadama ja infrastruktuuri hoolduskeskuse eelprojekti ja tehnovõrkude tööprojekti koost...

18.05.2021

61 päeva tagasi Tõlketeenus 2021-2024

24.03.2021

67 päeva tagasi Tööriided, tööjalanõud ja isikukaitsevahendid

16.03.2021

82 päeva tagasi Rail Baltica kohtobjektide infrastruktuuri projektide läbivaatus ja projekteerimistööde ekspertiisit...

15.03.2021

117 päeva tagasi Soodevahe kuivsadama ja infrastruktuuri hoolduskeskuse eelprojekti ja tehnovõrkude tööprojekti koost...

09.02.2021

129 päeva tagasi Eleringi kõrgepingeliinide ristumiste projekteerimis - ehitustööd Rail Baltica trassil 2020-2023.

01.02.2021

163 päeva tagasi Majandustarkvara juurutamine

04.12.2020

176 päeva tagasi Rail Baltic Ülemiste reisiterminali ja selle lähiala projekteerimisaegse konsultatsiooni ja ehitus- ...

14.12.2020

201 päeva tagasi Rajatiste ehitustööd Rail Baltica trassil 2020 – 2023.

17.11.2020

236 päeva tagasi Rail Baltic Ülemiste veeremidepoo maa-ala detailplaneeringu koostamine, depoo ja tehnovõrkude projek...

19.10.2020

275 päeva tagasi Liinide L032A, L032B, L133B ja L030 RB ristumiste projekteerimis-ehitustööde teostamise omanikujärel...

28.08.2020

352 päeva tagasi Kommunikatsiooniteenused 2020 - 2022

08.06.2020

362 päeva tagasi Arheoloogilise väärtusega objektide kaardistamine ja arheoloogiliste uuringute teostamine Rail Balti...

25.05.2020

373 päeva tagasi Rail Baltica Muuga multimodaalse kaubaterminali projekteerimine ja projekteerija järelevalveteenused

19.06.2020

381 päeva tagasi Pärnu kaubaterminali detailplaneeringu ja eelprojekti koostamine

21.05.2020

397 päeva tagasi Rail Baltica kuivsadama teostatavusanalüüs

04.05.2020

422 päeva tagasi Liinide L032A, L032B, L133B ja L030 RB ristumiste projekteerimis-ehitustööde teostamine ning L033/L5...

14.04.2020

465 päeva tagasi Rail Baltic Ülemiste reisiterminali ja lähiala detailplaneering

13.02.2020

487 päeva tagasi Õigusabiteenuse ost

17.01.2020

506 päeva tagasi Ülemiste raudteeinfrastruktuuri rekonstrueerimise projekteerimine ja projekteerija järelevalveteenus...

20.01.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 34. Kõikide hangete nägemiseks
18 päeva tagasi Ülemiste terminali projekti ekspertiis
18 päeva tagasi Ülemiste terminali ehitamine
18 päeva tagasi Ülemiste 0 tsükli ehitamine
18 päeva tagasi Ülemiste 1520 OJV
18 päeva tagasi Ülemiste 1520 ehitamine
18 päeva tagasi Soodevahe kuivsadama ja infrastruktuuri hoolduskeskuse eelprojekti ja tehnovõrkude tööprojekti koost...
18 päeva tagasi Järveküla-Karla gaasitrassi ehitus
18 päeva tagasi Gaasiristumised Raudalu, Kiisa, Saku
18 päeva tagasi Pärnu gaasiristumine ja Tootsi automaatika
18 päeva tagasi Gaasiristumiste OJV
18 päeva tagasi Kõrgepingeliini ristumiste OJV
18 päeva tagasi Pärnu reisiterminali OJV, 1 etapp
18 päeva tagasi Pärnu reisiterminali ehitamine, 1 etapp
18 päeva tagasi Rail Baltic kohalike peatuste jaamahoonete ja ooteplatvormide vahelise ülepääsu tüüpprojektide koost...
18 päeva tagasi Rail Baltic kohalike peatuste detailplaneeringute koostamine ning projekteerimine Harjumaal ja Pärnu...
18 päeva tagasi IT teenus
411 päeva tagasi Dry port teostatavuse uuring
411 päeva tagasi Roadshow/Rööparalli produktsioon II
411 päeva tagasi Kõrgepingeliinidega ristumised (3)
411 päeva tagasi Pärnu gaasiristumine ja Tootsi mõõtepunktid
411 päeva tagasi ERTMS lahenduse eeluuring Muugale
411 päeva tagasi Assaku, Põrguvälja tee ja Rukki tee liiklussõlmede ehitus
411 päeva tagasi Kohila ja Salutaguse liiklussõlmede ehitus
411 päeva tagasi Rapla hoolduspunkti detailplaneering, KSH ja eelprojekt
411 päeva tagasi Pärnu hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu, KSH ja eelprojekti koostamine
411 päeva tagasi Soodevahe (Rae vald) hoolduskeskuse detailplaneeringu, KSH, eelprojekti koostamine
411 päeva tagasi Riigitee T11290 ristmiku ehitamine
411 päeva tagasi Depoohoone projekteerimine
411 päeva tagasi Tehnovõrkude, teede- ja platside projekteerimine, heakord platsil
411 päeva tagasi Arheloogilise väärtusega objektide asukohtade kaardistamine ja uuringute teostamine Rail Balticu tra...