Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Vallavalitsus - 77000358 Põltsamaa Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 71. Kõikide hangete nägemiseks

27.10.2022 Elektrienergia ost Põltsamaa valla asutustele 2023

11.11.2022

03.10.2022 Audiitoriteenuse hankimine 2022., 2023., 2024. ja 2025aasta majandusaasta aruannete auditeerimiseks

14.10.2022

27.09.2022 Põltsamaa valla elektrienergia ostmine 2023

12.10.2022

22.08.2022 Felixhalli pesemisruumide remonttööd

07.09.2022

11.08.2022 Laen - tähtaeg möödunud

10.08.2022

29.07.2022 Tänavamööbli soetamine

09.08.2022

28.07.2022 Põltsamaa Lossi tn tugimüür

12.08.2022

25.07.2022 Adavere võimla ja koolihoone lamekatuse remonttööd

04.08.2022

04.07.2022 Koolitransporditeenuse osutamine Põltsamaa valla haldusterritooriumil 2022/2023 õppeaastal õpilaslii...

19.07.2022

03.06.2022 Põltsamaa linnas kõnniteedele kiviparketi ümberladumine ja Roosisaarel muusikapargis kõnniteede ehit...

13.06.2022

10.05.2022 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Põltsamaa vallas 2022

17.05.2022

05.05.2022 Põltsamaa Kuuse-Marja jalg- ja jalgrattatee ehitus

20.05.2022

05.05.2022 Viie sõiduauto soetamine Põltsamaa Vallavalitsusele

20.05.2022

13.04.2022 Wifi4EU projekti ellu viimine Põltsamaa vallas

21.04.2022

12.04.2022 Põltsamaa valla teede pindamine 2022

25.04.2022

07.04.2022 Viie sõiduauto soetamine Põltsamaa Vallavalitsusele

22.04.2022

04.04.2022 Põltsamaa valla suvehoole

14.04.2022

01.04.2022 Valla kruusakattega teede tolmutõrje

11.04.2022

16.03.2022 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH aruande koostamine Põltsamaa valla ter...

04.04.2022

10.03.2022 Viie sõiduauto kasutusrent Põltsamaa Vallavalitsusele

28.03.2022

21.02.2022 Põltsamaa Lille tn 2 õppehoone projekteerimis-ehitustööd

09.03.2022

02.02.2022 Põltsamaa linna Pika tänava rekonstrueerimine

18.02.2022

20.12.2021 Põltsamaa valla talihool 2021-2025

05.01.2022

09.12.2021 Põltsamaa Vallavolikogu istungite videoülekande ja salvestuse teenuse ostmine

22.12.2021

22.11.2021 Kuuse-Marja tn kõnnitee projekteerimine

06.12.2021

18.11.2021 Kuningamäe õppe- ja treeningnõlva talviste harrastuste pakkuja

26.11.2021

18.11.2021 Kõpu-Laisaare kergtee projekteerimine

03.12.2021

17.11.2021 Elektrienergia ostmine 2022

02.12.2021

22.10.2021 Põltsamaa valla talihoole 2021-2025

05.11.2021

30.09.2021 Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas Lille tn 2 õppehoone ehitusprojekti (eelprojekt) koostamine

11.10.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 52. Kõikide hangete nägemiseks

19.04.2022 Metsaveokäru soetamine Põltsamaa Haldusele
19.04.2022 KOV eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH aruande koostamine Põltsamaa valla territooriumil tuulep...
19.04.2022 Põltsamaa Lille tn õppehoone projekteerimis-ehitustööd
19.04.2022 Lustivere õppehoone tuletõrjeuksed
19.04.2022 Adavere spordihoone katus
19.04.2022 Roosi tee I etapi ehitus
19.04.2022 Kuuse ja Marja tänava kõnnitee ehitus
19.04.2022 Kõpu-Laisaare kergliiklustee ehitamine
19.04.2022 Põltsamaa valla teede suvehoole
19.04.2022 Puurmani lossi küttesüsteemi renoveerimine
19.04.2022 Põltsamaa linna Pika tänava rekonstrueerimine
19.04.2022 Põltsamaa õppehoonete trepid, soojasõlm ja ventilatsiooniruum
19.04.2022 Põltsamaa valla ettevõttekindlustus
19.04.2022 Toiduainete ostmine Põltsamaa valla haridusasutustele
19.04.2022 Põltsamaa valla kruusateede tolmutõrje
19.04.2022 Teede ja tänavate pindamine
19.04.2022 Viie sõiduauto kasutusrent Põltsamaa Vallavalitsusele
19.04.2022 Virtuaalsuse õpimoodulite loomine loodusainetes III kooliastmele ja gümnaasiumile
19.04.2022 Kamari järve äärde ronimis-, laskumis- ja vaatetorni rajamine
19.04.2022 Elektrienergia ostmine
19.04.2022 Valla leht (tekstide korrektuur, küljendus, trükkimine, levitamine)
17.03.2021 Põltsamaa valla pindamistööd
17.03.2021 Põltsamaa valla kruusateede tolmutõrje
17.03.2021 Põltsamaa linna tänavate hooldushange (2021-2026)
17.03.2021 Põltsamaa valla teede talihooldus (8 piirkonda)
17.03.2021 Põltsamaa kalmistu piirdemüüri katusekivide vahetus
17.03.2021 Põltsamaa valla IT haldusteenus
17.03.2021 Põltsamaa lasteaia projekteerimis-ehitustööd
17.03.2021 Omanikujärelevalve tööde teostamine Põltsamaa lasteaia projekteerimis-ehitustöödel
17.03.2021 Põltsamaa Lille tn õppehoone projekteerimis-ehitustööd

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 34. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

29.07.2022 Tänavamööbli soetamine Tiptiptap OÜ

N/A

05.05.2022 Põltsamaa Kuuse-Marja jalg- ja jalgrattatee ehitus Kv Infra OÜ

305 561 €

02.02.2022 Põltsamaa linna Pika tänava rekonstrueerimine Warren Teed OÜ

346 500 €

17.11.2021 Elektrienergia ostmine 2022 Inter Rao Eesti OÜ

1 €

03.05.2021 Põltsamaa linna tänavate aastaringne hooldus aastatel 2021-2026 Gt4U Eesti OÜ

699 000 €

03.05.2021 Põltsamaa linna tänavate aastaringne hooldus aastatel 2021-2026 Fortikus Eesti OÜ

699 000 €

01.04.2021 Põltsamaa valla teede pindamine 2021 Moreen OÜ

82 900 €

19.03.2021 Töökoja tee, Töökoja harutee ja Tööstuse tee rekonstrueerimine Moreen OÜ

133 875 €

17.11.2020 Põltsamaa Lasteaed Tõruke hoone lammutusprojekti koostamine Terasteenus OÜ

1 600 €

04.11.2020 Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas Lossi tänava, Viljandi maantee, Pargi tänava ja Kamari alevikus Jõ... Insten Projekt OÜ

7 990 €

23.10.2020 Ehitiste lammutamine aadressil Põltsamaa, Hermanni tn 9 kinnistul Lammutusmehed OÜ

17 900 €

22.10.2020 Pajusi külas Tiigi kinnistul asuva ujumiskoha parendamine Põltsamaa Ehirest OÜ

8 333 €

13.10.2020 Põltsamaa Vallavalitsuse teadete keeleline toimetamine, küljendamine, trükkimine ja levitamine ajale... Põltsamaa Sõnumid MTÜ

1 399 €

21.08.2020 Põltsamaa haljastu ruumilise paiknemise analüüsi ning haljasalade kasutustingimuste ja -põhimõtete t... Ab Artes Terrae OÜ

N/A

07.08.2020 Kultuurikeskuse ja kooli parkla rajamise omanikujärelevalve URMAS ILVES

1 500 €

11.06.2020 Patrullteenus G4S Eesti AS

N/A

11.06.2020 Võrgulepingute igakuine optimeerimine Tarkvõrk OÜ

N/A

28.05.2020 Kuningamäe puhkeala suusamäe ala täitmine püsijäätmetega Mäekuningad OÜ

N/A

21.05.2020 Projekt "Kodud tuleohutuks" Eltor OÜ

N/A

08.05.2020 Tehase tee rekonstrueerimine Kivipartner OÜ

N/A

08.05.2020 Põltsamaa valla teede pindamise tööd 2020/3 Moreen OÜ

44 480 €

29.04.2020 Jõgeva maantee ja Tartu maantee rekonstrueerimine Warren Teed OÜ

N/A

02.04.2020 Põltsamaa valla Põltsamaa linna tänavate pindamine 2020 Moreen OÜ

89 375 €

11.03.2020 Põltsamaa valla teede suvine hooldus 2020-2021 Moreen OÜ

137 870 €

06.03.2020 Jäätmeveoteenus Eesti Keskkonnateenused AS

N/A

12.02.2020 Põltsamaa vallas pindamistööde, suviste hooldustööde ja väiksemate ehitustööde omanikujärelevalve URMAS ILVES

4 440 €

10.01.2020 Põltsamaa valla hallatavate asutuste arvutitöökohtade, tarkvara, kõikide serverite, võrguseadmete ho... Ibel It OÜ

21 960 €

26.12.2019 Põltsamaa linnas Roosiaia tee 1 korterite 1 ja 2 küttesüsteemi remonttööd Luikse Teenus OÜ

6 736 €

26.12.2019 Akende ost Plasto AS

13 440 €

25.12.2019 Põltsamaa Vallalehe keeleline toimetamine, küljendamine, trükkimine ja levitamine 2020. aastal Põltsamaa Turundus OÜ

N/A