Pärnu Vesi AS

Pärnu Vesi AS - 10120395 Pärnu Vesi AS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 125. Kõikide hangete nägemiseks

14.03.2023 Pärnus, Pilli pargi avaliku veevõtukoha rajamine

29.03.2023

28.02.2023 Pärnu reoveepuhastusjaama päikeseelektrijaama projekteerimine

24.03.2023

28.02.2023 Audru osavallas, Põldeotsa küla ühisreoveekanalisatsiooni rajamine

22.03.2023

23.02.2023 Kalevi põik arenduse ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamine

14.03.2023

23.02.2023 Pärnu linnas, Allika reoveepumpla survetorustiku rekonstrueerimine

20.03.2023

23.02.2023 Pärnu linnas, Allika reoveepumpla survetorustiku rekonstrueerimine

20.03.2023

15.02.2023 Haagisel generaatortoiteseadmed

09.03.2023

14.02.2023 Pärnu reoveepuhastusjaama tsentrifuugihoone siseviimistlustööd

07.03.2023

08.02.2023 Pärnus, Riia mnt veetorustiku rekonstrueerimise projekteerimine

22.02.2023

03.02.2023 Pärnus, Koidula pargi lastemänguala torustike renoveerimise projekteerimine

20.02.2023

24.01.2023 Audru alevikus, Luige tee ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine

10.02.2023

23.01.2023 Pärnu linna asustusüksuse ühiveevärgi ja -kanalisatsiooniga katmata alade projekteerimine

06.02.2023

16.01.2023 Flokulandi ostmine 2023

26.01.2023

13.01.2023 Pärnus, Mai tn veetorustiku sõlmede rekonstrueerimine (Tammsaare pst kuni Raja tn).

27.01.2023

11.01.2023 Pärnu linnas, Aeru tn 2 kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktide rajamine

31.01.2023

09.01.2023 Audru aleviku Ääremetsa tee ja Nooruse tee ühisveevärgi ja -reoveekanalisatsiooni rajamine

25.01.2023

06.01.2023 Pärnu linnas, Vikero reoveepumpla survetorustiku rekonstrueerimine

23.01.2023

30.11.2022 Pilli pargi avaliku veevõtukoha projekteerimine

08.12.2022

30.11.2022 Sõidukite ostmine 2023

14.12.2022

22.11.2022 Linnu tee 42, Paikuse alev, kinnistu ühisveevärgi ja -reoveekanalisatsiooni liitumispunktide rajamin...

01.12.2022

14.11.2022 Teekatete taastamine AS Pärnu Vesi torustikel 2023-2025

02.12.2022

14.11.2022 Raud(III)sulfaadi ostmine 2023

29.11.2022

18.10.2022 Puhastusteenused 2023-2026

08.11.2022

17.10.2022 Kurgometsa arenduse liitumiseks vajaliku ühisveevärgi ja -reoveekanalisatsioonitorustiku rajamine

01.11.2022

10.10.2022 Reoveesette käitlemisteenus 2023-2025

27.10.2022

29.09.2022 Elektrienergia ostmine 2023-2025

02.11.2022

13.09.2022 Pärnus, Papli tn 12 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktide rajamine

23.09.2022

22.08.2022 Lindi külas, Tänava tee 2, 4, 6, 8 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktide rajamine

06.09.2022

03.08.2022 Paikuse reoveepumpla kõrvalhoone (kuuri) lammutamine

10.08.2022

30.05.2022 Kuivatusahi heitveelaborisse

07.06.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 165. Kõikide hangete nägemiseks

10.02.2023 Vikero pumpla survetorustiku rekonstrueerimine
10.02.2023 Sauga jõe aluse reoveekanalisatsiooni düükri rekonstrueerimine
10.02.2023 Puurkaevu lammutus
10.02.2023 Kontoritarvete ostmine 2023-2026
10.02.2023 Reoveepumplate SCADA versiooniuuendus
10.02.2023 Reiu veehaarde põhjaveevarude korraline hindamine
10.02.2023 Reoveepumplate fassaadiparandused
10.02.2023 Mõrra RVPJ 2.astme pumpla koridori remont ja metalluste värvimine
10.02.2023 Mõrra RVPJ õhupuhurite vahetus
10.02.2023 Torutike TV-uuringud
10.02.2023 Elektriauditid
10.02.2023 Vaskrääma toorveetorustiku renoveerimise materjali ostmine
10.02.2023 Serveri uuendamine
10.02.2023 Tööriided 2024-2025
10.02.2023 Elektrijuhtivusmõõtja
10.02.2023 Büroomööbli projekteerimine
10.02.2023 Vingi ja Mõrra puhkeruumide sisekujundus
10.02.2023 Niidu reoveepumpla fassaadi värvimine
10.02.2023 Riia mnt veetorustiku ehitamine (Saare tn - Järva tn)
10.02.2023 Monitoride ostmine
10.02.2023 Reiu VTJ hoonete fassaadide renoveerimine
10.02.2023 Audru aleviku katmata ala ÜVK ehitus
10.02.2023 Geoinfosüsteemi uuendamine
10.02.2023 Nutitelefonide ostmine
10.02.2023 Pärnu linna ÜVK-ga katmata ala projekteerimine
10.02.2023 Reoveepumplate nivooandurid
10.02.2023 Mõrra RVPJ aerotanki hapnikuandurite raamleping
10.02.2023 Mõrra RVPJ lõhnaaine vähendamise tegevuskava koostamine
10.02.2023 Süle- ja lauaarvutite ostmine
10.02.2023 Koidula pargi lastemänguala torustike renoveerimise projekteerimine

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 77. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

15.02.2023 Haagisel generaatortoiteseadmed G-Power OÜ

29 095 €

15.02.2023 Haagisel generaatortoiteseadmed Aircom OÜ

29 095 €

14.02.2023 Pärnu reoveepuhastusjaama tsentrifuugihoone siseviimistlustööd Rak Ehitused OÜ

16 013 €

08.02.2023 Pärnus, Riia mnt veetorustiku rekonstrueerimise projekteerimine Termopilt OÜ

4 600 €

23.01.2023 Pärnu linna asustusüksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga katmata alade projekteerimine Palmpro OÜ

8 550 €

23.01.2023 Pärnu linna asustusüksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga katmata alade projekteerimine Palmpro OÜ

8 550 €

16.01.2023 Flokulandi ostmine 2023 Kemira Oyj

N/A

16.01.2023 Flokulandi ostmine 2023 Baltic Floc Estonia OÜ

N/A

11.01.2023 Pärnu linnas, Aeru tn 2 kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktide rajamine Santeks Masinad OÜ

8 418 €

09.01.2023 Audru aleviku Ääremetsa tee ja Nooruse tee ühisveevärgi ja -reoveekanalisatsiooni rajamine Tomex Tööd OÜ

194 400 €

06.01.2023 Pärnu linnas, Vikero reoveepumpla survetorustiku rekonstrueerimine Põdra Maja OÜ

57 500 €

30.11.2022 Sõidukite ostmine 2023 Pereauto OÜ

N/A

22.11.2022 Linnu tee 42, Paikuse alev, kinnistu ühisveevärgi ja -reoveekanalisatsiooni liitumispunktide rajamin... Ambroosius OÜ

5 065 €

14.11.2022 Teekatete taastamine AS Pärnu Vesi torustikel 2023-2025 Tref Nord AS

300 000 €

14.11.2022 Raud(III)sulfaadi ostmine 2023 Kemira Oyj

20 000 €

18.10.2022 Puhastusteenused 2023-2026 Sol Baltics OÜ

119 640 €

10.10.2022 Reoveesette käitlemisteenus 2023-2025 Paikre OÜ

420 000 €

29.09.2022 Elektrienergia ostmine 2023-2025 Alexela AS

4000 000 €

13.09.2022 Pärnus, Papli tn 12 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktide rajamine Vagron OÜ

7 450 €

22.08.2022 Lindi külas, Tänava tee 2, 4, 6, 8 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktide rajamine Vagron OÜ

N/A

23.03.2022 Pärnu Mai elamupiirkonna ühisveevärgi sõlmede projekteerimine Keskkonnaprojekt OÜ

7 680 €

28.02.2022 Kihlepa reoveepuhasti rekonstrueerimine Schöttli Keskkonnatehnika AS

124 000 €

22.02.2022 Sauga jõe aluse reoveekanalisatsiooni düükri rekonstrueerimise projekteerimine Alkranel OÜ

11 320 €

14.02.2022 Torustikuprojektide omanikujärelevalve teenused Taalri Varahaldus AS

10 150 €

08.02.2022 Pärnu linnas Paide mnt 4 ja 6 ning Lodja tee 1 ühisveevärgi ja -reoveekanalisatsiooni rajamine Santeks Masinad OÜ

151 155 €

28.01.2022 Audru osavalla Muti elamupiirkonna reoveekanalisatsiooni rajamine Tomex Tööd OÜ

249 900 €

03.12.2021 Pärnu Vikero reoveepumpla survetorustiku projekteerimine Palmpro OÜ

4 300 €

23.11.2021 Sõidukite ostmine 2022 City Motors AS

N/A

23.11.2021 Sõidukite ostmine 2022 MDM Auto OÜ - Top Auto

N/A

19.11.2021 Kombineeritud survepesuauto ostmine Volvo Estonia OÜ

424 500 €