Pärnu Vesi AS

Pärnu Vesi AS - 10120395 Pärnu Vesi AS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 104. Kõikide hangete nägemiseks

14.11.2022 Raud(III)sulfaadi ostmine 2023

29.11.2022

18.10.2022 Puhastusteenused 2023-2026

08.11.2022

17.10.2022 Kurgometsa arenduse liitumiseks vajaliku ühisveevärgi ja -reoveekanalisatsioonitorustiku rajamine

01.11.2022

10.10.2022 Reoveesette käitlemisteenus 2023-2025

27.10.2022

29.09.2022 Elektrienergia ostmine 2023-2025

02.11.2022

13.09.2022 Pärnus, Papli tn 12 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktide rajamine

23.09.2022

22.08.2022 Lindi külas, Tänava tee 2, 4, 6, 8 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktide rajamine

06.09.2022

03.08.2022 Paikuse reoveepumpla kõrvalhoone (kuuri) lammutamine

10.08.2022

30.05.2022 Kuivatusahi heitveelaborisse

07.06.2022

25.05.2022 Abihoone lammutusprojekti koostamine

30.05.2022

25.05.2022 Tööheaolu uuring 2022-2024

08.06.2022

11.05.2022 Kahe kinnistu 3D keevispaneelaia paigaldus Kuigu elamupiirkonnas, Paikuse osavallas

18.05.2022

25.04.2022 Audru osavalla ühisveevärgi ja -reoveekanalisatsiooniga katmata alade liitumisvõimaluste projekteeri...

11.05.2022

20.04.2022 Serveri ostmine

27.04.2022

12.04.2022 Paikuse osavalla ühisveevärgi ja -reoveekanalisatsiooniga katmata alade liitumisvõimaluste projektee...

28.04.2022

05.04.2022 Pärnu Vesi elektripaigaldiste korraline audit 2022

19.04.2022

25.03.2022 AS Pärnu Vesi haljasalade niitmine 2022-2025

14.04.2022

23.03.2022 Pärnu Mai elamupiirkonna ühisveevärgi sõlmede projekteerimine

01.04.2022

16.03.2022 Vingi 13 kontori raamatupidamise kabineti remonttööd

30.03.2022

14.03.2022 Audru osavalla Lindi-Muhu ja Lavassaare pumpla hoonete remonttööd

28.03.2022

28.02.2022 Kihlepa reoveepuhasti rekonstrueerimine

18.03.2022

22.02.2022 Sauga jõe aluse reoveekanalisatsiooni düükri rekonstrueerimise projekteerimine

11.03.2022

14.02.2022 Torustikuprojektide omanikujärelevalve teenused

25.02.2022

10.02.2022 Paikuse reoveepumpla survetorustike rekonstrueerimine

03.03.2022

08.02.2022 Pärnu linnas Paide mnt 4 ja 6 ning Lodja tee 1 ühisveevärgi ja -reoveekanalisatsiooni rajamine

28.02.2022

28.01.2022 Audru osavalla Muti elamupiirkonna reoveekanalisatsiooni rajamine

22.02.2022

21.01.2022 Vaskrääma toorveetorustiku materjalide ostmine

08.02.2022

19.01.2022 Korstna lammutamine

02.02.2022

18.01.2022 AS Pärnu Vesi ÜVK liitumisobjektide (arenduste) omanikujärelevalve teenus

31.01.2022

07.01.2022 Pärnu Turba tn ühisveevärgi ja -reoveekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine

28.01.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 126. Kõikide hangete nägemiseks

24.01.2022 Koagulandi ostmine 2022
24.01.2022 Audru ÜVK laienduskava projekteerimine
24.01.2022 Paikuse osavalla võrkude laiendamise projekteerimine
24.01.2022 Lammutustööd (katlamaja, kloorimaja, puurkaev, korsten)
24.01.2022 Paikuse reoveepumpla survetorustike rekonstrueerimine
24.01.2022 Audru pumplate katused
24.01.2022 Reiu puurkaevupumplate luugid
24.01.2022 Mobiilsed kliimaseadmed
24.01.2022 Serverite ostmine (Vingi, Jaamad)
24.01.2022 TV-uuringud
24.01.2022 Reoveepumplate SCADA kontrollerid
24.01.2022 Elektripaigaldiste audit (7 objekti)
24.01.2022 Haljasalade niitmine 2022-2024
24.01.2022 Niidurobotid Reiu veetöötlusjaama
24.01.2022 Süle- ja lauaarvutite ostmine
24.01.2022 Monitoride ostmine
24.01.2022 Kuigu (Jõemänniku) reoveepuhasti piirdeaedade paigaldamine
24.01.2022 Kuivatuskapp heitvee laborisse
24.01.2022 Töötajate rahulolu-uuringu korraldamine 2022-2024
24.01.2022 Mootorikütuste hankimine kuni 2025 (EVEL ühishange)
24.01.2022 Audiitorteenus 2022 - 2025 a majandusaasta aruannete auditeerimiseks (ühishange Pärnu Linnavalitsuse...
24.01.2022 Elektrienergia 2023
24.01.2022 Veearvestite taatlemine 2022
24.01.2022 Reoveesette käitlemise teenus 2023-2025
24.01.2022 Audru Lindi-Muhu veetöötlusjaama renoveermine
24.01.2022 Multimeeter(Ysi Pro 1020) välitingimustes pH, hapniku ja temp. mõõtmiseks vees
24.01.2022 Survepesuauto ostmine
24.01.2022 Mõrra reoveepuhastusjaama puhastatud heitvee siibrisõlmede rekonstrueerimise töö
24.01.2022 Sõiduautode ja väikekaubikute ostmine
24.01.2022 Külgkanalpuhur Lavassaare BIO väikepuhastile

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 60. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

18.10.2022 Puhastusteenused 2023-2026 Sol Baltics OÜ

119 640 €

10.10.2022 Reoveesette käitlemisteenus 2023-2025 Paikre OÜ

420 000 €

13.09.2022 Pärnus, Papli tn 12 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktide rajamine Vagron OÜ

7 450 €

22.08.2022 Lindi külas, Tänava tee 2, 4, 6, 8 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktide rajamine Vagron OÜ

N/A

23.03.2022 Pärnu Mai elamupiirkonna ühisveevärgi sõlmede projekteerimine Keskkonnaprojekt OÜ

7 680 €

28.02.2022 Kihlepa reoveepuhasti rekonstrueerimine Schöttli Keskkonnatehnika AS

124 000 €

22.02.2022 Sauga jõe aluse reoveekanalisatsiooni düükri rekonstrueerimise projekteerimine Alkranel OÜ

11 320 €

14.02.2022 Torustikuprojektide omanikujärelevalve teenused Taalri Varahaldus AS

10 150 €

08.02.2022 Pärnu linnas Paide mnt 4 ja 6 ning Lodja tee 1 ühisveevärgi ja -reoveekanalisatsiooni rajamine Santeks Masinad OÜ

151 155 €

28.01.2022 Audru osavalla Muti elamupiirkonna reoveekanalisatsiooni rajamine Tomex Tööd OÜ

249 900 €

03.12.2021 Pärnu Vikero reoveepumpla survetorustiku projekteerimine Palmpro OÜ

4 300 €

23.11.2021 Sõidukite ostmine 2022 City Motors AS

N/A

23.11.2021 Sõidukite ostmine 2022 MDM Auto OÜ - Top Auto

N/A

19.11.2021 Kombineeritud survepesuauto ostmine Volvo Estonia OÜ

424 500 €

28.10.2021 Elektrienergia ostmine 2022 Inter Rao Eesti OÜ

420 000 €

28.10.2021 AS Pärnu Vesi objektide valveteenuse ja valvesüsteemide ning ATS-i hooldus kuni 2024 USS Security Eesti AS

8 532 €

20.10.2021 Kaugloetavate külmaveearvestite ja lisaseadmete ostmine 2022-2025 Lokaator OÜ

402 460 €

18.06.2021 Pärnu Roosi ja Supeluse tn ristmiku müügipaviljoni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendus Ambroosius OÜ

1 920 €

09.06.2021 Omanikujärelevalve teenused Pärnu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusobjektidel Infragate Eesti AS

34 150 €

31.05.2021 Talviste ja suviste tööriiete ostmine 2021-2023 Taivoster Baltic OÜ

20 000 €

30.04.2021 Paikuse reoveepumpla survetorustiku düükrite rekonstrueerimise projekteerimine Alkranel OÜ

7 880 €

27.04.2021 Arvutite ja monitoride ostmine 2021 Infotark AS

N/A

27.04.2021 Arvutite ja monitoride ostmine 2021 Kasseti Expert OÜ

N/A

27.04.2021 Pärnus, Rohu tn 59 kinnistu ühisveevärgi liitumispunkti rajamine Vagron OÜ

4 675 €

13.04.2021 Pärnu reoveepuhastusjaama platsi asfalteerimine OÜ YIT TEED

14 760 €

29.03.2021 Pärnu Niidu oja korrastamine Praktov OÜ

10 099 €

18.03.2021 Pärnu kanalisatsioonitorustike TV-uuringud 2021 Toruabi OÜ

N/A

09.03.2021 Pärnu Vesi laboratooriumi mööbli ja muu sisseseade ostmine Laborimööbel OÜ

56 063 €

03.03.2021 Pärnu Vesi laboratooriumi üldehitus- ja eritööd Asrex OÜ

122 062 €

23.02.2021 Pärnu Kaevu tn, Niidu tn ja Side tn kanalisatsioonikollektorite renoveerimine Nordig OÜ

726 936 €