Paide Linnavalitsus

Paide Linnavalitsus - 77000246 Paide Linnavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 99. Kõikide hangete nägemiseks

16.05.2022 Paide linna teekattemärgistus

24.05.2022

13.05.2022 Toitlustamisteenuse osutaja leidmine Paide linna koolidele

31.05.2022

04.05.2022 Paide linna õpilasveo bussi ost

19.05.2022

02.05.2022 Mündi jalakäijate silla rekonstrueerimine ja projekti paranduste teostamine vastavalt ekspertiisile

10.05.2022

21.04.2022 Paide Sookure Lasteaia peasissepääsu ümberehitamine

09.05.2022

16.04.2022 Paide Sookure Lasteaia viimistlus 2022

26.04.2022

07.04.2022 Paide tehisjärve rannavalve

18.04.2022

07.04.2022 Paide linna kõvakattega teede ja platside puhastus 2022

13.04.2022

28.03.2022 Paide linna mustkattega teede remont 2022

04.04.2022

16.03.2022 Puude võrade hooldus- ja vormilõikus

25.03.2022

03.03.2022 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Paide linnas

08.03.2022

18.02.2022 Paide linnale suve-, sügis- ja püsilillede kasvatamine ja Paidesse transportimine

28.02.2022

15.02.2022 Mündi jalakäijate silla rekonstrueerimine ja projekti paranduste teostamine vastavalt ekspertiisile

18.03.2022

15.02.2022 Proovide võtmine ja analüüside tegemine 2022. aastal

23.02.2022

28.01.2022 AÜ Paide linna teede ja tänavate korrashoid 2022-2025

21.02.2022

17.01.2022 Paide linna külade teede ja tänavate suvihooldus 2022-2025

07.02.2022

06.01.2022 Omanikuta/hulkuvate lemmikloomade majutusteenuse ostmine

17.01.2022

08.12.2021 Paide linna asutuste elektrikäidulepingu hange

23.12.2021

15.11.2021 Kooli tn 1 asuva koolihoone ventilatsioonisüsteemi põhiprojekti koostamine ja ehitamine

26.11.2021

08.11.2021 Mündi jalakäijate silla ehitusprojekti ekspertiisi koostamine

12.11.2021

28.10.2021 Paide linna Mäeküla-Sargvere jalg- ja jalgrattatee lumetõrje teostamine

12.11.2021

26.10.2021 Paide-Viraksaare jalg- ja jalgrattatee rajamine

22.11.2021

26.10.2021 Paide linnas, Staadioni tn 4 kinnistule staadioni teenindushoone põhiprojekti koostamine

29.10.2021

25.10.2021 Paide tehismaastiku kunstlume tootmise konteinerpumbamaja soetamine

01.11.2021

22.09.2021 Puude võrade hooldus- ja vormilõikus

30.09.2021

21.09.2021 HINNAPAKKUMISE KÜSIMINE ASFALDIJÄÄTMETE PURUSTAMISEKS

27.09.2021

15.09.2021 Lasteaed Hellik hoone rekonstrueerimine

11.10.2021

10.09.2021 Kraavide niitmine ja puhastamine peenemast võsast

15.09.2021

19.08.2021 Paide linna koduhooldustöötajale sõiduauto soetamine

02.09.2021

19.08.2021 PÄRNU TN JALGTEE OSALINE REMONTTÖÖ

27.08.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 30. Kõikide hangete nägemiseks

28.03.2022 Paide jäätmejaama haldamine 2023-2025
28.03.2022 Roosna-Alliku Saare tänava piirkonna ÜVK arendamine
28.03.2022 Paide-Viraksaare kergliiklustee ehitushange
28.03.2022 Paide linna külade teede ja tänavate suvihooldus 2022-2025
28.03.2022 AÜ Paide linna teede ja tänavate korrashoid 2022-2025
28.03.2022 Paide linna külade teede ja tänavate talihooldus 2022-2025
28.03.2022 Parkali tänava rekonstrueerimine
28.03.2022 Väike-Aia tänava taastusremont
28.03.2022 Mündi jalakäijate silla rekonstrueerimine ja projekti paranduste teostamine
28.03.2022 Paide linna teede pindamine 2022. aastal
18.02.2021 Paide-Viraksaare kergliiklustee ehitushange
18.02.2021 Lasteaed Hellik rekonstrueerimine
18.02.2021 Paide linna teede pindamine 2021. aastal
18.02.2021 Posti tn rekonstrueerimine (koos AS Paide Vee hankega)
18.02.2021 Üleujutusalade tehnilise lahenduse väljaehitamine (Mündi silla rekonstrueerimine)
11.03.2020 Uleujutusalade tehnilise lahenduse väljaehitamine
11.03.2020 Vodja-Viisu kergliiklustee projekteerimistööd
11.03.2020 Elektrienergia hange 3 aastat
11.03.2020 Paide linna teede pindamine 2020. aastal
11.03.2020 Paide linna üldplaneeringu koostamine ja KSH
11.03.2020 Sookure lasteaia 2. korruse ruumide ja osaliste keldiruumide rekonstrueerimine
11.03.2020 Tehimaastiku valgustuse ehitus l etapp
11.03.2020 Paide linna tänavate remonttööd 2020. aastal
11.03.2020 Suur-Aia tänava rekonstrueerimise projekteerimistööd
11.03.2020 lumekahuriga
11.03.2020 Mündi veevärgi rajamine
11.03.2020 Paide-Viraksaare kergliiklustee projekteerimistööd
11.03.2020 PAMl i keldrikorruse ehitustööd koos eriosadega
11.03.2020 VodJa-Viisu kergliiklustee ehitustööd
11.03.2020 Autokütuse hange 3 aastat

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 24 lepingut. Kokku lepinguid - 25. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

15.02.2022 Mündi jalakäijate silla rekonstrueerimine ja projekti paranduste teostamine vastavalt ekspertiisile Nordpont OÜ

137 850 €

17.01.2022 Paide linna külade teede ja tänavate suvihooldus 2022-2025 Tariston AS

74 491 €

14.05.2021 Paide linna teede pindamine 2021 aastal Turgel Ehitus Grupp OÜ

97 455 €

27.04.2021 Kavandatava kergliiklustee aluse maade äralõigete mõõdistamine vastavalt krundijaotuskavadele. Kirjanurk OÜ

8 800 €

25.03.2021 Sookure lasteaia koridoride ja trepikodade renoveerimine Norete Grupp OÜ

33 254 €

07.01.2021 Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse- seadmed ja sisustus Datagate OÜ

25 868 €

26.11.2020 Paide-Viraksaare jalg- ja jalgrattatee projekteerimine Landverk OÜ

20 525 €

17.08.2020 Ujula pargis kraavide settest puhastamine ja kraavide kaevamine Arieks Teenindus OÜ

4 955 €

15.06.2020 Paide Eakate Päevakodu köögimööbel Helka Kodumasinad OÜ

3 462 €

27.05.2020 Uuring Türi valla haldusterritooriumile jääva Pärnu jõe ja Pärnu jõe vasakpoolseks lisajõeks oleva E... Maves AS

N/A

12.05.2020 Paide tehisjärve rannavalve G4S Eesti AS

N/A

11.05.2020 Roosna-Alliku mõisapargi müüri avariilise osa restaureerimine Gromell OÜ

7 961 €

06.04.2020 Paide Muusika- ja Teatrimaja keldrikorruse remonttööde eriosade projekt põhiprojekti mahus Eviko AS

7 300 €

02.03.2020 Paide Muusika- ja Teatrimaja tuleohutusaudit VIKING Security AS

3 430 €

02.03.2020 Tehimaastiku valgustuse rajamine I etapp Pental Elekter OÜ

52 574 €

14.02.2020 Paide linna tänavate remonttööd 2020. aastal Tref Nord AS

271 756 €

07.02.2020 Sookure lasteaia 2. korruse rühmaruumide ja osaliste keldriruumide rekonstrueerimine Latukrest OÜ

69 625 €

31.01.2020 Paide linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine Kobras AS

103 000 €

16.01.2020 Paide linna teede pindamine 2020. aastal Üle OÜ

164 479 €

03.01.2020 Vodja-Viisu jalg- ja jalgrattatee projekteerimistööd Esprii OÜ

17 500 €

27.12.2019 Paide jäätmejaama haldamine Väätsa Prügila AS

N/A

18.12.2019 Autokütuse ostmine Circle K Eesti AS

11 707 €

05.12.2019 Paide tehisjärve äärde kanalisatsioonitrassi paigaldamine Terrat AS

N/A

12.04.2019 Paide Muusika- ja Teatrimaja helitehnika Heliart OÜ

58 748 €