Paide Linnavalitsus - riigihanked

Paide Linnavalitsus - 77000246 Paide Linnavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 34. Kõikide hangete nägemiseks
35 päeva tagasi Kodukohandamised Paide linnas

31.08.2020

42 päeva tagasi Ujula pargis kraavide settest puhastamine ja kraavide kaevamine

25.08.2020

42 päeva tagasi Rahu tänaval truubi paigaldamine

25.08.2020

42 päeva tagasi Kraavide rekonstrueerimine

25.08.2020

76 päeva tagasi Paide Muusika- ja Teatrimaja keldrikorruse remont

28.07.2020

101 päeva tagasi Vodja-Viisu jalg- ja jalgrattatee rajamine

15.07.2020

111 päeva tagasi Töötervishoiuarsti tervisekontrolli teenus

16.06.2020

131 päeva tagasi Suur-Aia tänava rekonstrueerimise projekteerimistööd

29.05.2020

139 päeva tagasi Paide tehisjärve rannavalve

22.05.2020

140 päeva tagasi Roosna-Alliku mõisapargi müüri avariilise osa restaureerimine

18.05.2020

153 päeva tagasi Paide Vallimäe teede remonttööde teostamine 2020. aastal

07.05.2020

154 päeva tagasi Oksajäätmete kogumine ja käitlemine

04.05.2020

180 päeva tagasi Roosna-Alliku mõisa katuse ja 4 korstnaotsa restaureerimine

09.04.2020

180 päeva tagasi Roosna-Alliku mõisapargis asuva müüri renoveerimine

09.04.2020

207 päeva tagasi Proovide võtmine ja analüüside tegemine 2020. aastal

12.03.2020

210 päeva tagasi Paide Muusika- ja Teatrimaja tuleohutusaudit

06.03.2020

210 päeva tagasi Tehimaastiku valgustuse rajamine I etapp

16.03.2020

211 päeva tagasi GPS jälgimisseadmete ost ja nende teenus

06.04.2020

213 päeva tagasi Joodi sademeveesüsteemi osaline ümberehitamine

06.03.2020

215 päeva tagasi Tehismaastiku valgustuse rajamine I etapp

09.03.2020

227 päeva tagasi Paide linna tänavate remonttööd 2020. aastal

16.03.2020

234 päeva tagasi Sookure lasteaia 2. korruse rühmaruumide ja osaliste keldriruumide rekonstrueerimine

26.02.2020

241 päeva tagasi Paide linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

26.02.2020

251 päeva tagasi Elektrienergia ostmine

14.02.2020

251 päeva tagasi Paide linna kalmistute dokumentatsiooni haldamine

27.01.2020

256 päeva tagasi Paide linna teede pindamine 2020. aastal

17.02.2020

269 päeva tagasi Vodja-Viisu jalg- ja jalgrattatee projekteerimistööd

13.01.2020

276 päeva tagasi Paide jäätmejaama haldamine

31.12.2019

285 päeva tagasi Autokütuse ostmine

20.12.2019

301 päeva tagasi Paide keskväljaku arhitektuurivõistlus

12.02.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 15 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 15. Kõikide hangete nägemiseks
201 päeva tagasi Uleujutusalade tehnilise lahenduse väljaehitamine
201 päeva tagasi Vodja-Viisu kergliiklustee projekteerimistööd
201 päeva tagasi Elektrienergia hange 3 aastat
201 päeva tagasi Paide linna teede pindamine 2020. aastal
201 päeva tagasi Paide linna üldplaneeringu koostamine ja KSH
201 päeva tagasi Sookure lasteaia 2. korruse ruumide ja osaliste keldiruumide rekonstrueerimine
201 päeva tagasi Tehimaastiku valgustuse ehitus l etapp
201 päeva tagasi Paide linna tänavate remonttööd 2020. aastal
201 päeva tagasi Suur-Aia tänava rekonstrueerimise projekteerimistööd
201 päeva tagasi lumekahuriga
201 päeva tagasi Mündi veevärgi rajamine
201 päeva tagasi Paide-Viraksaare kergliiklustee projekteerimistööd
201 päeva tagasi PAMl i keldrikorruse ehitustööd koos eriosadega
201 päeva tagasi VodJa-Viisu kergliiklustee ehitustööd
201 päeva tagasi Autokütuse hange 3 aastat

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 16 lepingut. Kokku lepinguid - 16. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
105 päeva tagasi Paide Eakate Päevakodu köögimööbel Helka Kodumasinad OÜ

3 462 €

124 päeva tagasi Uuring Türi valla haldusterritooriumile jääva Pärnu jõe ja Pärnu jõe vasakpoolseks lisajõeks oleva E... Maves AS

N/A

139 päeva tagasi Paide tehisjärve rannavalve G4S Eesti AS

N/A

140 päeva tagasi Roosna-Alliku mõisapargi müüri avariilise osa restaureerimine Gromell OÜ

7 961 €

174 päeva tagasi Paide Muusika- ja Teatrimaja keldrikorruse remonttööde eriosade projekt põhiprojekti mahus Eviko AS

7 300 €

210 päeva tagasi Paide Muusika- ja Teatrimaja tuleohutusaudit VIKING Security AS

3 430 €

210 päeva tagasi Tehimaastiku valgustuse rajamine I etapp Pental Elekter OÜ

52 574 €

227 päeva tagasi Paide linna tänavate remonttööd 2020. aastal Tref Nord AS

271 756 €

234 päeva tagasi Sookure lasteaia 2. korruse rühmaruumide ja osaliste keldriruumide rekonstrueerimine Latukrest OÜ

69 625 €

241 päeva tagasi Paide linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine Kobras AS

103 000 €

256 päeva tagasi Paide linna teede pindamine 2020. aastal Üle OÜ

164 479 €

269 päeva tagasi Vodja-Viisu jalg- ja jalgrattatee projekteerimistööd Esprii OÜ

17 500 €

276 päeva tagasi Paide jäätmejaama haldamine Väätsa Prügila AS

N/A

285 päeva tagasi Autokütuse ostmine Circle K Eesti AS

11 707 €

298 päeva tagasi Paide tehisjärve äärde kanalisatsioonitrassi paigaldamine Terrat AS

N/A

535 päeva tagasi Paide Muusika- ja Teatrimaja helitehnika Heliart OÜ

58 748 €