Narva Vesi AS

Narva Vesi AS - 10369373 Narva Vesi AS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 52. Kõikide hangete nägemiseks

16.11.2022 Narva heitveepuhastusjaamale uue pumba ostmine

25.11.2022

12.11.2022 5-istekohaga kaubiku ostmine

18.11.2022

10.11.2022 Narva heitveepuhastusjaamale avariigeneraatori ostmine

28.11.2022

04.11.2022 Maagaasi ostmine 2023 majandusaastal

18.11.2022

30.08.2022 Narva Vanalinna linnaosa pindmise äravooluvee ja pinnasevee kokkukogumise ja ärajuhtimise süsteemi p...

15.09.2022

19.08.2022 Narva heitveepuhastusjaama 'uue pumpla' vastuvõtureservuaari puhastamine

26.08.2022

26.07.2022 Kaubiku ost

02.08.2022

27.06.2022 Narva veepuhastusjaama veelekete kõrvaldamine

12.07.2022

27.06.2022 Kaubikute ostmine

11.07.2022

27.06.2022 Narva heitveepuhastusjaama olmereovee aerotanki nr 11 puhastamine

11.07.2022

03.06.2022 Taotluse koostamine NEFCO-le

13.06.2022

29.04.2022 Taotluse koostamine NEFCO-le

09.05.2022

22.04.2022 Materjalide purustamisteenuse ostmine

29.04.2022

18.04.2022 Killustiku fr 4/16 ja fr 4/32 ostmine

25.04.2022

14.02.2022 Uue rataslaadur-ekskavaatori ostmine

21.02.2022

13.01.2022 Narva veepuhastusjaama ja heitveepuhastusjaama automatiseeritud juhtimissüsteemide hooldamise, progr...

21.01.2022

31.12.2021 Geoinfosüsteemi andmemudeli loomine

17.01.2022

24.12.2021 Elektrienergia ostmine

24.01.2022

17.12.2021 Maagaasi ostmine

27.12.2021

14.12.2021 Polüalumiiniumkloriidi ostmine

21.12.2021

15.11.2021 Omanikujärelevalve teostamine Väikesaare piirkonnas, Narvas ÜVVK süsteemide rajamisel

30.11.2021

10.11.2021 Impregneeritud aktiivsöe ostmine

19.11.2021

10.11.2021 Raud(III)sulfaadi ostmine

19.11.2021

06.10.2021 Naatriumhüdrooksiidi 30% lahuse ostmine

14.10.2021

22.09.2021 Väikesaare tn piirkonnas, Narva linnas ÜVVK süsteemide ehitustööd

20.10.2021

16.09.2021 Mootorikütuste ostmine

23.09.2021

14.09.2021 Ventilatsioonisüsteemide hooldus

21.09.2021

27.08.2021 Sademeveekanalisatsiooni pumpla ost

03.09.2021

22.07.2021 Narva heitveepuhastusjaama olmereovee aerotanki nr 10 puhastamine

30.07.2021

18.06.2021 Narva heitveepuhastusjaamale emulsioonpolümeeride ostmine

30.07.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 6 lepingut. Kokku lepinguid - 6. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

17.08.2020 Omanikujärelevalve teostamine Narvas, 14. mikrorajooni ühiskanalisatsiooni- ja drenaaži süsteemide r... Taalri Varahaldus AS

83 191 €

10.08.2020 14. mikrorajooni ühiskanalisatsiooni- ja drenaaži süsteemide rajamine Eesti ESM OÜ

885 769 €

29.11.2019 Maagaasi ostmine 2020 aastaks Eesti Energia AS

26 010 €

11.11.2019 Narva veetöötlusjaamale polüalumiiniumkloriidi ostmine. Kemira Oyj

104 610 €

08.08.2018 Emulsioonpolümeeride (vedelik 50%) ostmine Logichem OÜ

115 248 €

31.07.2018 Vedeliku polüalumiiniumkloriidi ostmine Kemira Oyj

96 139 €