Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- Ja Linnaplaneerimise Amet

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- Ja Linnaplaneerimise Amet - 75029820 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- Ja Linnaplaneerimise Amet

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 22 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 22. Kõikide hangete nägemiseks

30.03.2022 Ajaloolise Kaalukoja ala arheoloogilised uuringud Rüütli tänaval
30.03.2022 Rüütli tänava ajaloolise kvartali detailplaneeringu ja KSH koostamine
30.03.2022 Sepa 7a muinsuskaitse uuringud
30.03.2022 Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku kujunduse visioonivõistlus
30.03.2022 Betoonist valmistatud kalakujuliste skulptuuride valmistamine
30.03.2022 Geomõõdistuse infosüsteemi soetamine
16.04.2021 Narva linna teedevõrgu seisukorra uuring (millised teed kasutuses, mis seisukorras, ÜP koostamisel t...
16.04.2021 Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku kujunduse visioonivõistlus
16.04.2021 Narva linna üldplaneeringu koostamine
16.04.2021 Üldplaneeringu korraldamine (seminarid, artiklid, kaasamine jm korraldamisega seonduv)
16.04.2021 Betoonskulptuuride rajamine linna
16.04.2021 Geomõõdistuse infosüsteem
16.04.2021 Sepa 7a muinsuskaitse uuringud
01.04.2020 GIS platvorm
01.04.2020 Taju-uuring
01.04.2020 Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ett...
01.04.2020 EV100 pargi põhjapoolse sissepääsu kõrval asuvate garaažide ilmestamine tänavakunstiga
01.04.2020 Narva linna teedevõrgu seisukorra uuring (millised teed kasutuses, mis seisukorras, ÜP koostamisel t...
01.04.2020 Liikuvusuuring (jalgrattateede võrgustik, jalakäijad jm kergliiklus)
01.04.2020 Üldplaneeringu algatamise uuringute teostamine
01.04.2020 Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku kujunduse visioonivõistluse jaoks
01.04.2020 Linna üldplaneeringu koostamine

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 2 lepingut. Kokku lepinguid - 2. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

31.12.2021 Narva linna teedevõrgu seisukorra analüüs ja sellest lähtuv rakenduskava Teede Tehnokeskus AS

14 200 €

26.01.2021 Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine LEMMA OÜ

23 500 €