Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- Ja Linnaplaneerimise Amet

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- Ja Linnaplaneerimise Amet - 75029820 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- Ja Linnaplaneerimise Amet

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 16 hanget. Kokku hankeid - 16. Kõikide hangete nägemiseks

29.12.2022 Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine

18.01.2023

29.12.2022 Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja lähiala detailplaneeringu koostamine

18.01.2023

10.08.2022 Narvas asunud hoone (Narva kaalukoda, sõjaeelse aadressiga Rüütli tänav 16) maa-aluste konstruktsioo...

19.08.2022

26.07.2022 Narvas asunud hoone (Narva kaalukoda, sõjaeelse aadressiga Rüütli tänav 16) maa-aluste konstruktsioo...

08.08.2022

28.06.2022 Narvas paiknevatel kinnistutel Sepa tn 7A (51101:001:0471), Sepa tänav J1 (51101:001:0433) ja Sepa t...

13.07.2022

06.06.2022 Narva linna geodeetiliste mõõdistuste infosüsteemi (GMIS) ja MKM-kontrolleri soetamine

27.06.2022

31.12.2021 Narva linna teedevõrgu seisukorra analüüs ja sellest lähtuv rakenduskava

17.01.2022

28.06.2021 Narva linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

19.07.2021

26.01.2021 Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine

09.02.2021

09.11.2020 Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise telli...

10.12.2020

07.08.2020 Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise telli...

10.09.2020

07.02.2020 Narva linna liikuvusuuring

20.02.2020

07.02.2020 Konkurss garaažide otsaseinte visuaalsest teostusest

01.04.2020

08.01.2020 Narva Eesti Gümnaasiumi rekonstrueerimise ideekonkurss

10.12.2019

17.12.2019 Taju-uuring

30.12.2019

29.11.2019 Narva linna taju-uuring ja süvaintervjuud

12.12.2019

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 27 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 27. Kõikide hangete nägemiseks

16.02.2023 Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneering
16.02.2023 Peetri platsi arhitektuurivõilstus
16.02.2023 Vestervalli 17 munitsipaalelamute arhitektuurivõistlus
16.02.2023 Uue lasteaia arhitektuurivõistlus
16.02.2023 Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku kujunduse visioonivõistlus
30.03.2022 Ajaloolise Kaalukoja ala arheoloogilised uuringud Rüütli tänaval
30.03.2022 Rüütli tänava ajaloolise kvartali detailplaneeringu ja KSH koostamine
30.03.2022 Sepa 7a muinsuskaitse uuringud
30.03.2022 Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku kujunduse visioonivõistlus
30.03.2022 Betoonist valmistatud kalakujuliste skulptuuride valmistamine
30.03.2022 Geomõõdistuse infosüsteemi soetamine
16.04.2021 Narva linna teedevõrgu seisukorra uuring (millised teed kasutuses, mis seisukorras, ÜP koostamisel t...
16.04.2021 Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku kujunduse visioonivõistlus
16.04.2021 Narva linna üldplaneeringu koostamine
16.04.2021 Üldplaneeringu korraldamine (seminarid, artiklid, kaasamine jm korraldamisega seonduv)
16.04.2021 Betoonskulptuuride rajamine linna
16.04.2021 Geomõõdistuse infosüsteem
16.04.2021 Sepa 7a muinsuskaitse uuringud
01.04.2020 GIS platvorm
01.04.2020 Taju-uuring
01.04.2020 Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ett...
01.04.2020 EV100 pargi põhjapoolse sissepääsu kõrval asuvate garaažide ilmestamine tänavakunstiga
01.04.2020 Narva linna teedevõrgu seisukorra uuring (millised teed kasutuses, mis seisukorras, ÜP koostamisel t...
01.04.2020 Liikuvusuuring (jalgrattateede võrgustik, jalakäijad jm kergliiklus)
01.04.2020 Üldplaneeringu algatamise uuringute teostamine
01.04.2020 Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku kujunduse visioonivõistluse jaoks
01.04.2020 Linna üldplaneeringu koostamine