Narva Linna Arenduse Ja Ökonoomika Amet - riigihanked

Narva Linna Arenduse Ja Ökonoomika Amet - 75029524 Narva Linna Arenduse Ja Ökonoomika Amet

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 16 hanget. Kokku hankeid - 16. Kõikide hangete nägemiseks
13 päeva tagasi Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd

07.09.2020

24 päeva tagasi Narva Pimeaia rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenused

31.07.2020

38 päeva tagasi Kulgu sadama heakorrastustööd, 1.etapp

28.07.2020

58 päeva tagasi Narva Pimeaia rekonstrueerimistööde lõpetamine

10.07.2020

89 päeva tagasi Narva jõesadama 12. boksi mööbli ja siseseadmete komplekti soetamine ja paigaldamine

22.05.2020

94 päeva tagasi Kulgu sadama heakorrastustööde 1.etapi omanikujärelevalve

20.05.2020

117 päeva tagasi Kulgu sadama heakorrastustööd, 1.etapp

11.05.2020

135 päeva tagasi Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapi ehitustööde omanikujärelev...

13.04.2020

152 päeva tagasi Narva jõesadama 12. boksi siseseadmete, sh mööbli soetamine ja paigaldamine

20.03.2020

181 päeva tagasi Narvas, Tallinna mnt 30 asuvale spordihoonele energiaauditi tegemine

20.02.2020

182 päeva tagasi Narvas, Puškini tn 29 asuvale Kesklinna Gümnaasiumi spordihoonele energiaauditi tegemine

20.02.2020

193 päeva tagasi Narva jõesadama 12. boksi siseseadmete, sh mööbli soetamine ja paigaldamine

11.02.2020

202 päeva tagasi Kulgu sadama heakorrastustööde 1.etapi omanikujärelevalve ja konsulteerimise teenused

29.01.2020

202 päeva tagasi Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp – projekteerimis-ehitustö...

12.02.2020

244 päeva tagasi Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimistööde ehitusjuhtimise teenuse osutamine

23.12.2019

248 päeva tagasi Narva TEN-T transiitteede projekteerimis- ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve ja Inseneri te...

27.12.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 29 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 29. Kõikide hangete nägemiseks
101 päeva tagasi Narva kergliiklusteede edasiarendamine, TTA koostamine
101 päeva tagasi Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamise eelprojekti koostamine
101 päeva tagasi Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamine
103 päeva tagasi Narva Kulgu sadama heakorrastustööd, l etapp
109 päeva tagasi Turismi veebilehe väljatöötamine
109 päeva tagasi Narva Kreenholmi staadioni rekonstrueerimise ekspertiis/audiiti teostamine
109 päeva tagasi Narva jõeäärse promenaadi ehitamise omanikujärelevalve teenuse osutamine
109 päeva tagasi Narva jõeäärse promenaadi ehitamine
109 päeva tagasi Narva Eesti põhikooli projekteerimistööd
109 päeva tagasi Narva Kesklinna põhikooli projekteerimistööd
109 päeva tagasi Narva Kesklinna põhikooli projekteerimistööd
109 päeva tagasi Narva linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku II etapi järelevalve teenus
109 päeva tagasi Narva linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku Il etapi ehitustööd
109 päeva tagasi Narvas, Tallinna mnt 30 asuvale spordihoonele energiaauditi tegemine
109 päeva tagasi Narva jõesadama 12. boksi siseseadmete sh mööbli soetamine ja paigaldamine
109 päeva tagasi Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimistööd
109 päeva tagasi Narva linnas asuvate Paul Kerese valjaku, Paul Kerese tänavalõikude L1 -L4, Paul Kerese ja Kreenhol...
109 päeva tagasi Narva TEN-T transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd
109 päeva tagasi Peetri (J Niimani) maja taastamine, TTA koostamine
109 päeva tagasi Narva Pimea ia II etapi rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenused
109 päeva tagasi Narva Pimeaia pargi II etapi rekonstrueerimistööde lõpetamine
109 päeva tagasi Narva Stockholmi platsi l etapi hanketeenus
109 päeva tagasi Narva Stockholmi platsi l etapi põhiprojekti ekspertiis
109 päeva tagasi Narva Stockholmi platsi I etapi projekteerimistööd ja ehitustööde teostamisel autorijärelvalvetee...
109 päeva tagasi Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalveteenus
109 päeva tagasi Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimistööd
109 päeva tagasi Kulgu sadama heakorraastustööde l etapi omanikuJarelevalve ja konsulteerimise teenused
109 päeva tagasi Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimistööde omanikujärelevalve
109 päeva tagasi Narvas, Puskini tn 29 asuvale Kesklinna Gümnaasiumi spordihoonele energiaauditi tegemine