Narva Linna Arenduse Ja Ökonoomika Amet

Narva Linna Arenduse Ja Ökonoomika Amet - 75029524 Narva Linna Arenduse Ja Ökonoomika Amet

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 49. Kõikide hangete nägemiseks

21.02.2023 Ujuvkai soetamine Kulgu sadamale

20.03.2023

17.02.2023 Narva linnas Sepa tn – EV100 park – Hariduse tn – uus skeitpark (Tuleviku 9) jalgratta- ja jalgteede...

06.03.2023

09.01.2023 Projekti 'Vana-Narva uus elu“ turundusteenus

20.01.2023

29.12.2022 Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamise projekteerimine

13.01.2023

21.11.2022 Narva Raekoja hoone sisustus

19.12.2022

07.07.2022 Narva jõeäärse promenaadi pikendamisega kaasnevate projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve tee...

25.07.2022

22.06.2022 Virtuaalse Vana-Narva turismitoote liit- ja virtuaalreaalsuse teenuse terviklahenduse väljatöötamine...

11.07.2022

02.06.2022 Narva Stockholmi platsi I etapi ehitustööde teostamisel järelevalve teenuse osutamine

20.06.2022

02.06.2022 Narva Stockholmi platsi I etapi ehitustööde teostamisel ehitusjuhtimise teenuse osutamine

20.06.2022

05.05.2022 Narva Stockholmi platsi ehitustööd, I etapp

31.05.2022

04.05.2022 Narva linna soojusmajanduse arengukava koostamine

11.05.2022

08.04.2022 Arheoloogilised uuringud Narva Raekoja platsil ja lähitänavatel

09.05.2022

16.03.2022 Arenduse ja Ökonoomika Amet otsib 'Victoria bastioni kasematid' turismiatraktsiooni giidi ekskursioo...

22.03.2022

15.03.2022 Narva jõeäärse promenaadi pikendamisega kaasnevad projekteerimis-ehitustööd

11.04.2022

18.02.2022 Arheoloogilised uuringud Narva Raekoja platsil ja lähitänavatel

07.03.2022

03.02.2022 Narva Kesklinna Põhikooli õppehoone ehitustööd

21.03.2022

12.10.2021 Arheoloogilised uuringud Narva Raekoja soojustrassi asukohas

27.10.2021

12.10.2021 Narva jõeäärse promenaadi pikendamisega kaasnevate ehitustööde ehitusjuhtimise teenuse osutamine

27.10.2021

29.03.2021 Narva Kesklinna põhikooli ehitustööde juhtimine

14.04.2021

16.03.2021 Narva jõeäärse promenaadi projekteerimis- ja ehitustööde 2. etapi omanikujärelevalveteenused

31.03.2021

05.02.2021 Narva linna arengukava koostamine

16.02.2021

11.01.2021 Narva Pimeaia rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenused

26.01.2021

31.12.2020 Narva jõeäärse promenaadi projekteerimis- ja ehitustööd, etapp 2

25.01.2021

10.12.2020 Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamine

28.12.2020

04.12.2020 Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine – projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve

14.12.2020

20.11.2020 Kulgu sadama heakorrastustööde 1.etapi omanikujärelevalve

03.12.2020

09.11.2020 Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine – projekteerimis-ehitustööd

02.12.2020

08.10.2020 Kulgu sadama heakorrastustööd, 1.etapp

23.10.2020

29.09.2020 Narva Pimeaia rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenused

30.10.2020

17.09.2020 Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde järelevalveteenused

02.10.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 74. Kõikide hangete nägemiseks

08.02.2023 Vana-Narva 3D mudeli väljaprintimine
08.02.2023 Virtuaalse Vana-Narva turismitoode turundus siseturul
08.02.2023 Narva kaasamise ja koostöö tegevuskava
08.02.2023 Narva Raekoja restorani köögitehnoloogia lahenduse projekteerimine ja esimese etapi ehitustööd
08.02.2023 Joaoru puhkeala sh kergliiklusteede (projekt 2a) projekteerimise aktualiseerimine
08.02.2023 Alternatiivsed energiaallikad ja energiasäästlikud lahendused elektrisüsteemidele, valgustussüsteemi...
25.01.2023 Projekti 'Vana-Narva uus elu“ turundusteenus
25.01.2023 Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, II etapi ehitusprojekti koostamine
25.01.2023 Kergliiklustee Sepa tn – EV100 park – Hariduse tn – skeitpark projekteerimistööd
25.01.2023 Munitsipaalelamu projekteerimistööd
05.04.2022 Narva Stockholmi platsi projekteerimis-ehitustööd, I etapp
28.03.2022 Joaoru puhkeala sh kergliiklusteede (projekt 2a) projekteerimise aktualiseerimine
28.03.2022 Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamise ehitusprojekti koostamine
28.03.2022 Narva linna soojusmajanduse arengukava koostamine
21.02.2022 Strateegia koostatakse rahvusvahelise projekti raames. Koostatud strateegia ja tegevuskava on aluse...
21.02.2022 Jalg- ja jalgrattatee Sepa tn – EV100 park – Hariduse tn – skeitpark lõigu ehitusprojekti koostam...
21.02.2022 Narva jõeäärse promenaadi pikendamisega kaasnevad projekteerimis-ehitustööd
21.02.2022 Narva jõeäärse promenaadi pikendamisega kaasnevad ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine
21.02.2022 Narva Kesklinna Põhikooli ehitustööd
21.02.2022 Narva Raekoja hoone sisustuse ostmine koos paigaldusega
21.02.2022 Arheoloogilised uuringud Narva Raekoja platsil ja lähitänavatel
21.02.2022 Hanketeenus järgmiste hangete ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks: Narva Stockholmi platsi I etapi e...
21.02.2022 Narva Stockholmi platsi I etapi ehitustööde teostamisel ehitusjuhtimise teenuse osutamine
21.02.2022 Narva Stockholmi platsi I etapi ehitustööde teostamisel omanikujärelevalve teenuse osutamine
21.02.2022 Narva Stockholmi platsi ehitustööd, I etapp
11.10.2021 Narva jõeäärse promenaadi pikendamisega kaasnevate ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine
29.09.2021 Narva linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku kaardi loomine
17.09.2021 Narva jõeäärse promenaadi pikendamisega kaasnevate ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine
17.09.2021 Narva linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku kaardi loomine
26.04.2021 Narva kultuuriturismi strateegia ja tegevusplaani väljatöötamine

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 31. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

09.01.2023 Projekti 'Vana-Narva uus elu“ turundusteenus Media Station OÜ

34 716 €

21.11.2022 Narva Raekoja hoone sisustus Vegard Furniture OÜ

207 440 €

07.07.2022 Narva jõeäärse promenaadi pikendamisega kaasnevate projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve tee... Eastconsult OÜ

7 399 €

22.06.2022 Virtuaalse Vana-Narva turismitoote liit- ja virtuaalreaalsuse teenuse terviklahenduse väljatöötamine... Platvorm OÜ

115 900 €

02.06.2022 Narva Stockholmi platsi I etapi ehitustööde teostamisel ehitusjuhtimise teenuse osutamine Ehitusagentuur OÜ

16 380 €

02.06.2022 Narva Stockholmi platsi I etapi ehitustööde teostamisel järelevalve teenuse osutamine Infragate Eesti AS

N/A

05.05.2022 Narva Stockholmi platsi ehitustööd, I etapp RTS Infra Eesti OÜ

1671 330 €

15.03.2022 Narva jõeäärse promenaadi pikendamisega kaasnevad projekteerimis-ehitustööd Bauest OÜ

487 622 €

03.02.2022 Narva Kesklinna Põhikooli õppehoone ehitustööd Ehitustrust AS

17300 000 €

12.10.2021 Narva jõeäärse promenaadi pikendamisega kaasnevate ehitustööde ehitusjuhtimise teenuse osutamine Ehitusagentuur OÜ

18 559 €

12.10.2021 Arheoloogilised uuringud Narva Raekoja soojus- ja gaasitrassi asukohas Archaeology Team OÜ

44 750 €

29.03.2021 Narva Kesklinna põhikooli ehitustööde juhtimine Ehitusagentuur OÜ

61 160 €

16.03.2021 Narva jõeäärse promenaadi projekteerimis- ja ehitustööde 2. etapi omanikujärelevalveteenused Lindvill OÜ

18 780 €

05.02.2021 Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimise ehitustööde teostamisel autorijärelevalve teenuse osutamin... Zoroaster OÜ

25 960 €

11.01.2021 Narva Pimeaia rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenused Lindvill OÜ

17 770 €

23.12.2020 Stockholmi platsi I etapi eriosade projekteerimistööd Novarc Group AS

34 000 €

20.11.2020 Kulgu sadama heakorrastustööde 1.etapi omanikujärelevalve Lindvill OÜ

5 840 €

09.11.2020 Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine – projekteerimis-ehitustööd Elero AS

2975 296 €

08.10.2020 Kulgu sadama heakorrastustööd, 1.etapp Vant AS

268 800 €

08.10.2020 Kulgu sadama heakorrastustööd, 1.etapp Eesti ESM OÜ

268 800 €

17.09.2020 Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde järelevalveteenused P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

72 700 €

17.08.2020 Narva TEN-T transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd YIT Eesti AS

11316 000 €

11.08.2020 Narva Stockholmi platsi I etapi projekteerimistööd ja ehitustööde teostamisel autorijärelevalve teen... Koko Arhitektid OÜ

38 100 €

27.07.2020 Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd Ehitustrust AS

4577 000 €

12.05.2020 Narva jõesadama 12. boksi mööbli ja siseseadmete komplekti soetamine ja paigaldamine Sentios UAB

4 774 €

27.03.2020 Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapi ehitustööde omanikujärelev... Lindvill OÜ

18 880 €

10.03.2020 Narva jõesadama 12. boksi siseseadmete, sh mööbli soetamine ja paigaldamine Aasoja Projekt AS

16 787 €

10.03.2020 Narva jõesadama 12. boksi siseseadmete, sh mööbli soetamine ja paigaldamine Versai OÜ

16 787 €

20.01.2020 Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp – projekteerimis-ehitustö... YIT Eesti AS

2387 981 €

09.12.2019 Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimistööde ehitusjuhtimise teenuse osutamine Ehitusagentuur OÜ

45 511 €