Narva Linna Arenduse Ja Ökonoomika Amet - riigihanked

Narva Linna Arenduse Ja Ökonoomika Amet - 75029524 Narva Linna Arenduse Ja Ökonoomika Amet

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 22 hanget. Kokku hankeid - 22. Kõikide hangete nägemiseks
16 päeva tagasi Kulgu sadama heakorrastustööd, 1.etapp

23.10.2020

25 päeva tagasi Narva Pimeaia rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenused

30.10.2020

37 päeva tagasi Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde järelevalveteenused

02.10.2020

46 päeva tagasi Narva Pimeaia rekonstrueerimistööde lõpetamine

23.09.2020

52 päeva tagasi Narva jõeäärse promenaadi ehitamise ehitusjuhtimine

10.09.2020

68 päeva tagasi Narva TEN-T transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd

28.09.2020

89 päeva tagasi Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd

07.09.2020

100 päeva tagasi Narva Pimeaia rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenused

31.07.2020

114 päeva tagasi Kulgu sadama heakorrastustööd, 1.etapp

28.07.2020

134 päeva tagasi Narva Pimeaia rekonstrueerimistööde lõpetamine

10.07.2020

165 päeva tagasi Narva jõesadama 12. boksi mööbli ja siseseadmete komplekti soetamine ja paigaldamine

22.05.2020

169 päeva tagasi Kulgu sadama heakorrastustööde 1.etapi omanikujärelevalve

20.05.2020

193 päeva tagasi Kulgu sadama heakorrastustööd, 1.etapp

11.05.2020

211 päeva tagasi Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapi ehitustööde omanikujärelev...

13.04.2020

228 päeva tagasi Narva jõesadama 12. boksi siseseadmete, sh mööbli soetamine ja paigaldamine

20.03.2020

257 päeva tagasi Narvas, Tallinna mnt 30 asuvale spordihoonele energiaauditi tegemine

20.02.2020

257 päeva tagasi Narvas, Puškini tn 29 asuvale Kesklinna Gümnaasiumi spordihoonele energiaauditi tegemine

20.02.2020

269 päeva tagasi Narva jõesadama 12. boksi siseseadmete, sh mööbli soetamine ja paigaldamine

11.02.2020

278 päeva tagasi Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp – projekteerimis-ehitustö...

12.02.2020

278 päeva tagasi Kulgu sadama heakorrastustööde 1.etapi omanikujärelevalve ja konsulteerimise teenused

29.01.2020

320 päeva tagasi Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimistööde ehitusjuhtimise teenuse osutamine

23.12.2019

324 päeva tagasi Narva TEN-T transiitteede projekteerimis- ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve ja Inseneri te...

27.12.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 29 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 29. Kõikide hangete nägemiseks
177 päeva tagasi Narva kergliiklusteede edasiarendamine, TTA koostamine
177 päeva tagasi Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamise eelprojekti koostamine
177 päeva tagasi Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamine
179 päeva tagasi Narva Kulgu sadama heakorrastustööd, l etapp
185 päeva tagasi Turismi veebilehe väljatöötamine
185 päeva tagasi Narva Kreenholmi staadioni rekonstrueerimise ekspertiis/audiiti teostamine
185 päeva tagasi Narva jõeäärse promenaadi ehitamise omanikujärelevalve teenuse osutamine
185 päeva tagasi Narva jõeäärse promenaadi ehitamine
185 päeva tagasi Narva Eesti põhikooli projekteerimistööd
185 päeva tagasi Narva Kesklinna põhikooli projekteerimistööd
185 päeva tagasi Narva Kesklinna põhikooli projekteerimistööd
185 päeva tagasi Narva linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku II etapi järelevalve teenus
185 päeva tagasi Narva linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku Il etapi ehitustööd
185 päeva tagasi Narvas, Tallinna mnt 30 asuvale spordihoonele energiaauditi tegemine
185 päeva tagasi Narva jõesadama 12. boksi siseseadmete sh mööbli soetamine ja paigaldamine
185 päeva tagasi Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimistööd
185 päeva tagasi Narva linnas asuvate Paul Kerese valjaku, Paul Kerese tänavalõikude L1 -L4, Paul Kerese ja Kreenhol...
185 päeva tagasi Narva TEN-T transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd
185 päeva tagasi Peetri (J Niimani) maja taastamine, TTA koostamine
185 päeva tagasi Narva Pimea ia II etapi rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenused
185 päeva tagasi Narva Pimeaia pargi II etapi rekonstrueerimistööde lõpetamine
185 päeva tagasi Narva Stockholmi platsi l etapi hanketeenus
185 päeva tagasi Narva Stockholmi platsi l etapi põhiprojekti ekspertiis
185 päeva tagasi Narva Stockholmi platsi I etapi projekteerimistööd ja ehitustööde teostamisel autorijärelvalvetee...
185 päeva tagasi Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalveteenus
185 päeva tagasi Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimistööd
185 päeva tagasi Kulgu sadama heakorraastustööde l etapi omanikuJarelevalve ja konsulteerimise teenused
185 päeva tagasi Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimistööde omanikujärelevalve
185 päeva tagasi Narvas, Puskini tn 29 asuvale Kesklinna Gümnaasiumi spordihoonele energiaauditi tegemine