Narva Linna Arenduse Ja Ökonoomika Amet - riigihanked

Narva Linna Arenduse Ja Ökonoomika Amet - 75029524 Narva Linna Arenduse Ja Ökonoomika Amet

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 28 hanget. Kokku hankeid - 28. Kõikide hangete nägemiseks
10 päeva tagasi Narva Pimeaia rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenused

26.01.2021

22 päeva tagasi Narva jõeäärse promenaadi projekteerimis- ja ehitustööd, etapp 2

25.01.2021

43 päeva tagasi Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamine

28.12.2020

48 päeva tagasi Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine – projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve

14.12.2020

63 päeva tagasi Kulgu sadama heakorrastustööde 1.etapi omanikujärelevalve

03.12.2020

74 päeva tagasi Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine – projekteerimis-ehitustööd

02.12.2020

106 päeva tagasi Kulgu sadama heakorrastustööd, 1.etapp

23.10.2020

114 päeva tagasi Narva Pimeaia rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenused

30.10.2020

127 päeva tagasi Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde järelevalveteenused

02.10.2020

136 päeva tagasi Narva Pimeaia rekonstrueerimistööde lõpetamine

23.09.2020

141 päeva tagasi Narva jõeäärse promenaadi ehitamise ehitusjuhtimine

10.09.2020

158 päeva tagasi Narva TEN-T transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd

28.09.2020

179 päeva tagasi Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd

07.09.2020

190 päeva tagasi Narva Pimeaia rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenused

31.07.2020

204 päeva tagasi Kulgu sadama heakorrastustööd, 1.etapp

28.07.2020

223 päeva tagasi Narva Pimeaia rekonstrueerimistööde lõpetamine

10.07.2020

255 päeva tagasi Narva jõesadama 12. boksi mööbli ja siseseadmete komplekti soetamine ja paigaldamine

22.05.2020

259 päeva tagasi Kulgu sadama heakorrastustööde 1.etapi omanikujärelevalve

20.05.2020

283 päeva tagasi Kulgu sadama heakorrastustööd, 1.etapp

11.05.2020

301 päeva tagasi Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapi ehitustööde omanikujärelev...

13.04.2020

318 päeva tagasi Narva jõesadama 12. boksi siseseadmete, sh mööbli soetamine ja paigaldamine

20.03.2020

347 päeva tagasi Narvas, Tallinna mnt 30 asuvale spordihoonele energiaauditi tegemine

20.02.2020

347 päeva tagasi Narvas, Puškini tn 29 asuvale Kesklinna Gümnaasiumi spordihoonele energiaauditi tegemine

20.02.2020

359 päeva tagasi Narva jõesadama 12. boksi siseseadmete, sh mööbli soetamine ja paigaldamine

11.02.2020

368 päeva tagasi Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp – projekteerimis-ehitustö...

12.02.2020

368 päeva tagasi Kulgu sadama heakorrastustööde 1.etapi omanikujärelevalve ja konsulteerimise teenused

29.01.2020

410 päeva tagasi Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimistööde ehitusjuhtimise teenuse osutamine

23.12.2019

414 päeva tagasi Narva TEN-T transiitteede projekteerimis- ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve ja Inseneri te...

27.12.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 29 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 29. Kõikide hangete nägemiseks
267 päeva tagasi Narva kergliiklusteede edasiarendamine, TTA koostamine
267 päeva tagasi Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamise eelprojekti koostamine
267 päeva tagasi Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamine
269 päeva tagasi Narva Kulgu sadama heakorrastustööd, l etapp
275 päeva tagasi Turismi veebilehe väljatöötamine
275 päeva tagasi Narva Kreenholmi staadioni rekonstrueerimise ekspertiis/audiiti teostamine
275 päeva tagasi Narva jõeäärse promenaadi ehitamise omanikujärelevalve teenuse osutamine
275 päeva tagasi Narva jõeäärse promenaadi ehitamine
275 päeva tagasi Narva Eesti põhikooli projekteerimistööd
275 päeva tagasi Narva Kesklinna põhikooli projekteerimistööd
275 päeva tagasi Narva Kesklinna põhikooli projekteerimistööd
275 päeva tagasi Narva linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku II etapi järelevalve teenus
275 päeva tagasi Narva linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku Il etapi ehitustööd
275 päeva tagasi Narvas, Tallinna mnt 30 asuvale spordihoonele energiaauditi tegemine
275 päeva tagasi Narva jõesadama 12. boksi siseseadmete sh mööbli soetamine ja paigaldamine
275 päeva tagasi Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimistööd
275 päeva tagasi Narva linnas asuvate Paul Kerese valjaku, Paul Kerese tänavalõikude L1 -L4, Paul Kerese ja Kreenhol...
275 päeva tagasi Narva TEN-T transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd
275 päeva tagasi Peetri (J Niimani) maja taastamine, TTA koostamine
275 päeva tagasi Narva Pimea ia II etapi rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenused
275 päeva tagasi Narva Pimeaia pargi II etapi rekonstrueerimistööde lõpetamine
275 päeva tagasi Narva Stockholmi platsi l etapi hanketeenus
275 päeva tagasi Narva Stockholmi platsi l etapi põhiprojekti ekspertiis
275 päeva tagasi Narva Stockholmi platsi I etapi projekteerimistööd ja ehitustööde teostamisel autorijärelvalvetee...
275 päeva tagasi Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalveteenus
275 päeva tagasi Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimistööd
275 päeva tagasi Kulgu sadama heakorraastustööde l etapi omanikuJarelevalve ja konsulteerimise teenused
275 päeva tagasi Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimistööde omanikujärelevalve
275 päeva tagasi Narvas, Puskini tn 29 asuvale Kesklinna Gümnaasiumi spordihoonele energiaauditi tegemine