Mustvee Vallavalitsus - riigihanked

Mustvee Vallavalitsus - 77000364 Mustvee Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 46. Kõikide hangete nägemiseks
Täna Avinurme keskväljaku projekteerimine ja rajamine

12.11.2021

22 päeva tagasi Mustvee valla teede talihooldus 2021 - 2023 talveperioodil

27.10.2021

35 päeva tagasi Chromebook sülearvutite ostmine

15.10.2021

45 päeva tagasi Peipsimaa muuseumi II korrus

24.09.2021

51 päeva tagasi Omedu koolimaja

14.09.2021

58 päeva tagasi Kasepää laululavale liuguste paigaldamine

15.09.2021

65 päeva tagasi Küttepuude ostmine 2021/2022 a. kütteperioodiks Kääpa katlamajale

31.08.2021

65 päeva tagasi Voore Kooli soojuse hange - Hange avaldatud peale tähtaja möödumist.

23.08.2021

71 päeva tagasi Voore kooli ja korterelamu kütmiseks 2021 – 2022 kütteperioodil

23.08.2021

94 päeva tagasi Mustvee valla õpilastransport

02.08.2021

100 päeva tagasi Raietööd Mustvee valla kalmistutel

28.07.2021

115 päeva tagasi Kääpa kergtee projekteerimine

12.07.2021

143 päeva tagasi Avinurme keskväljaku projekteerimine ja rajamine

22.06.2021

143 päeva tagasi Avinurme keskväljaku kiriku värava ja kergliiklusteede ehitus

22.06.2021

157 päeva tagasi Mustvee valla Kääpa küla kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde teostamine

11.06.2021

160 päeva tagasi Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Mustvee vallas

22.06.2021

163 päeva tagasi Mustvee sadama lõunamuuli parklate ja vaatetorni rajamine

02.06.2021

167 päeva tagasi Peipsimaa muuseumi II korruse välja ehitamine

31.05.2021

176 päeva tagasi MUSTVEE VALLA HOONETE JA RAJATISE LAMMUTAMISTÖÖD

11.05.2021

177 päeva tagasi Avinurme bussiootepaviljoni ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine

10.05.2021

210 päeva tagasi VALLA KRUUSKATENDIGA TEEDE PARENDAMINE

06.04.2021

213 päeva tagasi Mustvee linna haljastute ja avaliku linnaruumi hooldus 2021

12.04.2021

294 päeva tagasi Avinurme bussiootepaviljoni ehitustööd

22.01.2021

330 päeva tagasi Elektrienergia ost Mustvee vallavalitsusele 2021 aastal

17.12.2020

350 päeva tagasi Mustvee valla 2020, 2021. ja. 2022.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aasta aruanne auditeerim...

17.11.2020

374 päeva tagasi Mustvee linnas Pärna ja Kastani tänavate vee - kanalisatsioonivõrgu arendamine

09.11.2020

374 päeva tagasi Mustvee valla kohalike ja erateede talihooldus talveperioodidel 2020 - 2022

03.11.2020

384 päeva tagasi Mustvee vallas Lohusuu alevikus kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde teostamine

06.11.2020

384 päeva tagasi Mustvee vallas Avinurme alevikus kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde teostamine

05.11.2020

430 päeva tagasi Peipsimaa muuseumi II korruse ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine

31.08.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 24 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 24. Kõikide hangete nägemiseks
41 päeva tagasi Avinurme keskväljaku II etapp
41 päeva tagasi Avinurme lasteaia eskiisprojekti konkurss
234 päeva tagasi Lohusuu aleviku silla renoveerimine
234 päeva tagasi Lammutus ja haljastustööde teostamine (Põllu tn 12, Voore keskus 2, Pihkva tn 2, Võidu tn 16 b tribü...
234 päeva tagasi Peipsimaa muuseumi II korruse välja ehitamine
234 päeva tagasi Voore Kooli mööbli hange
234 päeva tagasi Valla teede talihooldus 2021 - 2024
234 päeva tagasi Hakkepuidu ostmine Avinurme katlamajale kütteperioodiks 2021-2022
234 päeva tagasi Turvakaamerate soetamine
234 päeva tagasi Mustvee linna heakorra hange 2021 - 22
234 päeva tagasi Valla kruusateede greiderdus 2021 - 22
234 päeva tagasi Valla teeäärte niitmine 2021 - 22
234 päeva tagasi Kruusateede parendamine purukruusaga
234 päeva tagasi Teede profileerimine Saare piirkond
234 päeva tagasi Tee äärte niitmine
234 päeva tagasi Halliku-Sikura teele möödasõidu taskude rajamine
234 päeva tagasi Kääpa katlamaja küttepuude hange
234 päeva tagasi Heakorratööd Avinurme piirkonna haljasaladel 2021-(Teeks 2-3 aastaks)
555 päeva tagasi Voore Põhikooli projekteerimine ja ehitamine
555 päeva tagasi Kruusateede taastusremont
555 päeva tagasi Teede ja tänavate pindamine 2,5 kordne
555 päeva tagasi Teede ja tänavate korduspindamine
555 päeva tagasi Mustvee sadama lõunaala projekteerimine ja ehitamine
555 päeva tagasi Elektrienergia ost