Mustvee Vallavalitsus

Mustvee Vallavalitsus - 77000364 Mustvee Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 73. Kõikide hangete nägemiseks

02.02.2023 Mustvee valla munitsipaal- ja sotsiaalkorterite renoveerimine

07.02.2023

02.02.2023 Avinurme keskväljak II etapp

28.02.2023

26.01.2023 Lohusuu puhkeala slipi ja juurdepääsutee projekteerimine

09.02.2023

17.01.2023 Mustvee valla elektripaigaldiste käidukorraldusteenus 2023 - 2025

31.01.2023

13.01.2023 Lohusuu puhkeala slipi ja juurdepääsutee projekteerimine

18.01.2023

28.12.2022 Võsaraie, harvendusraie ja väljaveoteenus Mustvee linnas Liivanõmme kinnistul

09.01.2023

12.12.2022 Võsaraie, harvendusraie ja väljaveoteenus Mustvee linnas Liivanõmme kinnistul

27.12.2022

29.11.2022 Lohusuu Kooli küttesüsteemi projekteerimine ja ehitus

14.12.2022

28.11.2022 Mustvee valla elektripaigaldiste käidukorraldusteenus 2023 - 2025

08.12.2022

21.11.2022 Voore Kooli küttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine

16.12.2022

09.11.2022 Avinurme kiriku värava rekonstrueerimine

24.11.2022

09.11.2022 Avinurme keskväljaku rajamine

24.11.2022

21.10.2022 Korteri remont Kääpa külas Mustvee vallas

25.10.2022

05.08.2022 Mustvee valla õpilastransport

11.08.2022

27.07.2022 Kääpa küla kergliiklustee ehitus

22.08.2022

22.07.2022 Mustvee vallas Kääpa küla katlamaja rekonstrueerimine

27.07.2022

09.06.2022 Kasepää laululava trepi ja paadisilla renoveerimine

17.06.2022

09.06.2022 Avinurme kiriku värava renoveerimine

27.06.2022

26.05.2022 Hakkepuidu ost Avinurme katlamajale 2022/23 kütteperioodiks

10.06.2022

25.05.2022 Vallateede teeäärte ja haljasalade niitmine 2022 - 2023 aastal

27.05.2022

17.05.2022 Soojusenergia tootmise, jaotamise ja müügi kontsessiooni andmine Kääpa külas

17.06.2022

13.05.2022 Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Mustvee vallas

14.06.2022

19.04.2022 Mustvee Valla teede kruuskatendi lisamine

22.04.2022

06.01.2022 Mustvee sadama lõunamuuli promenaadi rajamine

21.01.2022

29.11.2021 Elektrienergia ost Mustvee vallavalitsusele 2022 - 2023 aastal

13.12.2021

26.11.2021 Mustvee vallale sõidukite liisimine kasutusrendi tingimustel

13.12.2021

08.11.2021 Mustvee vallavalitsus otsib koostööpartnerit projekti “Väikelahendused Mustvee valla koolide HEV õpi...

12.11.2021

28.10.2021 Mustvee vallavalitsusele mahtuniversaalide soetamine sotsiaaltööks

15.11.2021

27.10.2021 Avinurme keskväljaku projekteerimine ja rajamine

12.11.2021

06.10.2021 Mustvee valla teede talihooldus 2021 - 2023 talveperioodil

27.10.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 36. Kõikide hangete nägemiseks

10.03.2022 Lohusuu laululava renoveerimine
10.03.2022 Valla kruusateede greiderdamine ja profileerimine 2022-2023
10.03.2022 Valla teeäärte niitmine 2022-2023
10.03.2022 Avinurme keskväljaku II etapp (ehitustööd)
10.03.2022 Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Mustvee vallas
10.03.2022 Mustvee keskväljaku arendamine: laulva purskkaevu rajamine
10.03.2022 Mustvee valla kirikute välisvalgustus
10.03.2022 Hariduskeskuse eskiisprojekti konkurss
10.03.2022 Toiduainete tarne Mustvee valla haridusasutustesse 2022-2023 õppeaastaks
10.03.2022 Kütte ostmine Avinurme ja Kääpa katlamajadele kütteperioodiks 2022-2023
10.03.2022 Voore laululava renoveerimine (rahastamise saamisel)
10.03.2022 Kääpa kergtee rajamine (rahastamise saamisel)
17.09.2021 Avinurme keskväljaku II etapp
17.09.2021 Avinurme lasteaia eskiisprojekti konkurss
08.03.2021 Lohusuu aleviku silla renoveerimine
08.03.2021 Lammutus ja haljastustööde teostamine (Põllu tn 12, Voore keskus 2, Pihkva tn 2, Võidu tn 16 b tribü...
08.03.2021 Peipsimaa muuseumi II korruse välja ehitamine
08.03.2021 Voore Kooli mööbli hange
08.03.2021 Valla teede talihooldus 2021 - 2024
08.03.2021 Hakkepuidu ostmine Avinurme katlamajale kütteperioodiks 2021-2022
08.03.2021 Turvakaamerate soetamine
08.03.2021 Mustvee linna heakorra hange 2021 - 22
08.03.2021 Valla kruusateede greiderdus 2021 - 22
08.03.2021 Valla teeäärte niitmine 2021 - 22
08.03.2021 Kruusateede parendamine purukruusaga
08.03.2021 Teede profileerimine Saare piirkond
08.03.2021 Tee äärte niitmine
08.03.2021 Halliku-Sikura teele möödasõidu taskude rajamine
08.03.2021 Kääpa katlamaja küttepuude hange
08.03.2021 Heakorratööd Avinurme piirkonna haljasaladel 2021-(Teeks 2-3 aastaks)