Muhu Vallavalitsus

Muhu Vallavalitsus - 75018710 Muhu Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 23 hanget. Kokku hankeid - 23. Kõikide hangete nägemiseks

03.02.2023 Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Muhu vallas

03.03.2023

06.01.2023 Muhu Põhikooli osaline ümberehitamine, 1. etapp

06.02.2023

26.07.2022 Muhu Vallavalitsuse ruumide erimööbli soetamine ja paigaldus

18.08.2022

30.06.2022 Muhu Vallavalitsuse ruumide erimööbli soetamine ja paigaldus

18.07.2022

18.05.2022 Liiva keskuse parkla rajamine

14.06.2022

03.05.2022 Muhu Põhikooli osaline ümberehitamine, 1. etapp

26.05.2022

22.04.2022 Muhu valla teede 2022. a pindamistööd

09.05.2022

29.03.2022 Piiri magasiaida katuse ümberehitamine

14.04.2022

11.03.2022 Killustiku tootmine Muhu vallas Koguva karjääris

29.03.2022

28.02.2022 Muhu Muuseumi parkla taristu korrastamine

15.03.2022

19.08.2021 Hüdrokopteri soetamine

13.09.2021

12.07.2021 Muhu Muuseumi parkla laiendamine ja taristu korrastamine

02.08.2021

05.07.2021 Muhu Põhikooli hooneosa lammutamine

14.07.2021

24.05.2021 Muhu Põhikooli hooneosa lammutamine

04.06.2021

18.05.2021 Muhu valla teede pindamine 2021.aastal

03.06.2021

04.05.2021 Muhu valla Liiva küla kaugküttepiirkonna katlamaja rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitustööd

27.05.2021

23.04.2021 Õppevahendite soetamine Muhu Põhikooli haridusliku erivajadusega õpilastele

11.05.2021

22.01.2021 Piiri küla Kiku elamu lammutamine

01.02.2021

15.12.2020 Piiri küla Kiku elamu lammutamine

11.01.2021

21.10.2020 Muhu Põhikooli vestibüüli, trepikoja 124/212 ja fondiruumi ümberehitamine

06.11.2020

12.05.2020 Killustiku tootmine Muhu vallas Koguva karjääris

15.06.2020

02.12.2019 Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Muhu vallas

31.12.2019

28.11.2019 Muhu Vallavalitsusele 20 aastaks ametiruumide üürimine

04.02.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 42. Kõikide hangete nägemiseks

23.03.2023 Muhu spordihalli rekonstrueerimiseks ja ujula rajamiseks põhiprojekti koostamine
23.03.2023 Kommunaalmasina liisingusse võtmine
23.03.2023 Investeerimislaenu võtmine
23.03.2023 Liiva tänavavalgustuse uuendamine
23.03.2023 Üleriigiline ühishange elektrenergia ostmiseks IX: linnadele, valdadele ning teistele asutustele ja ...
23.03.2023 Muhu Põhikooli osaline ümberehitamine, 1. etapp
23.03.2023 Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Muhu vallas
23.03.2023 Kriisivalmiduse suurendamiseks generaatorite soetamine
23.03.2023 Eluruumide korrastamine Nõmmküla Sireli ja Liiva Apteegi hoonetes
23.03.2023 Hoonetele generaatoritega ühendamise valmiduse loomine
23.03.2023 Spordihalli konstruktsioonile ekspertiisi koostamine 
23.03.2023 VPK päästemaja projekteerimine
23.03.2023 Elektriautode laadimispunkti väljaehitamine
09.03.2022 Muhu Muuseumi parkla wc remont ja bussiootekoja rajamine
09.03.2022 Liiva ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni investeering
09.03.2022 Liiva keskuse sadevete süsteemi parendamine ja arendustööd
09.03.2022 Muhu Põhikooli kõnnitee 2. etapp
09.03.2022 Killustiku tootmine
09.03.2022 Muhu Liiva keskuse arendamise II etapp (parkla rajamine)
09.03.2022 Muhu valla teede tolmuvabade katete ehitamine
09.03.2022 Muhu Põhikooli ventilatsiooni parendamine
09.03.2022 Vallamaja uue sisustuse soetamine
09.03.2022 Muhu spordihalli rekonstrueerimiseks ja ujula rajamiseks põhiprojekti koostamine
09.03.2021 Liiva keskuseala terrassi ja pinkide rajamine
09.03.2021 Piiri küla Kiku elamu lammutamine
09.03.2021 Lasteaia kõnniteede uuendamine
09.03.2021 Muhu Põhikooli hoone osa lammutamine
08.03.2021 Muhu valla Liiva küla kaugküttepiirkonna katlamaja rekonstrueerimine
08.03.2021 Muhu valla teede tolmuvabade katete ehitamine
08.03.2021 Väikelahendused Muhu Põhikooli HEV- õpilastele