Märjamaa Vallavalitsus

Märjamaa Vallavalitsus - 77000447 Märjamaa Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 39. Kõikide hangete nägemiseks

03.02.2023 Välja tänava rekonstrueerimine koos kergliiklustee ühenduse rajamisega teine etapp

03.03.2023

23.11.2022 Puidupelletite ostmine

09.12.2022

18.11.2022 Elektrienergia ostmine

05.12.2022

20.09.2022 Audiitorteenuse ostmine perioodil 2022-2025

29.09.2022

12.09.2022 Märjamaa alevi teede ja tänavate talihooldus 2022 - 2024

23.09.2022

02.09.2022 Märjamaa Vallavalitsusele sõidukite ostmine

12.09.2022

29.08.2022 Märjamaa Muusika- ja kunstikooli projekteerimine

09.09.2022

16.08.2022 Märjamaa Vallavalitsusele sõidukite ostmine

29.08.2022

11.07.2022 Märjamaa Muusika- ja kunstikooli projekteerimine

25.07.2022

28.06.2022 Osaline Välja tänava rekonstrueerimine

13.07.2022

14.04.2022 Märjamaa valla kruusateede säilitusremont 2022

10.05.2022

08.02.2022 Metsanurga tänava rekonstrueerimine

07.03.2022

03.12.2021 Märjamaa valla tehnilise valve täisteenus ja ATS hooldusteenus 2022 - 2025

20.12.2021

03.12.2021 Märjamaa valla elektripaigaldiste käidukorraldus ja hooldusteenus 2022-2025

20.12.2021

02.12.2021 Märjamaa vallale elektrienergia ostmine 01.01.2022 - 31.12.2022

17.12.2021

30.11.2021 Märjamaa alevi teede ja tänavate talihooldus 2021 – 2022

08.12.2021

13.10.2021 Märjamaa valla teede ja tänavate talihooldus 2021 - 2024

12.11.2021

23.09.2021 Välja tänava rekonstrueerimine koos kergliiklustee ühenduse rajamisega

08.10.2021

09.08.2021 Märjamaa Gümnaasiumi toitlustusteenus 2021 – 2024

24.08.2021

24.06.2021 Märjamaa valla õpilasliinidele vedaja leidmine 2021 – 2024

26.07.2021

24.06.2021 „Märjamaa Gümnaasiumi ja Varbola Lasteaed-Algkool soojusvarustus 2021 – 2031“

30.07.2021

09.04.2021 Märjamaa valla kruusateede remont ja pindamine 2021

05.05.2021

23.03.2021 Märjamaa valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arengukava kaasajastamine

30.03.2021

15.03.2021 Märjamaa valla avalikult kasutatavate teede ning tänavate suvehooldus 2021 - 2024

09.04.2021

31.12.2020 Märjamaa jäätmejaama operaatorteenuse tellimine 2021 – 2022

25.01.2021

04.12.2020 Elektrienergia ostmine

21.12.2020

24.11.2020 Märjamaa jäätmejaama operaatorteenuse tellimine 2021 – 2022

02.12.2020

30.10.2020 Metsanurga tänava rekonstrueerimisprojekti koostamine

16.11.2020

28.10.2020 Töötervishoiuteenus Märjamaa valla asutustele

13.11.2020

14.09.2020 Märjamaa Gümnaasiumi renoveerimise projekteerimis-ehitushange

12.10.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 27 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 27. Kõikide hangete nägemiseks

09.04.2022 Märjamaa valla kruusateede säilitusremont 2022
09.04.2022 Osaline Välja tänava rekonstrueerimine
09.04.2022 Märjamaa-Valgu kergliiklustee põhiprojekti koostamine
09.04.2022 Metsanurga tänava rekonstrueerimine
09.04.2022 Märjamaa valla teede remont ja pindamine 2022
09.04.2022 Kasti Orgita Lasteaed (Orgita hoone) rekonstrureerimine, sademevete rekonstrueerimine
09.04.2022 Märjamaa alevi teede ja tänavate talihooldus 2022 - 2024
09.04.2022 Tänavavalgustuse juurdeehitus
09.04.2022 Elektrienergia ostmine
22.02.2022 Elektrienergia ostmine
11.06.2021 Märjamaa Gümnaasiumi ja Varbola Lasteaed-Algkool soojusvarustus 2021 – 2031
02.03.2021 Märjamaa valla avalikult kasutatavate teede ning tänavate suvehooldus 2021 - 2024
02.03.2021 Märjamaa valla kruusateede remont ja pindamine 2021
02.03.2021 Märjamaa Gümnaasiumi staadioni ehitus
02.03.2021 Märjamaa valla õpilasliinidele vedaja leidmine 2021 – 2024
02.03.2021 Märjamaa Gümnaasiumi toitlustusteenus 2021 – 2024
02.03.2021 Märjamaa valla teede ja tänavate talihooldus 2021 - 2024
02.03.2021 Elektrienergia ostmine
11.03.2020 Multifunktsionaalse mini-spordiväljaku projekteerimis- ja ehitustööd
11.03.2020 Märjamaa Ujula katuse rekonstrueerimine
11.03.2020 Vigala kergtee I etapi ehitus
11.03.2020 Märjamaa valla teede suvine korrashoid 2020-2023
11.03.2020 Märjamaa valla õpilasliinidele vedaja leidmine 2020 - 2022
11.03.2020 Märjamaa vallale videovalveteenuse tellimine
11.03.2020 Märjamaa jäätmejaama operaatorteenuse tellimine 2021 - 2022
11.03.2020 Elektrienergia ostmine
11.03.2020 Märjamaa valla varade kahjukindlustus