Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium - riigihanked

Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium - 70003158 Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 31. Kõikide hangete nägemiseks
10 päeva tagasi Sündmusteenuste teostatavuse analüüs töötu olemise sündmusteenuse näitel

26.10.2020

12 päeva tagasi Abiellumise ja abielu lahutamise sündmusteenuste analüüs

21.10.2020

24 päeva tagasi Check Point tulemüüri teenuste tellimine

06.10.2020

26 päeva tagasi Juhtimisõiguse ja sõiduki omamise sündmusteenuste arendamise analüüs

12.10.2020

32 päeva tagasi Kodaniku pöördumiste klassifitseerija analüüs ja pilootprojekt

05.10.2020

41 päeva tagasi Võrgurajatiste BIM-mudelite kontrolli tarkvaralahenduse eelanalüüs Rail Balticu tugitaristu loamenet...

18.09.2020

64 päeva tagasi Reisikorraldamisteenuste tellimine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja ministeeriumi val...

18.09.2020

69 päeva tagasi TTJA teenuste kasutusmugavuse- ja ärianalüüs

21.08.2020

88 päeva tagasi Digiriigi Akadeemia e-kursused

10.08.2020

96 päeva tagasi Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemi arendus

21.08.2020

98 päeva tagasi Alternatiivsete kanalite kasutamise analüüs ja pilootprojekt

03.08.2020

106 päeva tagasi Kinnisvara sündmusteenuste pakkumise ärianalüüs

21.07.2020

109 päeva tagasi Majandustegevuse registri arendus- ja tugiteenus

19.08.2020

119 päeva tagasi 5G teenuste kasutusjuhtude tuvastamise uuring

03.08.2020

120 päeva tagasi BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine

20.07.2020

137 päeva tagasi Eesti ettevõtete eksporti toetavate ja pärssivate tegurite uuringu hange

25.06.2020

137 päeva tagasi Avaliku sektori tellijate ühiste BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel

22.06.2020

146 päeva tagasi Nõusolekuteenuse analüüs

11.06.2020

157 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal...

01.06.2020

159 päeva tagasi Vastutustundliku ettevõtluse ja tarbijakäitumise kujundamise uuring

12.06.2020

165 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid

22.05.2020

167 päeva tagasi Planeeringute menetluse avalike teenuste disainimise ja menetlussüsteemi ning e-ehituse platvormiga ...

20.05.2020

225 päeva tagasi Riikliku avaandmete teabevärava arendus

30.03.2020

232 päeva tagasi Elektroonilise side valdkonna e-teenuste arendus

30.03.2020

253 päeva tagasi E-Veoselehe prototüübi valmistamine ja testimine

10.03.2020

259 päeva tagasi Sideteenuste katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistuse infosüsteemi arendus- ja tugiteenus

18.02.2020

262 päeva tagasi Atlassian toodete tugiteenuste tellimine

18.02.2020

265 päeva tagasi Ettevõtjate jaoks ühtse veebipõhise kontaktpunkti visioon

14.02.2020

306 päeva tagasi Atlassian toodete tugiteenuste tellimine

10.01.2020

327 päeva tagasi Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi arendus

10.01.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 44. Kõikide hangete nägemiseks
173 päeva tagasi Nõusolekuteenuse analüüs
173 päeva tagasi Haiglaravimite ordineerimise Retseptikeskusega liidestamise analüüs
173 päeva tagasi Töövaidluste menetlemise mooduli analüüs ja prototüüp
173 päeva tagasi Kohaliku omavalitsuse teenusportaali ja kohaliku omavalitsuse menetlusinfo- süsteemi analüüs
173 päeva tagasi Ettevõtjate jaoks ühtse veebipõhise kontaktpunkti visioon
173 päeva tagasi Transpordi ja liikuvuse aerngukava 2021-2030 mõjude hinnang
173 päeva tagasi Vastutustundliku ja keskkonnahoidku ettevõtluse kujundamine
173 päeva tagasi Eesti juhitamatute taastuvenergiaressursside potentsiaaliga alade kaardistamine (tuul, päike, seond...
173 päeva tagasi Heitsoojus- ja heitjahutusenergia kasutamise võimalused kütte- või jahutusenergia sektoris ning Eest...
173 päeva tagasi Väikevahendite hange
173 päeva tagasi 5G teenuste kasutamise juhtumite tuvastamine
173 päeva tagasi Lairiba juurdepääsuvõrgu turutõrgete kaardistamine ja piirkondadeks jagamine*
173 päeva tagasi Mudelipõhise kontrolli (BMC) krati arendamine (IKT27)
173 päeva tagasi AST BIM juhendi põhjal etalonmudelite koostamine ja BIM standardi korrigeerimine IKT (29)
173 päeva tagasi Märgiliste ehitiste LOD3 tasemel üles laadimise teenuse analüüs ja realiseerimine 3D kaksikus koos K...
173 päeva tagasi e-ehituse platvormi roll-out (kommunikatsioon, koolitused ja töötoad KOV-idele)
173 päeva tagasi e-ehituse platvormi detailplaneeringute mooduli välja töötamine (IKT31)
173 päeva tagasi e-ehituse platvormi prototüüp ja integreerimise põhimõtted (IKT33)
182 päeva tagasi Andmeaida hooldus ja arendus
182 päeva tagasi Kinnisvara sündmusteenuste pakkumise ärianalüüs
182 päeva tagasi Sündmusteenuse "juhtimisõiguse ja sõiduki omamine" analüüs
182 päeva tagasi Sündmusteenuse "pensionile jäämine" analüüs
182 päeva tagasi Sündmusteenuse "kaitseväe kohustuse täitmine" analüüs
182 päeva tagasi Sündmusteenuse "lähedase surm" analüüs
182 päeva tagasi Sündmusteenuse "lapse sünd" analüüs
182 päeva tagasi E-Veoselehe prototüübi valmistamine ja testimine
182 päeva tagasi Eesti ettevõtjate konkurentsivõimet toetavad ja pärssivad tegurid välisturgudel
182 päeva tagasi Alustava ettevõtja sündmusteenuste analüüs
182 päeva tagasi Digiriigi häkaton
182 päeva tagasi Digitaalse turuplatsi analüüsi tellimine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 36. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
4 päeva tagasi Uuring „Kohalike omavalitsuste tuule- ja päikeseenergia käsiraamat“ Sihtasutus Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

25 600 €

7 päeva tagasi Uuring „COVID-19 mõju turismile omastele majandusharudele ja kaasnevad mõjud teistele majandusharude... TARTU ÜLIKOOL

29 100 €

29 päeva tagasi Heitsoojus- ja heitjahutusenergia kasutamise võimalused kütte- või jahutusenergia sektoris ning Eest... Kpmg Baltics OÜ

29 995 €

111 päeva tagasi Uuringu „Eesti ettevõtete olukord ja hoiakud seoses koroonaviirusega“ regulaarne teostamine Emor AS

10 520 €

120 päeva tagasi BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine Reach-U AS

265 000 €

120 päeva tagasi BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine Future Insight

265 000 €

157 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal... Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut

52 000 €

157 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal... Mittetulundusühing Tartu Regiooni Energiaagentuur

52 000 €

157 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal... Tepsli OÜ

52 000 €

165 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid Civitta Eesti AS

N/A

165 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid Singleton Group OÜ

N/A

165 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid Design Ux OÜ

N/A

167 päeva tagasi Planeeringute menetluse avalike teenuste disainimise ja menetlussüsteemi ning e-ehituse platvormiga ... Cgi Eesti AS

56 144 €

169 päeva tagasi Isikukaitsevahendite rahvusvaheline logistikateenus Dsv Transport AS

1700 000 €

189 päeva tagasi Liiniveoleping Tallink Grupp AS

957 000 €

218 päeva tagasi Energiatõhususe meetmete analüüs Finantsakadeemia OÜ

21 840 €

253 päeva tagasi E-Veoselehe prototüübi valmistamine ja testimine Fitek EDI

56 000 €

256 päeva tagasi Perearstide digitaalse kirjaoskuse suurendamise koolitus Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

290 800 €

262 päeva tagasi Atlassian toodete tugiteenuste tellimine Trinidad Wiseman OÜ

53 392 €

265 päeva tagasi Ettevõtjate jaoks ühtse veebipõhise kontaktpunkti visioon Nortal AS

82 908 €

278 päeva tagasi Rakendusuuringu ja eksperimentaalarenduse programmi valdkondliku valikumetoodika väljatöötamine Qmaterials OÜ

13 200 €

302 päeva tagasi Uuring „Eesti võimalused Euroopa Liidu ühishuvides strateegiliselt oluliste väärtusahelate võrgusti... Kpmg Baltics OÜ

38 000 €

327 päeva tagasi Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi arendus Piksel OÜ

300 000 €

461 päeva tagasi Kohaliku omavalitsuse teenusportaali ja kohaliku omavalitsuse menetlusinfosüsteemi analüüs Kpmg Baltics OÜ

38 080 €

484 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Datel AS

N/A

484 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Tieto Estonia AS

N/A

484 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Idakoidlik OÜ

N/A

484 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Informata OÜ

N/A

484 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Datel AS

N/A

484 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Tieto Estonia AS

N/A