Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium - 70003158 Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 96. Kõikide hangete nägemiseks

23.01.2023 Liiklusjärelevalve infosüsteemi arendus- ja hooldusteenus

06.03.2023

20.01.2023 Metoodika välja töötamine rahvusvahelistelt huvipakkuvate kultuuri- ja spordisündmuste otsese ja kau...

09.02.2023

19.01.2023 Andmeaida hooldustööd

08.02.2023

03.11.2022 Energiamajanduse arengukava aastani 2035 mõju hindamised

05.12.2022

28.10.2022 Check Point tulemüüri teenuste tellimine

10.11.2022

20.10.2022 TTJA e-teenuste keskkonna loomine

21.11.2022

10.10.2022 Kvaternaari põhjavee geotermaalenergia potentsiaali eeluuring.

10.11.2022

10.10.2022 Ehitisregistri majutus

24.10.2022

10.10.2022 Ehitisregistri ja e-ehituse platvormi raamkomponendi hooldusetöö

14.10.2022

29.09.2022 Ehitisregistri arendusteenus 4

31.10.2022

16.09.2022 Digitippkohtumise 'Tallinn Digital Summit 2022' transporditeenus

27.09.2022

15.09.2022 Veeam litsentside hankimine

26.09.2022

12.09.2022 Reisikorraldamisteenuste tellimine Majandus- ja Kommunikatsiooniminiministeeriumile ja ministeeriumi...

10.10.2022

29.08.2022 Võrgurajatiste andmebaasi ja selle kasutajaliidese viimine Ehitisregistri (EHR) arenduskeskkonnast E...

09.09.2022

05.08.2022 E-ehituse 3D kaksiku edasiarendused 2022

05.09.2022

04.08.2022 Ehitisregistri menetluskeskkonna, 2D kaardi, teavituste ja projektifailide mooduli hooldusetöö

12.08.2022

02.08.2022 Digitippkohtumise 'Tallinn Digital Summit 2022“ toitlustus

16.08.2022

15.07.2022 Võrgurajatiste andmebaasi ja selle kasutajaliidese viimine Ehitisregistri (EHR) arenduskeskkonnast E...

08.08.2022

13.07.2022 'Hoonete kulutõhusate energiatõhususe miinimumtasemete uuring'

28.07.2022

10.06.2022 Anneta kõnet teavituskampaania korraldamine

28.06.2022

03.06.2022 Eesti laevanduse konkurentsivõime alusuuring Baseline study on the competitiveness of Estonian shipp...

04.07.2022

13.05.2022 ENERGIAMAJANDUSE ARENGUKAVA AASTANI 2035 MÕJU HINDAMISED

13.06.2022

03.05.2022 ENERGIAMAJANDUSE ARENGUKAVA AASTANI 2035 KOOSTAMIST ETTEVALMISTAVAD TEGEVUSED

23.05.2022

03.05.2022 Turismisektori tööjõu ja oskuste vajaduse uuring ning poliitikasoovitused

16.05.2022

20.04.2022 Riikliku avaandmete teabevärava jätkuarenduste detailanalüüs ja arendustööd

23.05.2022

11.04.2022 Andmeaida loomine riigipilves

27.04.2022

31.03.2022 Ehitusgiidi ehk ehitusnormide visuaalse teejuhi tehniline ja sisuline väljatöötamine

18.04.2022

21.02.2022 Analüüside ja uuringute läbiviimise ning prototüüpide ja pilootide loomise raamleping

25.03.2022

17.02.2022 Energiamajanduse arengukava aastani 2035 koostamist ettevalmistavad tegevused

16.03.2022

24.01.2022 E-ehituse platvormi haldusteenus

25.02.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 169. Kõikide hangete nägemiseks

13.06.2022 Merevee hägususe mõõtmine
13.06.2022 Parvlaeva Estonia vraki veealune 3D laserskaneerimine
13.06.2022 Ferromagneetiline uuring
13.06.2022 Laeva veega täitumise ja uppumise mudel ning laeva struktuursete vigastuste mudel
05.05.2022 Serverpargi kolimine uuele riistvarale
03.05.2022 Riikliku küberturvalisuse valdkonna juhtimissüsteem*
22.04.2022 Küberturvalisuse kulude arvestamise mudeli loomine*
22.04.2022 Ülevaade kübervaldkonna regulatsioonidest välisriikides*
20.04.2022 Lennundussektori konkurentsivõime uuring
09.04.2022 Digiriigi Akadeemia e-õppeteenused
09.04.2022 WAF/VPN portaalilahenduse hankimine ja juurutamine
09.04.2022 Tuumikvõrgu läbilaskevõime suurendamine
07.04.2022 Analüüside ja uuringute läbiviimise ning prototüüpide ja pilootide loomise raamleping
07.04.2022 RailBaltic ja EGT erisülearvutite hankimine (rent)
07.04.2022 'Anna teada detailanalüüs ja arendus
07.04.2022 Teenuse disaini standard
07.04.2022 Reaalmajanduse rahvusvaheline konverents
07.04.2022 Töötajatega seotud toimingute ärisündmuse analüüs, riigihange 246831
07.04.2022 Koolitus 'e-arvete teadlikkuse tõstmine ettevõtjate seas“
07.04.2022 Ettevõtjatele suunatud andmepõhise aruandluse toetusmeetme eelanalüüs, riigihange 246831
07.04.2022 Tegevuslubade ja teadetega seotud toimingute ärisündmuse analüüs, riigihange 246831
07.04.2022 Ehitusgiidi ehk ehitusnormide visuaalse teejuhi tehniline ja sisuline väljatöötamine
07.04.2022 Energiamajanduse arengukava aastani 2035 koostamist ettevalmistavad tegevused
07.04.2022 Energiamajanduse arengukava aastani 2035 mõju hindamised
07.04.2022 Küberturbe järelevalve süsteemi kontseptsiooni ja tegevuskava*
07.04.2022 Hoonete energiatõhususe nõuete kulutõhususe analüüs
07.04.2022 Elamuinvesteeringute fondi detailne mõjude ja tehniliste tingimuste analüüs
07.04.2022 EHRi ja energiamärgiste andmekogude ühtlustamine, menetluskeskkonna vormide uuendamine
07.04.2022 Koduleht Teater.ee arendus
07.04.2022 Haiglaravimite ordineerimise liidestamiseks Retseptikeskusega analüüs

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 80. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

19.01.2023 Andmeaida hooldustööd Informata OÜ

138 999 €

28.10.2022 Check Point tulemüüri teenuste tellimine Elisa Teleteenused AS

56 200 €

15.09.2022 Veeam litsentside hankimine Datafox OÜ

45 100 €

12.09.2022 Reisikorraldamisteenuste tellimine Majandus- ja Kommunikatsiooniminiministeeriumile ja ministeeriumi... Estravel AS

1000 000 €

12.09.2022 Reisikorraldamisteenuste tellimine Majandus- ja Kommunikatsiooniminiministeeriumile ja ministeeriumi... Gotravel AS

1000 000 €

04.08.2022 Ehitisregistri menetluskeskkonna, 2D kaardi, teavituste ja projektifailide mooduli hooldusetöö Idakoidlik OÜ

45 813 €

10.06.2022 Anneta kõnet teavituskampaania korraldamine Agentuur La Ecwador OÜ

N/A

25.04.2022 Metroloogia keskasutuse ning riigietalonide säilitamis- ja arendusteenuse ülesannete täitmise teenus... Metrosert AS

2500 000 €

20.04.2022 Riikliku avaandmete teabevärava jätkuarenduste detailanalüüs ja arendustööd Net Group OÜ

250 000 €

21.02.2022 Analüüside ja uuringute läbiviimise ning prototüüpide ja pilootide loomise raamleping Nortal AS

12000 000 €

21.02.2022 Analüüside ja uuringute läbiviimise ning prototüüpide ja pilootide loomise raamleping Datel AS

12000 000 €

21.02.2022 Analüüside ja uuringute läbiviimise ning prototüüpide ja pilootide loomise raamleping Trinidad Wiseman OÜ

12000 000 €

21.02.2022 Analüüside ja uuringute läbiviimise ning prototüüpide ja pilootide loomise raamleping Cgi Eesti AS

12000 000 €

21.02.2022 Analüüside ja uuringute läbiviimise ning prototüüpide ja pilootide loomise raamleping Tieto Estonia AS

12000 000 €

21.02.2022 Analüüside ja uuringute läbiviimise ning prototüüpide ja pilootide loomise raamleping Cybernetica AS

12000 000 €

21.02.2022 Analüüside ja uuringute läbiviimise ning prototüüpide ja pilootide loomise raamleping Gofore Estonia OÜ

12000 000 €

21.02.2022 Analüüside ja uuringute läbiviimise ning prototüüpide ja pilootide loomise raamleping Gofore Plc

12000 000 €

24.01.2022 E-ehituse platvormi haldusteenus Tieto Estonia AS

296 980 €

03.12.2021 Teenuse kontsessiooni andmine väärismetalli proovi standardproovile vastavuse tõendamise teenuse osu... Metrosert AS

299 999 €

15.11.2021 BIM-põhise ehitusloa menetluse tarkvaralahenduse integreerimine EHR menetluskeskkonda Tieto Estonia AS

82 665 €

11.10.2021 Ettevõtete tähtajaliste kohustuste ja nendest eesti.ee keskkonnas teavitamise analüüs Civitta Eesti AS

138 999 €

11.10.2021 Ettevõtete tähtajaliste kohustuste ja nendest eesti.ee keskkonnas teavitamise analüüs Singleton Group OÜ

138 999 €

14.09.2021 Kohaliku omavalitsuse teenusportaali tehnilise teostatavuse analüüs lasteaiakoha taotluse sündmustee... Helmes AS

63 406 €

08.09.2021 Sündmusteenuste teostatavuse analüüs lähedase kaotusega tegelemise sündmusteenuse näitel Cgi Eesti AS

49 919 €

17.08.2021 Tühjenenud korterelamu lammutamisel tekkivate materjalide korduskasutuse ja ringlussevõtu rakendusuu... Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

36 000 €

07.05.2021 E-posti turvalahenduse hankimine Telia Eesti AS

59 457 €

13.04.2021 Üleriigiline uuring elamute kasutuse väljalangevusest ja tühjenemise mustritest Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

28 000 €

08.04.2021 Eesti üleminek süsinikneutraalsele soojus- ning jahutusmajandusele aastaks 2050 Sihtasutus Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

110 000 €

08.04.2021 Eesti üleminek süsinikneutraalsele soojus- ning jahutusmajandusele aastaks 2050 Pilvero OÜ

110 000 €

08.04.2021 Eesti üleminek süsinikneutraalsele soojus- ning jahutusmajandusele aastaks 2050 Trinomics

110 000 €