Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium - 70003158 Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 71. Kõikide hangete nägemiseks

11.04.2022 Andmeaida loomine riigipilves

27.04.2022

31.03.2022 Ehitusgiidi ehk ehitusnormide visuaalse teejuhi tehniline ja sisuline väljatöötamine

18.04.2022

21.02.2022 Analüüside ja uuringute läbiviimise ning prototüüpide ja pilootide loomise raamleping

25.03.2022

17.02.2022 Energiamajanduse arengukava aastani 2035 koostamist ettevalmistavad tegevused

16.03.2022

24.01.2022 E-ehituse platvormi haldusteenus

25.02.2022

14.12.2021 Ametisõiduki liisimine

22.12.2021

03.12.2021 Teenuse kontsessiooni andmine väärismetalli proovi standardproovile vastavuse tõendamise teenuse osu...

14.12.2021

29.11.2021 Liiklusjärelevalve infosüsteemi arendus- ja hooldusteenus 3

13.12.2021

15.11.2021 BIM-põhise ehitusloa menetluse tarkvaralahenduse integreerimine EHR menetluskeskkonda

30.11.2021

27.10.2021 Majandustegevuse registri arendus- ja tugiteenus 2

26.11.2021

14.10.2021 Avalike e-teenuste disainimise tööriistakast ja veebiarendus

02.11.2021

12.10.2021 BIM-põhise ehitusloa menetluse tarkvaralahenduse integreerimine EHR menetluskeskkonda

27.10.2021

11.10.2021 Ettevõtete tähtajaliste kohustuste ja nendest eesti.ee keskkonnas teavitamise analüüs

04.11.2021

01.10.2021 Ettevõtte finantseerimise ärisündmuse analüüs

25.10.2021

01.10.2021 Riikliku teabevärava jätkuarendused

21.10.2021

24.09.2021 Check Point tulemüüri teenuste tellimine

07.10.2021

14.09.2021 Kohaliku omavalitsuse teenusportaali tehnilise teostatavuse analüüs lasteaiakoha taotluse sündmustee...

04.10.2021

08.09.2021 Sündmusteenuste teostatavuse analüüs lähedase kaotusega tegelemise sündmusteenuse näitel

23.09.2021

30.08.2021 Numbri broneerimise andmekogu ärianalüüs

13.09.2021

19.08.2021 Elektroonilise mereinfosüsteemi arendus- ja tugiteenus

20.09.2021

17.08.2021 Tühjenenud korterelamu lammutamisel tekkivate materjalide korduskasutuse ja ringlussevõtu rakendusuu...

08.09.2021

19.07.2021 Eesti riigi keskse elektroonilise maanteetranspordi veoselehe juurdepääsupunkti (NAP) toimimismudeli...

12.08.2021

12.07.2021 Ettevõtete tähtajaliste kohustuste ja nendest eesti.ee keskkonnas teavitamise analüüs

28.07.2021

29.06.2021 Ehitisregistri andmeaida arendus

12.07.2021

11.06.2021 E-kviitungi teenuse toimimismudeli analüüs

30.06.2021

02.06.2021 Veebide tugi- ja arendusteenus 2

01.07.2021

07.05.2021 E-posti turvalahenduse hankimine

20.05.2021

03.05.2021 Avalike e-teenuste disainimise tööriistakast ja äripaneeli kontseptsioon

18.05.2021

13.04.2021 Üleriigiline uuring elamute kasutuse väljalangevusest ja tühjenemise mustritest

28.04.2021

13.04.2021 Riiklikes andmekogudes ja registrites olevate andmete ning nende masinloetava väljastamise võimekuse...

30.04.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 165. Kõikide hangete nägemiseks

05.05.2022 Serverpargi kolimine uuele riistvarale
03.05.2022 Riikliku küberturvalisuse valdkonna juhtimissüsteem*
22.04.2022 Küberturvalisuse kulude arvestamise mudeli loomine*
22.04.2022 Ülevaade kübervaldkonna regulatsioonidest välisriikides*
20.04.2022 Lennundussektori konkurentsivõime uuring
09.04.2022 Digiriigi Akadeemia e-õppeteenused
09.04.2022 WAF/VPN portaalilahenduse hankimine ja juurutamine
09.04.2022 Tuumikvõrgu läbilaskevõime suurendamine
07.04.2022 Analüüside ja uuringute läbiviimise ning prototüüpide ja pilootide loomise raamleping
07.04.2022 RailBaltic ja EGT erisülearvutite hankimine (rent)
07.04.2022 'Anna teada detailanalüüs ja arendus
07.04.2022 Teenuse disaini standard
07.04.2022 Reaalmajanduse rahvusvaheline konverents
07.04.2022 Töötajatega seotud toimingute ärisündmuse analüüs, riigihange 246831
07.04.2022 Koolitus 'e-arvete teadlikkuse tõstmine ettevõtjate seas“
07.04.2022 Ettevõtjatele suunatud andmepõhise aruandluse toetusmeetme eelanalüüs, riigihange 246831
07.04.2022 Tegevuslubade ja teadetega seotud toimingute ärisündmuse analüüs, riigihange 246831
07.04.2022 Ehitusgiidi ehk ehitusnormide visuaalse teejuhi tehniline ja sisuline väljatöötamine
07.04.2022 Energiamajanduse arengukava aastani 2035 koostamist ettevalmistavad tegevused
07.04.2022 Energiamajanduse arengukava aastani 2035 mõju hindamised
07.04.2022 Küberturbe järelevalve süsteemi kontseptsiooni ja tegevuskava*
07.04.2022 Hoonete energiatõhususe nõuete kulutõhususe analüüs
07.04.2022 Elamuinvesteeringute fondi detailne mõjude ja tehniliste tingimuste analüüs
07.04.2022 EHRi ja energiamärgiste andmekogude ühtlustamine, menetluskeskkonna vormide uuendamine
07.04.2022 Koduleht Teater.ee arendus
07.04.2022 Haiglaravimite ordineerimise liidestamiseks Retseptikeskusega analüüs
07.04.2022 EL ühtne digivärav, makselahenduste analüüs, riigihange 246831
07.04.2022 EL ühtne digivärav, Eesti registrite muudatus- ja täiendusvajaduste analüüs, riigihange 246831
07.04.2022 Arhiveerimislahenduse hankimine ja juurutamine
07.04.2022 MTR arendused1

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 63. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

25.04.2022 Metroloogia keskasutuse ning riigietalonide säilitamis- ja arendusteenuse ülesannete täitmise teenus... Metrosert AS

2500 000 €

03.12.2021 Teenuse kontsessiooni andmine väärismetalli proovi standardproovile vastavuse tõendamise teenuse osu... Metrosert AS

299 999 €

15.11.2021 BIM-põhise ehitusloa menetluse tarkvaralahenduse integreerimine EHR menetluskeskkonda Tieto Estonia AS

82 665 €

11.10.2021 Ettevõtete tähtajaliste kohustuste ja nendest eesti.ee keskkonnas teavitamise analüüs Civitta Eesti AS

138 999 €

11.10.2021 Ettevõtete tähtajaliste kohustuste ja nendest eesti.ee keskkonnas teavitamise analüüs Singleton Group OÜ

138 999 €

14.09.2021 Kohaliku omavalitsuse teenusportaali tehnilise teostatavuse analüüs lasteaiakoha taotluse sündmustee... Helmes AS

63 406 €

08.09.2021 Sündmusteenuste teostatavuse analüüs lähedase kaotusega tegelemise sündmusteenuse näitel Cgi Eesti AS

49 919 €

17.08.2021 Tühjenenud korterelamu lammutamisel tekkivate materjalide korduskasutuse ja ringlussevõtu rakendusuu... Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

36 000 €

07.05.2021 E-posti turvalahenduse hankimine Telia Eesti AS

59 457 €

13.04.2021 Üleriigiline uuring elamute kasutuse väljalangevusest ja tühjenemise mustritest Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

28 000 €

08.04.2021 Eesti üleminek süsinikneutraalsele soojus- ning jahutusmajandusele aastaks 2050 Sihtasutus Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

110 000 €

08.04.2021 Eesti üleminek süsinikneutraalsele soojus- ning jahutusmajandusele aastaks 2050 Pilvero OÜ

110 000 €

08.04.2021 Eesti üleminek süsinikneutraalsele soojus- ning jahutusmajandusele aastaks 2050 Trinomics

110 000 €

02.03.2021 Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi CCI-EE juurutamine Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

90 000 €

16.10.2020 Uuring „Kohalike omavalitsuste tuule- ja päikeseenergia käsiraamat“ Sihtasutus Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

25 600 €

13.10.2020 Uuring „COVID-19 mõju turismile omastele majandusharudele ja kaasnevad mõjud teistele majandusharude... TARTU ÜLIKOOL

29 100 €

09.10.2020 Sündmusteenuste teostatavuse analüüs töötu olemise sündmusteenuse näitel Trinidad Wiseman OÜ

94 545 €

09.10.2020 Sündmusteenuste teostatavuse analüüs töötu olemise sündmusteenuse näitel Tripledev OÜ

94 545 €

07.10.2020 Abiellumise ja abielu lahutamise sündmusteenuste analüüs Proud Engineers OÜ

29 415 €

24.09.2020 Juhtimisõiguse ja sõiduki omamise sündmusteenuste arendamise analüüs Kpmg Baltics OÜ

32 200 €

21.09.2020 Heitsoojus- ja heitjahutusenergia kasutamise võimalused kütte- või jahutusenergia sektoris ning Eest... Kpmg Baltics OÜ

29 995 €

17.09.2020 Kodaniku pöördumiste klassifitseerija analüüs ja pilootprojekt Net Group OÜ

59 520 €

17.09.2020 Kodaniku pöördumiste klassifitseerija analüüs ja pilootprojekt Texta OÜ

59 520 €

30.06.2020 Uuringu „Eesti ettevõtete olukord ja hoiakud seoses koroonaviirusega“ regulaarne teostamine Emor AS

10 520 €

22.06.2020 5G teenuste kasutusjuhtude tuvastamise uuring Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

50 915 €

22.06.2020 5G teenuste kasutusjuhtude tuvastamise uuring Civitta Eesti AS

50 915 €

22.06.2020 BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine Reach-U AS

265 000 €

22.06.2020 BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine Reach-U AS

265 000 €

22.06.2020 BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine Future Insight

265 000 €

22.06.2020 BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine Future Insight

265 000 €