Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium - riigihanked

Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium - 70003158 Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 23 hanget. Kokku hankeid - 23. Kõikide hangete nägemiseks
16 päeva tagasi Digiriigi Akadeemia e-kursused

10.08.2020

24 päeva tagasi Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemi arendus

21.08.2020

26 päeva tagasi Alternatiivsete kanalite kasutamise analüüs ja pilootprojekt

03.08.2020

34 päeva tagasi Kinnisvara sündmusteenuste pakkumise ärianalüüs

21.07.2020

37 päeva tagasi Majandustegevuse registri arendus- ja tugiteenus

19.08.2020

47 päeva tagasi 5G teenuste kasutusjuhtude tuvastamise uuring

03.08.2020

48 päeva tagasi BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine

20.07.2020

65 päeva tagasi Avaliku sektori tellijate ühiste BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel

22.06.2020

65 päeva tagasi Eesti ettevõtete eksporti toetavate ja pärssivate tegurite uuringu hange

25.06.2020

74 päeva tagasi Nõusolekuteenuse analüüs

11.06.2020

85 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal...

01.06.2020

87 päeva tagasi Vastutustundliku ettevõtluse ja tarbijakäitumise kujundamise uuring

12.06.2020

93 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid

22.05.2020

95 päeva tagasi Planeeringute menetluse avalike teenuste disainimise ja menetlussüsteemi ning e-ehituse platvormiga ...

20.05.2020

153 päeva tagasi Riikliku avaandmete teabevärava arendus

30.03.2020

160 päeva tagasi Elektroonilise side valdkonna e-teenuste arendus

30.03.2020

181 päeva tagasi E-Veoselehe prototüübi valmistamine ja testimine

10.03.2020

187 päeva tagasi Sideteenuste katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistuse infosüsteemi arendus- ja tugiteenus

18.02.2020

190 päeva tagasi Atlassian toodete tugiteenuste tellimine

18.02.2020

193 päeva tagasi Ettevõtjate jaoks ühtse veebipõhise kontaktpunkti visioon

14.02.2020

234 päeva tagasi Atlassian toodete tugiteenuste tellimine

10.01.2020

255 päeva tagasi Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi arendus

10.01.2020

263 päeva tagasi Riigihanke „Analüüs ja ettepanekud ehituse pika vaate loomiseks" korraldamine, komisjoni ja

08.11.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 44. Kõikide hangete nägemiseks
101 päeva tagasi Nõusolekuteenuse analüüs
101 päeva tagasi Haiglaravimite ordineerimise Retseptikeskusega liidestamise analüüs
101 päeva tagasi Töövaidluste menetlemise mooduli analüüs ja prototüüp
101 päeva tagasi Kohaliku omavalitsuse teenusportaali ja kohaliku omavalitsuse menetlusinfo- süsteemi analüüs
101 päeva tagasi Ettevõtjate jaoks ühtse veebipõhise kontaktpunkti visioon
101 päeva tagasi Transpordi ja liikuvuse aerngukava 2021-2030 mõjude hinnang
101 päeva tagasi Vastutustundliku ja keskkonnahoidku ettevõtluse kujundamine
101 päeva tagasi Eesti juhitamatute taastuvenergiaressursside potentsiaaliga alade kaardistamine (tuul, päike, seond...
101 päeva tagasi Heitsoojus- ja heitjahutusenergia kasutamise võimalused kütte- või jahutusenergia sektoris ning Eest...
101 päeva tagasi Väikevahendite hange
101 päeva tagasi 5G teenuste kasutamise juhtumite tuvastamine
101 päeva tagasi Lairiba juurdepääsuvõrgu turutõrgete kaardistamine ja piirkondadeks jagamine*
101 päeva tagasi Mudelipõhise kontrolli (BMC) krati arendamine (IKT27)
101 päeva tagasi AST BIM juhendi põhjal etalonmudelite koostamine ja BIM standardi korrigeerimine IKT (29)
101 päeva tagasi Märgiliste ehitiste LOD3 tasemel üles laadimise teenuse analüüs ja realiseerimine 3D kaksikus koos K...
101 päeva tagasi e-ehituse platvormi roll-out (kommunikatsioon, koolitused ja töötoad KOV-idele)
101 päeva tagasi e-ehituse platvormi detailplaneeringute mooduli välja töötamine (IKT31)
101 päeva tagasi e-ehituse platvormi prototüüp ja integreerimise põhimõtted (IKT33)
110 päeva tagasi Andmeaida hooldus ja arendus
110 päeva tagasi Kinnisvara sündmusteenuste pakkumise ärianalüüs
110 päeva tagasi Sündmusteenuse "juhtimisõiguse ja sõiduki omamine" analüüs
110 päeva tagasi Sündmusteenuse "pensionile jäämine" analüüs
110 päeva tagasi Sündmusteenuse "kaitseväe kohustuse täitmine" analüüs
110 päeva tagasi Sündmusteenuse "lähedase surm" analüüs
110 päeva tagasi Sündmusteenuse "lapse sünd" analüüs
110 päeva tagasi E-Veoselehe prototüübi valmistamine ja testimine
110 päeva tagasi Eesti ettevõtjate konkurentsivõimet toetavad ja pärssivad tegurid välisturgudel
110 päeva tagasi Alustava ettevõtja sündmusteenuste analüüs
110 päeva tagasi Digiriigi häkaton
110 päeva tagasi Digitaalse turuplatsi analüüsi tellimine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 31. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
40 päeva tagasi Uuringu „Eesti ettevõtete olukord ja hoiakud seoses koroonaviirusega“ regulaarne teostamine Emor AS

10 520 €

85 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal... Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut

52 000 €

85 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal... Mittetulundusühing Tartu Regiooni Energiaagentuur

52 000 €

85 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal... Tepsli OÜ

52 000 €

93 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid Civitta Eesti AS

N/A

93 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid Singleton Group OÜ

N/A

93 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid Design Ux OÜ

N/A

95 päeva tagasi Planeeringute menetluse avalike teenuste disainimise ja menetlussüsteemi ning e-ehituse platvormiga ... Cgi Eesti AS

56 144 €

97 päeva tagasi Isikukaitsevahendite rahvusvaheline logistikateenus Dsv Transport AS

1700 000 €

117 päeva tagasi Liiniveoleping Tallink Grupp AS

957 000 €

146 päeva tagasi Energiatõhususe meetmete analüüs Finantsakadeemia OÜ

21 840 €

181 päeva tagasi E-Veoselehe prototüübi valmistamine ja testimine Fitek EDI

56 000 €

184 päeva tagasi Perearstide digitaalse kirjaoskuse suurendamise koolitus Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

290 800 €

190 päeva tagasi Atlassian toodete tugiteenuste tellimine Trinidad Wiseman OÜ

53 392 €

193 päeva tagasi Ettevõtjate jaoks ühtse veebipõhise kontaktpunkti visioon Nortal AS

82 908 €

206 päeva tagasi Rakendusuuringu ja eksperimentaalarenduse programmi valdkondliku valikumetoodika väljatöötamine Qmaterials OÜ

13 200 €

230 päeva tagasi Uuring „Eesti võimalused Euroopa Liidu ühishuvides strateegiliselt oluliste väärtusahelate võrgusti... Kpmg Baltics OÜ

38 000 €

255 päeva tagasi Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi arendus Piksel OÜ

300 000 €

389 päeva tagasi Kohaliku omavalitsuse teenusportaali ja kohaliku omavalitsuse menetlusinfosüsteemi analüüs Kpmg Baltics OÜ

38 080 €

412 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Datel AS

N/A

412 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Tieto Estonia AS

N/A

412 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Idakoidlik OÜ

N/A

412 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Informata OÜ

N/A

412 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Datel AS

N/A

412 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Tieto Estonia AS

N/A

412 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Idakoidlik OÜ

N/A

412 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Informata OÜ

N/A

428 päeva tagasi E-kursus "Tehnoloogia tarbijast loojaks" TARTU ÜLIKOOL

298 456 €

500 päeva tagasi Veebide tugi- ja arendusteenus Trinidad Wiseman OÜ

N/A

500 päeva tagasi Veebide tugi- ja arendusteenus Infovõrgud OÜ

N/A