Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium - riigihanked

Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium - 70003158 Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 37. Kõikide hangete nägemiseks
5 päeva tagasi Maanteeameti teenuste vastavusauditi läbiviimine

02.02.2021

19 päeva tagasi Lapse saamise sündmusteenuse ja rasedusega seotud andmevahetuse digitaliseerimise detailanalüüs

20.01.2021

39 päeva tagasi Ärianalüüs aruandluse aluseks olevate andmekoosseisude standardiseerimiseks ja taksonoomia loomiseks...

05.01.2021

46 päeva tagasi Analüüs Euroopa Liidu elektroonilist autentimisvahendit omava isiku ligipääsu tagamiseks Eesti avali...

18.12.2020

67 päeva tagasi Viirustõrje litsentside hankimine

25.11.2020

75 päeva tagasi Tööplaani koostamine ja arenguvestluste läbiviimine

25.11.2020

106 päeva tagasi Sündmusteenuste teostatavuse analüüs töötu olemise sündmusteenuse näitel

26.10.2020

108 päeva tagasi Abiellumise ja abielu lahutamise sündmusteenuste analüüs

21.10.2020

120 päeva tagasi Check Point tulemüüri teenuste tellimine

06.10.2020

121 päeva tagasi Juhtimisõiguse ja sõiduki omamise sündmusteenuste arendamise analüüs

12.10.2020

128 päeva tagasi Kodaniku pöördumiste klassifitseerija analüüs ja pilootprojekt

05.10.2020

137 päeva tagasi Võrgurajatiste BIM-mudelite kontrolli tarkvaralahenduse eelanalüüs Rail Balticu tugitaristu loamenet...

18.09.2020

159 päeva tagasi Reisikorraldamisteenuste tellimine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja ministeeriumi val...

18.09.2020

165 päeva tagasi TTJA teenuste kasutusmugavuse- ja ärianalüüs

21.08.2020

184 päeva tagasi Digiriigi Akadeemia e-kursused

10.08.2020

191 päeva tagasi Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemi arendus

21.08.2020

194 päeva tagasi Alternatiivsete kanalite kasutamise analüüs ja pilootprojekt

03.08.2020

201 päeva tagasi Kinnisvara sündmusteenuste pakkumise ärianalüüs

21.07.2020

204 päeva tagasi Majandustegevuse registri arendus- ja tugiteenus

19.08.2020

215 päeva tagasi 5G teenuste kasutusjuhtude tuvastamise uuring

03.08.2020

215 päeva tagasi BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine

20.07.2020

232 päeva tagasi Eesti ettevõtete eksporti toetavate ja pärssivate tegurite uuringu hange

25.06.2020

232 päeva tagasi Avaliku sektori tellijate ühiste BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel

22.06.2020

241 päeva tagasi Nõusolekuteenuse analüüs

11.06.2020

253 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal...

01.06.2020

255 päeva tagasi Vastutustundliku ettevõtluse ja tarbijakäitumise kujundamise uuring

12.06.2020

260 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid

22.05.2020

262 päeva tagasi Planeeringute menetluse avalike teenuste disainimise ja menetlussüsteemi ning e-ehituse platvormiga ...

20.05.2020

321 päeva tagasi Riikliku avaandmete teabevärava arendus

30.03.2020

327 päeva tagasi Elektroonilise side valdkonna e-teenuste arendus

30.03.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 44. Kõikide hangete nägemiseks
268 päeva tagasi Nõusolekuteenuse analüüs
268 päeva tagasi Haiglaravimite ordineerimise Retseptikeskusega liidestamise analüüs
268 päeva tagasi Töövaidluste menetlemise mooduli analüüs ja prototüüp
268 päeva tagasi Kohaliku omavalitsuse teenusportaali ja kohaliku omavalitsuse menetlusinfo- süsteemi analüüs
268 päeva tagasi Ettevõtjate jaoks ühtse veebipõhise kontaktpunkti visioon
268 päeva tagasi Transpordi ja liikuvuse aerngukava 2021-2030 mõjude hinnang
268 päeva tagasi Vastutustundliku ja keskkonnahoidku ettevõtluse kujundamine
268 päeva tagasi Eesti juhitamatute taastuvenergiaressursside potentsiaaliga alade kaardistamine (tuul, päike, seond...
268 päeva tagasi Heitsoojus- ja heitjahutusenergia kasutamise võimalused kütte- või jahutusenergia sektoris ning Eest...
268 päeva tagasi Väikevahendite hange
268 päeva tagasi 5G teenuste kasutamise juhtumite tuvastamine
268 päeva tagasi Lairiba juurdepääsuvõrgu turutõrgete kaardistamine ja piirkondadeks jagamine*
268 päeva tagasi Mudelipõhise kontrolli (BMC) krati arendamine (IKT27)
268 päeva tagasi AST BIM juhendi põhjal etalonmudelite koostamine ja BIM standardi korrigeerimine IKT (29)
268 päeva tagasi Märgiliste ehitiste LOD3 tasemel üles laadimise teenuse analüüs ja realiseerimine 3D kaksikus koos K...
268 päeva tagasi e-ehituse platvormi roll-out (kommunikatsioon, koolitused ja töötoad KOV-idele)
268 päeva tagasi e-ehituse platvormi detailplaneeringute mooduli välja töötamine (IKT31)
268 päeva tagasi e-ehituse platvormi prototüüp ja integreerimise põhimõtted (IKT33)
277 päeva tagasi Andmeaida hooldus ja arendus
277 päeva tagasi Kinnisvara sündmusteenuste pakkumise ärianalüüs
277 päeva tagasi Sündmusteenuse "juhtimisõiguse ja sõiduki omamine" analüüs
277 päeva tagasi Sündmusteenuse "pensionile jäämine" analüüs
277 päeva tagasi Sündmusteenuse "kaitseväe kohustuse täitmine" analüüs
277 päeva tagasi Sündmusteenuse "lähedase surm" analüüs
277 päeva tagasi Sündmusteenuse "lapse sünd" analüüs
277 päeva tagasi E-Veoselehe prototüübi valmistamine ja testimine
277 päeva tagasi Eesti ettevõtjate konkurentsivõimet toetavad ja pärssivad tegurid välisturgudel
277 päeva tagasi Alustava ettevõtja sündmusteenuste analüüs
277 päeva tagasi Digiriigi häkaton
277 päeva tagasi Digitaalse turuplatsi analüüsi tellimine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 37. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
100 päeva tagasi Uuring „Kohalike omavalitsuste tuule- ja päikeseenergia käsiraamat“ Sihtasutus Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

25 600 €

102 päeva tagasi Uuring „COVID-19 mõju turismile omastele majandusharudele ja kaasnevad mõjud teistele majandusharude... TARTU ÜLIKOOL

29 100 €

124 päeva tagasi Heitsoojus- ja heitjahutusenergia kasutamise võimalused kütte- või jahutusenergia sektoris ning Eest... Kpmg Baltics OÜ

29 995 €

207 päeva tagasi Uuringu „Eesti ettevõtete olukord ja hoiakud seoses koroonaviirusega“ regulaarne teostamine Emor AS

10 520 €

215 päeva tagasi BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine Reach-U AS

265 000 €

215 päeva tagasi BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine Future Insight

265 000 €

253 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal... Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut

52 000 €

253 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal... Mittetulundusühing Tartu Regiooni Energiaagentuur

52 000 €

253 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal... Tepsli OÜ

52 000 €

260 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid Civitta Eesti AS

N/A

260 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid Singleton Group OÜ

N/A

260 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid Design Ux OÜ

N/A

262 päeva tagasi Planeeringute menetluse avalike teenuste disainimise ja menetlussüsteemi ning e-ehituse platvormiga ... Cgi Eesti AS

56 144 €

264 päeva tagasi Isikukaitsevahendite rahvusvaheline logistikateenus Dsv Transport AS

1700 000 €

285 päeva tagasi Liiniveoleping Tallink Grupp AS

957 000 €

313 päeva tagasi Energiatõhususe meetmete analüüs Finantsakadeemia OÜ

21 840 €

348 päeva tagasi E-Veoselehe prototüübi valmistamine ja testimine Fitek EDI

56 000 €

352 päeva tagasi Perearstide digitaalse kirjaoskuse suurendamise koolitus Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

290 800 €

358 päeva tagasi Atlassian toodete tugiteenuste tellimine Trinidad Wiseman OÜ

53 392 €

360 päeva tagasi Ettevõtjate jaoks ühtse veebipõhise kontaktpunkti visioon Nortal AS

82 908 €

373 päeva tagasi Rakendusuuringu ja eksperimentaalarenduse programmi valdkondliku valikumetoodika väljatöötamine Qmaterials OÜ

13 200 €

397 päeva tagasi Uuring „Eesti võimalused Euroopa Liidu ühishuvides strateegiliselt oluliste väärtusahelate võrgusti... Kpmg Baltics OÜ

38 000 €

422 päeva tagasi Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi arendus Piksel OÜ

300 000 €

557 päeva tagasi Kohaliku omavalitsuse teenusportaali ja kohaliku omavalitsuse menetlusinfosüsteemi analüüs Kpmg Baltics OÜ

38 080 €

579 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Datel AS

N/A

579 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Datel AS

N/A

579 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Tieto Estonia AS

N/A

579 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Tieto Estonia AS

N/A

579 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Idakoidlik OÜ

N/A

579 päeva tagasi Ehitisregistri arendusteenus 3 Idakoidlik OÜ

N/A