Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium - riigihanked

Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium - 70003158 Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 61. Kõikide hangete nägemiseks
11 päeva tagasi Avalike e-teenuste disainimise tööriistakast ja veebiarendus

02.11.2021

13 päeva tagasi BIM-põhise ehitusloa menetluse tarkvaralahenduse integreerimine EHR menetluskeskkonda

27.10.2021

14 päeva tagasi Ettevõtete tähtajaliste kohustuste ja nendest eesti.ee keskkonnas teavitamise analüüs

04.11.2021

24 päeva tagasi Ettevõtte finantseerimise ärisündmuse analüüs

25.10.2021

24 päeva tagasi Riikliku teabevärava jätkuarendused

21.10.2021

31 päeva tagasi Check Point tulemüüri teenuste tellimine

07.10.2021

41 päeva tagasi Kohaliku omavalitsuse teenusportaali tehnilise teostatavuse analüüs lasteaiakoha taotluse sündmustee...

04.10.2021

47 päeva tagasi Sündmusteenuste teostatavuse analüüs lähedase kaotusega tegelemise sündmusteenuse näitel

23.09.2021

56 päeva tagasi Numbri broneerimise andmekogu ärianalüüs

13.09.2021

67 päeva tagasi Elektroonilise mereinfosüsteemi arendus- ja tugiteenus

20.09.2021

69 päeva tagasi Tühjenenud korterelamu lammutamisel tekkivate materjalide korduskasutuse ja ringlussevõtu rakendusuu...

08.09.2021

98 päeva tagasi Eesti riigi keskse elektroonilise maanteetranspordi veoselehe juurdepääsupunkti (NAP) toimimismudeli...

12.08.2021

105 päeva tagasi Ettevõtete tähtajaliste kohustuste ja nendest eesti.ee keskkonnas teavitamise analüüs

28.07.2021

118 päeva tagasi Ehitisregistri andmeaida arendus

12.07.2021

136 päeva tagasi E-kviitungi teenuse toimimismudeli analüüs

30.06.2021

145 päeva tagasi Veebide tugi- ja arendusteenus 2

01.07.2021

171 päeva tagasi E-posti turvalahenduse hankimine

20.05.2021

175 päeva tagasi Avalike e-teenuste disainimise tööriistakast ja äripaneeli kontseptsioon

18.05.2021

195 päeva tagasi Üleriigiline uuring elamute kasutuse väljalangevusest ja tühjenemise mustritest

28.04.2021

195 päeva tagasi Riiklikes andmekogudes ja registrites olevate andmete ning nende masinloetava väljastamise võimekuse...

30.04.2021

196 päeva tagasi Eesti riigi keskse elektroonilise maanteetranspordi veoselehe juurdepääsupunkti (NAP) toimimismudeli...

04.05.2021

199 päeva tagasi Uuring eelduste, võimaluste ja lahenduste väljaselgitamiseks ehituse süsinikujalajälje hindamisprint...

27.04.2021

200 päeva tagasi Eesti üleminek süsinikneutraalsele soojus- ning jahutusmajandusele aastaks 2050

21.05.2021

237 päeva tagasi Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi CCI-EE juurutamine

17.03.2021

280 päeva tagasi Maanteeameti teenuste vastavusauditi läbiviimine

02.02.2021

294 päeva tagasi Lapse saamise sündmusteenuse ja rasedusega seotud andmevahetuse digitaliseerimise detailanalüüs

20.01.2021

314 päeva tagasi Ärianalüüs aruandluse aluseks olevate andmekoosseisude standardiseerimiseks ja taksonoomia loomiseks...

05.01.2021

321 päeva tagasi Analüüs Euroopa Liidu elektroonilist autentimisvahendit omava isiku ligipääsu tagamiseks Eesti avali...

18.12.2020

342 päeva tagasi Viirustõrje litsentside hankimine

25.11.2020

350 päeva tagasi Tööplaani koostamine ja arenguvestluste läbiviimine

25.11.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 100. Kõikide hangete nägemiseks
180 päeva tagasi Riigihanke tulemusena on loodud mudel ja teekaart ning läbiviidud pakendi- ja kütusearuandluse stand...
180 päeva tagasi Riigihanke tulemusena on kaardistatud riigi registrid ja välja selgitatud takistused ettevõtjatele m...
180 päeva tagasi Teenuste disaini standard
181 päeva tagasi Digiriigi arenguks vajalike IKT- teadmiste ja oskuste omandamiseks iseseisva õppe võimaluste loomine
181 päeva tagasi Pilveliikumise riskianalüüs valmis
181 päeva tagasi Kõnepõhise teenuse katseprojekt
187 päeva tagasi Turvalise e-posti lahenduse hankimine
203 päeva tagasi Eesti üleminek süsinikneutraalsele soojus- ning jahutusmajandusele aastaks 2050
203 päeva tagasi Bürokrati kommunikatsioonistrateegia
203 päeva tagasi Abiellumise ja lahutuse arendus
208 päeva tagasi Kaitseväekohustuse täitmine
208 päeva tagasi Tuumikvõrgu seadmete hankimine
208 päeva tagasi Lammutatavate korterelamute jäätmete pilootprojekt
208 päeva tagasi Ehitiste CO2 jalajälje arvutusmetoodika uuring
208 päeva tagasi CCI-EE jätkuprojekti hange
208 päeva tagasi EL struktuurivahenditest rahastatud meetmete mõju riigi energiamajanduse eesmärkide täitmisele
208 päeva tagasi Eesti riigi keskse elektroonilise maanteekaubaveo dokumentide juurdepääsupunkt (NAP) toimimisanalüüs...
208 päeva tagasi E-kviitungi teenusemudel Eestis
208 päeva tagasi Säästliku ja targa tarbimismudelite uuring
209 päeva tagasi Üleriigiline uuring elamute kasutuse väljalangevusest ja tühjenemise mustritest
209 päeva tagasi Valdkondlik klassifitseerija analüüs ja Po
209 päeva tagasi Kommunikatsiooniplaani loomine ning teostamine (s.h. veebiarendus)
209 päeva tagasi Töövaidluste menetlemise mooduli prototüüp
209 päeva tagasi Marketplace PoC
209 päeva tagasi Turundusmaterjalide loomine ning disain
209 päeva tagasi KOV avaandmete pilootprojekt
209 päeva tagasi Lähedase surmaga tegelemine
209 päeva tagasi Pensionile jäämine
209 päeva tagasi KOV iseteenindus
209 päeva tagasi Tööta jäämine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 49. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
69 päeva tagasi Tühjenenud korterelamu lammutamisel tekkivate materjalide korduskasutuse ja ringlussevõtu rakendusuu... Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

36 000 €

171 päeva tagasi E-posti turvalahenduse hankimine Telia Eesti AS

59 457 €

237 päeva tagasi Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi CCI-EE juurutamine Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

90 000 €

374 päeva tagasi Uuring „Kohalike omavalitsuste tuule- ja päikeseenergia käsiraamat“ Sihtasutus Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

25 600 €

377 päeva tagasi Uuring „COVID-19 mõju turismile omastele majandusharudele ja kaasnevad mõjud teistele majandusharude... TARTU ÜLIKOOL

29 100 €

381 päeva tagasi Sündmusteenuste teostatavuse analüüs töötu olemise sündmusteenuse näitel Trinidad Wiseman OÜ

94 545 €

381 päeva tagasi Sündmusteenuste teostatavuse analüüs töötu olemise sündmusteenuse näitel Tripledev OÜ

94 545 €

383 päeva tagasi Abiellumise ja abielu lahutamise sündmusteenuste analüüs Proud Engineers OÜ

29 415 €

399 päeva tagasi Heitsoojus- ja heitjahutusenergia kasutamise võimalused kütte- või jahutusenergia sektoris ning Eest... Kpmg Baltics OÜ

29 995 €

403 päeva tagasi Kodaniku pöördumiste klassifitseerija analüüs ja pilootprojekt Net Group OÜ

59 520 €

403 päeva tagasi Kodaniku pöördumiste klassifitseerija analüüs ja pilootprojekt Texta OÜ

59 520 €

482 päeva tagasi Uuringu „Eesti ettevõtete olukord ja hoiakud seoses koroonaviirusega“ regulaarne teostamine Emor AS

10 520 €

490 päeva tagasi 5G teenuste kasutusjuhtude tuvastamise uuring Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

50 915 €

490 päeva tagasi 5G teenuste kasutusjuhtude tuvastamise uuring Civitta Eesti AS

50 915 €

490 päeva tagasi BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine Reach-U AS

265 000 €

490 päeva tagasi BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine Reach-U AS

265 000 €

490 päeva tagasi BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine Future Insight

265 000 €

490 päeva tagasi BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine Future Insight

265 000 €

528 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal... Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut

52 000 €

528 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal... Mittetulundusühing Tartu Regiooni Energiaagentuur

52 000 €

528 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal... Tepsli OÜ

52 000 €

535 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid Civitta Eesti AS

N/A

535 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid Singleton Group OÜ

N/A

535 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid Design Ux OÜ

N/A

537 päeva tagasi Planeeringute menetluse avalike teenuste disainimise ja menetlussüsteemi ning e-ehituse platvormiga ... Cgi Eesti AS

56 144 €

539 päeva tagasi Isikukaitsevahendite rahvusvaheline logistikateenus Dsv Transport AS

1700 000 €

559 päeva tagasi Liiniveoleping Tallink Grupp AS

957 000 €

588 päeva tagasi Energiatõhususe meetmete analüüs Finantsakadeemia OÜ

21 840 €

623 päeva tagasi E-Veoselehe prototüübi valmistamine ja testimine Fitek EDI

56 000 €

627 päeva tagasi Perearstide digitaalse kirjaoskuse suurendamise koolitus Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

290 800 €