Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium - riigihanked

Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium - 70003158 Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 45. Kõikide hangete nägemiseks
2 päeva tagasi E-posti turvalahenduse hankimine

20.05.2021

6 päeva tagasi Avalike e-teenuste disainimise tööriistakast ja äripaneeli kontseptsioon

18.05.2021

26 päeva tagasi Üleriigiline uuring elamute kasutuse väljalangevusest ja tühjenemise mustritest

28.04.2021

26 päeva tagasi Riiklikes andmekogudes ja registrites olevate andmete ning nende masinloetava väljastamise võimekuse...

30.04.2021

27 päeva tagasi Eesti riigi keskse elektroonilise maanteetranspordi veoselehe juurdepääsupunkti (NAP) toimimismudeli...

04.05.2021

30 päeva tagasi Uuring eelduste, võimaluste ja lahenduste väljaselgitamiseks ehituse süsinikujalajälje hindamisprint...

27.04.2021

31 päeva tagasi Eesti üleminek süsinikneutraalsele soojus- ning jahutusmajandusele aastaks 2050

21.05.2021

68 päeva tagasi Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi CCI-EE juurutamine

17.03.2021

111 päeva tagasi Maanteeameti teenuste vastavusauditi läbiviimine

02.02.2021

125 päeva tagasi Lapse saamise sündmusteenuse ja rasedusega seotud andmevahetuse digitaliseerimise detailanalüüs

20.01.2021

145 päeva tagasi Ärianalüüs aruandluse aluseks olevate andmekoosseisude standardiseerimiseks ja taksonoomia loomiseks...

05.01.2021

152 päeva tagasi Analüüs Euroopa Liidu elektroonilist autentimisvahendit omava isiku ligipääsu tagamiseks Eesti avali...

18.12.2020

173 päeva tagasi Viirustõrje litsentside hankimine

25.11.2020

181 päeva tagasi Tööplaani koostamine ja arenguvestluste läbiviimine

25.11.2020

212 päeva tagasi Sündmusteenuste teostatavuse analüüs töötu olemise sündmusteenuse näitel

26.10.2020

214 päeva tagasi Abiellumise ja abielu lahutamise sündmusteenuste analüüs

21.10.2020

226 päeva tagasi Check Point tulemüüri teenuste tellimine

06.10.2020

227 päeva tagasi Juhtimisõiguse ja sõiduki omamise sündmusteenuste arendamise analüüs

12.10.2020

234 päeva tagasi Kodaniku pöördumiste klassifitseerija analüüs ja pilootprojekt

05.10.2020

243 päeva tagasi Võrgurajatiste BIM-mudelite kontrolli tarkvaralahenduse eelanalüüs Rail Balticu tugitaristu loamenet...

18.09.2020

265 päeva tagasi Reisikorraldamisteenuste tellimine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja ministeeriumi val...

18.09.2020

271 päeva tagasi TTJA teenuste kasutusmugavuse- ja ärianalüüs

21.08.2020

290 päeva tagasi Digiriigi Akadeemia e-kursused

10.08.2020

297 päeva tagasi Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemi arendus

21.08.2020

300 päeva tagasi Alternatiivsete kanalite kasutamise analüüs ja pilootprojekt

03.08.2020

307 päeva tagasi Kinnisvara sündmusteenuste pakkumise ärianalüüs

21.07.2020

310 päeva tagasi Majandustegevuse registri arendus- ja tugiteenus

19.08.2020

321 päeva tagasi 5G teenuste kasutusjuhtude tuvastamise uuring

03.08.2020

321 päeva tagasi BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine

20.07.2020

338 päeva tagasi Eesti ettevõtete eksporti toetavate ja pärssivate tegurite uuringu hange

25.06.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 100. Kõikide hangete nägemiseks
11 päeva tagasi Riigihanke tulemusena on loodud mudel ja teekaart ning läbiviidud pakendi- ja kütusearuandluse stand...
11 päeva tagasi Riigihanke tulemusena on kaardistatud riigi registrid ja välja selgitatud takistused ettevõtjatele m...
11 päeva tagasi Teenuste disaini standard
12 päeva tagasi Digiriigi arenguks vajalike IKT- teadmiste ja oskuste omandamiseks iseseisva õppe võimaluste loomine
12 päeva tagasi Pilveliikumise riskianalüüs valmis
12 päeva tagasi Kõnepõhise teenuse katseprojekt
18 päeva tagasi Turvalise e-posti lahenduse hankimine
34 päeva tagasi Eesti üleminek süsinikneutraalsele soojus- ning jahutusmajandusele aastaks 2050
34 päeva tagasi Bürokrati kommunikatsioonistrateegia
34 päeva tagasi Abiellumise ja lahutuse arendus
40 päeva tagasi Kaitseväekohustuse täitmine
40 päeva tagasi Tuumikvõrgu seadmete hankimine
40 päeva tagasi Lammutatavate korterelamute jäätmete pilootprojekt
40 päeva tagasi Ehitiste CO2 jalajälje arvutusmetoodika uuring
40 päeva tagasi CCI-EE jätkuprojekti hange
40 päeva tagasi EL struktuurivahenditest rahastatud meetmete mõju riigi energiamajanduse eesmärkide täitmisele
40 päeva tagasi Eesti riigi keskse elektroonilise maanteekaubaveo dokumentide juurdepääsupunkt (NAP) toimimisanalüüs...
40 päeva tagasi E-kviitungi teenusemudel Eestis
40 päeva tagasi Säästliku ja targa tarbimismudelite uuring
40 päeva tagasi Üleriigiline uuring elamute kasutuse väljalangevusest ja tühjenemise mustritest
40 päeva tagasi Valdkondlik klassifitseerija analüüs ja Po
40 päeva tagasi Kommunikatsiooniplaani loomine ning teostamine (s.h. veebiarendus)
40 päeva tagasi Töövaidluste menetlemise mooduli prototüüp
40 päeva tagasi Marketplace PoC
40 päeva tagasi Turundusmaterjalide loomine ning disain
40 päeva tagasi KOV avaandmete pilootprojekt
40 päeva tagasi Lähedase surmaga tegelemine
40 päeva tagasi Pensionile jäämine
40 päeva tagasi KOV iseteenindus
40 päeva tagasi Tööta jäämine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 47. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
68 päeva tagasi Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi CCI-EE juurutamine Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

90 000 €

205 päeva tagasi Uuring „Kohalike omavalitsuste tuule- ja päikeseenergia käsiraamat“ Sihtasutus Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

25 600 €

208 päeva tagasi Uuring „COVID-19 mõju turismile omastele majandusharudele ja kaasnevad mõjud teistele majandusharude... TARTU ÜLIKOOL

29 100 €

212 päeva tagasi Sündmusteenuste teostatavuse analüüs töötu olemise sündmusteenuse näitel Trinidad Wiseman OÜ

94 545 €

212 päeva tagasi Sündmusteenuste teostatavuse analüüs töötu olemise sündmusteenuse näitel Tripledev OÜ

94 545 €

214 päeva tagasi Abiellumise ja abielu lahutamise sündmusteenuste analüüs Proud Engineers OÜ

29 415 €

230 päeva tagasi Heitsoojus- ja heitjahutusenergia kasutamise võimalused kütte- või jahutusenergia sektoris ning Eest... Kpmg Baltics OÜ

29 995 €

234 päeva tagasi Kodaniku pöördumiste klassifitseerija analüüs ja pilootprojekt Net Group OÜ

59 520 €

234 päeva tagasi Kodaniku pöördumiste klassifitseerija analüüs ja pilootprojekt Texta OÜ

59 520 €

313 päeva tagasi Uuringu „Eesti ettevõtete olukord ja hoiakud seoses koroonaviirusega“ regulaarne teostamine Emor AS

10 520 €

321 päeva tagasi 5G teenuste kasutusjuhtude tuvastamise uuring Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

50 915 €

321 päeva tagasi 5G teenuste kasutusjuhtude tuvastamise uuring Civitta Eesti AS

50 915 €

321 päeva tagasi BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine Reach-U AS

265 000 €

321 päeva tagasi BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine Future Insight

265 000 €

321 päeva tagasi BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine Reach-U AS

265 000 €

321 päeva tagasi BIM-põhise loamenetluse tarkvaralahenduse väljaarendamine Future Insight

265 000 €

359 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal... Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut

52 000 €

359 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal... Mittetulundusühing Tartu Regiooni Energiaagentuur

52 000 €

359 päeva tagasi Uuring "Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste anal... Tepsli OÜ

52 000 €

366 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid Civitta Eesti AS

N/A

366 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid Singleton Group OÜ

N/A

366 päeva tagasi E-ehituse platvormiga liidestamise reeglid ja juhendid Design Ux OÜ

N/A

368 päeva tagasi Planeeringute menetluse avalike teenuste disainimise ja menetlussüsteemi ning e-ehituse platvormiga ... Cgi Eesti AS

56 144 €

370 päeva tagasi Isikukaitsevahendite rahvusvaheline logistikateenus Dsv Transport AS

1700 000 €

390 päeva tagasi Liiniveoleping Tallink Grupp AS

957 000 €

419 päeva tagasi Energiatõhususe meetmete analüüs Finantsakadeemia OÜ

21 840 €

454 päeva tagasi E-Veoselehe prototüübi valmistamine ja testimine Fitek EDI

56 000 €

458 päeva tagasi Perearstide digitaalse kirjaoskuse suurendamise koolitus Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

290 800 €

464 päeva tagasi Atlassian toodete tugiteenuste tellimine Trinidad Wiseman OÜ

53 392 €

466 päeva tagasi Ettevõtjate jaoks ühtse veebipõhise kontaktpunkti visioon Nortal AS

82 908 €