Maanteeamet - riigihanked

Maanteeamet - 70001490 Maanteeamet

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 347. Kõikide hangete nägemiseks
Täna Riigitee nr 52 Viljandi - Rõngu km 25,093 – 41,42 Mustla - Kaubi lõigu rekonstrueerimise põhiprojekt...

31.12.2020

Täna Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee eelpro...

12.01.2021

4 päeva tagasi Eesti elanike liikuvuse küsitlusuuring

29.12.2020

4 päeva tagasi Riigitee 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 36,565-43,753 asuva Võivaku–Aindu lõigu rekonstrueerimis...

17.12.2020

6 päeva tagasi Riigitee nr 57 Mudiste – Suure-Jaani – Vändra km 33,92 – 39,33 jalgtee välisvalgustuse põhiprojekti ...

03.12.2020

8 päeva tagasi Maanteeameti infosüsteemide tarkvara testimine

29.12.2020

11 päeva tagasi Riigitee nr 15 Tallinn – Rapla – Türi km 57,25 - 57,50 ristmiku välisvalgustuse projekteerimine ja e...

08.12.2020

11 päeva tagasi Riigitee 1 Tallinn-Narva km 137,690-138,100 katte taastusremont ja km 137,905 asuva Purtse silla vuu...

10.12.2020

12 päeva tagasi Tark Tee rakenduses kasutatava teekonna planeerimine ning aadressiandmete andmebaas ja selle uuendus...

09.12.2020

13 päeva tagasi Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 166,564-170,964 Kärevere - Kardla lõigu ehitamine

05.01.2021

13 päeva tagasi Ida-Viru hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2021 – 2026

04.01.2021

15 päeva tagasi Ida-Harju hooldepiirkonna riigiteede korrashoid 2021-2026

06.01.2021

15 päeva tagasi Hiiu hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2021-2026

13.01.2022

18 päeva tagasi Projekteerimisobjektide ja eelmisel aastal valminud katendite kandevõime mõõtmine ja mõõtmisandmete ...

03.12.2020

21 päeva tagasi Tarbja kogujatee ja Tarbja silla põhiprojekti koostamine

19.11.2020

22 päeva tagasi Riigitee 65 Võru-Räpina km 35,1-43,4 Kirmsi-Räpina lõigu rekonstrueerimine

07.12.2020

25 päeva tagasi Riigiteele nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 0,0-2,0 Papiniidu silla kõrgushoiatussüsteemi ehitamine ja h...

24.11.2020

26 päeva tagasi Maanteeameti hoonete elektripaigaldiste käidukorraldusteenus 2021-2022

27.11.2020

28 päeva tagasi Maanteeameti sõidukite kindlustamine

19.11.2020

28 päeva tagasi Riigitee nr 5 Pärnu – Rakvere – Sõmeru km 4,1 - 4,4 lõigu kergliiklustee põhiprojekti koostamine

11.11.2020

28 päeva tagasi Riigitee nr 11265 Valkla-Haapse km 1,903 Valkla silla (nr 118) ehituse omanikujärelevalve

12.11.2020

29 päeva tagasi Riigitee nr 11265 Valkla-Haapse km 1,903 Valkla silla (nr 118) ehitus

30.11.2020

29 päeva tagasi Riigitee 17 Keila–Haapsalu km 63,653 asuva Linnamäe ristmiku piirkonna ümberehitamise põhiprojekti k...

10.11.2020

29 päeva tagasi Ida-Viru, Järva ja Lääne-Viru maakondades välisvalgustuse hoolduse ja käiduteenuse osutamine aastate...

10.12.2020

29 päeva tagasi Lääne hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2021-2026

21.12.2020

32 päeva tagasi Riigitee nr 11315 Raasiku-Anija km 0,055-5,9 rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

19.11.2020

34 päeva tagasi Kõrvalmaantee 13162 Kalma – Avinurme km 0,735-3,840 tolmuvaba katte ehitamine

27.11.2020

35 päeva tagasi Riigitee nr 52 Viljandi - Rõngu km 25,093 – 41,42 Mustla - Kaubi lõigu rekonstrueerimise põhiprojekt...

12.11.2020

35 päeva tagasi Riigitee nr 1 km 34,1 Halisvälja, riigitee nr 4 km 17,5 Varju, riigitee nr 8 km 16,9 Sepa müratõkkes...

05.11.2020

35 päeva tagasi Riigitee nr 11124 Viskla-Pikavere km 8,9 Mallavere silla (nr 88) rekonstrueerimise tööprojekti ekspe...

05.11.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 184. Kõikide hangete nägemiseks
306 päeva tagasi Riigitee 87 Põlva ringtee km 2.2-2.2 Põlva paisu remont
306 päeva tagasi Hankemenetlus:E263/E77 VMS eelprojekt
306 päeva tagasi Riigitee 1 Tallinn-Narva km 150,0-150,5 liiklusohutuse parandamine
306 päeva tagasi Võru maakonna LOK 2020
306 päeva tagasi Riigitee nr 11266 Kiiu - Kaberneeme km 5,2 Räägu silla remont
306 päeva tagasi 37. Üleriigiline korrashoiujärelevalve talviseks perioodiks
306 päeva tagasi Lõuna regiooni liikluskorraldusvahendite hooldus II
306 päeva tagasi Muuseumi haldusteenus
306 päeva tagasi Teedeinfokeskuse veebiteenus (TIK)
306 päeva tagasi Percostationi mõõtejaama ja teekonstruktsiooni temperatuuriandurite hooldusteenus
306 päeva tagasi Vohnja küla liiklusohutuse parandamine
306 päeva tagasi II osa arenduste raamhenke minihange MALIS jätkutöödeks
306 päeva tagasi Riigitee 5 Rakvere-Haljala km 0,0-0,45 liiklusohutuse parandamine
306 päeva tagasi Pärnu ja Rapla (maakonna LO ja ITS lahendused)
306 päeva tagasi Hankemenetlus: EVS 613, 614, 615 uustöötluste koostamine
306 päeva tagasi Andmesidevõrgu haldus
306 päeva tagasi Pisitarvikute raamhange MKM-iga
306 päeva tagasi EMM IT partner haldus ja hooldus teenus
307 päeva tagasi Riskikäitumise ennetamiseks programmide läbiviimine põhikooli 9. klassi õpilastele
307 päeva tagasi Pärnu esinduse remont, sh elekter, ventilatsioon, küte.
307 päeva tagasi IT kasutajatoe teenus ja töökoha keskhaldus
307 päeva tagasi Lõuna regiooni teede markeerimise eemaldamine
307 päeva tagasi Riigitee nr 11499 Saue - Topi km 2.600-4.100 ehitus
307 päeva tagasi Riigitee nr 110000 Vana-Narva maantee ja Saha-Loo tee km 0.0-4.9 põhiprojekti koostamine
307 päeva tagasi Liikuvusmudeli alusandmete kogumine (liikuvusuuring)
307 päeva tagasi Riigitee 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme km 84.6-93.1 rekonstrueerimise ja km 80,902-84,582 taa...
307 päeva tagasi Riigitee 60 Pärnu - Lihula km 21.1-30.9 ja km 32.4-35.2 katte taastusremont
307 päeva tagasi Riigitee nr 11412 Liikva-Rannamõisa km 0,0-5,156 lõigu rekonstrueerimine
307 päeva tagasi Riigitee nr 11499 Saue - Topi km 2.600-4.100 ehituse OJV
307 päeva tagasi Riigitee 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia km 36.6-43.8 põhiprojekti koostamine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 363. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
34 päeva tagasi Maanteeameti sõidukite välipesuteenus Jõgeva linnas Jorla Auto OÜ

N/A

42 päeva tagasi Riigitee nr 6 Valga – Uulu km 69,937 – 72,162 Abja-Paluoja linnalõigu põhiprojekti koostamine Reaalprojekt OÜ

64 350 €

43 päeva tagasi SÕIDUKITE REGISTREERIMISEELSE TEHNONÕUETELE VASTAVUSE KONTROLLI TEOSTAMINE JA ANDMETE TÖÖTLEMINE DEPO DIY EE OÜ

N/A

47 päeva tagasi Riigitee nr 14125 Tähkvere-Oti km 3,753 ristumiskoha ehitamine Baltwood AS

N/A

64 päeva tagasi Riigitee nr 16155 Silla-Jädivere tee km 26,08-26,25 Kivi-Vigala ristmiku rekonstrueerimine Warren Teed OÜ

197 936 €

67 päeva tagasi Statsionaarse kiiruskaamera mõõtekabiini ümberpaigaldamine Alarmtec AS

11 970 €

69 päeva tagasi Riigitee 13126 Kohtla-Järve - Mäetaguse km 16,57 asuv Ratva silla (nr 438) ümberehitus truubiks Nordpont OÜ

49 281 €

74 päeva tagasi Riigiteel 24216 Tänassilma-Rebasteoja km 2,474 ja 2,801 asuvate Rebaste ja Rebaste II sildade ümbere... Selektor Projekt OÜ

24 150 €

77 päeva tagasi Riigitee nr 24123 Vastemõisa – Võlli – Suure-Jaani km 8,705 asuva Võlli silla (nr 634) remondi põhip... Selektor Projekt OÜ

13 230 €

82 päeva tagasi Riigi teemaal paiknevate alleepuude seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskavade koost... Loovmaastik OÜ

29 900 €

85 päeva tagasi Eesti Maanteemuuseumi haldusteenus Paloka OÜ

38 000 €

90 päeva tagasi Riigitee 16176 Koonga–Ahaste–Vanamõisa km 17,5–28,5 lõigu maakorraldustööd Geodeesia24 OÜ

52 360 €

91 päeva tagasi Teedeinfokeskuse veebiteenus Teede Tehnokeskus AS

36 996 €

95 päeva tagasi Maanteeameti lepinguliste teehooldefirmade teehoolde tööde jälgimise tarkvara kasutamise ja teehoold... Ecofleet Eesti OÜ

9 980 €

96 päeva tagasi Statsionaarsete kiiruskaamerate jaoks vajalike seadmete uuendamine, ost ning paigaldus Alarmtec AS

53 780 €

98 päeva tagasi Riigitee 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla km 133,4–143,0 Pärnu–Uulu lõigu maakorraldustööd Geo S.T. OÜ

49 610 €

99 päeva tagasi Kahe Vertica Premium Edition 1 Terabyte Software E-LTU litsentsi 1 aastane tugiteenus ja litsents Datafruit OÜ

7 458 €

103 päeva tagasi Riigitee nr 16151 Risti – Kuijõe km 0,28 – 0,58 jalgtee ja parkla ehitus TAVT OÜ

94 915 €

103 päeva tagasi Riigitee nr 16151 Risti – Kuijõe km 0,28 – 0,58 jalgtee ja parkla ehitus Kingat OÜ

94 915 €

104 päeva tagasi Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 191,852-192,282 taastusremont Viamer Grupp OÜ

124 833 €

104 päeva tagasi Rosma-Peri jalg- ja jalgrattatee ehitus Teearu Grupp OÜ

828 445 €

110 päeva tagasi SÕIDUKITE TEHNONÕUETELE VASTAVUSE KONTROLL Collester OÜ

N/A

111 päeva tagasi Riigi teemaal paiknevate alleede seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskavade koostami... Ok Acer OÜ

19 877 €

112 päeva tagasi Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 142,0-182,0 Pikknurme-Tartu lõigu ulukiseire Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia Juures

49 900 €

112 päeva tagasi Külmakergete likvideerimine Valga maakonnas 2020 Trev-2 Grupp AS

119 626 €

118 päeva tagasi Riigitee nr 16176 Vanamõisa – Koonga - Ahaste km 17,5-28,5 katte ehitus kruusateele omanikujäreleval... Taalri Varahaldus AS

29 088 €

120 päeva tagasi Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ITS lahenduste eelprojekti koostamine Reaalprojekt OÜ

48 928 €

120 päeva tagasi Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ITS lahenduste eelprojekti koostamine Trafiction OÜ

48 928 €

123 päeva tagasi Riigitee 1 Tallinn - Narva km 109,352 Sämi ja km 172,841 Voka sildade katendi remont ja vuugikonstru... Tref Nord AS

113 113 €

124 päeva tagasi Riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 75,687 asuva Raja ristmiku ja riigitee 13114 Kalma-Mustvee km 7,287... Toner-Projekt OÜ

N/A