Maanteeamet

Maanteeamet - 70001490 Maanteeamet

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 907. Kõikide hangete nägemiseks

16.11.2022 Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee eelpro...

28.11.2022

08.11.2022 Riigitee nr 38 km 3,7-7,6 Põltsamaa-Esku kergliiklustee ja Puhu risti bussipeatuse ehituse omanikujä...

21.11.2022

03.11.2022 Riigitee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 53,996-58,871 asuva Viljandi – Loodi lõigu rekons...

29.11.2022

02.11.2022 Riigitee nr 1 (E20) Tallinn‒Narva km 183,20-183,50 lõigul liiklusohtliku koha likvideerimise põhipro...

21.11.2022

27.10.2022 Veebipõhise ühistranspordi planeerimistarkvara kasutusõiguse ostmine

14.11.2022

24.10.2022 Transpordiameti Laevade infosüsteemi (LIS) arendus- ja hooldusteenus

24.11.2022

21.10.2022 Tableau litsentside ja tugiteenuse pikendamine

07.11.2022

21.10.2022 Transpordiameti hoonete elektripaigaldiste käidukorraldusteenus 2023-2025

25.11.2022

20.10.2022 Kontoritarvete soetamine

07.11.2022

19.10.2022 Tallinn-Kärdla-Tallinn lennuliinil avaliku liiniveo teostamine ning teenindamine

22.11.2022

10.10.2022 Teekatte kandevõime mõõtmine ja mõõtmisandmete töötlemine 2023.aastal

27.10.2022

10.10.2022 Põvvatu-Luunja jalgratta- ja jalgtee II etapi ehitus

07.11.2022

07.10.2022 Eesti jäämurdeteenuse osutamise alternatiivide analüüs

07.11.2022

07.10.2022 Teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmine ja mõõtmisandmete töötlemine 2023-2025

25.10.2022

06.10.2022 Karilatsi ja Mustjõe I sildade rekonstrueerimine

31.10.2022

05.10.2022 Teekatte roopa sügavuse, tee kurvilisuse ja teekatte põikkalde mõõtmine ning mõõtmisandmete töötlemi...

10.11.2022

03.10.2022 Transpordiameti Meremeeste infosüsteemi (MIS) arendus- ja hooldusteenus

03.11.2022

03.10.2022 Riigiteel 16196 Kirbla – Rumba – Vana-Vigala km 5,03 asuva Vanamõisa silla (377) rekonstrueerimine

01.11.2022

30.09.2022 Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 144,8 - 144,95 Uulu kalmistu ristmiku ümberehitus

26.10.2022

30.09.2022 Riigitee nr 38 km 3,7-7,6 Põltsamaa-Esku kergliiklustee ja Puhu risti bussipeatuse ehitamine

26.10.2022

26.09.2022 EAIS, VELUB ja HOSIS infosüsteemide hooldus- ja arendusteenus

24.10.2022

26.09.2022 Laevadele diislikütuse ostmine

26.10.2022

22.09.2022 Sõiduki digiregistreerimise fotosüsteem

24.10.2022

22.09.2022 Riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi Kohila Rail Baltica maanteeviadukti ehitamine

22.11.2022

21.09.2022 Transpordiameti ametisõidukite kasutusrent

25.10.2022

19.09.2022 Jäämurdeteenuse osutamine navigatsiooni kindlustamiseks Pärnu ja Liivi lahel

17.10.2022

16.09.2022 Liiklusloendusseadmete hooldus 2023-2025

24.10.2022

16.09.2022 Teeregistri ja TarkTee infosüsteemide arendus- ja hooldusteenuse raamhange

19.10.2022

12.09.2022 Transpordiameti hoonete elektripaigaldiste käidukorraldusteenus 2023-2025

04.10.2022

09.09.2022 Eesti Maanteemuuseumi territooriumi ja haljastuse hooldusteenus

26.09.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 459. Kõikide hangete nägemiseks

28.02.2022 2022 Liiklusloendusega seotud tegevuste koordineerimine
28.02.2022 Parvlaeva kontseptdisaini koostamise teenuse hankimine
28.02.2022 Filtratsioonimooduli määramise standardi uue versiooni koostamine
28.02.2022 Harju mk sadeveepumplate hooldus- ja valveteenus 2023-2025
28.02.2022 Testmõõdistus LIDAR-iga
28.02.2022 Kõikumise mõõtjate asendamine
28.02.2022 Sõidukite registreeimistunnistuse soetuse hange
28.02.2022 Laternate ostmine
28.02.2022 Sõidukite pildistamistarkvara registreerimiseelse tehnonõuete kontrolli digitaliseerimiseks
28.02.2022 Raskemate (60 t) ja pikemate veoste mõju arvestamine taristule
28.02.2022 Eeltasuvusmetoodika: Lähteandmete täpsustamine ehitusmeetme tasuvuse jaoks
28.02.2022 Mehaanilise stabiliseerimise uute võimaluste kasutuselevõtu uuring
28.02.2022 Riigitee 52 Viljandi - Rõngu km 22.4-24.7 kaevude tõstmine
28.02.2022 Parvlaeva ehitamise järelevalve teenuse klassifikatsiooniühingu poolt hankimine
28.02.2022 Töötervishoiukontrolli uus teenusepakkuja
28.02.2022 Valdkonnaülese eksamite keskkonna hankimine
28.02.2022 Teedeinfokeskuse veebiteenus (TIK)
28.02.2022 Sõidukite rehvide vahtus ja hoiustamine
28.02.2022 Maanteemuuseumi haldusteenus
28.02.2022 Maanteemuuseumi väliterritoorimi heakorra teenus
28.02.2022 Teekatte tasasus ja tekstuuri mõõtmine 2023-2025 aastal
28.02.2022 Teekatte roopa sügavuse mõõtmine 2023-2025 aastal
28.02.2022 Teekatte kandevõime mõõtmiste teostamine 2023 aastal
28.02.2022 Võrguseadmete haldus, rentimine ja tugiteenus
28.02.2022 Sõrve tuletorni laternasüsteemi moderniseerimine
28.02.2022 Jääpoilaternate ostmine
28.02.2022 Liiklusregistri raamhanke (viitenr 229994) minihange 'Eksamite keskkond'
28.02.2022 Kiirustabloode hooldus 2023-2025
28.02.2022 Liiklusjuhtimiskeskuse videoseina ja videoserveri soetus
28.02.2022 Riigiteede markeeringu peegelduvuse kontroll

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 747. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

10.10.2022 Teekatte kandevõime mõõtmine ja mõõtmisandmete töötlemine 2023.aastal Teede Tehnokeskus AS

32 205 €

07.10.2022 Teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmine ja mõõtmisandmete töötlemine 2023-2025 Teede Tehnokeskus AS

17 485 €

05.10.2022 Teekatte roopa sügavuse, tee kurvilisuse ja teekatte põikkalde mõõtmine ning mõõtmisandmete töötlemi... Teede Tehnokeskus AS

86 775 €

19.09.2022 Jäämurdeteenuse osutamine navigatsiooni kindlustamiseks Pärnu ja Liivi lahel Alfons Hakans AS

109 600 €

09.09.2022 Eesti Maanteemuuseumi territooriumi ja haljastuse hooldusteenus Hk Puhastus OÜ

6 609 €

08.09.2022 Teedeinfokeskuse veebiteenus Teede Tehnokeskus AS

N/A

22.08.2022 Riigitee nr 21140 Kuressaare – Sikassaare km 0,0 – 1,815 rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine Reaalprojekt OÜ

N/A

15.08.2022 Riigitee 14 Kose-Purila km 4,284-11,713, km 11,713-24,560 ja km 30,054-31,382 lõikude põhiprojekti k... Landverk OÜ

273 353 €

12.08.2022 Raskemate ja pikemate veoste mõju arvutamine riigiteede taristule T-Konsult OÜ

65 000 €

26.07.2022 Transpordiameti sõidukite rehvide vahetus ja hoiustamine Rehvid Pluss OÜ

54 500 €

22.07.2022 Riigitee nr 11230 Harju-Risti – Riguldi – Võntküla km 51,548-57,838 Aulepa-Ingküla lõigu rekonstruee... Tinter-Projekt OÜ

N/A

22.07.2022 Külitse–Järiste jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine Selektor Projekt OÜ

67 400 €

21.07.2022 Riigitee 13164 Avinurme–Paadenurme km 0,05 asuva Avinurme silla rekonstrueerimise põhiprojekti koost... Stricto Project OÜ

N/A

15.07.2022 Riigitee 13138 Lagedi-Oru km 0,000-1,640 põhiprojekti koostamine Roadplan OÜ

64 290 €

14.07.2022 Riigitee nr 87 Põlva ringtee km 3,09-6,034 ja riigitee 90 Põlva-Karisilla km 0,16-0,25 Põlva linna j... Roadplan OÜ

66 420 €

13.07.2022 Riigitee 34 Kiviõli-Varja km 5,017-8,712 lõigu ja Varja ristmiku põhiprojekti koostamine (BIM) Selektor Projekt OÜ

79 800 €

12.07.2022 Riigitee 15124 Kapu – Rakke – Paasvere km 12,0-14,4 Rakke aleviku lõigu rekonstrueerimise põhiprojek... Infragate Eesti AS

N/A

08.07.2022 Põlva, Valga, Jõgeva, Tartu ja Võru hooldepiirkonna külmakerkeliste katete remont 2022 Viamer Grupp OÜ

278 135 €

06.07.2022 Riigitee nr 19202 Pärnu-Jaagupi - Kergu km 0,40 – 2,48 Pärnu-Jaagupi – Eerma lõigu põhiprojekti koos... Roadplan OÜ

78 110 €

06.07.2022 Riigitee nr 24124 Viljandi – Suure-Jaani km 21,270–22,505 Suure-Jaani linnalõigu rekonstrueerimise p... Landverk OÜ

85 285 €

06.07.2022 Tee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Ehitajate teelõigul asuvate sadeveepumplate hooldus Mativesi OÜ

N/A

28.06.2022 Kiirustabloode, hoiatuslampide ja märgutuledega märkide hooldus 2023-2025 Teede Tehnokeskus AS

59 962 €

24.06.2022 Jäämurdja Tarmo dokiremont Tallinn Shipyard OÜ

N/A

22.06.2022 Harju ja Rapla maakonna külmakahjustuste likvideerimine 2022 OÜ YIT TEED

552 418 €

16.06.2022 Riigitee nr 1 Tallinn–Narva km 95,85, - 97,33 Arkna küla teelõigu ristmike rekonstrueerimise põhipro... Roadplan OÜ

N/A

15.06.2022 Pärnu maakonna külmakahjustustega lõikude remont 2022 OÜ YIT TEED

169 788 €

07.06.2022 Riigitee nr 11154 Tagadi-Kurtna asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

48 277 €

31.05.2022 Külmakahjustuste likvideerimine Ida regiooni riigimaanteedel Trev-2 Grupp AS

N/A

06.04.2022 Riigitee nr 8 Tallinn – Paldiski km 13,9-24,2 Harku – Keila lõigu eskiisprojekti ja km 13,9- 16,0 Ha... Selektor Projekt OÜ

338 400 €

06.04.2022 Statsionaarsete kiiruskaamerakabiinide ümbertõstmine Alarmtec AS

51 422 €