Maanteeamet - riigihanked

Maanteeamet - 70001490 Maanteeamet

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 302. Kõikide hangete nägemiseks
2 päeva tagasi Riigiteede korrashoiu kutsevõistluste korraldamine ja läbiviimine

06.10.2020

2 päeva tagasi Maanteeameti ida, lõuna, lääne ja põhja regiooni maakondade riigiteede korrashoiulepingute täitmise ...

09.10.2020

2 päeva tagasi Riigitee 25151 Mustassaare tee km 0,27-2,764 ümberehitus ja Nursipalu harjutusvälja teede ehitustööd

19.10.2020

6 päeva tagasi Riigiteel 24216 Tänassilma-Rebasteoja km 2,474 ja 2,801 asuvate Rebaste ja Rebaste II sildade ümbere...

28.09.2020

7 päeva tagasi Riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,0-38,0 Valingu-Keila lõigu ja Keila lõunapoolse ümbersõidu eelpro...

26.10.2020

9 päeva tagasi Riigitee nr 24123 Vastemõisa – Võlli – Suure-Jaani km 8,705 asuva Võlli silla (nr 634) remondi põhip...

23.09.2020

9 päeva tagasi Kose-Võõbu teelõigu puhkealade aastaringne hooldamine

23.09.2020

13 päeva tagasi Riigimaanteede 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Mäo liiklussõlmel asuvate sade...

20.10.2020

13 päeva tagasi Riigitee 89 Põlva-Saverna km 0,0-2,3 asuva Põlva-Aarna jalgratta- ja jalgtee rekonstrueerimine

09.10.2020

14 päeva tagasi Riigi teemaal paiknevate alleepuude seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskavade koost...

22.09.2020

14 päeva tagasi Teeninduse korralduse süsteemi rent

12.10.2020

17 päeva tagasi Eesti Maanteemuuseumi haldusteenus

17.09.2020

17 päeva tagasi Elektroonilise isikufoto kogumise, töötlemise ja haldamise teenus Maanteeameti teenindusbüroodesse

08.10.2020

17 päeva tagasi Liiklusloendusseadmete hooldus 2021-2023

13.10.2020

20 päeva tagasi Riigitee 24 Tapa-Loobu km 2,279 uue Valgejõe silla (nr 171) ehituse omanikujärelevalve teostamine

16.09.2020

28 päeva tagasi Riigitee 24 Tapa-Loobu km 2,279 uue Valgejõe silla (nr 171) ehitus

24.09.2020

29 päeva tagasi Eesti elanike liikuvuse küsitlusuuring

28.09.2020

29 päeva tagasi Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 153,2-153,4 Võiste lõigu ümberehitus

21.09.2020

29 päeva tagasi Statsionaarsete kiiruskaamerate jaoks vajalike seadmete uuendamine, ost ning paigaldus

10.09.2020

30 päeva tagasi Kose-Võõbu teelõigu puhkealade aastaringne hooldamine

07.09.2020

34 päeva tagasi Riigitee nr 16155 Silla-Jädivere tee km 26,08-26,25 Kivi-Vigala ristmiku rekonstrueerimise omanikujä...

31.08.2020

35 päeva tagasi Riigitee nr 16151 Risti – Kuijõe km 0,28 – 0,58 jalgtee ja parkla ehitus

07.09.2020

36 päeva tagasi Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 191,852-192,282 taastusremont

15.09.2020

36 päeva tagasi Rosma-Peri jalg- ja jalgrattatee ehitus

18.09.2020

38 päeva tagasi Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 1,5 veoautode parkla ehitusprojekti koostamine

21.09.2020

42 päeva tagasi Riigitee nr 16155 Silla-Jädivere tee km 26,08-26,25 Kivi-Vigala ristmiku rekonstrueerimine

10.09.2020

43 päeva tagasi Riigi teemaal paiknevate alleede seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskavade koostami...

24.08.2020

44 päeva tagasi Külmakergete likvideerimine Valga maakonnas 2020

27.08.2020

44 päeva tagasi Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 142,0-182,0 Pikknurme-Tartu lõigu ulukiseire

31.08.2020

45 päeva tagasi LED valgustite ostmine maanteevalgustuse taristu renoveerimiseks

11.09.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 184. Kõikide hangete nägemiseks
238 päeva tagasi Riigitee 87 Põlva ringtee km 2.2-2.2 Põlva paisu remont
238 päeva tagasi Hankemenetlus:E263/E77 VMS eelprojekt
238 päeva tagasi Riigitee 1 Tallinn-Narva km 150,0-150,5 liiklusohutuse parandamine
238 päeva tagasi Võru maakonna LOK 2020
238 päeva tagasi Riigitee nr 11266 Kiiu - Kaberneeme km 5,2 Räägu silla remont
238 päeva tagasi 37. Üleriigiline korrashoiujärelevalve talviseks perioodiks
238 päeva tagasi Lõuna regiooni liikluskorraldusvahendite hooldus II
238 päeva tagasi Muuseumi haldusteenus
238 päeva tagasi Teedeinfokeskuse veebiteenus (TIK)
238 päeva tagasi Percostationi mõõtejaama ja teekonstruktsiooni temperatuuriandurite hooldusteenus
238 päeva tagasi Vohnja küla liiklusohutuse parandamine
238 päeva tagasi II osa arenduste raamhenke minihange MALIS jätkutöödeks
238 päeva tagasi Riigitee 5 Rakvere-Haljala km 0,0-0,45 liiklusohutuse parandamine
238 päeva tagasi Pärnu ja Rapla (maakonna LO ja ITS lahendused)
238 päeva tagasi Hankemenetlus: EVS 613, 614, 615 uustöötluste koostamine
238 päeva tagasi Andmesidevõrgu haldus
238 päeva tagasi Pisitarvikute raamhange MKM-iga
238 päeva tagasi EMM IT partner haldus ja hooldus teenus
239 päeva tagasi Riskikäitumise ennetamiseks programmide läbiviimine põhikooli 9. klassi õpilastele
239 päeva tagasi Pärnu esinduse remont, sh elekter, ventilatsioon, küte.
239 päeva tagasi IT kasutajatoe teenus ja töökoha keskhaldus
239 päeva tagasi Lõuna regiooni teede markeerimise eemaldamine
239 päeva tagasi Riigitee nr 11499 Saue - Topi km 2.600-4.100 ehitus
239 päeva tagasi Riigitee nr 110000 Vana-Narva maantee ja Saha-Loo tee km 0.0-4.9 põhiprojekti koostamine
239 päeva tagasi Liikuvusmudeli alusandmete kogumine (liikuvusuuring)
239 päeva tagasi Riigitee 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme km 84.6-93.1 rekonstrueerimise ja km 80,902-84,582 taa...
239 päeva tagasi Riigitee 60 Pärnu - Lihula km 21.1-30.9 ja km 32.4-35.2 katte taastusremont
239 päeva tagasi Riigitee nr 11412 Liikva-Rannamõisa km 0,0-5,156 lõigu rekonstrueerimine
239 päeva tagasi Riigitee nr 11499 Saue - Topi km 2.600-4.100 ehituse OJV
239 päeva tagasi Riigitee 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia km 36.6-43.8 põhiprojekti koostamine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 340. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
22 päeva tagasi Riigitee 16176 Koonga–Ahaste–Vanamõisa km 17,5–28,5 lõigu maakorraldustööd Geodeesia24 OÜ

52 360 €

23 päeva tagasi Teedeinfokeskuse veebiteenus Teede Tehnokeskus AS

36 996 €

27 päeva tagasi Maanteeameti lepinguliste teehooldefirmade teehoolde tööde jälgimise tarkvara kasutamise ja teehoold... Ecofleet Eesti OÜ

9 980 €

30 päeva tagasi Riigitee 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla km 133,4–143,0 Pärnu–Uulu lõigu maakorraldustööd Geo S.T. OÜ

49 610 €

31 päeva tagasi Kahe Vertica Premium Edition 1 Terabyte Software E-LTU litsentsi 1 aastane tugiteenus ja litsents Datafruit OÜ

7 458 €

42 päeva tagasi SÕIDUKITE TEHNONÕUETELE VASTAVUSE KONTROLL Collester OÜ

N/A

43 päeva tagasi Riigi teemaal paiknevate alleede seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskavade koostami... Ok Acer OÜ

19 877 €

44 päeva tagasi Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 142,0-182,0 Pikknurme-Tartu lõigu ulukiseire Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia Juures

49 900 €

50 päeva tagasi Riigitee nr 16176 Vanamõisa – Koonga - Ahaste km 17,5-28,5 katte ehitus kruusateele omanikujäreleval... Taalri Varahaldus AS

29 088 €

55 päeva tagasi Riigitee 1 Tallinn - Narva km 109,352 Sämi ja km 172,841 Voka sildade katendi remont ja vuugikonstru... Tref Nord AS

113 113 €

56 päeva tagasi Riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 75,687 asuva Raja ristmiku ja riigitee 13114 Kalma-Mustvee km 7,287... Toner-Projekt OÜ

N/A

62 päeva tagasi Riigitee nr 21178 Kogula-Kärla km 0,024-2,512 kruusateele katte ehitus Eesti Teed AS

71 581 €

66 päeva tagasi Lõuna regiooni riigiteede vajumite likvideerimine Trev-2 Grupp AS

458 761 €

69 päeva tagasi Riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 4,1-5,5 2+2 teelõigu ehituse omanikujärelevalve Teede Tehnokeskus AS

26 790 €

70 päeva tagasi Riigitee 13211 Peeterristi tee km 0,00-0,14 äärde jalakäijate ühenduse ehitus Nordpont OÜ

44 080 €

70 päeva tagasi Riigitee nr 16176 Vanamõisa – Koonga - Ahaste km 17,5-28,5 katte ehitus kruusateele Verston Ehitus OÜ

1485 280 €

70 päeva tagasi Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 37,05-38,0 Kuivajõe liiklussõlme bussipeatuse ja parklat... Lindvill OÜ

12 595 €

73 päeva tagasi Riigitee 49 Imavere – Viljandi - Karksi-Nuia km 49,4-49,45 lõigu liiklusohtliku koha ümberehitamine Sakala Teed OÜ

70 147 €

76 päeva tagasi Kolu ja Kohatu ökoduktide ning nendega seotud ulukirajatiste toimivuse seire Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia Juures

99 800 €

77 päeva tagasi Riigitee 17152 Vohnja-Kadrina km 2,75-3,00 ümberehituse põhiprojekti liiklusohutuse auditeerimine Reaalprojekt OÜ

N/A

77 päeva tagasi Riigitee nr 11247 Ääsmäe-Hageri km 0,21-0,265 Ääsmäe ristmiku rekonstrueerimise omanikujärelevalve Lindvill OÜ

10 806 €

79 päeva tagasi Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 12,6-20,898 Jüri-Vaida rekonstrueerimise omanikujäreleva... SWECO EST OÜ

45 740 €

80 päeva tagasi Riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 4,1-5,5 2+2 teelõigu ehitus Trev-2 Grupp AS

2647 932 €

83 päeva tagasi Põlva, Valga ja Võru maakonna kruusateedele tolmuvabade katete ehituse omanikujärelevalve OSA II Lacados OÜ

48 000 €

83 päeva tagasi SÕIDUKITE REGISTREERIMISEELSE TEHNONÕUETELE VASTAVUSE KONTROLLI TEOSTAMINE JA ANDMETE TÖÖTLEMINE Flint Kaubandus OÜ

N/A

83 päeva tagasi SÕIDUKITE REGISTREERIMISEELSE TEHNONÕUETELE VASTAVUSE KONTROLLI TEOSTAMINE JA ANDMETE TÖÖTLEMINE Autoesindus OÜ

N/A

84 päeva tagasi Riigitee nr 11302 Lagedi-Kostivere km 4,58 asuva Saha ristmiku ümberehituse omanikujärelevalve Esprii OÜ

13 760 €

85 päeva tagasi Harju ja Rapla maakonna külmakahjustuste remonttööde 2020 omanikujärelevalve teostamine Taalri Varahaldus AS

23 205 €

86 päeva tagasi Tammiku kinnistul olevate hoonete lammutusprojekti koostamine ja lammutustööde teostamine Terasteenus OÜ

9 600 €

86 päeva tagasi LED valgustite paigaldustööd maanteevalgustuse taristu renoveerimiseks 2020. aastal Elfi Elekter OÜ

26 454 €