Maaeluministeerium - riigihanked

Maaeluministeerium - 70000734 Maaeluministeerium

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 29 hanget. Kokku hankeid - 29. Kõikide hangete nägemiseks
10 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks Atlassian tarkvarade litsentside ostmise hankes

21.01.2021

26 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes

28.01.2021

38 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kulude seadusl...

18.01.2021

60 päeva tagasi Kindlustusteenuse hankimine sõidukitele 2021. aastaks

10.12.2020

80 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo- ja kahjutustamisteenuse hankes

04.12.2020

96 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks kettamassiivi laienduseks ja serverite ning ketta- massiivi vahelist...

27.10.2020

102 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks salmonellooside kontrollprogrammi meetmete ajakohastamise hankes

23.10.2020

120 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks projekti „Peakokad kooli“ läbiviimise hankes

06.10.2020

131 päeva tagasi Uuring "Biomarker-rasvhapetel põhineva põllumuldade bioloogilise seisundi indikaatori väljatöötamine...

05.10.2020

180 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks mee Eesti päritolu tuvastamise meetodi loomise j...

11.09.2020

197 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks salmonellooside kontrollprogrammi meetmete ajako...

24.07.2020

208 päeva tagasi Kala ja kalatoodete tarbimise edendamise reklaamikampaania ideekonkurss

24.08.2020

218 päeva tagasi Kutselise kalapüügi registri ja kalapüügiga seotud andmete kogumiseks ning arvestuse pidamiseks kasu...

22.07.2020

262 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek deduplitseeriva kettaseadme Data Domain laienduse ostmise hankes

15.05.2020

277 päeva tagasi Uuring "Tori hobuse tõu ja selle alampopulatsioonide ning teiste Eestis kasvatatavate hobusetõugude ...

05.05.2020

286 päeva tagasi Drenaažkuivendusega põllumajandusmaa hajukoormuse leviku iseärasuste selgitamise ja hajukoormuse ohj...

27.04.2020

320 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks reisiteenuste osutamise hankes

13.04.2020

324 päeva tagasi Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõj...

23.03.2020

366 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes

26.02.2020

369 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud EMKF kulude seaduslikkusele ja eeskirjadele vasta...

25.02.2020

407 päeva tagasi "E-andmekogu loomine loomaliigiti antimikroobsete ainete kasutamise aruandluseks" ärianalüüsi teosta...

20.12.2019

408 päeva tagasi Riikliku alkoholiregistri tarkvara arendus- ja hooldustööde teostamine

20.12.2019

411 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks ministeeriumi administratiivhoone korrashoiuteen...

09.01.2020

418 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kulude seadusl...

23.12.2019

422 päeva tagasi Eesti riikliku geneetiliselt muundatud organismide (GMO) referentlabori nimetamine toidu ja sööda va...

10.01.2020

425 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks kindlustusteenuse ostmise hankes

12.12.2019

425 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks uute ekspordivõimaluste leidmiseks läbi viidavate tegevuste korralda...

04.12.2019

429 päeva tagasi Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 eelhindamine

10.12.2019

430 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes

19.12.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 173. Kõikide hangete nägemiseks
310 päeva tagasi Mentorlussüsteemi väljaarendamine ministeeriumis
310 päeva tagasi Sisehoovis töökeskkonna loomine
310 päeva tagasi Visuaalide tellimine
310 päeva tagasi MEM ja VTA ühisõppus Mini Sõrg 2020
310 päeva tagasi Välissuhtlemine
310 päeva tagasi Kaubamärkide registreerimise kulud
310 päeva tagasi Põllumajandustootjate kriisideks valmisoleku hindamine
310 päeva tagasi Riigivara võõrandamiste ja kasutusse andmiste korral varale hariliku väärtuse määramiseks eksperthin...
310 päeva tagasi Mahemajanduse tervikprogrammi toimkonnad
310 päeva tagasi Bocuse d´Or 2020 Euroopa vooru raames "Toidu ja turismiaasta" tegevuste läbiviimine
310 päeva tagasi 2020. aasta toidupiirkonna rakendamine
310 päeva tagasi EFSA koostöövõrgustike ja art.36 asutuste siseriiklikud kohtumised
310 päeva tagasi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 seirekomisjoni istung
310 päeva tagasi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2021–2027 ekspertkomisjon, töögrupid. Kalandusnõukog...
310 päeva tagasi Aasta Kokk 2020 ja Noorkokk 2020 valimine
310 päeva tagasi Konkursi "Parim mahetootja 2020" ja "Parim mahetoode 2020" korraldamine
310 päeva tagasi Rahvusvaheline konverents (uuendatud kontseptsiooniga Agroforum)
310 päeva tagasi Riigimaaga teostatavate tehingute menetlemine, vajadusel maade ümbermõõdistamise korraldamine
310 päeva tagasi Transpordivahendite ülalpidamiskulud- pesuteenus ministeeriumi sõidukitele 2020-2024
310 päeva tagasi Põllumajandusmaa massiivide registri arendamine
310 päeva tagasi Infosüsteemide monitooringusüsteemi hange
310 päeva tagasi Ametliku kontrolli määruse (AKM) rakendamisega seotud järelevalvetasude jätkuanalüüs
310 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kulude seadusl...
310 päeva tagasi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõju strateegilis...
310 päeva tagasi Uuring lihtsustatud kulumeetodite kasutamise võimalustes EMKF 2021-2027 rakenduskava raames
310 päeva tagasi EMKFi ja MAKi teadlikkuse uuring
310 päeva tagasi Eesti vesiviljeluse sektori arenguvajadusete kaardistamine 2021- 2027
310 päeva tagasi Uute EL taimetervise nõuete tutvustamine elanikkonnale
310 päeva tagasi SAP BO toe pikendamine
310 päeva tagasi Aadressotsingu teenuse tellimine infosüsteemide kasutamiseks

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 21 lepingut. Kokku lepinguid - 23. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
218 päeva tagasi Kutselise kalapüügi registri ja kalapüügiga seotud andmete kogumiseks ning arvestuse pidamiseks kasu... Agileworks AS

44 440 €

254 päeva tagasi COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisileevendamise meetmete rakendamine Maaelu Edendamise Sihtasutus

120 000 €

262 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek deduplitseeriva kettaseadme Data Domain laienduse ostmise hankes Atea AS

N/A

277 päeva tagasi Uuring "Tori hobuse tõu ja selle alampopulatsioonide ning teiste Eestis kasvatatavate hobusetõugude ... Eesti Maaülikool

51 165 €

286 päeva tagasi Drenaažkuivendusega põllumajandusmaa hajukoormuse leviku iseärasuste selgitamise ja hajukoormuse ohj... Eesti Maaülikool

34 900 €

324 päeva tagasi Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõj... Alkranel OÜ

38 372 €

324 päeva tagasi Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõj... Civitta Eesti AS

38 372 €

366 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes Seb Liising AS

156 875 €

369 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud EMKF kulude seaduslikkusele ja eeskirjadele vasta... Deloitte Audit Eesti AS

167 400 €

389 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes Seb Liising AS

1718 360 €

407 päeva tagasi "E-andmekogu loomine loomaliigiti antimikroobsete ainete kasutamise aruandluseks" ärianalüüsi teosta... Dolm It OÜ

17 600 €

411 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks ministeeriumi administratiivhoone korrashoiuteen... Iss Eesti AS

160 000 €

422 päeva tagasi Eesti riikliku geneetiliselt muundatud organismide (GMO) referentlabori nimetamine toidu ja sööda va... Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

6 661 €

425 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks kindlustusteenuse ostmise hankes Akciné Draudimo Bendrové Gjensidige Eesti Filiaal

83 690 €

425 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks uute ekspordivõimaluste leidmiseks läbi viidavate tegevuste korralda... GatewayBaltic Ltd

16 940 €

429 päeva tagasi Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 eelhindamine Eesti Maaülikool

48 600 €

430 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes Seb Liising AS

1718 360 €

446 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukitele kütuse ostmiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega han... Olerex AS

N/A

551 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste sõidukitel... Circle K Eesti AS

1824 002 €

551 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste sõidukitel... Alexela AS

1824 002 €

551 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste sõidukitel... Eesti Gaas AS

1824 002 €