Maaeluministeerium - riigihanked

Maaeluministeerium - 70000734 Maaeluministeerium

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 36. Kõikide hangete nägemiseks
11 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks Wifi täislahenduse üürimise hankes Maaeluministe...

07.05.2021

25 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks lihtsustatud kulumeetodite uuringu hankes

23.04.2021

27 päeva tagasi Elektriseadmete käidujuhtimiseteenus ja jooksvate elektritööde teostamine

23.04.2021

33 päeva tagasi Riikliku referentlabori (lammaste ja kitsede rõugeviiruste põhjustatud haigused) ülesannete täitmine

15.04.2021

53 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks lihtsustatud kulumeetodite uuringu hankes

31.03.2021

60 päeva tagasi Koopiapaberi ostmine

18.03.2021

103 päeva tagasi Uuring „Ravimtaimedes ja maitsetaimedes sisalduvate bioaktiivsete ainetega seotud riskid Eesti elani...

08.02.2021

116 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks Atlassian tarkvarade litsentside ostmise hankes

21.01.2021

132 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes

28.01.2021

144 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kulude seadusl...

18.01.2021

166 päeva tagasi Kindlustusteenuse hankimine sõidukitele 2021. aastaks

10.12.2020

186 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo- ja kahjutustamisteenuse hankes

04.12.2020

202 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks kettamassiivi laienduseks ja serverite ning ketta- massiivi vahelist...

27.10.2020

208 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks salmonellooside kontrollprogrammi meetmete ajakohastamise hankes

23.10.2020

226 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks projekti „Peakokad kooli“ läbiviimise hankes

06.10.2020

237 päeva tagasi Uuring "Biomarker-rasvhapetel põhineva põllumuldade bioloogilise seisundi indikaatori väljatöötamine...

05.10.2020

286 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks mee Eesti päritolu tuvastamise meetodi loomise j...

11.09.2020

303 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks salmonellooside kontrollprogrammi meetmete ajako...

24.07.2020

314 päeva tagasi Kala ja kalatoodete tarbimise edendamise reklaamikampaania ideekonkurss

24.08.2020

324 päeva tagasi Kutselise kalapüügi registri ja kalapüügiga seotud andmete kogumiseks ning arvestuse pidamiseks kasu...

22.07.2020

368 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek deduplitseeriva kettaseadme Data Domain laienduse ostmise hankes

15.05.2020

383 päeva tagasi Uuring "Tori hobuse tõu ja selle alampopulatsioonide ning teiste Eestis kasvatatavate hobusetõugude ...

05.05.2020

391 päeva tagasi Drenaažkuivendusega põllumajandusmaa hajukoormuse leviku iseärasuste selgitamise ja hajukoormuse ohj...

27.04.2020

426 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks reisiteenuste osutamise hankes

13.04.2020

430 päeva tagasi Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõj...

23.03.2020

472 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes

26.02.2020

475 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud EMKF kulude seaduslikkusele ja eeskirjadele vasta...

25.02.2020

513 päeva tagasi "E-andmekogu loomine loomaliigiti antimikroobsete ainete kasutamise aruandluseks" ärianalüüsi teosta...

20.12.2019

514 päeva tagasi Riikliku alkoholiregistri tarkvara arendus- ja hooldustööde teostamine

20.12.2019

517 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks ministeeriumi administratiivhoone korrashoiuteen...

09.01.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 315. Kõikide hangete nägemiseks
50 päeva tagasi Meediaaudit 2020 ja kuu kokkuvõtted 2021
50 päeva tagasi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskavaga 2014–2020 seotud seirekomisjoni istung, ekspertkom...
50 päeva tagasi Eesti Raskeveohobuse kui ohustatud tõu populatsiooni olukord ning selle säilitamise meetmed
59 päeva tagasi Projekti "Peakokad kooli" läbiviimine õppeasutuste kodundustundides
59 päeva tagasi ÜPP strateegiakava infopäevad
59 päeva tagasi Kommunikatsiooniaudit
59 päeva tagasi EAGF/EAFRD sertifitseerimisauditi IACS kohapealsete kontrollide läbiviimine
59 päeva tagasi EAGF/EAFRD sertifitseerimisauditi non-IACS testimiste (sh kohapealsete kontrollide) läbiviimine
59 päeva tagasi IP põllumajandusministrite kohtumine
59 päeva tagasi Riigimaaga teostatavate tehingute menetlemine, vajadusel maade ümbermõõdistamise korraldamine
59 päeva tagasi Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise kompenseerimine 2022
59 päeva tagasi Eesti keel (suuline ja kirjalik kommunikatsioon, õigekiri)
59 päeva tagasi RUP Statistikatööde tellimine
59 päeva tagasi Eesti toidu välistegevused
59 päeva tagasi Välissuhtlemine
59 päeva tagasi Uuring lihtsustatud kulumeetodite kasutamise võimalustes EMKF 2021-2027 rakenduskava raames
59 päeva tagasi Õpilaste teadustööde konkurss (Agricola lauamängud ja raamatupoe kinkekaardid)
59 päeva tagasi Riikliku referentlabori (lammaste ja kitsede rõugeviiruste põhjustatud haigused) ülesannete täitmine
59 päeva tagasi Maaeluministri aktused( EV103 aktus, MeM 103) ja vastuvõtud (õpilaste vastuvõtt)
59 päeva tagasi Teabepäev "Mahetoitlustamise toimkonnad"
59 päeva tagasi Teemahommikute korraldamine
59 päeva tagasi DHS-i Webdesktop hooldus, arendus ja DHS-i teenindavate serverite hooldus 2022- 2025
59 päeva tagasi Uuring põllukultuuride sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamise ning sordilise mitmekesis...
60 päeva tagasi Loomatervise- ja heaolu baromeeter
60 päeva tagasi FADN andmekogu analüüs
60 päeva tagasi Blade-serverite garantii ostmine
61 päeva tagasi Sanremonttööde teostamine bürooruumides 2021-2023
61 päeva tagasi Administratiivhoones korrashoiuteenuse osutamine
61 päeva tagasi Kujundus ja trükk
61 päeva tagasi Kuulutuste ja teadete avaldamine ajakirjanduses

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 25 lepingut. Kokku lepinguid - 27. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
60 päeva tagasi Koopiapaberi ostmine Infotark AS

16 666 €

86 päeva tagasi Kala ja kalatoodete tarbimise edendamise reklaamikampaania Division OÜ

1279 244 €

86 päeva tagasi Kala ja kalatoodete tarbimise edendamise reklaamikampaania Mixd Meedia OÜ

1279 244 €

144 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kulude seadusl... Kpmg Baltics OÜ

156 000 €

324 päeva tagasi Kutselise kalapüügi registri ja kalapüügiga seotud andmete kogumiseks ning arvestuse pidamiseks kasu... Agileworks AS

44 440 €

360 päeva tagasi COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisileevendamise meetmete rakendamine Maaelu Edendamise Sihtasutus

120 000 €

368 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek deduplitseeriva kettaseadme Data Domain laienduse ostmise hankes Atea AS

N/A

383 päeva tagasi Uuring "Tori hobuse tõu ja selle alampopulatsioonide ning teiste Eestis kasvatatavate hobusetõugude ... Eesti Maaülikool

51 165 €

391 päeva tagasi Drenaažkuivendusega põllumajandusmaa hajukoormuse leviku iseärasuste selgitamise ja hajukoormuse ohj... Eesti Maaülikool

34 900 €

430 päeva tagasi Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõj... Alkranel OÜ

38 372 €

430 päeva tagasi Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõj... Civitta Eesti AS

38 372 €

472 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes Seb Liising AS

156 875 €

475 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud EMKF kulude seaduslikkusele ja eeskirjadele vasta... Deloitte Audit Eesti AS

167 400 €

494 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes Seb Liising AS

1718 360 €

513 päeva tagasi "E-andmekogu loomine loomaliigiti antimikroobsete ainete kasutamise aruandluseks" ärianalüüsi teosta... Dolm It OÜ

17 600 €

517 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks ministeeriumi administratiivhoone korrashoiuteen... Iss Eesti AS

160 000 €

527 päeva tagasi Eesti riikliku geneetiliselt muundatud organismide (GMO) referentlabori nimetamine toidu ja sööda va... Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

6 661 €

530 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks kindlustusteenuse ostmise hankes Akciné Draudimo Bendrové Gjensidige Eesti Filiaal

83 690 €

531 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks uute ekspordivõimaluste leidmiseks läbi viidavate tegevuste korralda... GatewayBaltic Ltd

16 940 €

535 päeva tagasi Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 eelhindamine Eesti Maaülikool

48 600 €

535 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes Seb Liising AS

1718 360 €

552 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukitele kütuse ostmiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega han... Olerex AS

N/A

657 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste sõidukitel... Circle K Eesti AS

1824 002 €

657 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste sõidukitel... Alexela AS

1824 002 €

657 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste sõidukitel... Eesti Gaas AS

1824 002 €