Maaeluministeerium - Hankija

Maaeluministeerium - 70000734 Maaeluministeerium

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 20 hanget. Kokku hankeid - 20. Kõikide hangete nägemiseks
9 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks mee Eesti päritolu tuvastamise meetodi loomise j...

11.09.2020

26 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks salmonellooside kontrollprogrammi meetmete ajako...

24.07.2020

37 päeva tagasi Kala ja kalatoodete tarbimise edendamise reklaamikampaania ideekonkurss

24.08.2020

47 päeva tagasi Kutselise kalapüügi registri ja kalapüügiga seotud andmete kogumiseks ning arvestuse pidamiseks kasu...

22.07.2020

91 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek deduplitseeriva kettaseadme Data Domain laienduse ostmise hankes

15.05.2020

106 päeva tagasi Uuring "Tori hobuse tõu ja selle alampopulatsioonide ning teiste Eestis kasvatatavate hobusetõugude ...

05.05.2020

114 päeva tagasi Drenaažkuivendusega põllumajandusmaa hajukoormuse leviku iseärasuste selgitamise ja hajukoormuse ohj...

27.04.2020

149 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks reisiteenuste osutamise hankes

13.04.2020

153 päeva tagasi Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõj...

23.03.2020

195 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes

26.02.2020

198 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud EMKF kulude seaduslikkusele ja eeskirjadele vasta...

25.02.2020

236 päeva tagasi "E-andmekogu loomine loomaliigiti antimikroobsete ainete kasutamise aruandluseks" ärianalüüsi teosta...

20.12.2019

237 päeva tagasi Riikliku alkoholiregistri tarkvara arendus- ja hooldustööde teostamine

20.12.2019

240 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks ministeeriumi administratiivhoone korrashoiuteen...

09.01.2020

246 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kulude seadusl...

23.12.2019

250 päeva tagasi Eesti riikliku geneetiliselt muundatud organismide (GMO) referentlabori nimetamine toidu ja sööda va...

10.01.2020

253 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks kindlustusteenuse ostmise hankes

12.12.2019

254 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks uute ekspordivõimaluste leidmiseks läbi viidavate tegevuste korralda...

04.12.2019

258 päeva tagasi Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 eelhindamine

10.12.2019

258 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes

19.12.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 173. Kõikide hangete nägemiseks
139 päeva tagasi Mentorlussüsteemi väljaarendamine ministeeriumis
139 päeva tagasi Sisehoovis töökeskkonna loomine
139 päeva tagasi Visuaalide tellimine
139 päeva tagasi MEM ja VTA ühisõppus Mini Sõrg 2020
139 päeva tagasi Välissuhtlemine
139 päeva tagasi Kaubamärkide registreerimise kulud
139 päeva tagasi Põllumajandustootjate kriisideks valmisoleku hindamine
139 päeva tagasi Riigivara võõrandamiste ja kasutusse andmiste korral varale hariliku väärtuse määramiseks eksperthin...
139 päeva tagasi Mahemajanduse tervikprogrammi toimkonnad
139 päeva tagasi Bocuse d´Or 2020 Euroopa vooru raames "Toidu ja turismiaasta" tegevuste läbiviimine
139 päeva tagasi 2020. aasta toidupiirkonna rakendamine
139 päeva tagasi EFSA koostöövõrgustike ja art.36 asutuste siseriiklikud kohtumised
139 päeva tagasi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 seirekomisjoni istung
139 päeva tagasi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2021–2027 ekspertkomisjon, töögrupid. Kalandusnõukog...
139 päeva tagasi Aasta Kokk 2020 ja Noorkokk 2020 valimine
139 päeva tagasi Konkursi "Parim mahetootja 2020" ja "Parim mahetoode 2020" korraldamine
139 päeva tagasi Rahvusvaheline konverents (uuendatud kontseptsiooniga Agroforum)
139 päeva tagasi Riigimaaga teostatavate tehingute menetlemine, vajadusel maade ümbermõõdistamise korraldamine
139 päeva tagasi Transpordivahendite ülalpidamiskulud- pesuteenus ministeeriumi sõidukitele 2020-2024
139 päeva tagasi Põllumajandusmaa massiivide registri arendamine
139 päeva tagasi Infosüsteemide monitooringusüsteemi hange
139 päeva tagasi Ametliku kontrolli määruse (AKM) rakendamisega seotud järelevalvetasude jätkuanalüüs
139 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kulude seadusl...
139 päeva tagasi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõju strateegilis...
139 päeva tagasi Uuring lihtsustatud kulumeetodite kasutamise võimalustes EMKF 2021-2027 rakenduskava raames
139 päeva tagasi EMKFi ja MAKi teadlikkuse uuring
139 päeva tagasi Eesti vesiviljeluse sektori arenguvajadusete kaardistamine 2021- 2027
139 päeva tagasi Uute EL taimetervise nõuete tutvustamine elanikkonnale
139 päeva tagasi SAP BO toe pikendamine
139 päeva tagasi Aadressotsingu teenuse tellimine infosüsteemide kasutamiseks

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 20 lepingut. Kokku lepinguid - 22. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
83 päeva tagasi COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisileevendamise meetmete rakendamine Maaelu Edendamise Sihtasutus

120 000 €

91 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek deduplitseeriva kettaseadme Data Domain laienduse ostmise hankes Atea AS

N/A

106 päeva tagasi Uuring "Tori hobuse tõu ja selle alampopulatsioonide ning teiste Eestis kasvatatavate hobusetõugude ... Eesti Maaülikool

51 165 €

114 päeva tagasi Drenaažkuivendusega põllumajandusmaa hajukoormuse leviku iseärasuste selgitamise ja hajukoormuse ohj... Eesti Maaülikool

34 900 €

153 päeva tagasi Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõj... Alkranel OÜ

38 372 €

153 päeva tagasi Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõj... Civitta Eesti AS

38 372 €

195 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes Seb Liising AS

156 875 €

198 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud EMKF kulude seaduslikkusele ja eeskirjadele vasta... Deloitte Audit Eesti AS

167 400 €

217 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes Seb Liising AS

1718 360 €

236 päeva tagasi "E-andmekogu loomine loomaliigiti antimikroobsete ainete kasutamise aruandluseks" ärianalüüsi teosta... Dolm It OÜ

17 600 €

240 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks ministeeriumi administratiivhoone korrashoiuteen... Iss Eesti AS

160 000 €

250 päeva tagasi Eesti riikliku geneetiliselt muundatud organismide (GMO) referentlabori nimetamine toidu ja sööda va... Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

6 661 €

253 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks kindlustusteenuse ostmise hankes Akciné Draudimo Bendrové Gjensidige Eesti Filiaal

83 690 €

254 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks uute ekspordivõimaluste leidmiseks läbi viidavate tegevuste korralda... GatewayBaltic Ltd

16 940 €

258 päeva tagasi Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 eelhindamine Eesti Maaülikool

48 600 €

258 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes Seb Liising AS

1718 360 €

275 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukitele kütuse ostmiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega han... Olerex AS

N/A

380 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste sõidukitel... Circle K Eesti AS

1824 002 €

380 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste sõidukitel... Alexela AS

1824 002 €

380 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste sõidukitel... Eesti Gaas AS

1824 002 €