Maaeluministeerium - riigihanked

Maaeluministeerium - 70000734 Maaeluministeerium

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 24 hanget. Kokku hankeid - 24. Kõikide hangete nägemiseks
3 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks kettamassiivi laienduseks ja serverite ning ketta- massiivi vahelist...

27.10.2020

9 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks salmonellooside kontrollprogrammi meetmete ajakohastamise hankes

23.10.2020

27 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks projekti „Peakokad kooli“ läbiviimise hankes

06.10.2020

38 päeva tagasi Uuring "Biomarker-rasvhapetel põhineva põllumuldade bioloogilise seisundi indikaatori väljatöötamine...

05.10.2020

87 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks mee Eesti päritolu tuvastamise meetodi loomise j...

11.09.2020

104 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks salmonellooside kontrollprogrammi meetmete ajako...

24.07.2020

115 päeva tagasi Kala ja kalatoodete tarbimise edendamise reklaamikampaania ideekonkurss

24.08.2020

125 päeva tagasi Kutselise kalapüügi registri ja kalapüügiga seotud andmete kogumiseks ning arvestuse pidamiseks kasu...

22.07.2020

169 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek deduplitseeriva kettaseadme Data Domain laienduse ostmise hankes

15.05.2020

184 päeva tagasi Uuring "Tori hobuse tõu ja selle alampopulatsioonide ning teiste Eestis kasvatatavate hobusetõugude ...

05.05.2020

193 päeva tagasi Drenaažkuivendusega põllumajandusmaa hajukoormuse leviku iseärasuste selgitamise ja hajukoormuse ohj...

27.04.2020

227 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks reisiteenuste osutamise hankes

13.04.2020

231 päeva tagasi Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõj...

23.03.2020

273 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes

26.02.2020

276 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud EMKF kulude seaduslikkusele ja eeskirjadele vasta...

25.02.2020

314 päeva tagasi "E-andmekogu loomine loomaliigiti antimikroobsete ainete kasutamise aruandluseks" ärianalüüsi teosta...

20.12.2019

315 päeva tagasi Riikliku alkoholiregistri tarkvara arendus- ja hooldustööde teostamine

20.12.2019

318 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks ministeeriumi administratiivhoone korrashoiuteen...

09.01.2020

325 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kulude seadusl...

23.12.2019

329 päeva tagasi Eesti riikliku geneetiliselt muundatud organismide (GMO) referentlabori nimetamine toidu ja sööda va...

10.01.2020

332 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks kindlustusteenuse ostmise hankes

12.12.2019

332 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks uute ekspordivõimaluste leidmiseks läbi viidavate tegevuste korralda...

04.12.2019

336 päeva tagasi Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 eelhindamine

10.12.2019

337 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes

19.12.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 173. Kõikide hangete nägemiseks
217 päeva tagasi Mentorlussüsteemi väljaarendamine ministeeriumis
217 päeva tagasi Sisehoovis töökeskkonna loomine
217 päeva tagasi Visuaalide tellimine
217 päeva tagasi MEM ja VTA ühisõppus Mini Sõrg 2020
217 päeva tagasi Välissuhtlemine
217 päeva tagasi Kaubamärkide registreerimise kulud
217 päeva tagasi Põllumajandustootjate kriisideks valmisoleku hindamine
217 päeva tagasi Riigivara võõrandamiste ja kasutusse andmiste korral varale hariliku väärtuse määramiseks eksperthin...
217 päeva tagasi Mahemajanduse tervikprogrammi toimkonnad
217 päeva tagasi Bocuse d´Or 2020 Euroopa vooru raames "Toidu ja turismiaasta" tegevuste läbiviimine
217 päeva tagasi 2020. aasta toidupiirkonna rakendamine
217 päeva tagasi EFSA koostöövõrgustike ja art.36 asutuste siseriiklikud kohtumised
217 päeva tagasi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 seirekomisjoni istung
217 päeva tagasi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2021–2027 ekspertkomisjon, töögrupid. Kalandusnõukog...
217 päeva tagasi Aasta Kokk 2020 ja Noorkokk 2020 valimine
217 päeva tagasi Konkursi "Parim mahetootja 2020" ja "Parim mahetoode 2020" korraldamine
217 päeva tagasi Rahvusvaheline konverents (uuendatud kontseptsiooniga Agroforum)
217 päeva tagasi Riigimaaga teostatavate tehingute menetlemine, vajadusel maade ümbermõõdistamise korraldamine
217 päeva tagasi Transpordivahendite ülalpidamiskulud- pesuteenus ministeeriumi sõidukitele 2020-2024
217 päeva tagasi Põllumajandusmaa massiivide registri arendamine
217 päeva tagasi Infosüsteemide monitooringusüsteemi hange
217 päeva tagasi Ametliku kontrolli määruse (AKM) rakendamisega seotud järelevalvetasude jätkuanalüüs
217 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kulude seadusl...
217 päeva tagasi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõju strateegilis...
217 päeva tagasi Uuring lihtsustatud kulumeetodite kasutamise võimalustes EMKF 2021-2027 rakenduskava raames
217 päeva tagasi EMKFi ja MAKi teadlikkuse uuring
217 päeva tagasi Eesti vesiviljeluse sektori arenguvajadusete kaardistamine 2021- 2027
217 päeva tagasi Uute EL taimetervise nõuete tutvustamine elanikkonnale
217 päeva tagasi SAP BO toe pikendamine
217 päeva tagasi Aadressotsingu teenuse tellimine infosüsteemide kasutamiseks

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 21 lepingut. Kokku lepinguid - 23. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
125 päeva tagasi Kutselise kalapüügi registri ja kalapüügiga seotud andmete kogumiseks ning arvestuse pidamiseks kasu... Agileworks AS

44 440 €

161 päeva tagasi COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisileevendamise meetmete rakendamine Maaelu Edendamise Sihtasutus

120 000 €

169 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek deduplitseeriva kettaseadme Data Domain laienduse ostmise hankes Atea AS

N/A

184 päeva tagasi Uuring "Tori hobuse tõu ja selle alampopulatsioonide ning teiste Eestis kasvatatavate hobusetõugude ... Eesti Maaülikool

51 165 €

193 päeva tagasi Drenaažkuivendusega põllumajandusmaa hajukoormuse leviku iseärasuste selgitamise ja hajukoormuse ohj... Eesti Maaülikool

34 900 €

231 päeva tagasi Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõj... Alkranel OÜ

38 372 €

231 päeva tagasi Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõj... Civitta Eesti AS

38 372 €

273 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes Seb Liising AS

156 875 €

276 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud EMKF kulude seaduslikkusele ja eeskirjadele vasta... Deloitte Audit Eesti AS

167 400 €

296 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes Seb Liising AS

1718 360 €

314 päeva tagasi "E-andmekogu loomine loomaliigiti antimikroobsete ainete kasutamise aruandluseks" ärianalüüsi teosta... Dolm It OÜ

17 600 €

318 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks ministeeriumi administratiivhoone korrashoiuteen... Iss Eesti AS

160 000 €

329 päeva tagasi Eesti riikliku geneetiliselt muundatud organismide (GMO) referentlabori nimetamine toidu ja sööda va... Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

6 661 €

332 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks kindlustusteenuse ostmise hankes Akciné Draudimo Bendrové Gjensidige Eesti Filiaal

83 690 €

332 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks uute ekspordivõimaluste leidmiseks läbi viidavate tegevuste korralda... GatewayBaltic Ltd

16 940 €

336 päeva tagasi Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 eelhindamine Eesti Maaülikool

48 600 €

337 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes Seb Liising AS

1718 360 €

353 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukitele kütuse ostmiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega han... Olerex AS

N/A

458 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste sõidukitel... Circle K Eesti AS

1824 002 €

458 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste sõidukitel... Alexela AS

1824 002 €

458 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste sõidukitel... Eesti Gaas AS

1824 002 €