Maaeluministeerium - riigihanked

Maaeluministeerium - 70000734 Maaeluministeerium

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 47. Kõikide hangete nägemiseks
43 päeva tagasi Eesti lihaveiste karjatervise andmete analüüs karjatervise programmi väljatöötamiseks

15.09.2021

64 päeva tagasi Uuringu „Loomatervise ja -heaolu baromeetri väljatöötamine“ teostamine

31.08.2021

76 päeva tagasi Maaeluministeeriumi pakkumuse esitamise ettepanek logide automaatse töötlemise ja analüüsimise tarkv...

13.08.2021

83 päeva tagasi Uuringu „Loomatervise ja –heaolu baromeetri väljatöötamine“ teostamine

09.08.2021

102 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks uuringu "Toidu tarneahela toimepidevus isevarust...

27.08.2021

112 päeva tagasi „Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga hõlmamata väljamakset...

19.07.2021

116 päeva tagasi Bussirenditeenuse osutamine Maaeluministeeriumile

05.07.2021

134 päeva tagasi Java tehnoloogial põhinevate tarkvarade arendus- ja hooldusteenuse tellimine raamlepingu alusel

08.07.2021

141 päeva tagasi Pestitsiide jääkide biomonitooringu uuringu eeluuring

10.06.2021

145 päeva tagasi Spectrum Spatial Serveri TEST keskkonna litsentsi ja tootetoe ostmine

10.06.2021

145 päeva tagasi Joogivee ostmine ja veeseadmete rentimine Maaeluministeeriumile

04.06.2021

174 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks Wifi täislahenduse üürimise hankes Maaeluministe...

07.05.2021

188 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks lihtsustatud kulumeetodite uuringu hankes

23.04.2021

190 päeva tagasi Elektriseadmete käidujuhtimiseteenus ja jooksvate elektritööde teostamine

23.04.2021

196 päeva tagasi Riikliku referentlabori (lammaste ja kitsede rõugeviiruste põhjustatud haigused) ülesannete täitmine

15.04.2021

216 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks lihtsustatud kulumeetodite uuringu hankes

31.03.2021

223 päeva tagasi Koopiapaberi ostmine

18.03.2021

266 päeva tagasi Uuring „Ravimtaimedes ja maitsetaimedes sisalduvate bioaktiivsete ainetega seotud riskid Eesti elani...

08.02.2021

279 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks Atlassian tarkvarade litsentside ostmise hankes

21.01.2021

295 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes

28.01.2021

307 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kulude seadusl...

18.01.2021

329 päeva tagasi Kindlustusteenuse hankimine sõidukitele 2021. aastaks

10.12.2020

349 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo- ja kahjutustamisteenuse hankes

04.12.2020

365 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks kettamassiivi laienduseks ja serverite ning ketta- massiivi vahelist...

27.10.2020

371 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks salmonellooside kontrollprogrammi meetmete ajakohastamise hankes

23.10.2020

389 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks projekti „Peakokad kooli“ läbiviimise hankes

06.10.2020

400 päeva tagasi Uuring "Biomarker-rasvhapetel põhineva põllumuldade bioloogilise seisundi indikaatori väljatöötamine...

05.10.2020

449 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks mee Eesti päritolu tuvastamise meetodi loomise j...

11.09.2020

466 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks salmonellooside kontrollprogrammi meetmete ajako...

24.07.2020

477 päeva tagasi Kala ja kalatoodete tarbimise edendamise reklaamikampaania ideekonkurss

24.08.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 315. Kõikide hangete nägemiseks
213 päeva tagasi Meediaaudit 2020 ja kuu kokkuvõtted 2021
213 päeva tagasi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskavaga 2014–2020 seotud seirekomisjoni istung, ekspertkom...
213 päeva tagasi Eesti Raskeveohobuse kui ohustatud tõu populatsiooni olukord ning selle säilitamise meetmed
222 päeva tagasi Projekti "Peakokad kooli" läbiviimine õppeasutuste kodundustundides
222 päeva tagasi ÜPP strateegiakava infopäevad
222 päeva tagasi Kommunikatsiooniaudit
222 päeva tagasi EAGF/EAFRD sertifitseerimisauditi IACS kohapealsete kontrollide läbiviimine
222 päeva tagasi EAGF/EAFRD sertifitseerimisauditi non-IACS testimiste (sh kohapealsete kontrollide) läbiviimine
222 päeva tagasi IP põllumajandusministrite kohtumine
222 päeva tagasi Riigimaaga teostatavate tehingute menetlemine, vajadusel maade ümbermõõdistamise korraldamine
222 päeva tagasi Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise kompenseerimine 2022
222 päeva tagasi Eesti keel (suuline ja kirjalik kommunikatsioon, õigekiri)
222 päeva tagasi RUP Statistikatööde tellimine
222 päeva tagasi Eesti toidu välistegevused
222 päeva tagasi Välissuhtlemine
222 päeva tagasi Uuring lihtsustatud kulumeetodite kasutamise võimalustes EMKF 2021-2027 rakenduskava raames
222 päeva tagasi Õpilaste teadustööde konkurss (Agricola lauamängud ja raamatupoe kinkekaardid)
222 päeva tagasi Riikliku referentlabori (lammaste ja kitsede rõugeviiruste põhjustatud haigused) ülesannete täitmine
222 päeva tagasi Maaeluministri aktused( EV103 aktus, MeM 103) ja vastuvõtud (õpilaste vastuvõtt)
222 päeva tagasi Teabepäev "Mahetoitlustamise toimkonnad"
222 päeva tagasi Teemahommikute korraldamine
222 päeva tagasi DHS-i Webdesktop hooldus, arendus ja DHS-i teenindavate serverite hooldus 2022- 2025
222 päeva tagasi Uuring põllukultuuride sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamise ning sordilise mitmekesis...
223 päeva tagasi Loomatervise- ja heaolu baromeeter
223 päeva tagasi FADN andmekogu analüüs
223 päeva tagasi Blade-serverite garantii ostmine
224 päeva tagasi Sanremonttööde teostamine bürooruumides 2021-2023
224 päeva tagasi Administratiivhoones korrashoiuteenuse osutamine
224 päeva tagasi Kujundus ja trükk
224 päeva tagasi Kuulutuste ja teadete avaldamine ajakirjanduses

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 29 lepingut. Kokku lepinguid - 32. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
64 päeva tagasi Uuringu „Loomatervise ja -heaolu baromeetri väljatöötamine“ teostamine Eesti Maaülikool

N/A

116 päeva tagasi Bussirenditeenuse osutamine Maaeluministeeriumile Hansabuss AS

11 666 €

141 päeva tagasi Pestitsiide jääkide biomonitooringu uuringu eeluuring TARTU ÜLIKOOL

29 900 €

145 päeva tagasi Spectrum Spatial Serveri TEST keskkonna litsentsi ja tootetoe ostmine Ruumab OÜ

36 900 €

223 päeva tagasi Koopiapaberi ostmine Infotark AS

16 666 €

249 päeva tagasi Kala ja kalatoodete tarbimise edendamise reklaamikampaania Division OÜ

1279 244 €

249 päeva tagasi Kala ja kalatoodete tarbimise edendamise reklaamikampaania Mixd Meedia OÜ

1279 244 €

307 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kulude seadusl... Kpmg Baltics OÜ

156 000 €

487 päeva tagasi Kutselise kalapüügi registri ja kalapüügiga seotud andmete kogumiseks ning arvestuse pidamiseks kasu... Agileworks AS

44 440 €

523 päeva tagasi COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisileevendamise meetmete rakendamine Maaelu Edendamise Sihtasutus

120 000 €

531 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek deduplitseeriva kettaseadme Data Domain laienduse ostmise hankes Atea AS

N/A

546 päeva tagasi Uuring "Tori hobuse tõu ja selle alampopulatsioonide ning teiste Eestis kasvatatavate hobusetõugude ... Eesti Maaülikool

51 165 €

555 päeva tagasi Drenaažkuivendusega põllumajandusmaa hajukoormuse leviku iseärasuste selgitamise ja hajukoormuse ohj... Eesti Maaülikool

34 900 €

593 päeva tagasi Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõj... Alkranel OÜ

38 372 €

593 päeva tagasi Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõj... Civitta Eesti AS

38 372 €

635 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes Seb Liising AS

156 875 €

638 päeva tagasi Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud EMKF kulude seaduslikkusele ja eeskirjadele vasta... Deloitte Audit Eesti AS

167 400 €

658 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes Seb Liising AS

1718 360 €

676 päeva tagasi "E-andmekogu loomine loomaliigiti antimikroobsete ainete kasutamise aruandluseks" ärianalüüsi teosta... Dolm It OÜ

17 600 €

680 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks ministeeriumi administratiivhoone korrashoiuteen... Iss Eesti AS

160 000 €

691 päeva tagasi Eesti riikliku geneetiliselt muundatud organismide (GMO) referentlabori nimetamine toidu ja sööda va... Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

6 661 €

694 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks kindlustusteenuse ostmise hankes Akciné Draudimo Bendrové Gjensidige Eesti Filiaal

83 690 €

694 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks uute ekspordivõimaluste leidmiseks läbi viidavate tegevuste korralda... GatewayBaltic Ltd

16 940 €

698 päeva tagasi Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 eelhindamine Eesti Maaülikool

48 600 €

699 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes Seb Liising AS

1718 360 €

715 päeva tagasi Ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukitele kütuse ostmiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega han... Olerex AS

N/A

820 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste sõidukitel... Circle K Eesti AS

1824 002 €

820 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste sõidukitel... Alexela AS

1824 002 €

820 päeva tagasi Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste sõidukitel... Eesti Gaas AS

1824 002 €