Maaeluministeerium

Maaeluministeerium - 70000734 Maaeluministeerium

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 80. Kõikide hangete nägemiseks

08.03.2023 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks Korea Vabariigis toimuva Eesti toidu- ja joogise...

28.03.2023

21.02.2023 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks uuringu 'Kääritusjäägi (digestaadi) ohutus, sobi...

15.03.2023

01.02.2023 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks 'Toidukaupade hinna kujunemine ja tootja positsi...

14.02.2023

31.01.2023 Ettepanek pakkumuse esitamiseks Põllumajandus- ja Toiduameti infosüsteemides loodud dokumentide regi...

14.02.2023

12.12.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes 2023 aastaks

13.01.2023

23.11.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks Maainfo ja Avatud talude päeva kodulehe tegemise...

09.12.2022

22.11.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks kindlustusteenuse ostmise hankes aastaks 2023

09.12.2022

18.11.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks logide automaatse töötlemise ja analüüsimise tar...

29.11.2022

25.10.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks läbipääsusüsteemi hankes

08.11.2022

19.10.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks I kategooria loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo- j...

18.11.2022

18.10.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks toidu märgistamise teavituskampaania läbiviimise...

31.10.2022

09.09.2022 Ettepanek pakkumuse esitamiseks Spectrum Spatial Serveri litsentsi hooldus- ja tugiteenuse ostmise h...

20.09.2022

02.09.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks PTA Järelevalve infosüsteemi (JVIS) ja MEM Klien...

03.10.2022

29.08.2022 Ettepanek pakkumuse esitamiseks lindiroboti ostmise hankes

15.09.2022

19.08.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks 'Põllumajandusettevõtetes süsiniku jalajälje hin...

19.09.2022

02.08.2022 Ettepanek pakkumuse esitamiseks uuringu 'Eestis kasvatatavate viinapuu veinisortide kaardistamine ja...

31.08.2022

29.07.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rak...

31.08.2022

09.06.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014- 2020 ra...

30.06.2022

16.05.2022 Hinnangu andmine PRIA sisekontrollisüsteemi toimimisele, infosüsteemides automaatsete halduskontroll...

30.05.2022

10.05.2022 Riikliku referentlabori (lammaste ja kitsede rõugeviiruste põhjustatud haigused) ülesannete täitmine

25.05.2022

02.05.2022 Ettepanek pakkumuse esitamiseks loomadel antibiootikumide kasutamise aruandluseks infosüsteemide are...

30.05.2022

06.04.2022 Ettepanek pakkumuse esitamiseks Eesti elanike toidukaupade ostueelistuste ja hoiakute küsitlusuuring...

20.04.2022

18.03.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks ministeeriumi administratiivhoone korrashoiuteen...

04.04.2022

03.03.2022 Sideteenuste ostmine

31.03.2022

02.03.2022 Eesti toidukaupade positsioon siseturul uuringu läbiviimine

18.03.2022

07.02.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks ministeeriumi administratiivhoone korrashoiuteen...

07.03.2022

20.12.2021 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes

18.01.2022

20.12.2021 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks ministeeriumi administratiivhoone korrashoiuteen...

18.01.2022

03.12.2021 Põllumajandussaaduste ja toidukaupade turu- ja hinnainfo kogumine

20.12.2021

26.11.2021 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks kindlustusteenuse ostmise hankes aastaks 2022

13.12.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 465. Kõikide hangete nägemiseks

21.03.2022 Personalijuhtimise nõustamiseks psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine ja järeltegevused
21.03.2022 Personalijuhtimise nõustamiseks valitsemisala rahulolu ja pühendumise hindamine
21.03.2022 Personalijuhtimise nõustamiseks töökoormuse hindamine
21.03.2022 Riigimaaga teostatavate tehingute menetlemine, vajadusel maade ümbermõõdistamise korraldamine
21.03.2022 Organisatsioonikultuuri arendamine
21.03.2022 Eesti majandushuvide esindamise soodustamine
21.03.2022 EMKVF 2021-2027 tutvustav ringsõit kalanduspiirkondades
21.03.2022 RUP Koolikava (kooli puu- ja köögivili, koolipiim, kaasnevad haridusmeetmed) hindamine
21.03.2022 RUP Bioloogilist päritolu kõrvalsaaduste, jäätmete ja (tootmis)kadude andmekogumise metoodika väljat...
21.03.2022 RUP Lihaveiseliha toodangu arvutamise metoodika ja viimase viie aasta vastav näitaja
21.03.2022 Roheteekaardi analüüs
21.03.2022 Hülgepeletite maksumuse eksperthinnang
21.03.2022 SAP BO aruannete loomine
15.03.2022 Jätkusuutlike toidusüsteemide raames selge märgistuse teemalise teenusdisaini projekti ideekonkurss ...
15.03.2022 Grüne Woche 2022-2023 ettevalmistus
15.03.2022 Coaching ja kovisioon juhtidele
15.03.2022 Maaeluministeeriumi valitsemisala asutuste juhtkomisjoni VALJU koosolekute korraldamine
15.03.2022 Ministeeriumi valitsemisala teenusedisaini arenguprogramm
15.03.2022 Strateegilise kommunikatsiooni tõhustamise infopäevad lektoritega või vajadusel konsultandi kaasamin...
15.03.2022 Avalikkusele suunatud ürituste korraldamine (teadlaste öö, taimeterviseteemalise teadlaste foorum), ...
15.03.2022 RUP Maaeluministeeriumi strateegilise partnerluse, PõKa 2030 sihtrühmade poliitikakujundusse kaasami...
15.03.2022 RUP Statistikatööde tellimine
15.03.2022 Riikliku referentlabori (lammaste ja kitsede rõugeviiruste põhjustatud haigused) ülesannete täitmine
15.03.2022 RUP Sõltumatute teaduslike riskihinnangute tegemine ja eksperdiarvamuste andmine taimekasvatuse vald...
15.03.2022 Uuring põllukultuuride sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamise ning sordilise mitmekesis...
15.03.2022 RUP Mahepõllumajanduse valdkonna uuring, mahesektori analüüs.
15.03.2022 RUP Eesti Raskeveohobuse kui ohustatud tõu populatsiooni olukord ning selle säilitamise meetmed ja E...
14.03.2022 EAGF/EAFRD sertifitseerimisauditi non-IACS testimiste (sh kohapealsete kontrollide) läbiviimine.
14.03.2022 EMKF 2014-2020 rakenduskava mõjude hindamine
14.03.2022 MAK (maaelu maine) ja EMKFi teadlikkuse uuring

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 58. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

01.12.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek läbirääkimiste pidamiseks ja pakkumuse esitamiseks kettamassiivi toote... Proact Estonia AS

34 485 €

22.11.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks kindlustusteenuse ostmise hankes aastaks 2023 Akciné Draudimo Bendrové Gjensidige Eesti Filiaal

129 500 €

22.11.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks kindlustusteenuse ostmise hankes aastaks 2023 Iizi Kindlustusmaakler AS

129 500 €

18.11.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks logide automaatse töötlemise ja analüüsimise tar... Telia Eesti AS

37 300 €

19.10.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks I kategooria loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo- j... Vireen AS

603 464 €

18.10.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks toidu märgistamise teavituskampaania läbiviimise... Adell Taevas OÜ

12 438 €

18.10.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks toidu märgistamise teavituskampaania läbiviimise... Adell Taevas Pr OÜ

12 438 €

09.09.2022 Ettepanek pakkumuse esitamiseks Spectrum Spatial Serveri litsentsi hooldus- ja tugiteenuse ostmise h... Ruumab OÜ

58 169 €

02.09.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks PTA Järelevalve infosüsteemi (JVIS) ja MEM Klien... Tieto Estonia AS

405 050 €

29.08.2022 Ettepanek pakkumuse esitamiseks lindiroboti ostmise hankes Datafox OÜ

21 235 €

19.08.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks 'Põllumajandusettevõtetes süsiniku jalajälje hin... SUSTINERE OÜ

43 200 €

02.08.2022 Ettepanek pakkumuse esitamiseks uuringu 'Eestis kasvatatavate viinapuu veinisortide kaardistamine ja... Eesti Maaülikool

41 000 €

02.05.2022 Ettepanek pakkumuse esitamiseks loomadel antibiootikumide kasutamise aruandluseks infosüsteemide are... Fujitsu Estonia AS

N/A

06.04.2022 Ettepanek pakkumuse esitamiseks Eesti elanike toidukaupade ostueelistuste ja hoiakute küsitlusuuring... Eesti Konjunktuuriinstituut AS

26 400 €

03.03.2022 Sideteenuste ostmine Elisa Eesti AS

180 000 €

02.03.2022 Eesti toidukaupade positsioon siseturul uuringu läbiviimine Eesti Konjunktuuriinstituut AS

110 000 €

04.01.2022 Maaeluministeeriumi ettepanek läbirääkimiste pidamiseks ja pakkumuse esitamiseks 'Dokumendihaldussüs... Webware OÜ

269 400 €

04.01.2022 Maaeluministeeriumi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus kaskokindlustusteenuse ostmise... Iizi Kindlustusmaakler AS

74 955 €

03.12.2021 Põllumajandussaaduste ja toidukaupade turu- ja hinnainfo kogumine Eesti Konjunktuuriinstituut AS

131 520 €

26.11.2021 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks kindlustusteenuse ostmise hankes aastaks 2022 Akciné Draudimo Bendrové Gjensidige Eesti Filiaal

12 992 €

16.08.2021 Uuringu „Loomatervise ja -heaolu baromeetri väljatöötamine“ teostamine Eesti Maaülikool

N/A

09.07.2021 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks uuringu 'Toidu tarneahela toimepidevus isevarust... TARTU ÜLIKOOL

N/A

25.06.2021 Bussirenditeenuse osutamine Maaeluministeeriumile Hansabuss AS

11 666 €

31.05.2021 Pestitsiide jääkide biomonitooringu uuringu eeluuring TARTU ÜLIKOOL

29 900 €

27.05.2021 Spectrum Spatial Serveri TEST keskkonna litsentsi ja tootetoe ostmine Ruumab OÜ

36 900 €

27.05.2021 Joogivee ostmine ja veeseadmete rentimine Maaeluministeeriumile Eden Springs Estonia OÜ

8 750 €

28.04.2021 Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks Wifi täislahenduse üürimise hankes Maaeluministe... Atea AS

33 102 €

12.04.2021 Elektriseadmete käidujuhtimiseteenus ja jooksvate elektritööde teostamine Sol Baltics OÜ

18 180 €

10.03.2021 Koopiapaberi ostmine Infotark AS

16 666 €

12.02.2021 Kala ja kalatoodete tarbimise edendamise reklaamikampaania Division OÜ

1279 244 €