Lüganuse Vallavalitsus - riigihanked

Lüganuse Vallavalitsus - 77000223 Lüganuse Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 21 hanget. Kokku hankeid - 21. Kõikide hangete nägemiseks
42 päeva tagasi Lüganuse valla, Püssi linna Kooli tn freesimine ja asfalteerimine

14.09.2020

75 päeva tagasi Soojuse tootmine Lüganuse Kooli katlamajas 2020/2021 õppeaastal

03.08.2020

83 päeva tagasi Supelranna mänguatraktsioonide rajamine

17.07.2020

86 päeva tagasi Kiviõli linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise 2. osa omanikujärelevalve

14.07.2020

124 päeva tagasi Lüganuse valla, Kiviõli linna,, Soo ja Võidu tn asfaldi freesimine ja asfalteerimine

17.06.2020

159 päeva tagasi Kiviõli linna tänavavalgustuse projekteerimine ja ehitamine (2.etapp)

22.05.2020

160 päeva tagasi Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas

28.04.2020

170 päeva tagasi Lüganuse vallale kuuluvate korterite remont

20.04.2020

208 päeva tagasi Võsa lõikamise enampakkumine

20.03.2020

225 päeva tagasi IT-teenuse tellimine

27.02.2020

229 päeva tagasi Teede ja kergliiklusteede harjamine

28.02.2020

229 päeva tagasi Kruusateedele killustiku pealevedu koos materjali profileerimisega Lüganuse vallas

28.02.2020

229 päeva tagasi Kruusateede tolmutõrje CaCl lahusega Lüganuse vallas

28.02.2020

230 päeva tagasi Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Lüganuse valla haldusterritooriumil

27.02.2020

247 päeva tagasi Hädaolukorra lahendamise plaan

03.02.2020

257 päeva tagasi Projekti WIFI4EU elluviimine

10.02.2020

261 päeva tagasi Savala küla Jõe tänava rajamine

28.01.2020

261 päeva tagasi Savala küla Jõe tänava ehituse omanikujärelvalve teenus

03.02.2020

271 päeva tagasi Kiviõli linna Maidla tee parkla ehituse põhiprojekti koostamine

20.01.2020

289 päeva tagasi Kviõli Vene Kooli keldrisse jõusaali projekteerimine

10.01.2020

322 päeva tagasi Linnamaasturite M1 kasutusrendi teenus

28.10.2019