Lüganuse Vallavalitsus - riigihanked

Lüganuse Vallavalitsus - 77000223 Lüganuse Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 30. Kõikide hangete nägemiseks
35 päeva tagasi Kiviõli Tervisekeskuse (polikliinik) Keskpuiestee 36, Kiviõli linn, Lüganuse vald sisekoristusteenus...

28.12.2020

39 päeva tagasi Lüganuse kalmistu haudade (hauaplatside) kaardistamine (I etapp)

22.12.2020

42 päeva tagasi Lüganuse vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmine

22.12.2020

78 päeva tagasi Kiviõli Rahvamaja lavaseadmete (valgustuse) uuendamine

13.11.2020

86 päeva tagasi Kiviõli linna keskväljaku ehitustööde teostamine

23.11.2020

95 päeva tagasi Lüganuse vald Sonda alevik Lembitu tn 9 koolihoone võimla ruumi laiendamine ja abiruumide osaline üm...

13.11.2020

98 päeva tagasi Kiviõli linna Võidu tn 12c parkla ja mänguväljaku ehitustööde teostamine

02.11.2020

98 päeva tagasi Kiviõli raudteepeatuse juurde taristu rajamise ehitustööde teostamine

11.11.2020

99 päeva tagasi Kiviõli staadioni rajamine II etapp

10.11.2020

156 päeva tagasi Lüganuse valla, Püssi linna Kooli tn freesimine ja asfalteerimine

14.09.2020

189 päeva tagasi Soojuse tootmine Lüganuse Kooli katlamajas 2020/2021 õppeaastal

03.08.2020

197 päeva tagasi Supelranna mänguatraktsioonide rajamine

17.07.2020

200 päeva tagasi Kiviõli linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise 2. osa omanikujärelevalve

14.07.2020

238 päeva tagasi Lüganuse valla, Kiviõli linna,, Soo ja Võidu tn asfaldi freesimine ja asfalteerimine

17.06.2020

273 päeva tagasi Kiviõli linna tänavavalgustuse projekteerimine ja ehitamine (2.etapp)

22.05.2020

274 päeva tagasi Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas

28.04.2020

284 päeva tagasi Lüganuse vallale kuuluvate korterite remont

20.04.2020

322 päeva tagasi Võsa lõikamise enampakkumine

20.03.2020

339 päeva tagasi IT-teenuse tellimine

27.02.2020

343 päeva tagasi Teede ja kergliiklusteede harjamine

28.02.2020

343 päeva tagasi Kruusateedele killustiku pealevedu koos materjali profileerimisega Lüganuse vallas

28.02.2020

343 päeva tagasi Kruusateede tolmutõrje CaCl lahusega Lüganuse vallas

28.02.2020

344 päeva tagasi Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Lüganuse valla haldusterritooriumil

27.02.2020

361 päeva tagasi Hädaolukorra lahendamise plaan

03.02.2020

371 päeva tagasi Projekti WIFI4EU elluviimine

10.02.2020

375 päeva tagasi Savala küla Jõe tänava rajamine

28.01.2020

375 päeva tagasi Savala küla Jõe tänava ehituse omanikujärelvalve teenus

03.02.2020

385 päeva tagasi Kiviõli linna Maidla tee parkla ehituse põhiprojekti koostamine

20.01.2020

403 päeva tagasi Kviõli Vene Kooli keldrisse jõusaali projekteerimine

10.01.2020

436 päeva tagasi Linnamaasturite M1 kasutusrendi teenus

28.10.2019