Lüganuse Vallavalitsus - riigihanked

Lüganuse Vallavalitsus - 77000223 Lüganuse Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 46. Kõikide hangete nägemiseks
8 päeva tagasi Elektrienergia ostmine 2022-2024

09.11.2021

18 päeva tagasi Kiviõli - Püssi kergliiklustee projekteerimis-ehitustöö

18.10.2021

77 päeva tagasi Kõnniteede ja staadioni rekonstrueerimine Kiviõli linna lasteaed Kannike territooriumil

18.08.2021

112 päeva tagasi Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee ehitus

13.07.2021

147 päeva tagasi Kiviõli linnakeskuse arhitektuurivõistlus

02.09.2021

169 päeva tagasi Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilin...

26.05.2021

176 päeva tagasi Kiviõli linna staadioni jalgpalliväljaku kunstmurukatte ostmine

24.05.2021

180 päeva tagasi M3 reisibussi kapitalirendile võtmine

07.05.2021

186 päeva tagasi Kiviõli linna staadioni II etapi ehituse omanikujärelevalve teenus

03.05.2021

189 päeva tagasi Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas

19.04.2021

193 päeva tagasi Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine

29.04.2021

193 päeva tagasi Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine

29.04.2021

195 päeva tagasi Kruusateede tolmutõrje CaCl lahusega Lüganuse vallas

14.04.2021

195 päeva tagasi Teede ja kergliiklusteede harjamine

14.04.2021

196 päeva tagasi Lüganuse valla lillede istutus koos hooldusega

09.04.2021

267 päeva tagasi Omanikujärelevalve teenus ehitusobjektidel

01.02.2021

305 päeva tagasi Kiviõli Tervisekeskuse (polikliinik) Keskpuiestee 36, Kiviõli linn, Lüganuse vald sisekoristusteenus...

28.12.2020

309 päeva tagasi Lüganuse kalmistu haudade (hauaplatside) kaardistamine (I etapp)

22.12.2020

312 päeva tagasi Lüganuse vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmine

22.12.2020

348 päeva tagasi Kiviõli Rahvamaja lavaseadmete (valgustuse) uuendamine

13.11.2020

356 päeva tagasi Kiviõli linna keskväljaku ehitustööde teostamine

23.11.2020

365 päeva tagasi Lüganuse vald Sonda alevik Lembitu tn 9 koolihoone võimla ruumi laiendamine ja abiruumide osaline üm...

13.11.2020

368 päeva tagasi Kiviõli linna Võidu tn 12c parkla ja mänguväljaku ehitustööde teostamine

02.11.2020

368 päeva tagasi Kiviõli raudteepeatuse juurde taristu rajamise ehitustööde teostamine

11.11.2020

369 päeva tagasi Kiviõli staadioni rajamine II etapp

10.11.2020

426 päeva tagasi Lüganuse valla, Püssi linna Kooli tn freesimine ja asfalteerimine

14.09.2020

459 päeva tagasi Soojuse tootmine Lüganuse Kooli katlamajas 2020/2021 õppeaastal

03.08.2020

467 päeva tagasi Supelranna mänguatraktsioonide rajamine

17.07.2020

470 päeva tagasi Kiviõli linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise 2. osa omanikujärelevalve

14.07.2020

508 päeva tagasi Lüganuse valla, Kiviõli linna,, Soo ja Võidu tn asfaldi freesimine ja asfalteerimine

17.06.2020