Lüganuse Vallavalitsus

Lüganuse Vallavalitsus - 77000223 Lüganuse Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 61. Kõikide hangete nägemiseks

25.05.2022 Erra ohtlike jäätmete kogumispunkti piirkondlikuks jäätmejaamaks laiendamise projekteerimine ja ehit...

10.06.2022

24.05.2022 Lüganuse kalmistu jäätmed 2022-2023

01.06.2022

18.05.2022 Varinurme raudteeülesõidukoha kergliiklustee ja ülekäigu ehitamine

15.06.2022

20.04.2022 0-pöörderaadiusega muruniiduk

06.05.2022

18.04.2022 Lüganuse valla kohalike teede remont

28.04.2022

16.04.2022 Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas

25.04.2022

14.04.2022 Kiviõli-Püssi kergliiklustee II etapi omanikujärelevalve teenus

27.04.2022

07.04.2022 Varja tuulikupargi planeeringualade nr 1-3 detailplaneeringute koostamine

25.04.2022

07.03.2022 Kiviõli linn, Kalevi tn 1 eluhoone lammutustööd

23.03.2022

25.01.2022 Õigusteenuse tellimine

28.01.2022

19.01.2022 Kohandatud mahtuniversaal tüüpi sõiduki kasutusrendile võtmine

03.02.2022

12.01.2022 Lüganuse vallalehe küljendamine ja trükk

19.01.2022

31.12.2021 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Lüganuse valla haldusterritooriumil

12.01.2022

18.11.2021 Varja tuulikupargi kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja planeeringualade nr 1-3 detailplaneeringu...

20.12.2021

20.10.2021 Viru Keemia Grupp AS biotoodete tootmiskompleksi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hinda...

17.11.2021

11.10.2021 Elektrienergia ostmine 2022-2024

09.11.2021

01.10.2021 Kiviõli - Püssi kergliiklustee projekteerimis-ehitustöö

18.10.2021

03.08.2021 Kõnniteede ja staadioni rekonstrueerimine Kiviõli linna lasteaed Kannike territooriumil

18.08.2021

29.06.2021 Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee ehitus

13.07.2021

25.05.2021 Kiviõli linnakeskuse arhitektuurivõistlus

02.09.2021

03.05.2021 Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilin...

26.05.2021

26.04.2021 Kiviõli linna staadioni jalgpalliväljaku kunstmurukatte ostmine

24.05.2021

22.04.2021 M3 reisibussi kapitalirendile võtmine

07.05.2021

16.04.2021 Kiviõli linna staadioni II etapi ehituse omanikujärelevalve teenus

03.05.2021

13.04.2021 Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas

19.04.2021

09.04.2021 Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine

29.04.2021

09.04.2021 Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine

29.04.2021

07.04.2021 Kruusateede tolmutõrje CaCl lahusega Lüganuse vallas

14.04.2021

07.04.2021 Teede ja kergliiklusteede harjamine

14.04.2021

06.04.2021 Lüganuse valla lillede istutus koos hooldusega

09.04.2021