Lüganuse Vallavalitsus

Lüganuse Vallavalitsus - 77000223 Lüganuse Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 82. Kõikide hangete nägemiseks

16.03.2023 Savala küla Jõe tänava veevarustuse ehituse omanikujärelevalve teenus

24.03.2023

07.03.2023 Savala küla Jõe tänava veevarustuse ehituse omanikujärelevalve teenus

24.03.2023

18.01.2023 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024

23.01.2023

16.01.2023 Valla teedele, tänavate ja Kiviõli uue staadioni korrashoidmiseks traktori koos lisaseadmetega kasut...

27.01.2023

22.12.2022 Aidu-Liiva - Aidu Veespordikeskus kergliiklustee põhiprojekti koostamine

09.01.2023

13.12.2022 Savala küla Jõe tänava veevarustuse rajamine

31.01.2023

12.12.2022 Kiriku silla remont Lüganuse alevikus

20.02.2023

07.12.2022 Lüganuse vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmine

16.12.2022

02.12.2022 TUGIISIKU JA ISIKLIKU ABISTAJA TEENUSE OSUTAMINE

09.12.2022

22.11.2022 Kiviõli linn, Keskpuiestee 43 eluhoone lammutustööd

08.12.2022

26.10.2022 Kiviõli Keemiatööstuse OÜ tööstusjäätmete prügila laienduse detailplaneeringu koostamine ja keskkonn...

14.11.2022

21.10.2022 Elektrigeneraatorite ostmine

02.11.2022

03.10.2022 Teede ja tänavate talihooldus Lüganuse vallas

31.10.2022

09.09.2022 Kiviõli staadionile riietussoojakute soetamine koos paigaldusega

20.09.2022

09.09.2022 Savala küla Jõe tänava veetorustiku rajamine

10.10.2022

06.09.2022 Püssi Kultuurimaja sisekliima süsteemi projekteerimine

15.09.2022

01.09.2022 Erra ohtlike jäätmete kogumispunkti piirkondlikuks jäätmejaamaks ehitamise omanikujärelevalve teenus

15.09.2022

29.08.2022 Kiriku silla remont Lüganuse alevikus

10.09.2022

25.08.2022 Soojuse tootmine Lüganuse Kooli katlamajas 2022/2023 õppeaastal

05.09.2022

25.08.2022 Maidla Lasteaia parkla katendi ümberehitus

10.09.2022

07.07.2022 Savala küla Jõe tänava veetorustiku rajamine

20.07.2022

25.05.2022 Erra ohtlike jäätmete kogumispunkti piirkondlikuks jäätmejaamaks laiendamise projekteerimine ja ehit...

10.06.2022

24.05.2022 Lüganuse kalmistu jäätmed 2022-2023

01.06.2022

18.05.2022 Varinurme raudteeülesõidukoha kergliiklustee ja ülekäigu ehitamine

15.06.2022

20.04.2022 0-pöörderaadiusega muruniiduk

06.05.2022

18.04.2022 Lüganuse valla kohalike teede remont

28.04.2022

16.04.2022 Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas

25.04.2022

14.04.2022 Kiviõli-Püssi kergliiklustee II etapi omanikujärelevalve teenus

27.04.2022

07.04.2022 Varja tuulikupargi planeeringualade nr 1-3 detailplaneeringute koostamine

25.04.2022

07.03.2022 Kiviõli linn, Kalevi tn 1 eluhoone lammutustööd

23.03.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 25 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 25. Kõikide hangete nägemiseks

24.03.2023 Erra Jäätmejaama jäätmete äravedu ja käitlemine aastatel 2023 - 2028
24.03.2023 Keskpuiestee 45 korterelamu lammutamine
24.03.2023 Püssi Kultuurimaja sisekliima süsteemi renoveerimine
24.03.2023 Erra jäätmejaamas komposteerimisplatside rajamine
24.03.2023 Lüganuse kooli soojuse tootmine
24.03.2023 Kergliiklusteede valgustite asendamine LED-valgustitega
24.03.2023 Kiviõli-Püssi kergliiklustee lii etapp ja Energeetika tn jalgtee
10.05.2022 Keskpuiestee 43 korterelamu lammutamine
10.05.2022 Jäätmejaama laiendamine Erra ohtlike jäätmete kogumispunkti baasil
10.05.2022 Lüganuse valla teede talihoolduse tellimine
05.04.2021 Staadioni muru ostmine
05.04.2021 Bussi kapitalirendile võtmine
05.04.2021 Lüganuse Kooli soojuse tootmise teenuse ostmine
19.02.2021 Staadioni muru ostmine
19.02.2021 Elektrienergia ostmine 2022-2024
31.01.2020 Elamualade ja kommunikatsioonidega kruntide arendamine (teed ja muud taristud)
31.01.2020 Valla teede seisuk01Ta parandamine (tolmuvabaks muutmine, rekonstrueerimine)
31.01.2020 Varinurme küla veevarustus, Sonda ja Erra alevike kanalisatsioon
31.01.2020 Kiviõli tänavavalgustuse kaasajastamise II etapp (Virn, Võidu Uus tn)
31.01.2020 Multifunktsionaalse staadioni rajamine Kiviõli linna
31.01.2020 Kiviõli linna keskuse rekonstrueerimine
31.01.2020 Kiviõli Rahvamaja lavatehnoloogia ja valgusaparatuuri väljavahetamine kontserdi saalis
31.01.2020 Sonda koolimaja hoone rekonstrueerimine multifunktsionaalseks teenus- ja vaba aja keskuseks s.h rahv...
31.01.2020 Kiviõli linna lasteaed Kannike sisehoovi kõnniteed ja mänguala
31.01.2020 Kiviõli Vene Kooli rekonstrueerimisprojekti koostamine ja realiseerimine

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 25 lepingut. Kokku lepinguid - 27. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

16.01.2023 Valla teedele, tänavate ja Kiviõli uue staadioni korrashoidmiseks traktori koos lisaseadmetega kasut... Tatoli AS

45 700 €

22.12.2022 Aidu-Liiva - Aidu Veespordikeskus kergliiklustee põhiprojekti koostamine Teedeprojekt OÜ

26 015 €

13.12.2022 Savala küla Jõe tänava veevarustuse rajamine Kaevetööd24 OÜ

53 199 €

13.12.2022 Savala küla Jõe tänava veevarustuse rajamine Safest OÜ

53 199 €

21.10.2022 Elektrigeneraatorite ostmine Aircom OÜ

30 580 €

03.10.2022 Teede ja tänavate talihooldus Lüganuse vallas Titol ForEst OÜ

N/A

03.10.2022 Teede ja tänavate talihooldus Lüganuse vallas Kiviõli Vesi OÜ

N/A

03.10.2022 Teede ja tänavate talihooldus Lüganuse vallas Farmimamma OÜ

N/A

03.10.2022 Teede ja tänavate talihooldus Lüganuse vallas E.K. Partner Grupp OÜ

N/A

03.10.2022 Teede ja tänavate talihooldus Lüganuse vallas MEK TEHNIKA OÜ

N/A

03.10.2022 Teede ja tänavate talihooldus Lüganuse vallas PURTSE TREV OÜ

N/A

09.09.2022 Kiviõli staadionile riietussoojakute soetamine koos paigaldusega Modulton OÜ

34 900 €

25.08.2022 Soojuse tootmine Lüganuse Kooli katlamajas 2022/2023 õppeaastal Oilterm OÜ

57 749 €

25.05.2022 Erra ohtlike jäätmete kogumispunkti piirkondlikuks jäätmejaamaks laiendamise projekteerimine ja ehit... Terasteenus OÜ

N/A

07.03.2022 Kiviõli linn, Kalevi tn 1 eluhoone lammutustööd Consage OÜ

29 500 €

05.11.2020 Kiviõli Rahvamaja lavaseadmete (valgustuse) uuendamine Progear OÜ

79 914 €

28.10.2020 Kiviõli linna keskväljaku ehitustööde teostamine Terre Ehitus OÜ

549 887 €

16.10.2020 Kiviõli raudteepeatuse juurde taristu rajamise ehitustööde teostamine Terre Ehitus OÜ

193 860 €

24.04.2020 Kiviõli linna tänavavalgustuse projekteerimine ja ehitamine (2.etapp) Virtel Grupp OÜ

212 706 €

27.11.2019 Kiviõli linna staadioni jalgpalliväljaku kunstmurukatte kasutusrendi teenus Advanced Sports Installations Europe AS

399 000 €

19.07.2019 Lüganuse valla teede ja tänavate talvine hooldus 2019-2022 Trev-2 Grupp AS

3 658 €

19.07.2019 Lüganuse valla teede ja tänavate talvine hooldus 2019-2022 Muhu Tehnika OÜ

3 658 €

19.07.2019 Lüganuse valla teede ja tänavate talvine hooldus 2019-2022 Titol ForEst OÜ

3 658 €

19.07.2019 Lüganuse valla teede ja tänavate talvine hooldus 2019-2022 Kiviõli Vesi OÜ

3 658 €

19.07.2019 Lüganuse valla teede ja tänavate talvine hooldus 2019-2022 Firelli Grupp OÜ

3 658 €