Luunja Vallavalitsus - riigihanked

Luunja Vallavalitsus - 75003476 Luunja Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 30. Kõikide hangete nägemiseks
15 päeva tagasi Sirgu külas Kasepõllu maaüksuse detailplaneeringu rohevõrgustiku ja miljööväärtusliku maastiku analü...

07.10.2021

47 päeva tagasi Luunja valla liikuvus- ja liiklusuuring

09.09.2021

64 päeva tagasi Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Luunja vallas

15.09.2021

89 päeva tagasi Luunja Keskkooli mööbli ostmine

09.08.2021

111 päeva tagasi Luunja Keskkooli siirdeseinte ostmine

14.07.2021

113 päeva tagasi Luunja Keskkooli õpilaste bussiveoteenus 2021/2022 õppeaastal

13.07.2021

124 päeva tagasi Luunja Keskkooli mööbli ostmine

02.07.2021

158 päeva tagasi Pumbamaja rekonstrueerimine näitusepaviljoniks

31.05.2021

165 päeva tagasi Pajula tee 2 lasteaia mööbli ostmine

24.05.2021

172 päeva tagasi Luunja valla kruusakattega teede osaline remont

17.05.2021

183 päeva tagasi Luunja valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine

05.05.2021

221 päeva tagasi Luunja Keskkooli A-korpuse rekonstrueerimine

06.04.2021

225 päeva tagasi Luunja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

05.04.2021

273 päeva tagasi Luunja raamatukogu rekonstrueerimine noortekeskuseks

15.02.2021

314 päeva tagasi Pajula tee 2 lasteaia köögisisustus

16.12.2020

319 päeva tagasi Luunja raamatukogu rekonstrueerimine noortekeskuseks

21.12.2020

319 päeva tagasi IT-halduse teenuse osutamine

21.12.2020

320 päeva tagasi Puiestee tänaval asuva endise pumbamaja rekonstrueerimise põhiprojekti teostamine

10.12.2020

355 päeva tagasi Luunja valla mürakaardi koostamine

05.11.2020

393 päeva tagasi Luunja lastead Midrimaa rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimistööd

09.10.2020

438 päeva tagasi Uue Kantsi silla ehitamine

15.08.2020

476 päeva tagasi Luunja valla kruusatee remont 2020

06.07.2020

487 päeva tagasi Luunja valla pindamistööd 2020

06.07.2020

487 päeva tagasi Luunja valla tolmuvaba katete rajamine 2020

06.07.2020

512 päeva tagasi Andrese maaüksuse detailplaneeringu liiklusuuringu koostamine

01.06.2020

546 päeva tagasi Pajula tee 2 ehitatava lasteaia juurdepääsu sõidu- ja kõnnitee, parkla ning sajuveetorustiku rajamis...

20.05.2020

558 päeva tagasi Luunja noortekeskuse rekonstrueerimise projekti koostamine

30.04.2020

561 päeva tagasi Pajula tee 2 lasteaia ehitus

08.05.2020

581 päeva tagasi Lohkva Lasteaia mänguatraktsiooni „Liivalaev" soetamine ja paigaldus

22.03.2020

649 päeva tagasi Hankenimetus: „Luunja Keskkooli A-korpuse (sisetööde) rekonstrueerimise projekti koostamine“

20.01.2020