Luunja Vallavalitsus

Luunja Vallavalitsus - 75003476 Luunja Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 41. Kõikide hangete nägemiseks

22.06.2022 Luunja Keskkooli õpilaste bussiveoteenus 2022/2023 ja 2023/2024 õppeaastal

07.07.2022

02.06.2022 Toitlustamisteenuse osutaja leidmine Luunja Keskkoolile

20.06.2022

23.05.2022 Luunja lasteaia Midrimaa renoveerimine

16.06.2022

02.05.2022 Lohkva-Kabina-Vanamõisa jalg- ja jalgrattatee projekteerimine

26.05.2022

14.04.2022 Luunja valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine

09.05.2022

12.04.2022 Pumbamaja rekonstrueerimine näitusepaviljoniks

06.05.2022

11.04.2022 Biojäätmete kogumise konteinerite ja kompostrite soetamine Luunja vallas

19.04.2022

15.03.2022 Luunja vald otsib Emajõe äärsele sadamaalale ja kultuurikeskuse keldrikorruse ruumidesse toitlustaja...

12.04.2022

11.02.2022 Luunja valla staadioni rekonstrueerimine

10.03.2022

09.02.2022 Pumbamaja rekonstrueerimine näitusepaviljoniks

14.03.2022

05.11.2021 Luunja Keskkooli projektorite ja tahvlite soetamine ning paigaldamine

15.11.2021

04.10.2021 Sirgu külas Kasepõllu maaüksuse detailplaneeringu rohevõrgustiku ja miljööväärtusliku maastiku analü...

07.10.2021

02.09.2021 Luunja valla liikuvus- ja liiklusuuring

09.09.2021

16.08.2021 Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Luunja vallas

15.09.2021

22.07.2021 Luunja Keskkooli mööbli ostmine

09.08.2021

30.06.2021 Luunja Keskkooli siirdeseinte ostmine

14.07.2021

28.06.2021 Luunja Keskkooli õpilaste bussiveoteenus 2021/2022 õppeaastal

13.07.2021

17.06.2021 Luunja Keskkooli mööbli ostmine

02.07.2021

14.05.2021 Pumbamaja rekonstrueerimine näitusepaviljoniks

31.05.2021

07.05.2021 Pajula tee 2 lasteaia mööbli ostmine

24.05.2021

30.04.2021 Luunja valla kruusakattega teede osaline remont

17.05.2021

19.04.2021 Luunja valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine

05.05.2021

12.03.2021 Luunja Keskkooli A-korpuse rekonstrueerimine

06.04.2021

08.03.2021 Luunja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

05.04.2021

19.01.2021 Luunja raamatukogu rekonstrueerimine noortekeskuseks

15.02.2021

09.12.2020 Pajula tee 2 lasteaia köögisisustus

16.12.2020

04.12.2020 Luunja raamatukogu rekonstrueerimine noortekeskuseks

21.12.2020

04.12.2020 IT-halduse teenuse osutamine

21.12.2020

03.12.2020 Puiestee tänaval asuva endise pumbamaja rekonstrueerimise põhiprojekti teostamine

10.12.2020

29.10.2020 Luunja valla mürakaardi koostamine

05.11.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 21 lepingut. Kokku lepinguid - 21. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

23.05.2022 Luunja lasteaia Midrimaa renoveerimine Tartu Ehitus AS

4686 451 €

11.02.2022 Luunja valla staadioni rekonstrueerimine Kivipartner OÜ

336 480 €

05.11.2021 Luunja Keskkooli projektorite ja tahvlite soetamine ning paigaldamine Atea AS

40 334 €

02.09.2021 Luunja valla liikuvus- ja liiklusuuring Teede Tehnokeskus AS

22 820 €

16.08.2021 Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Luunja vallas Ragn-Sells AS

N/A

22.07.2021 Luunja Keskkooli mööbli ostmine Jetstrading Grupp OÜ

144 659 €

07.05.2021 Pajula tee 2 lasteaia mööbli ostmine Jetstrading Grupp OÜ

134 968 €

30.04.2021 Luunja valla kruusakattega teede osaline remont Eesti Teed AS

26 726 €

19.04.2021 Luunja valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine Roadwest OÜ

131 694 €

12.03.2021 Luunja Keskkooli A-korpuse rekonstrueerimine Eviko AS

1473 300 €

08.03.2021 Luunja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine Kobras AS

84 400 €

22.02.2021 Luunja Keskkooli A-korpuse rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve Ehitusagentuur OÜ

12 460 €

04.12.2020 IT-halduse teenuse osutamine Kaughaldus OÜ

50 000 €

21.09.2020 Luunja lastead Midrimaa rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimistööd Kirde Projekt OÜ

77 715 €

28.07.2020 Luunja-Põvvatu kergliiklustee II etapi projekteerimine põhiprojekti staadiumis Roadplan OÜ

11 905 €

08.07.2020 Kakumetsa külas mäe tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneering Pritsung OÜ

N/A

24.04.2020 Omanikujärelevalve teenuse osutamine Lasteaiahoone aadressiga Luunja vald, Lohkva küla, Pajula tee 2... Pärn Projekt OÜ

27 720 €

21.04.2020 Pajula tee 2 ehitatava lasteaia juurdepääsu sõidu- ja kõnnitee, parkla ning sajuveetorustiku rajamis... Terasteenus OÜ

228 680 €

06.04.2020 Pajula tee 2 lasteaia ehitus Embach Ehitus OÜ

1938 300 €

12.03.2020 Pajula tee 2 lasteaia ehitushangete jms konsultatsiooniteenuse osutamine Seerav OÜ

10 600 €

09.01.2020 Hankenimetus: „Luunja Keskkooli A-korpuse (sisetööde) rekonstrueerimise projekti koostamine“ Kirde Projekt OÜ

44 575 €