Lääneranna Vallavalitsus

Lääneranna Vallavalitsus - 77000298 Lääneranna Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 45. Kõikide hangete nägemiseks

10.10.2022 Talihooldusteenus Lääneranna valla kohalikel teedel ja tänavatel 2022-2026

27.10.2022

28.09.2022 Lihula mõisa viinaaida renoveerimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks. Ehitus...

25.10.2022

12.07.2022 Lihula mõisa peahoone esifassaadi keskrisaliidi osaline restaureerimine

28.07.2022

28.06.2022 Lihula mõisa viinaaida renoveerimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks. Ehitus...

25.07.2022

31.05.2022 Lihula mõisa peahoone esifassaadi keskrisaliidi restaureerimine

16.06.2022

21.04.2022 LIHULA GÜMNAASIUMI JUURDEEHITUSE IDEEKONKURSS

20.06.2022

11.03.2022 Lääneranna valla teede mustkatte ehitamine

31.03.2022

11.03.2022 Vatla kergliiklustee katete ehitamine

31.03.2022

09.02.2022 Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Lääneranna vallas ja Lihula jäätmejaama opereerimine

16.03.2022

30.12.2021 Lihula mõisa baltisaksa ekspositsiooniruumide restaureerimistööd

18.01.2022

28.12.2021 Koonga hooldekodu ligipääsutee ja krundiväliste kommunikatsioonide rajamine

17.01.2022

16.12.2021 Ventilatsiooni-, kütte ja jahutussüsteemide hooldustööd

10.01.2022

27.09.2021 Lihula mõisa viinaaida renoveerimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks. Põhipr...

12.10.2021

09.08.2021 Lihula mõisa viinaaida renoveerimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks. Põhipr...

07.09.2021

03.08.2021 Lihula Püha Neeva Aleksandri kiriku müüride konserveerimine

19.08.2021

13.07.2021 Haridusliku erivajadusega õpilaste õppevahendite ost

30.07.2021

21.05.2021 Lääneranna kruuskattega teede remont 2021 aastal

16.06.2021

18.05.2021 Metsküla kooli laiendamine ja ümberehitus. Projekteerimistöö

26.05.2021

12.05.2021 Kõmsi rahvamaja ATS projekteerimine ja paigaldus

20.05.2021

16.04.2021 Lihula mõisa peahoone katusekarniisi ja korstnate avariitehnilised tööd

12.05.2021

15.04.2021 Lihula mõisa ruum nr 34 muinsuskaitselised tööd: parkettpõrand ja kahepoolne tiibuks

03.05.2021

14.04.2021 Vatla kergliiklustee ehituse I etapp. Aluskihtide ehitus koos täiendava lõigu projekteerimistööga.

11.05.2021

11.03.2021 Eriplaneeringu koostamine Lääneranna vallas elektrituulikute parkide püstitamiseks

01.04.2021

09.02.2021 Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Meditsiinilise sisseseade soetamine

19.02.2021

22.10.2020 Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Mööbli soetamine

04.11.2020

14.10.2020 Vatla mõisa keskkütte ehitus

02.11.2020

17.09.2020 Kasutusest välja langenud tootmisobjektide lammutustööd

14.10.2020

17.07.2020 Lihula Jaama 1 päikesepaneelide paigaldus

31.07.2020

07.07.2020 Lääneranna kruuskattega teede remont - 2020 täiendavad tööd

03.08.2020

20.04.2020 Lääneranna valla teede mustkatte ehitamine ja remont (korduspindamine)

18.05.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 55. Kõikide hangete nägemiseks

08.03.2022 Lihula mõisa balti-saksa ekspositisooni ettevamistamine. Ruumide nr 33, 36 ja 38 restaureerimine
08.03.2022 Elektripaigaldiste käidukorraldus ja hooldustööd
08.03.2022 Teede talihooldus (lumetõrjetööd) osad I-XII
08.03.2022 Toiduainete ost
08.03.2022 PREMIUM-pelleti ost
08.03.2022 Puiduhakke ost
08.03.2022 Sõidukite korraline hooldus
08.03.2022 Lääneranna valla kruuskattega teede pindamine ja korduspindamised
08.03.2022 Vara- ja vastutuskindlustus
08.03.2022 Lääneranna valla kruuskattega teede remont 2022
08.03.2022 Vatla kergliiklustee asfaltkatte ehitus
08.03.2022 Sõiduki liisimine M1
08.03.2022 Lihula mõisa viinaaida renoveerimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks
08.03.2022 Lihula Gümnaasiumi õppehoone. Ehitus- ja energiatõhusustööd
08.03.2022 Lihula Gümnaasiumi õppehoone. Projekteerimine
08.03.2022 Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Lääneranna vallas
08.03.2022 Jupi tee tee ja kommunikatsioonide ehitus
08.03.2022 Sõidukite liiklus-ja kaskokindlustus
08.03.2022 Turva- ja nõrkvoolusüsteemide hooldus- ja remonditööd
14.09.2021 Koonga Jupi tee ehitus
23.03.2021 Projekt "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu linna üldhariduskoolidesse"
22.03.2021 Lihula esmatasandi tervisekeksus. Meditsiinitehnika ost
22.03.2021 Elektripaigaldiste käidukorraldus
22.03.2021 Kütte- ja jahutussüsteemide hooldus
22.03.2021 Lihula Gümnaasiumi õppehoone projekteerimistööd
22.03.2021 Nõrkvoolusüsteemide hooldus
22.03.2021 Virtsu ettevõtlusala taristu ehitus. Projekteerimis- ehitustöö
22.03.2021 Lihula Püha Neeva Aleksandri kiriku konserveerimine
22.03.2021 Vara- ja vastutuskindlustus
22.03.2021 Lääneranna valla kruuskattega teede pindamine ja korduspindamised

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 54. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

09.02.2022 Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Lääneranna vallas ja Lihula jäätmejaama opereerimine Ragn-Sells AS

1000 000 €

13.10.2021 Lihula Püha Neeva Aleksandri kiriku müüride osaline konserveerimine kellatorni osas Scandec Ehitus OÜ

37 435 €

27.09.2021 Lihula mõisa viinaaida renoveerimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks. Põhipr... Zoroaster OÜ

27 520 €

21.05.2021 Lääneranna kruuskattega teede remont 2021 aastal Warren Safety OÜ

N/A

21.05.2021 Lääneranna kruuskattega teede remont 2021 aastal Varbla Puhkeküla AS

N/A

21.05.2021 Lääneranna kruuskattega teede remont 2021 aastal ValiceCar OÜ

N/A

18.05.2021 Metsküla kooli laiendamine ja ümberehitus. Projekteerimistöö Kbt Ehitusprojekt OÜ

12 600 €

12.05.2021 Kõmsi rahvamaja ATS projekteerimine ja paigaldus USS Security Eesti AS

12 900 €

16.04.2021 Lihula mõisa peahoone katusekarniisi ja korstnate avariitehnilised tööd Scandec Ehitus OÜ

97 308 €

15.04.2021 Lihula mõisa ruum nr 34 muinsuskaitselised tööd: parkettpõrand ja kahepoolne tiibuks Scandec Ehitus OÜ

14 701 €

09.02.2021 Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Meditsiinilise sisseseade soetamine Lansen Medical OÜ

36 854 €

15.10.2020 Elekter Imatra Elekter AS

N/A

07.07.2020 Lääneranna kruuskattega teede remont - 2020 täiendavad tööd Warren Safety OÜ

N/A

07.07.2020 Lääneranna kruuskattega teede remont - 2020 täiendavad tööd Warren Teed OÜ

N/A

07.07.2020 Lääneranna kruuskattega teede remont - 2020 täiendavad tööd Lääne Teed OÜ

N/A

07.07.2020 Lääneranna kruuskattega teede remont - 2020 täiendavad tööd ValiceCar OÜ

N/A

06.07.2020 Eterniidi ja ohtlike jäätmete kogumisringide teostamine Ragn-Sells AS

9 969 €

22.05.2020 PILETIMÜÜGI TEENUS Piletilevi AS

N/A

22.05.2020 Dokumentide koostamine mis on vajalikud isikuandmete kaitse üldmääruses reguleeritud dokumentide koo... Legimus OÜ

2 700 €

20.04.2020 Lääneranna valla teede mustkatte ehitamine ja remont (korduspindamine) Tariston AS

31 120 €

27.03.2020 Lääneranna valla kruuskattega teede remont Lääne Teed OÜ

345 947 €

27.03.2020 Lääneranna valla kruuskattega teede remont ValiceCar OÜ

345 947 €

10.03.2020 Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Omanikujärelevalve ehitustöödele Ösel Consulting OÜ

11 880 €

06.03.2020 Raamatukogu ruumide ehitus Koonga koolimajja Asrex OÜ

19 500 €

28.02.2020 Lihula kultuurikeskuse saali toolide ja põrandakatte vahetus Ergonomik OÜ

157 574 €

27.02.2020 Lihula kultuurikeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimine TJ Hooldus OÜ

76 234 €

19.02.2020 Koonga tervisekeskuse ruumide ehitustööd TJ Hooldus OÜ

110 496 €

19.02.2020 Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine Ruum Ja Keskkond OÜ

8 840 €

17.02.2020 Lihula mõisa ruumi nr 32 muinsuskaitselised ehitustööd Resteh OÜ

33 117 €

11.02.2020 Lihula Gümnaasiumi spordihoone II etapp. Olmebloki projekteerimis-ehitustööd. Pro Ehitus OÜ

822 991 €