Lääneranna Vallavalitsus - riigihanked

Lääneranna Vallavalitsus - 77000298 Lääneranna Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 33. Kõikide hangete nägemiseks
28 päeva tagasi Lihula mõisa viinaaida renoveerimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks. Põhipr...

12.10.2021

77 päeva tagasi Lihula mõisa viinaaida renoveerimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks. Põhipr...

07.09.2021

83 päeva tagasi Lihula Püha Neeva Aleksandri kiriku müüride konserveerimine

19.08.2021

104 päeva tagasi Haridusliku erivajadusega õpilaste õppevahendite ost

30.07.2021

157 päeva tagasi Lääneranna kruuskattega teede remont 2021 aastal

16.06.2021

160 päeva tagasi Metsküla kooli laiendamine ja ümberehitus. Projekteerimistöö

26.05.2021

166 päeva tagasi Kõmsi rahvamaja ATS projekteerimine ja paigaldus

20.05.2021

192 päeva tagasi Lihula mõisa peahoone katusekarniisi ja korstnate avariitehnilised tööd

12.05.2021

193 päeva tagasi Lihula mõisa ruum nr 34 muinsuskaitselised tööd: parkettpõrand ja kahepoolne tiibuks

03.05.2021

194 päeva tagasi Vatla kergliiklustee ehituse I etapp. Aluskihtide ehitus koos täiendava lõigu projekteerimistööga.

11.05.2021

228 päeva tagasi Eriplaneeringu koostamine Lääneranna vallas elektrituulikute parkide püstitamiseks

01.04.2021

258 päeva tagasi Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Meditsiinilise sisseseade soetamine

19.02.2021

368 päeva tagasi Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Mööbli soetamine

04.11.2020

376 päeva tagasi Vatla mõisa keskkütte ehitus

02.11.2020

403 päeva tagasi Kasutusest välja langenud tootmisobjektide lammutustööd

14.10.2020

465 päeva tagasi Lihula Jaama 1 päikesepaneelide paigaldus

31.07.2020

475 päeva tagasi Lääneranna kruuskattega teede remont - 2020 täiendavad tööd

03.08.2020

553 päeva tagasi Lääneranna valla teede mustkatte ehitamine ja remont (korduspindamine)

18.05.2020

577 päeva tagasi Lääneranna valla kruuskattega teede remont

22.04.2020

594 päeva tagasi Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Omanikujärelevalve ehitustöödele

16.03.2020

598 päeva tagasi Raamatukogu ruumide ehitus Koonga koolimajja

27.03.2020

601 päeva tagasi Investeerimislaen

20.03.2020

605 päeva tagasi Lihula kultuurikeskuse saali toolide ja põrandakatte vahetus

16.03.2020

606 päeva tagasi Lihula kultuurikeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimine

27.03.2020

616 päeva tagasi Lihula mõisa ruumi nr 32 muinsuskaitselised ehitustööd

02.03.2020

622 päeva tagasi Lihula Gümnaasiumi spordihoone II etapp. Olmebloki projekteerimis-ehitustööd.

09.03.2020

664 päeva tagasi Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala taristu väljaehitamine. Ehituse omanikujärelevalve teenus

10.01.2020

675 päeva tagasi Lihula jäätmejaama projekteerimistööd

09.01.2020

683 päeva tagasi Matsalu rahvuspargi ja Kasari jõe lähialade kasutuse uuring

07.01.2020

692 päeva tagasi Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Ehitustööd

21.11.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 36. Kõikide hangete nägemiseks
41 päeva tagasi Koonga Jupi tee ehitus
216 päeva tagasi Projekt "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu linna üldhariduskoolidesse"
217 päeva tagasi Lihula esmatasandi tervisekeksus. Meditsiinitehnika ost
217 päeva tagasi Elektripaigaldiste käidukorraldus
217 päeva tagasi Kütte- ja jahutussüsteemide hooldus
217 päeva tagasi Lihula Gümnaasiumi õppehoone projekteerimistööd
217 päeva tagasi Nõrkvoolusüsteemide hooldus
217 päeva tagasi Virtsu ettevõtlusala taristu ehitus. Projekteerimis- ehitustöö
217 päeva tagasi Lihula Püha Neeva Aleksandri kiriku konserveerimine
217 päeva tagasi Vara- ja vastutuskindlustus
217 päeva tagasi Lääneranna valla kruuskattega teede pindamine ja korduspindamised
217 päeva tagasi Vatla kergliiklustee ehitus
217 päeva tagasi Lihula mõisa ruum nr 34 muinsuskaitselised ehitustööd
217 päeva tagasi Ventilatsioonisüsteemide hooldus
217 päeva tagasi Lihula mõisa peahoone katusekarniisi ja korstnate avariitehnilised tööd
217 päeva tagasi Eriplaneeringu koostamine Lääneranna vallas elektrituulikute parkide püstitamiseks ja eriplaneeringu...
217 päeva tagasi Lääneranna valla kruuskattega teede remont
217 päeva tagasi Psühholoogilise teenuse osutamine Lääneranna valla haridusasutuses 2022-2023
622 päeva tagasi Nõrkvoolusüsteemide hooldus
622 päeva tagasi Lihula Gümnaasiumi spordihoone II etapp. Projekteerimis-ehitustööd
622 päeva tagasi Toiduainete ost
622 päeva tagasi Virtsu ettevõtlusala taristu ehitus. Projekteerimis- ehitustöö
622 päeva tagasi Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööd
622 päeva tagasi Koonga raamatukogu ruumide ettevalmistamine
622 päeva tagasi Vatla kergliiklustee ehitus
622 päeva tagasi Lihula kultuurikeskuse saali toolide ja põrandakatte vahetus
622 päeva tagasi Lihula kultuurikeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimine
622 päeva tagasi Lääneranna valla kruuskattega teede pindamine ja korduspindamised
622 päeva tagasi Lääneranna valla kruuskattega teede remont
622 päeva tagasi Koonga tervisekeskuse ruumide ehitustööd

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 48. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
12 päeva tagasi Lihula Püha Neeva Aleksandri kiriku müüride osaline konserveerimine kellatorni osas Scandec Ehitus OÜ

37 435 €

157 päeva tagasi Lääneranna kruuskattega teede remont 2021 aastal Warren Safety OÜ

N/A

157 päeva tagasi Lääneranna kruuskattega teede remont 2021 aastal Varbla Puhkeküla AS

N/A

157 päeva tagasi Lääneranna kruuskattega teede remont 2021 aastal ValiceCar OÜ

N/A

193 päeva tagasi Lihula mõisa ruum nr 34 muinsuskaitselised tööd: parkettpõrand ja kahepoolne tiibuks Scandec Ehitus OÜ

14 701 €

375 päeva tagasi Elekter Imatra Elekter AS

N/A

475 päeva tagasi Lääneranna kruuskattega teede remont - 2020 täiendavad tööd Warren Safety OÜ

N/A

475 päeva tagasi Lääneranna kruuskattega teede remont - 2020 täiendavad tööd Warren Teed OÜ

N/A

475 päeva tagasi Lääneranna kruuskattega teede remont - 2020 täiendavad tööd Lääne Teed OÜ

N/A

475 päeva tagasi Lääneranna kruuskattega teede remont - 2020 täiendavad tööd ValiceCar OÜ

N/A

476 päeva tagasi Eterniidi ja ohtlike jäätmete kogumisringide teostamine Ragn-Sells AS

9 969 €

521 päeva tagasi PILETIMÜÜGI TEENUS Piletilevi AS

N/A

521 päeva tagasi Dokumentide koostamine mis on vajalikud isikuandmete kaitse üldmääruses reguleeritud dokumentide koo... Legimus OÜ

2 700 €

553 päeva tagasi Lääneranna valla teede mustkatte ehitamine ja remont (korduspindamine) Tariston AS

31 120 €

577 päeva tagasi Lääneranna valla kruuskattega teede remont Lääne Teed OÜ

345 947 €

577 päeva tagasi Lääneranna valla kruuskattega teede remont ValiceCar OÜ

345 947 €

594 päeva tagasi Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Omanikujärelevalve ehitustöödele Ösel Consulting OÜ

11 880 €

598 päeva tagasi Raamatukogu ruumide ehitus Koonga koolimajja Asrex OÜ

19 500 €

605 päeva tagasi Lihula kultuurikeskuse saali toolide ja põrandakatte vahetus Ergonomik OÜ

157 574 €

606 päeva tagasi Lihula kultuurikeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimine TJ Hooldus OÜ

76 234 €

614 päeva tagasi Koonga tervisekeskuse ruumide ehitustööd TJ Hooldus OÜ

110 496 €

614 päeva tagasi Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine Ruum Ja Keskkond OÜ

8 840 €

616 päeva tagasi Lihula mõisa ruumi nr 32 muinsuskaitselised ehitustööd Resteh OÜ

33 117 €

622 päeva tagasi Lihula Gümnaasiumi spordihoone II etapp. Olmebloki projekteerimis-ehitustööd. Pro Ehitus OÜ

822 991 €

664 päeva tagasi Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala taristu väljaehitamine. Ehituse omanikujärelevalve teenus Teehoiu Partnerid OÜ

7 500 €

675 päeva tagasi Lihula jäätmejaama projekteerimistööd Klotoid OÜ

18 740 €

683 päeva tagasi Matsalu rahvuspargi ja Kasari jõe lähialade kasutuse uuring Consultare OÜ

16 850 €

690 päeva tagasi Piha tuulepargi detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine Klotoid OÜ

13 800 €

690 päeva tagasi Piha tuulepargi detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine LEMMA OÜ

13 800 €

696 päeva tagasi Lääneranna valla teede talihooldus Havanna OÜ

70 000 €