Lääneranna Vallavalitsus - riigihanked

Lääneranna Vallavalitsus - 77000298 Lääneranna Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 26 hanget. Kokku hankeid - 26. Kõikide hangete nägemiseks
19 päeva tagasi Lihula mõisa peahoone katusekarniisi ja korstnate avariitehnilised tööd

12.05.2021

20 päeva tagasi Lihula mõisa ruum nr 34 muinsuskaitselised tööd: parkettpõrand ja kahepoolne tiibuks

03.05.2021

21 päeva tagasi Vatla kergliiklustee ehituse I etapp. Aluskihtide ehitus koos täiendava lõigu projekteerimistööga.

11.05.2021

55 päeva tagasi Eriplaneeringu koostamine Lääneranna vallas elektrituulikute parkide püstitamiseks

01.04.2021

85 päeva tagasi Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Meditsiinilise sisseseade soetamine

19.02.2021

195 päeva tagasi Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Mööbli soetamine

04.11.2020

203 päeva tagasi Vatla mõisa keskkütte ehitus

02.11.2020

230 päeva tagasi Kasutusest välja langenud tootmisobjektide lammutustööd

14.10.2020

292 päeva tagasi Lihula Jaama 1 päikesepaneelide paigaldus

31.07.2020

302 päeva tagasi Lääneranna kruuskattega teede remont - 2020 täiendavad tööd

03.08.2020

380 päeva tagasi Lääneranna valla teede mustkatte ehitamine ja remont (korduspindamine)

18.05.2020

405 päeva tagasi Lääneranna valla kruuskattega teede remont

22.04.2020

421 päeva tagasi Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Omanikujärelevalve ehitustöödele

16.03.2020

425 päeva tagasi Raamatukogu ruumide ehitus Koonga koolimajja

27.03.2020

428 päeva tagasi Investeerimislaen

20.03.2020

432 päeva tagasi Lihula kultuurikeskuse saali toolide ja põrandakatte vahetus

16.03.2020

433 päeva tagasi Lihula kultuurikeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimine

27.03.2020

443 päeva tagasi Lihula mõisa ruumi nr 32 muinsuskaitselised ehitustööd

02.03.2020

449 päeva tagasi Lihula Gümnaasiumi spordihoone II etapp. Olmebloki projekteerimis-ehitustööd.

09.03.2020

491 päeva tagasi Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala taristu väljaehitamine. Ehituse omanikujärelevalve teenus

10.01.2020

502 päeva tagasi Lihula jäätmejaama projekteerimistööd

09.01.2020

510 päeva tagasi Matsalu rahvuspargi ja Kasari jõe lähialade kasutuse uuring

07.01.2020

519 päeva tagasi Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Ehitustööd

21.11.2019

524 päeva tagasi Lääneranna valla üldplaneeringu konsultatsiooniteenus ja kaardikujundus

18.11.2019

538 päeva tagasi N1 kategooria sõiduki kasutusrent

29.11.2019

540 päeva tagasi Lääneranna valla teede talihooldus: kordushange osadele I, II, III, VI, XII

28.11.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 35. Kõikide hangete nägemiseks
43 päeva tagasi Projekt "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu linna üldhariduskoolidesse"
44 päeva tagasi Lihula esmatasandi tervisekeksus. Meditsiinitehnika ost
44 päeva tagasi Elektripaigaldiste käidukorraldus
44 päeva tagasi Kütte- ja jahutussüsteemide hooldus
44 päeva tagasi Lihula Gümnaasiumi õppehoone projekteerimistööd
44 päeva tagasi Nõrkvoolusüsteemide hooldus
44 päeva tagasi Virtsu ettevõtlusala taristu ehitus. Projekteerimis- ehitustöö
44 päeva tagasi Lihula Püha Neeva Aleksandri kiriku konserveerimine
44 päeva tagasi Vara- ja vastutuskindlustus
44 päeva tagasi Lääneranna valla kruuskattega teede pindamine ja korduspindamised
44 päeva tagasi Vatla kergliiklustee ehitus
44 päeva tagasi Lihula mõisa ruum nr 34 muinsuskaitselised ehitustööd
44 päeva tagasi Ventilatsioonisüsteemide hooldus
44 päeva tagasi Lihula mõisa peahoone katusekarniisi ja korstnate avariitehnilised tööd
44 päeva tagasi Eriplaneeringu koostamine Lääneranna vallas elektrituulikute parkide püstitamiseks ja eriplaneeringu...
44 päeva tagasi Lääneranna valla kruuskattega teede remont
44 päeva tagasi Psühholoogilise teenuse osutamine Lääneranna valla haridusasutuses 2022-2023
449 päeva tagasi Nõrkvoolusüsteemide hooldus
449 päeva tagasi Lihula Gümnaasiumi spordihoone II etapp. Projekteerimis-ehitustööd
449 päeva tagasi Toiduainete ost
449 päeva tagasi Virtsu ettevõtlusala taristu ehitus. Projekteerimis- ehitustöö
449 päeva tagasi Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööd
449 päeva tagasi Koonga raamatukogu ruumide ettevalmistamine
449 päeva tagasi Vatla kergliiklustee ehitus
449 päeva tagasi Lihula kultuurikeskuse saali toolide ja põrandakatte vahetus
449 päeva tagasi Lihula kultuurikeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimine
449 päeva tagasi Lääneranna valla kruuskattega teede pindamine ja korduspindamised
449 päeva tagasi Lääneranna valla kruuskattega teede remont
449 päeva tagasi Koonga tervisekeskuse ruumide ehitustööd
449 päeva tagasi Lihula Jaama tn 1 büroohoone II korruse ehitustööd

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 42. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
202 päeva tagasi Elekter Imatra Elekter AS

N/A

302 päeva tagasi Lääneranna kruuskattega teede remont - 2020 täiendavad tööd Warren Safety OÜ

N/A

302 päeva tagasi Lääneranna kruuskattega teede remont - 2020 täiendavad tööd Warren Teed OÜ

N/A

302 päeva tagasi Lääneranna kruuskattega teede remont - 2020 täiendavad tööd Lääne Teed OÜ

N/A

302 päeva tagasi Lääneranna kruuskattega teede remont - 2020 täiendavad tööd ValiceCar OÜ

N/A

303 päeva tagasi Eterniidi ja ohtlike jäätmete kogumisringide teostamine Ragn-Sells AS

9 969 €

348 päeva tagasi PILETIMÜÜGI TEENUS Piletilevi AS

N/A

348 päeva tagasi Dokumentide koostamine mis on vajalikud isikuandmete kaitse üldmääruses reguleeritud dokumentide koo... Legimus OÜ

2 700 €

380 päeva tagasi Lääneranna valla teede mustkatte ehitamine ja remont (korduspindamine) Tariston AS

31 120 €

405 päeva tagasi Lääneranna valla kruuskattega teede remont Lääne Teed OÜ

345 947 €

405 päeva tagasi Lääneranna valla kruuskattega teede remont ValiceCar OÜ

345 947 €

421 päeva tagasi Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Omanikujärelevalve ehitustöödele Ösel Consulting OÜ

11 880 €

425 päeva tagasi Raamatukogu ruumide ehitus Koonga koolimajja Asrex OÜ

19 500 €

432 päeva tagasi Lihula kultuurikeskuse saali toolide ja põrandakatte vahetus Ergonomik OÜ

157 574 €

433 päeva tagasi Lihula kultuurikeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimine TJ Hooldus OÜ

76 234 €

441 päeva tagasi Koonga tervisekeskuse ruumide ehitustööd TJ Hooldus OÜ

110 496 €

441 päeva tagasi Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine Ruum Ja Keskkond OÜ

8 840 €

443 päeva tagasi Lihula mõisa ruumi nr 32 muinsuskaitselised ehitustööd Resteh OÜ

33 117 €

449 päeva tagasi Lihula Gümnaasiumi spordihoone II etapp. Olmebloki projekteerimis-ehitustööd. Pro Ehitus OÜ

822 991 €

491 päeva tagasi Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala taristu väljaehitamine. Ehituse omanikujärelevalve teenus Teehoiu Partnerid OÜ

7 500 €

502 päeva tagasi Lihula jäätmejaama projekteerimistööd Klotoid OÜ

18 740 €

510 päeva tagasi Matsalu rahvuspargi ja Kasari jõe lähialade kasutuse uuring Consultare OÜ

16 850 €

517 päeva tagasi Piha tuulepargi detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine Klotoid OÜ

13 800 €

517 päeva tagasi Piha tuulepargi detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine LEMMA OÜ

13 800 €

524 päeva tagasi Lääneranna valla teede talihooldus Havanna OÜ

70 000 €

524 päeva tagasi Lääneranna valla teede talihooldus Vili OÜ

70 000 €

524 päeva tagasi Lääneranna valla teede talihooldus Varbla Puhkeküla AS

70 000 €

524 päeva tagasi Lääneranna valla teede talihooldus Eesti Teed AS

70 000 €

524 päeva tagasi Lääneranna valla teede talihooldus Kirbla OÜ

70 000 €

524 päeva tagasi Lääneranna valla teede talihooldus Kaimo Adler

70 000 €