Lääne-Nigula Vallavalitsus - riigihanked

Lääne-Nigula Vallavalitsus - 75038598 Lääne-Nigula Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 131. Kõikide hangete nägemiseks
2 päeva tagasi Omanikujärelevalve teenus: „Kullamaa keskkooli soojustamine" ja „Kullamaa keskkooli hoone KV-eriosad...

14.05.2021

2 päeva tagasi Koela Talumuuseumi aidahoone rookatuse korrastamine

19.05.2021

4 päeva tagasi Linnamäe lasteaia rühmaruumide remont

12.05.2021

4 päeva tagasi Omanikujärelevalve teenuse osutamine

14.05.2021

5 päeva tagasi Oru Põhikooli ja Linnamäe lasteaia sademevee kanalisatsiooni rajamine ning Linnamäe lasteaia kinnist...

17.05.2021

10 päeva tagasi Österby objektitee rekonstrueerimine

14.05.2021

16 päeva tagasi Arvutite rentimine

30.04.2021

16 päeva tagasi Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse Lumepargi projekteerimine

07.05.2021

27 päeva tagasi Heakorratööde teostamine Nõva Osavalla territooriumil asuvatel objektidel 2021 aastal

26.04.2021

33 päeva tagasi Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate harjamine imurtehnoloogilise tänavapuhastusmasinaga

14.04.2021

34 päeva tagasi Martna vallamaja remonditööd

23.04.2021

34 päeva tagasi Martna raamatukogu remonditööd

23.04.2021

34 päeva tagasi Martna lasteaia rühmaruumi remonditööd

23.04.2021

34 päeva tagasi Rõude rahvamajas sanitaarruumide remonditööd

23.04.2021

37 päeva tagasi „Lääne-Nigula valla teede pindamine 2021“

29.04.2021

45 päeva tagasi Hoonete soojustamise ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimine

13.04.2021

47 päeva tagasi Kullamaa Keskkooli hoone soojustamine ja ventilatsioonisüsteemi ehitamine

19.04.2021

48 päeva tagasi Noarootsi raamatukogu, sotsiaalmaja, koolihoone ning Sutlepa vabaajakeskuse remonttööd

31.03.2021

53 päeva tagasi Lääne-Nigula vallas kohaliku tänava nr 7760102 Nurme km 0,484 – 0,684 lõigule tee ehitusprojekti koo...

26.03.2021

58 päeva tagasi Nõva sadama I kai ehitamine

08.04.2021

67 päeva tagasi Lääne-Nigula vallas tänavavalgustuse ja bussipeatuste valgustuse projekteerimine energiasäästlike LE...

17.03.2021

79 päeva tagasi Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse Teenindushoone projekteerimine

05.03.2021

80 päeva tagasi Risti alevikus Jaama ja Soo vahelisel alal rekonstrueerida olemasolev kraavistik, vajadusel rajada ...

05.03.2021

80 päeva tagasi Sireli detailplaneeringu koostamine

10.03.2021

81 päeva tagasi Ventilatsioonisüsteemide puhastamine Lääne-Nigula Vallavalitsuse allasutustes

05.03.2021

83 päeva tagasi Riigitee nr 16151 Risti-Kuijõe km 0,064-0,280 kaitsevööndis jalgratta- jalgtee ning valgustuse põh...

26.02.2021

86 päeva tagasi Taebla lasteaia välisuste vahetus

25.02.2021

88 päeva tagasi Hoonete soojustamise ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimine

03.03.2021

114 päeva tagasi Lasteaia tn tee nr 7760101 jalg- ja jalgrattatee ehitamise põhiprojekti koostamine

29.01.2021

116 päeva tagasi Nigula küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

20.01.2021

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 37. Kõikide hangete nägemiseks
54 päeva tagasi Lääne-Nigula valla teede pindamine 2021
54 päeva tagasi Kergliiklustee rajamine Ristil
54 päeva tagasi Kullamaa Keskkooli võimla projekteerimine
54 päeva tagasi Pelletite ost
54 päeva tagasi Kullamaa Keskkooli soojustamine ja ventilatsioon
54 päeva tagasi Martna kooli katla vahetus
54 päeva tagasi Kirna tee 7, ehitusuuringud, projekteerimine
54 päeva tagasi Martna koolimaja uuringud, projekteerimine
54 päeva tagasi Risti bussiootepaviljoni ehitamine
54 päeva tagasi Taebla kooli võimla soojustamine
54 päeva tagasi Nõva sadama I kai ehitamine
54 päeva tagasi Hoonete soojustamise- ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimine
54 päeva tagasi Siimu tee remont
54 päeva tagasi Österby sadama laevatee süvendamine
54 päeva tagasi Österby objektitee mustkatte ehitus
54 päeva tagasi Lääne-Nigula valla kruuskattega teede remont ja ehitus 2021
54 päeva tagasi Kergliiklusteede rajamine Taeblas
423 päeva tagasi Heakord 2020-2022
423 päeva tagasi Österby sadamahoone ehitus
423 päeva tagasi Pelletite ost Martna katlamajadele
423 päeva tagasi Lumetõrje Kullamaa ja Noarootsi Osavallas
423 päeva tagasi Kullamaa Keskkooli hoone soojustamine
423 päeva tagasi Kullamaa katlamaja-saun- pesumaja lammutus
423 päeva tagasi Kullamaa Keskkooli ja Lasteaia katlamaja rekonstrueerimine
423 päeva tagasi Risti hooldekodu moodulite rent ja paigaldus
423 päeva tagasi Taebla Vallamaja tuleohutuspaigaldise paigaldamine ja fuajee remont
423 päeva tagasi Palivere tänavavalgustuse renoveerimine
423 päeva tagasi Elektrienergia ost
423 päeva tagasi Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Lääne-Nigula valla koolides
423 päeva tagasi Lääne-Nigula valla kruuskattega teede remont ja ehitus 2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 51. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
214 päeva tagasi Risti kooli soojuspumpade ja küttesõlme remont Passiivmaja OÜ

6 075 €

223 päeva tagasi Kullamaa Keskkooli hoone soojustamise projekteerimine Ep Majaprojekt OÜ

13 550 €

256 päeva tagasi Taebla kooli kodunduse klassi mööbli valmistamine ja paigaldamine ERISISUSTUS OÜ

7 133 €

268 päeva tagasi Taebla spordiplatsi I osa 825 m2 , II osa 390 m2 ja Palivere pritsukuuri esise platsi 300 m2 asfalte... Kingat OÜ

25 704 €

268 päeva tagasi Linnamäe külas Trassi kinnistule juurdepääsu rajamine Kingat OÜ

10 235 €

283 päeva tagasi Puidust veoauto atraktsioon Pargi Puukoda OÜ

N/A

296 päeva tagasi Kullamaa Keskkooli katlamaja rekonstrueerimise projekteerimine ja rekonstrueerimine. Bauest OÜ

87 550 €

296 päeva tagasi Kullamaa Keskkooli katlamaja rekonstrueerimise projekteerimine ja rekonstrueerimine. Hilaris Küttesüsteemid OÜ

87 550 €

297 päeva tagasi Taebla kooli õpilasliini teenindamine 2020-2024 Harabuss OÜ

100 800 €

298 päeva tagasi Mängulinnak ,,Regina“ paigaldamine Taebla Lasteaia õuealale Tiptiptap OÜ

4 113 €

304 päeva tagasi Elektrienergia ostmine perioodil oktoober 2020 kuni september 2022 Elektrum Eesti OÜ

160 000 €

307 päeva tagasi Palivere lasteaias õuealale mängulinnaku tarne ja paigaldamine Ksil Eesti OÜ

4 166 €

310 päeva tagasi Martna külas Padriku maaüksusel asuva kergliiklustee ehitus Lääne Teed OÜ

8 575 €

314 päeva tagasi Palivere aleviku tänavavalgustuse renoveerimise omanikujärelevalve teenuse osutamine Infragate Eesti AS

5 810 €

315 päeva tagasi Väliseadmete turvaaluse rajamine Martna külas Padriku kinnistul Viljatare OÜ

5 000 €

324 päeva tagasi Martna külas Lasteaia tee ja Pastoraadi tee remont Lääne Teed OÜ

N/A

345 päeva tagasi Österby sadamahoone ehitus Resa OÜ

241 644 €

345 päeva tagasi Österby sadamahoone ehitus Ehto OÜ

241 644 €

345 päeva tagasi Küttesüsteemi paigaldus Kyte.Ee OÜ

27 179 €

348 päeva tagasi Risti Põhikooli kodunduse klassi mööbli valmistamine ja paigaldamine Jetstrading Grupp OÜ

5 994 €

356 päeva tagasi Arvutite rentimine Atea AS

108 700 €

356 päeva tagasi Arvutite rentimine Seb Liising AS

108 700 €

356 päeva tagasi Arvutite rentimine Atea Finance OÜ

108 700 €

360 päeva tagasi Taebla spordi- ja kultuurikeskuse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi rajamine Sivero OÜ

N/A

361 päeva tagasi Palivere aleviku tänavavalgustuse renoveerimine Leonhard Weiss OÜ

139 955 €

362 päeva tagasi Taebla aiamaade elektrisüsteemi rekonstrueerimine Connecto Eesti AS

4 580 €

369 päeva tagasi „LääneNigula valla kruuskattega teede remont ja ehitus 2020“ Lääne Teed OÜ

281 776 €

381 päeva tagasi Tee äärte hooldamise tööd Martna Osavallas Kingat OÜ

N/A

390 päeva tagasi Risti spordihoone saali põranda lihvimine, lakkimine ja väljakute markeerimine Kvaliteetpõrand OÜ

6 244 €

401 päeva tagasi Tuletõkkekardinate hooldus Belstroj Baltic OÜ

N/A