Lääne-Harju Vallavalitsus

Lääne-Harju Vallavalitsus - 77000200 Lääne-Harju Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 86. Kõikide hangete nägemiseks

15.06.2022 Paldiski linnas Põhja tn 11 hoonete lammutamine

04.07.2022

10.06.2022 Paldiski linnas Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavate asutuste tehnilise valveteenuse ja seadmete h...

20.06.2022

09.05.2022 Talihooldus Lääne-Harju vallas

06.06.2022

04.05.2022 Kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite ostmine

20.05.2022

04.05.2022 Peetri tänava osaline rekonstrueerimine

30.05.2022

22.04.2022 Suurküla ringtee rekonstrueerimise omanikujärelevalve

02.05.2022

08.04.2022 Väike-Pakri saarele puurkaevu rajamine

25.04.2022

25.03.2022 Kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite ostmine

14.04.2022

15.03.2022 Mahtuniversaali kasutusrent

28.03.2022

14.03.2022 Keila-Joa lasteaia ehitustöö

20.04.2022

15.02.2022 Väike-Pakri saarele puurkaevu rajamine

04.03.2022

14.02.2022 Lääne-Harju Vallavalitsusele ametiruumide üürimine

14.03.2022

18.01.2022 Väike-Pakri saarele puurkaevu rajamine

03.02.2022

13.01.2022 Suurküla ringtee rekonstrueerimine

31.01.2022

16.12.2021 Ajalehe LÄÄNE-HARJU VALLA LEHT väljaandmine

27.12.2021

07.12.2021 B - kategooria mootorsõidukijuhi koolitusteenuse ostmine

20.12.2021

03.12.2021 Ajalehe "LÄÄNE-HARJU VALLA LEHT" väljaandmine

13.12.2021

24.08.2021 Leetse ja Kadaka tee rekonstrueerimise omanikujärelevalve

03.09.2021

23.08.2021 Keila-Joa lasteaia ehitamine

20.09.2021

19.08.2021 Paldiski linnapargi mänguvaljaku laienduse projekteerimis - ehitustöö

06.09.2021

19.08.2021 Lehola küla mänguväljaku projekteerimis - ehitustöö

06.09.2021

17.08.2021 Harju-Risti jõulinnaku projekteerimine ja ehitamine

02.09.2021

20.07.2021 Vasalemma mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti ja hoolduskava koostamine

05.08.2021

15.07.2021 Harju-Risti jõulinnaku projekteerimine ja ehitamine

02.08.2021

09.07.2021 Lehola kogukonnapargi I etapi ehitustööd

26.07.2021

05.07.2021 Ämari aleviku mänguväljaku projekteerimis - ehitustöö

23.07.2021

30.06.2021 Karjaküla kogukonnapargi I etapi ehitustööd

16.07.2021

14.06.2021 Eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine radioaktiivsete jäätmete lõppladu...

12.07.2021

25.05.2021 Lääne-Harju valla avalikult kasutatavate teede greiderdamine ja kruusateedele materjali pealevedu

21.06.2021

26.04.2021 Pindamistööde omanikujärelevalve

05.05.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 40. Kõikide hangete nägemiseks

11.03.2022 Peetri tänava rekonstrueerimine
11.03.2022 Soojuse tänava rekonstrueerimine
11.03.2022 Keila-Joa lasteaia ehitustöö
11.03.2022 Kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite ostmine
11.03.2022 IKT täisteenus Lääne-Harju Vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele*
11.03.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuse ametiruumide üürimine
11.03.2022 Harju-Risti piirkonna teede rekonstrueerimine**
11.03.2022 Talihooldus Lääne-Harju vallas*
11.03.2022 Transporditeenuse ostmine juhuvedude teostamiseks Lääne-Harju Vallavalitsusele*
11.03.2022 Paldiski linnas Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavate asutuste tehnilise valveteenuse ja seadmete h...
11.03.2022 Käidukorraldus ja tänavavalgustuse hooldus*
11.03.2022 Suurküla ringtee rekonstrueerimine
11.03.2022 Karjaküla jäätmejaama operaatorteenuse ostmine*
11.03.2022 Mahtuniversaali kasutusrent
11.03.2022 Sadama tänava ja Leetse tee kergliiklustee projekteerimis- ja ehitustöö
10.02.2021 Sülearvutite rent
10.02.2021 HEV/puudega õpilaste transport koolidesse
10.02.2021 Vasalemma jalgpallistaadion
10.02.2021 Lääne-Harju valla teede suvihoolduse teenus 2021– 2024 (greiderdamine koos pealeveoga, teeäärte niit...
10.02.2021 Kadaka tee rekonstrueerimine
10.02.2021 Tänavavalgustuse hooldusteenus Lääne-Harju vallas 2021–2024
10.02.2021 Mänguväljakute ja Lehola spordiväljaku ehitustöö
10.02.2021 Keila-Joa lasteaia ehitustöö
10.02.2021 Ventilatsioonipaigaldiste hooldusteenus Lääne-Harju vallas 2022–2024
10.02.2021 Peetri tänava osaline rekonstrueerimine
10.02.2021 Soojuse tänava osaline rekonstrueerimine
10.02.2021 Käidukorraldus Lääne-Harju vallas 2022–2024
10.02.2020 Kohaliku omavalitsuse eriplaneering radioaktiivsete jäätmete lõppladestuspaiga kavandamiseks ja KSH
10.02.2020 Kloogaranna rannaala väljaarendamine
10.02.2020 Kolmekümne istumis- ja istutuskonteiner mooduli projekteerimine ja tootmine

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 72. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

15.03.2022 Mahtuniversaali kasutusrent Rentest AS

23 940 €

14.02.2022 Lääne-Harju Vallavalitsusele ametiruumide üürimine Paldiski Rendipinnad OÜ

1548 684 €

16.12.2021 Ajalehe LÄÄNE-HARJU VALLA LEHT väljaandmine TRÜKITEENUSED OÜ

14 940 €

07.12.2021 B - kategooria mootorsõidukijuhi koolitusteenuse ostmine Odium AS

14 850 €

24.08.2021 Leetse ja Kadaka tee rekonstrueerimise omanikujärelevalve Eastconsult OÜ

7 100 €

19.08.2021 Lehola küla mänguväljaku projekteerimis - ehitustöö Moteh OÜ

36 014 €

19.08.2021 Paldiski linnapargi mänguvaljaku laienduse projekteerimis - ehitustöö Tiptiptap OÜ

22 134 €

17.08.2021 Harju-Risti jõulinnaku projekteerimine ja ehitamine TOMMI PLAY OÜ

39 275 €

05.07.2021 Ämari aleviku mänguväljaku projekteerimis - ehitustöö Eleri Finants OÜ

29 548 €

30.06.2021 Karjaküla kogukonnapargi I etapi ehitustööd Lars Laj Eesti OÜ

89 469 €

26.04.2021 Pindamistööde omanikujärelevalve Eastconsult OÜ

2 897 €

23.04.2021 Padise keskasula teedevõrgu rekonstrueerimise projekteerimine Klotoid OÜ

22 100 €

14.04.2021 Vasalemma koolistaadioni rekonstrueerimise omanikujärelevalve Eastconsult OÜ

1 998 €

08.03.2021 Kloogaranna avaliku ranna I ja III etapi ehitustööde omanikujärelevalve Pikk Silm OÜ

2 100 €

08.03.2021 Vasalemma koolistaadioni rekonstrueerimine Mullamutt OÜ

697 733 €

17.02.2021 HEV/puudega laste transport koolidesse/erikoolidesse Tulika Takso AS

90 000 €

09.02.2021 B - kategooria mootorsõidukijuhi koolitusteenuse ostmine Odium AS

7 312 €

31.12.2020 Klooga alevikus Paju tn 2 ja Paju tn 4 garaažide lammutamine Aspen Grupp OÜ

9 360 €

16.12.2020 Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Lääne-Harju vallas Eesti Keskkonnateenused AS

3300 000 €

09.12.2020 Kloogaranna avaliku ranna I ja III etapi ehitustööd Lars Laj Eesti OÜ

284 331 €

20.11.2020 Majaka tee kergliiklustee ehitamise omanikujärelevalve Insten Projekt OÜ

4 343 €

29.10.2020 Lääne-Harju valla teede ja tänavate pindamine Eesti Teed AS

273 838 €

27.10.2020 Kergliiklusteede ehitamine - omanikujärelevalve Taalri Varahaldus AS

3 333 €

27.10.2020 Kergliiklusteede ehitamine - omanikujärelevalve Insten Projekt OÜ

3 333 €

16.10.2020 Ämari päikeseelektrijaama projekteerimis-ja ehitustööd Naps Solar Estonia OÜ

57 176 €

14.10.2020 Rummu-Padise kergliiklustee ehitamine VIASTON INFRA OÜ

173 351 €

18.09.2020 Lammutustööd Lääne-Harju vallas Eldostar OÜ

29 500 €

04.09.2020 Sõiduauto kasutusrent Hansarent OÜ

24 352 €

31.08.2020 Keila-Joa lasteaia projekteerimine Corson OÜ

39 500 €

26.08.2020 Majaka tee kergliiklustee ehitamine Kv Infra OÜ

291 151 €