Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium - 70000941 Kultuuriministeerium

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 18 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 18. Kõikide hangete nägemiseks

22.04.2022 Uussisserändajatele võrgustikupõhise tugiteenuste pakkumise mudeli mõju ja jätkusuutlikkuse hindamin...
14.04.2022 Ajutise kaitse saajate kohanemisprogrammi mooduli koolitused
14.04.2022 Ajutise kaitse saajate kohanemisprogrammi mooduli õppevideod
02.03.2022 Kultuuripäranditeadlikkuse indeksi loomine
16.02.2022 Loomepalkade mõju hindamine
16.02.2022 Eesti keele õppe korraldus piiratud keelekeskkondades: kestlike ja tõhusate terviklahenduste loomine
16.02.2022 Uussisserändajatele võrgustikupõhise tugiteenuste pakkumise mudeli mõju ja jätkusuutlikkuse hindamin...
16.02.2022 ESF kohanemis- ja lõimumismeetme lõpphindamine
14.02.2022 Reisikorraldusteenuse tellimine
14.02.2022 Mahtuniversaali kasutusrent
14.02.2022 Kokkuleppemängude levik ja õigussüsteemi analüüs
12.02.2021 Ideekonkurss Eesti kirjanduse valdkonna ingliskeelse teabe avaldamiseks
12.02.2021 Ideekonkurss Eesti kunsti valdkonna ingliskeelse teabe avaldamiseks
07.02.2020 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2020
07.02.2020 Uuring „Elukeskkonnaga rahulolu mõõtmise metoodika täiendusvõimalused ja andmete kasutamine säästva ...
07.02.2020 Uuring „Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku mudelid ja sotsiaalsete garantiide...
07.02.2020 Muusikavaldkonna katus- ja esindusorganisatsioonide mõju-uuring
07.02.2020 Kultuuriministeeriumi tööruumide hoolduskoristusteenus

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 15 lepingut. Kokku lepinguid - 16. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

15.03.2022 Mahtuniversaali kasutusrent Silberauto Eesti AS

33 253 €

14.01.2022 Reisikorraldusteenuse tellimine Baltic Tours AS

750 000 €

14.01.2022 Reisikorraldusteenuse tellimine Gotravel AS

750 000 €

10.11.2021 Eesti kirjanduse valdkonna ingliskeelse teabe avaldamine Mittetulundusühing Eesti Instituut

145 800 €

01.11.2021 Toetuste menetlemissüsteemi arendus- ja hooldustööd Bpw Consulting OÜ

228 476 €

13.09.2021 Eesti kunsti valdkonna ingliskeelse teabe avaldamine Sihtasutus Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus

145 800 €

23.08.2021 Kohanemisprogrammi teavitustegevused Callisto Group OÜ

75 000 €

02.03.2021 Uuring "Loomevaldkondade kestlikkus" (kordushange) Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut

68 990 €

16.11.2020 Kultuuriministeeriumi tööruumide hoolduskoristusteenus Brp Haldus OÜ

43 322 €

09.10.2020 Uuring "Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku mudelid ja sotsiaalsete garantiide... Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

62 617 €

10.07.2020 Kultuurpoliitika põhialused aastani 2020 lõpphindamine Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

59 900 €

20.05.2020 Sideteenus Telia Eesti AS

N/A

12.05.2020 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2020 Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut

N/A

12.05.2020 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2020 Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

N/A

15.11.2019 Kultuurivaldkonna korruptsiooniriskide ja pettuste analüüs ning nende maandamiseks lahenduste välja ... Civitta Eesti AS

34 400 €