Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium - 70000941 Kultuuriministeerium

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 25 hanget. Kokku hankeid - 25. Kõikide hangete nägemiseks

27.01.2023 SA Eesti Kontsert juhtimismudeli toimimine

15.02.2023

22.12.2022 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2023

31.01.2023

12.10.2022 Sõiduautode kasutusrent

01.11.2022

05.09.2022 Uuring 'Eesti keele õppe korraldus piiratud keelekeskkondades: kestlike ja tõhusate terviklahenduste...

19.09.2022

21.07.2022 Kultuuripärandi teadlikkuse indeksi väljatöötamine

24.08.2022

11.07.2022 Ajutise kaitse saajate kohanemisprogrammi mooduli koolitused

15.08.2022

10.06.2022 Uuring 'Eesti keele õppe korraldus piiratud keelekeskkondades: kestlike ja tõhusate terviklahenduste...

11.07.2022

10.06.2022 Ajutise kaitse saajate kohanemisprogrammi mooduli õppevideod

22.07.2022

23.05.2022 ESF kohanemis- ja lõimumismeetme lõpphindamine

16.06.2022

12.05.2022 Kultuuripärandi teadlikkuse indeksi väljatöötamine

01.06.2022

20.04.2022 Uuring 'Loometöö tasustamine Eestis ja loomepalkade mõju hindamine'

20.05.2022

21.01.2022 Mahtuniversaali kasutusrent

07.02.2022

14.01.2022 Reisikorraldusteenuse tellimine

14.02.2022

01.11.2021 Toetuste menetlemissüsteemi arendus- ja hooldustööd

30.11.2021

23.08.2021 Kohanemisprogrammi teavitustegevused

13.09.2021

05.07.2021 Eesti liikumisuuring 2021

30.07.2021

15.03.2021 Ideekonkurss Eesti kirjanduse valdkonna ingliskeelse teabe avaldamiseks

03.05.2021

15.03.2021 Ideekonkurss Eesti kunsti valdkonna ingliskeelse teabe avaldamiseks

03.05.2021

02.03.2021 Uuring "Loomevaldkondade kestlikkus" (kordushange)

19.03.2021

01.12.2020 Uuring "Loomevaldkondade kestlikkus"

11.01.2021

16.11.2020 Kultuuriministeeriumi tööruumide hoolduskoristusteenus

03.12.2020

09.10.2020 Uuring "Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku mudelid ja sotsiaalsete garantiide...

30.10.2020

10.07.2020 Kultuurpoliitika põhialused aastani 2020 lõpphindamine

10.08.2020

20.05.2020 Sideteenus

15.06.2020

12.05.2020 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2020

12.06.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 20 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 20. Kõikide hangete nägemiseks

09.02.2023 Disainiredeli uuring
09.02.2023 SA Eesti Kontsert juhtimismudeli toimimine
22.04.2022 Uussisserändajatele võrgustikupõhise tugiteenuste pakkumise mudeli mõju ja jätkusuutlikkuse hindamin...
14.04.2022 Ajutise kaitse saajate kohanemisprogrammi mooduli koolitused
14.04.2022 Ajutise kaitse saajate kohanemisprogrammi mooduli õppevideod
02.03.2022 Kultuuripäranditeadlikkuse indeksi loomine
16.02.2022 Loomepalkade mõju hindamine
16.02.2022 Eesti keele õppe korraldus piiratud keelekeskkondades: kestlike ja tõhusate terviklahenduste loomine
16.02.2022 Uussisserändajatele võrgustikupõhise tugiteenuste pakkumise mudeli mõju ja jätkusuutlikkuse hindamin...
16.02.2022 ESF kohanemis- ja lõimumismeetme lõpphindamine
14.02.2022 Reisikorraldusteenuse tellimine
14.02.2022 Mahtuniversaali kasutusrent
14.02.2022 Kokkuleppemängude levik ja õigussüsteemi analüüs
12.02.2021 Ideekonkurss Eesti kirjanduse valdkonna ingliskeelse teabe avaldamiseks
12.02.2021 Ideekonkurss Eesti kunsti valdkonna ingliskeelse teabe avaldamiseks
07.02.2020 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2020
07.02.2020 Uuring „Elukeskkonnaga rahulolu mõõtmise metoodika täiendusvõimalused ja andmete kasutamine säästva ...
07.02.2020 Uuring „Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku mudelid ja sotsiaalsete garantiide...
07.02.2020 Muusikavaldkonna katus- ja esindusorganisatsioonide mõju-uuring
07.02.2020 Kultuuriministeeriumi tööruumide hoolduskoristusteenus

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 25 lepingut. Kokku lepinguid - 27. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

27.01.2023 SA Eesti Kontsert juhtimismudeli toimimine Pricewaterhousecoopers Advisors AS

58 888 €

22.12.2022 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2023 Emor AS

139 578 €

05.09.2022 Uuring 'Eesti keele õppe korraldus piiratud keelekeskkondades: kestlike ja tõhusate terviklahenduste... Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut

49 000 €

21.07.2022 Kultuuripärandi teadlikkuse indeksi väljatöötamine Norstat Eesti AS

49 850 €

11.07.2022 Ajutise kaitse saajate kohanemisprogrammi mooduli koolitused Mtü Eesti Pagulasabi

N/A

11.07.2022 Ajutise kaitse saajate kohanemisprogrammi mooduli koolitused Koolitaja OÜ

N/A

11.07.2022 Ajutise kaitse saajate kohanemisprogrammi mooduli koolitused Kasvulava OÜ

N/A

10.06.2022 Ajutise kaitse saajate kohanemisprogrammi mooduli õppevideod Sinisilm Films OÜ

69 510 €

23.05.2022 ESF kohanemis- ja lõimumismeetme lõpphindamine Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut

60 000 €

20.04.2022 Uuring 'Loometöö tasustamine Eestis ja loomepalkade mõju hindamine' Civitta Eesti AS

68 880 €

15.03.2022 Mahtuniversaali kasutusrent Silberauto Eesti AS

33 253 €

14.01.2022 Reisikorraldusteenuse tellimine Baltic Tours AS

750 000 €

14.01.2022 Reisikorraldusteenuse tellimine Gotravel AS

750 000 €

10.11.2021 Eesti kirjanduse valdkonna ingliskeelse teabe avaldamine Mittetulundusühing Eesti Instituut

145 800 €

01.11.2021 Toetuste menetlemissüsteemi arendus- ja hooldustööd Bpw Consulting OÜ

228 476 €

13.09.2021 Eesti kunsti valdkonna ingliskeelse teabe avaldamine Sihtasutus Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus

145 800 €

23.08.2021 Kohanemisprogrammi teavitustegevused Callisto Group OÜ

75 000 €

02.03.2021 Uuring "Loomevaldkondade kestlikkus" (kordushange) Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut

68 990 €

16.11.2020 Kultuuriministeeriumi tööruumide hoolduskoristusteenus Brp Haldus OÜ

43 322 €

09.10.2020 Uuring "Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku mudelid ja sotsiaalsete garantiide... Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

62 617 €

10.07.2020 Kultuurpoliitika põhialused aastani 2020 lõpphindamine Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

59 900 €

20.05.2020 Sideteenus Telia Eesti AS

N/A

12.05.2020 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2020 Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut

N/A

12.05.2020 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2020 Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

N/A

15.11.2019 Kultuurivaldkonna korruptsiooniriskide ja pettuste analüüs ning nende maandamiseks lahenduste välja ... Civitta Eesti AS

34 400 €