Kiili Vallavalitsus

Kiili Vallavalitsus - 75020983 Kiili Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 30. Kõikide hangete nägemiseks

01.09.2022 Teepeenarde korrastustööde teostamine Kiili valla asulasisestel teedel

09.09.2022

29.08.2022 Ruumide üürimine lastehoiu ja lasteaia teenuse osutamiseks Kiili vallas

26.09.2022

03.08.2022 Kangru alevikus Nurmenuku tänava ja tänavavalgustuse põhiprojekti koostamine

08.08.2022

26.07.2022 Nurmenuku tänava ehitusprojekt

08.08.2022

26.07.2022 Kiili valla kohalike teede ja tänavate markeerimistööd

03.08.2022

20.06.2022 Kiili valla koolibussi liinidele vedaja leidmine 2022/2023-2024/2025 õppeaastaks

21.07.2022

30.05.2022 Biolagunevate jäätmete kompostrite ost

14.06.2022

28.04.2022 Tänavavalgustuse ehitamine (Kangru - Luige kergliiklustee ja Rätsepa tee kõnnitee)

30.05.2022

01.04.2022 Kiili valla teede pindamistööd

18.04.2022

31.03.2022 Luige alevikus ja Sausti külas Sausti kergliiklustee ehitusprojekti koostamine

18.04.2022

01.10.2021 Kiili valla teede talihoole 2021-2024

01.11.2021

23.04.2021 Kiili alevis, Lähtse külas ja Luige alevikus tänavavalgustuse ehitamine

24.05.2021

16.04.2021 Tamme-Kangru tee rekonstrueerimine

12.05.2021

31.03.2021 Kiili valla tänavate, jalgteede, kergliiklusteede ja parklate puhastustööd 2021-2023

08.04.2021

11.03.2021 Kiili valla haljasalade hooldus 2021-2024

26.03.2021

03.03.2021 Ehitustööde omanikujärelevalve projektile „Kangru aleviku, Mõisaküla, Lähtse küla ja Vaela küla täna...

18.03.2021

02.03.2021 Ehitustööd projektile „Kangru aleviku, Mõisaküla, Lähtse küla ja Vaela küla tänavavalgustuse taristu...

29.03.2021

04.12.2020 Kiili Leht väljaandmine 2021-2023

18.12.2020

26.10.2020 Kiili vallas Sausti külas riigiteele 11157 Sausti–Kiili bussipeatuste projekteerimine

09.11.2020

31.07.2020 Projekteerimistööd projektile „Kangru aleviku, Mõisaküla, Lähtse küla ja Vaela küla tänavavalgustuse...

17.08.2020

10.07.2020 Pindamistööd: Kurna tee, Nabala-Patika tee ja Luha-Salu tee Kiili vald

28.07.2020

03.07.2020 Rätsepa tee ja Meistri tee 2a tänavavalgustuse ehitamine

30.07.2020

05.06.2020 Kiili valla teede pindamine 2020

29.06.2020

29.05.2020 Kiili alevis ja Vaela külas kergliiklustee valgustuse ehitamine

29.06.2020

21.05.2020 Kiili vallas Kangru aleviku, Mõisaküla, Lähtse küla ja Vaela küla tänavavalgustuse renoveerimise pro...

01.06.2020

19.05.2020 Kiili valla tänavate, jalgteede, kergliiklusteede ja parklate puhastustööd 2020. aastal.

29.05.2020

19.05.2020 Liiklusmärkide hooldamine ja paigaldamine.

29.05.2020

31.03.2020 Projekti „Kiili alevi tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ ehitustööd

27.04.2020

31.03.2020 Projekti „Kiili alevi tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ ehitustööde omanikujärelevalve teenus

27.04.2020

18.12.2019 Lähtse külas Rätsepa tee ja Meistri tee 2a valgustuse projekteerimine

03.01.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 39. Kõikide hangete nägemiseks

30.03.2022 Sausti kergliiklustee projekteerimine
30.03.2022 Mänguväljakute rekonstrueerimine
30.03.2022 Suvelillede istutamine ja hooldamine
30.03.2022 Rätsepa kergliiklustee valgustuse ehitus
30.03.2022 Kangru-Luige kergliiklustee valgustuse ehitamine
30.03.2022 Pindamistööd
30.03.2022 Kiili valla koolibussi liinile vedaja leidmine
30.03.2022 Kiili Gümnaasiumi ülekäigukohtade ja jalgteede ehitus
30.03.2022 Paekna tuletõrje veevõtukoha rajamine
30.03.2022 Biolagunevate jäätmete mahutid, Kiili vald
30.03.2022 Sotsiaaltranspordi teenus
30.03.2022 Nurmenuku tn Kangru alevikus ehitus
30.03.2022 Nurmenuku tänava valgustuse ehitus
30.03.2022 Veeressursi ümberhindamine
18.02.2021 Kiili valla talihoole 2021-2025
18.02.2021 Tamme-Kangru tee rekonstrueerimine
18.02.2021 Asfalteerimistööd
18.02.2021 Sausti tee bussipeatused
18.02.2021 Pindamistööd
18.02.2021 Teepeenarde remont
18.02.2021 Tänavapuhastus 2021-2023
18.02.2021 Kangru aleviku, Mõisaküla, Lähtse küla ja Vaela küla tänavavalgustuse taristu renoveerimine
18.02.2021 Ehitustööde omanikujärelevalve
18.02.2021 Kiili valla haldusterritooriumil asuvate haljasalade hooldamine
18.02.2021 Lähtse kergliiklustee valgustuse ehitus
18.02.2021 Vambola, Lehola ja Tasuja tänavate tänavavalgustuse ehitus
18.02.2021 Jäätmekava koostamine
18.02.2021 Ohtlike jäätmete kogumisring
18.02.2021 Luige kraavide korrastamine
18.02.2021 Kiili valla koolibussi liinidele vedaja leidmine

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 14 lepingut. Kokku lepinguid - 14. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

30.05.2022 Biolagunevate jäätmete kompostrite ost Kleenoil Eesti OÜ

46 578 €

01.10.2021 Kiili valla teede talihoole 2021-2024 Mr Multi OÜ

N/A

01.10.2021 Kiili valla teede talihoole 2021-2024 Landhe Trade OÜ

N/A

23.04.2021 Kiili alevis, Lähtse külas ja Luige alevikus tänavavalgustuse ehitamine Bitakco Ehitus OÜ

132 249 €

31.03.2021 Kiili valla tänavate, jalgteede, kergliiklusteede ja parklate puhastustööd 2021-2023 Mr Multi OÜ

58 800 €

11.03.2021 Kiili valla haljasalade hooldus 2021-2024 Murusöödik OÜ

127 490 €

03.03.2021 Ehitustööde omanikujärelevalve projektile „Kangru aleviku, Mõisaküla, Lähtse küla ja Vaela küla täna... TALLINNA LINNAEHITUSE AS

6 150 €

10.07.2020 Pindamistööd: Kurna tee, Nabala-Patika tee ja Luha-Salu tee Kiili vald Üle OÜ

68 080 €

05.06.2020 Kiili valla teede pindamine 2020 Üle OÜ

46 708 €

29.05.2020 Kiili alevis ja Vaela külas kergliiklustee valgustuse ehitamine Kagu Elekter OÜ

N/A

21.05.2020 Kiili vallas Kangru aleviku, Mõisaküla, Lähtse küla ja Vaela küla tänavavalgustuse renoveerimise pro... Energex Energy Experts OÜ

16 850 €

31.03.2020 Projekti „Kiili alevi tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ ehitustööd Kagu Elekter OÜ

329 198 €

31.03.2020 Projekti „Kiili alevi tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ ehitustööde omanikujärelevalve teenus TALLINNA LINNAEHITUSE AS

2 915 €

24.05.2019 Kiili valla teede pindamistööd 2019 Turgel Ehitus Grupp OÜ

43 220 €