Keskkonnaministeerium - riigihanked

Keskkonnaministeerium - 70001231 Keskkonnaministeerium

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Hanked puuduvad

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 20 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 20. Kõikide hangete nägemiseks
559 päeva tagasi Referentlaborite määramine ja nende töö korraldamine
559 päeva tagasi Pahnimäe asfaltbetoonitehase jääkreostuse ohutustamise teostatavuskatse
559 päeva tagasi Suurte üleujutusaladega siseveekogude ja mererannal korduva üleujutusega alade määramine II etapp
559 päeva tagasi PVT nõuete rakendamisel vajalike metoodiliste suuniste ja juhendite väljatöötamise korraldamine
559 päeva tagasi Kliimapoliitika põhialused 2050 ajakohastamine vastavalt EL pikaajalisest KHG heite vähendamise visi...
559 päeva tagasi KMH/KSH süsteemi parandusettepanekute analüüs
559 päeva tagasi Ringmajanduse analüüsi koostamine
559 päeva tagasi Põlevkivitööstuse PVT dokumentide kaasajastamine ja täiendamine
565 päeva tagasi Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring
565 päeva tagasi Kohtla-Nõmme endise rehvitehase jääkreostuse ohutustamine
565 päeva tagasi Erra jõe jääkreostuse ohutustamine
565 päeva tagasi LIFE IP CleanEST projekti infomaterjalide tootmine
565 päeva tagasi Erra jõe jääkreostuse ohutustamine, FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenus
565 päeva tagasi Metsanduse arengukava aastani 2030 keskkonnamõju strateegiline hindamine
565 päeva tagasi Keskkonnanormide ühtlustamine siseveekogude ja mere vahel
565 päeva tagasi Keskkonnaseire kontseptsiooni ning uute meetodite kaardistamine ja kasutuselevõtu võimalused
565 päeva tagasi Pärnu jõestiku elupaikade taastamise prjekti tulemuslikkuse uuring
565 päeva tagasi Rajatud kalapääsude uuring
565 päeva tagasi ISKE rakendamise auditi korraldamine
565 päeva tagasi Keskkonna valdkonna arengukava keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 2 lepingut. Kokku lepinguid - 2. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
679 päeva tagasi Seminariteenuse (toitlustus ja ruumirent) tellimine 17.12.2019 toimuvaks Keskkonnaministeeriumi kool... Baltic Beach Holding OÜ

833 €

683 päeva tagasi Kalendrite kujundustööd ja trükk, tootmisfailide vormistamine Eesti ja vene keeles. Pult OÜ

1 256 €