Keskkonnaministeerium - riigihanked

Keskkonnaministeerium - 70001231 Keskkonnaministeerium

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Hanked puuduvad

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 20 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 20. Kõikide hangete nägemiseks
166 päeva tagasi Referentlaborite määramine ja nende töö korraldamine
166 päeva tagasi Pahnimäe asfaltbetoonitehase jääkreostuse ohutustamise teostatavuskatse
166 päeva tagasi Suurte üleujutusaladega siseveekogude ja mererannal korduva üleujutusega alade määramine II etapp
166 päeva tagasi PVT nõuete rakendamisel vajalike metoodiliste suuniste ja juhendite väljatöötamise korraldamine
166 päeva tagasi Kliimapoliitika põhialused 2050 ajakohastamine vastavalt EL pikaajalisest KHG heite vähendamise visi...
166 päeva tagasi KMH/KSH süsteemi parandusettepanekute analüüs
166 päeva tagasi Ringmajanduse analüüsi koostamine
166 päeva tagasi Põlevkivitööstuse PVT dokumentide kaasajastamine ja täiendamine
171 päeva tagasi Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring
171 päeva tagasi Kohtla-Nõmme endise rehvitehase jääkreostuse ohutustamine
171 päeva tagasi Erra jõe jääkreostuse ohutustamine
171 päeva tagasi LIFE IP CleanEST projekti infomaterjalide tootmine
171 päeva tagasi Erra jõe jääkreostuse ohutustamine, FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenus
171 päeva tagasi Metsanduse arengukava aastani 2030 keskkonnamõju strateegiline hindamine
171 päeva tagasi Keskkonnanormide ühtlustamine siseveekogude ja mere vahel
171 päeva tagasi Keskkonnaseire kontseptsiooni ning uute meetodite kaardistamine ja kasutuselevõtu võimalused
171 päeva tagasi Pärnu jõestiku elupaikade taastamise prjekti tulemuslikkuse uuring
171 päeva tagasi Rajatud kalapääsude uuring
171 päeva tagasi ISKE rakendamise auditi korraldamine
171 päeva tagasi Keskkonna valdkonna arengukava keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 2 lepingut. Kokku lepinguid - 2. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
286 päeva tagasi Seminariteenuse (toitlustus ja ruumirent) tellimine 17.12.2019 toimuvaks Keskkonnaministeeriumi kool... Baltic Beach Holding OÜ

833 €

290 päeva tagasi Kalendrite kujundustööd ja trükk, tootmisfailide vormistamine Eesti ja vene keeles. Pult OÜ

1 256 €