Keskkonnaministeerium - riigihanked

Keskkonnaministeerium - 70001231 Keskkonnaministeerium

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Hanked puuduvad

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 20 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 20. Kõikide hangete nägemiseks
276 päeva tagasi Referentlaborite määramine ja nende töö korraldamine
276 päeva tagasi Pahnimäe asfaltbetoonitehase jääkreostuse ohutustamise teostatavuskatse
276 päeva tagasi Suurte üleujutusaladega siseveekogude ja mererannal korduva üleujutusega alade määramine II etapp
276 päeva tagasi PVT nõuete rakendamisel vajalike metoodiliste suuniste ja juhendite väljatöötamise korraldamine
276 päeva tagasi Kliimapoliitika põhialused 2050 ajakohastamine vastavalt EL pikaajalisest KHG heite vähendamise visi...
276 päeva tagasi KMH/KSH süsteemi parandusettepanekute analüüs
276 päeva tagasi Ringmajanduse analüüsi koostamine
276 päeva tagasi Põlevkivitööstuse PVT dokumentide kaasajastamine ja täiendamine
282 päeva tagasi Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring
282 päeva tagasi Kohtla-Nõmme endise rehvitehase jääkreostuse ohutustamine
282 päeva tagasi Erra jõe jääkreostuse ohutustamine
282 päeva tagasi LIFE IP CleanEST projekti infomaterjalide tootmine
282 päeva tagasi Erra jõe jääkreostuse ohutustamine, FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenus
282 päeva tagasi Metsanduse arengukava aastani 2030 keskkonnamõju strateegiline hindamine
282 päeva tagasi Keskkonnanormide ühtlustamine siseveekogude ja mere vahel
282 päeva tagasi Keskkonnaseire kontseptsiooni ning uute meetodite kaardistamine ja kasutuselevõtu võimalused
282 päeva tagasi Pärnu jõestiku elupaikade taastamise prjekti tulemuslikkuse uuring
282 päeva tagasi Rajatud kalapääsude uuring
282 päeva tagasi ISKE rakendamise auditi korraldamine
282 päeva tagasi Keskkonna valdkonna arengukava keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 2 lepingut. Kokku lepinguid - 2. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
396 päeva tagasi Seminariteenuse (toitlustus ja ruumirent) tellimine 17.12.2019 toimuvaks Keskkonnaministeeriumi kool... Baltic Beach Holding OÜ

833 €

400 päeva tagasi Kalendrite kujundustööd ja trükk, tootmisfailide vormistamine Eesti ja vene keeles. Pult OÜ

1 256 €