Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - 70001231 Keskkonnaministeerium

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 20 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 20. Kõikide hangete nägemiseks

13.04.2020 Referentlaborite määramine ja nende töö korraldamine
13.04.2020 Pahnimäe asfaltbetoonitehase jääkreostuse ohutustamise teostatavuskatse
13.04.2020 Suurte üleujutusaladega siseveekogude ja mererannal korduva üleujutusega alade määramine II etapp
13.04.2020 PVT nõuete rakendamisel vajalike metoodiliste suuniste ja juhendite väljatöötamise korraldamine
13.04.2020 Kliimapoliitika põhialused 2050 ajakohastamine vastavalt EL pikaajalisest KHG heite vähendamise visi...
13.04.2020 KMH/KSH süsteemi parandusettepanekute analüüs
13.04.2020 Ringmajanduse analüüsi koostamine
13.04.2020 Põlevkivitööstuse PVT dokumentide kaasajastamine ja täiendamine
08.04.2020 Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring
08.04.2020 Kohtla-Nõmme endise rehvitehase jääkreostuse ohutustamine
08.04.2020 Erra jõe jääkreostuse ohutustamine
08.04.2020 LIFE IP CleanEST projekti infomaterjalide tootmine
08.04.2020 Erra jõe jääkreostuse ohutustamine, FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenus
08.04.2020 Metsanduse arengukava aastani 2030 keskkonnamõju strateegiline hindamine
08.04.2020 Keskkonnanormide ühtlustamine siseveekogude ja mere vahel
08.04.2020 Keskkonnaseire kontseptsiooni ning uute meetodite kaardistamine ja kasutuselevõtu võimalused
08.04.2020 Pärnu jõestiku elupaikade taastamise prjekti tulemuslikkuse uuring
08.04.2020 Rajatud kalapääsude uuring
08.04.2020 ISKE rakendamise auditi korraldamine
08.04.2020 Keskkonna valdkonna arengukava keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 2 lepingut. Kokku lepinguid - 2. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

16.12.2019 Seminariteenuse (toitlustus ja ruumirent) tellimine 17.12.2019 toimuvaks Keskkonnaministeeriumi kool... Baltic Beach Holding OÜ

833 €

12.12.2019 Kalendrite kujundustööd ja trükk, tootmisfailide vormistamine Eesti ja vene keeles. Pult OÜ

1 256 €