Keskkonnaamet

Keskkonnaamet - 70008658 Keskkonnaamet

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 4 hanget. Kokku hankeid - 4. Kõikide hangete nägemiseks

24.10.2022 Kindlustusteenuse ostmine

02.11.2022

30.08.2022 Audru poldri looduskaitsealal poldri veerežiimi reguleerimissüsteemi regulaatorkaevu lisatööd

04.09.2022

12.08.2022 Audru poldri looduskaitsealal poldri veerežiimi reguleerimissüsteemi regulaatorkaevu lisatööd

22.08.2022

28.06.2021 Esmaabivahendite ostmine

09.07.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 140. Kõikide hangete nägemiseks

21.03.2022 Aurumasina(te) ost (Heatweed)
21.03.2022 Pargitatra geotekstiili ostmine
21.03.2022 Rebase, kähriku ja šaakali arvukuse reguleerimine liigikaitseliselt väärtuslikel rannaniitudel LifeI...
21.03.2022 Avakoosluste taastamine
21.03.2022 Palmse väliõppeklassi eksponaatide ja klassilahenduse väljaehitamine
21.03.2022 Apollo niidud
21.03.2022 Lendorava LIFE erinevad väikeostud
21.03.2022 Puisniidu LIFE erinevad väikeostud
21.03.2022 Ohustatuse hindamisega seotud erinevad väikeostud liikide ja koosluste hindamiseks
21.03.2022 LIFE-IP erinevad väikeostud
21.03.2022 LTK seotud erinevad väikeostud
21.03.2022 Jõevähi tegevuskava rakendamine
21.03.2022 EMAS välisaudit läbiviidud ja aruanne kinnitatud ja sellega seotud tööd
21.03.2022 Kaitse-eeskirja menetlustega seotud erinevad väikeostud, ekspertiisid, uuringud ja inventuurid
21.03.2022 Kaitsekorralduskavadega seotud erinevad väikeostud
18.03.2022 Jõe-elupaikade taastamine
18.03.2022 Haldusosakonna soetatavad erinevad töövahendid
14.03.2022 Eririietuse erinevad soetused
14.03.2022 Kullerteenus
14.03.2022 Vereva lemmmaltsa rohimine Pärnumaal
14.03.2022 Vereva lemmmaltsa niitmine Mädalepikus
14.03.2022 Pargitatra tõrjekatsed Palupõhjas
14.03.2022 Põrgukivi kurdlehise freesimine ja niitmine
14.03.2022 Uuring Vääna ja Tänassilma veekogumite mittehea seisundi põhjuse tuvastamiseks ja meetmete kavandami...
14.03.2022 Uuring Köstrijärve veekogumi setetest eemaldamise mahu ja kulutõhususe hindamiseks
14.03.2022 Elupaiga kujundusraiete tellimine
14.03.2022 RH kehtivate lepingute alusel vormiriietuse ostmine
14.03.2022 Talve- ja suverehvide soetus
14.03.2022 Abitute loomade abistamisega seotud erinevad tööd
14.03.2022 Reaalajamajanduse projekti juhtimine